12 april 2008

T-289/03 BUPA mot kommissionen

Idag följer den spännande fortsättningen på EU-frågan.

BUPA är som ni kanske räknat ut inte någon ny och spännande kompis till Fantomen precis som glidit upp vid sidan om Hero, Devil och Guran. BUPA, The British United Provident Association, är ett brittiskt företag som tecknar hälsorelaterade försäkringar och har varit föremål för EG-domstolens intresse. Men vi har BUPA att tacka för att domstolen gett oss en ny rättspraxis sedan februari 2008. Domstolen har satt ner foten och fattat ett viktigt beslut om tolkningen av begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Domstolen bekräftade igen att medlemsstaterna har stor frihet när det gäller att fastställa omfattningen av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det är medlemsstaterna som bestämmer helt enkelt. Om nu den svenska bostadspolitiken överhuvudtaget behöver kvala in i någon begreppsapparat, så verkar det vara fritt fram att betrakta den som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Men allmännyttan och hyrorna behöver inte kvala in i något EU-begrepp överhuvudtaget. Det menar Professor Leigh Hencher, expert på EG:s statsstöds- och konkurrensregler. Hon underkänner den svenska utredningen.

Om en av mina studenter skulle komma med en sådan här analys skulle hon eller han få underkänt, sa hon. Och fortsatte:

– Varken EU-kommission eller EG-domstolen kommer att ha något att invända mot den svenska allmännyttan. Man skulle i så fall vara tvungen att granska varje enskilt allmännyttigt bostadsföretag för att se om det på något sätt bryter mot konkurrensreglerna.

– Men ärendet går inte så långt som till EG-domstolen, eftersom domstolen inte skulle acceptera underlaget, sa Leigh Hancher.

Läs mer i Hem&Hyra även på text-tv går det att läsa om detta idag.

Hur man nu än väljer att se på den svenska bostadspolitiken är det en fråga för Sverige. Nu gäller det att anlägga motstånd så att vi inte plötsligt sitter med högre hyror och marknadsdriva bostadsbolag för att någon tror att man komma undan med att skylla på EU. Ingen ska få skylla på EU för något som inte EU är skyldig till.

Inga kommentarer: