07 maj 2008

Hyr och häpna

I dag kan man läsa i Södermanlands Nyheter att: ”Michaël Kochs utredning är ett första steg mot en bättre fungerande hyresmarknad. Att inte våga förändra och krampaktigt hålla fast vid den rådande ordningen är att acceptera fortsatt lågt byggande, långa bostadsköer, orättvisa hyror och omfattande svarthandel. Vi hoppas att politikerna ser problemen och tar chansen till förändring.”

Allt ont på bostadsmarknaden finns alltså på hyresmarknaden: Svarthandel, för lågt byggande, långa bostadsköer osv. Allt detta beror på för låga hyror och hyresgästföreningens ovilja att medverka till höjda hyror.

Om detta är sant borde det fungera strålande på bostadsrättsmarknaden och villamarknaden. Där finns ingen Hyresgästföreningen. Där bestämmer marknaden. Där är det bara att betala vad det kostar. Lyckan borde vara fullständig.

Dessutom hävdas det att folk vill äga sitt boende.

Det borde innebära strålande förutsättningar för byggande av bostadsrätter och villor. Alla marknadsmekanismer borde vara i gång för länge sedan. Det är stor efterfrågan, det byggs för att motsvara denna efterfrågan, priserna sjunker i takt med att efterfrågan minskar, folk flyttar efterhand in i de nya bostäderna, bostadsköerna minskar och alla är lyckliga. Marknaden har bestått provet. Se vad det går att göra om man slipper hyrestak och hyresgästföreningen!

Om de har rätt alltså. För om alla teorier om hur marknaden förmodas fungera är korrekta är det fullständigt obegripligt varför inte allt detta sker just nu i denna stund. Michaël Kochs teorier om hur hyresmarknaden ska fungera bättre är redan testade, på bostadsrättsmarknaden. Det fungerar inte. Förmodligen för att det är mera komplicerat än så att få igång ett bostadsbyggande. Svarthandel och annat otyg förmodas vara förbehållet hyresmarknaden.

I andra upplåtelseformer finns varken köer eller svarthandel. Det kan möjligen bero på att det inte finns någon kö att ställa sig i. Det som erbjuds är lockpriser, budgivning och ett ständigt farande helg efter helg på visningar där man gång på gång upptäcker att någon annan med mera stålar i fickan bjudit över. Det skulle förmodligen bli en väldigt lång kö om alla de som trodde sig kunna få lån och som ville bo i bostadsrätt kunde ställa sig i kö i avvaktan på att det byggdes även för dem.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hyresgästföreningen hycklar vidare.

Bostadsrättssystemet är välfungerade idag. Det finns tillgängliga lägenheter att köpa, marknaden för bostadsrätter är stor, en mängd objekt omsätts varje vecka och det mesta av det som byggs idag är bostadsrätter. Omflyttningen är långt högre än för hyresrätter eftersom det finns möjlighet att byta upp eller ned sig. För att byta upp sig med hyresrätt i ett attraktivt område krävs det ofta att svarta pengar betalas för mellanskillnaden.

Problemet är bara att bostadsrätten inte är till för alla. För den som är flyttar till en stad är det svårt att veta vilket område man trivs i och då är hyresrätten ett bra alternativ. Även för den som inte vill ta ansvar för husets skötsel är hyresrätten vettigare. Det finns därför ett behov av en hyresrätt som går att tillgå och inte som idag regleras sönder.

Varför inte subventionera annat som människor behöver, HGF skulle kunna starta en kampanj för billigare mjölk, bröd och smör? Vad skulle reglerade priser på de varorna resultera i? Matbrist, javisst!

Anonym sa...

Varför ska staten subventionera bostadsrättssektorn? Idag är ju 30 procent av räntekostnaden avdragsgill.

För en nyköpt trerumslägenhet i Stockholms innerstad motsvarar det 3000 till 5000 kronor per månad i statlig subvention!!!

Visst borde Reinfeldt göra slag i saken och slopa ränteavdragen så som han sa innan valet...

Anonym sa...

Har apan hört talas om jordbruksstöd? Men det sköter LRF oc EU.