06 maj 2008

Wikipedia - en vän i alla lägen

Igår var jag på debatt i Malmö.

Om man vill veta vad man egentligen håller på med kan man vända sig till Wikipedia, den fria encyklopedin. Där råder ordning och reda och där finns beskrivningar på allt man kan tänkas företa sig i livet. Sålunda kan man läsa att: ”en debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga”.

Moderator är: ”den person i en debattpanel som ska verka för en lugn och saklig diskussion”. Moderatorn för dagen, K-G Bergström, stötte jag på redan på Bromma. Mycket trevlig typ som inte levde upp till några av mina farhågor från gårdagen. Inte ett ord om pamp, boss eller bas. Wikipedia kan känna sig helt lugn för K-G.
Den grupp åhörare vi skulle övertyga bestod till 90 procent av privata fastighetsägare. Jag hade liksom en uppförsbacke som fastighetsägarnas verkställande direktör slapp försöka ta sig över. Han var redan över.

Men jag tror inte Wikipedia skulle ha varit nöjd med Per-Åke Erikssons logiska argumentation. Han brukar nämligen hävda att Hyresgästföreningen bedriver skräckpropaganda varje gång vi talar om att hans olika drag innebär hyreshöjningar. Det ska liksom aldrig bli några, i alla fall inga stora höjningar, och om skulle det bli några då har ju hyresgästföreningen gått med på det!

Nu när förslaget är att de kommunala bolagen måste jobba för högsta möjliga vinst kommer bolagen att få in mängder av stålar, så långt verkar han vara med. Och in kommer de via hyrorna, för det är den intäkt som ska garantera högsta möjliga vinst.

Enligt Per-Åke Eriksson behövs inte alla dessa pengar för att bolagen ska vara ekonomiskt välmående utan det blir mängder av pengar över. De ska användas till bidrag till mindre bemedlade hyresgäster som får bekymmer med att betala den nya högre hyran. Ett nytt transfereringssystem har sett dagens ljus. Hyrorna ska omfördelas inom hyresgästkollektivet. Vad ska då de privata fastighetsägarna använda alla dessa hyrespengar som blir över till undrade jag. Jo, till att bygga hyresrätter sa han. Ska inte allmännyttan bygga några då? Jo, pengarna räcker till det också, sade fastighetsägarnas vd. Vem som ska betala för mindre bemedlade hyresgäster hos de privata fastighetsägarna framgick inte. Kanske det är hyresgästerna hos allmännyttan som ska betala för dem också. Det ska jag fråga nästa gång.

Om vi skulle försöka oss på att räkna ut vilka hyreshöjningar som måste till för att fixa vinster på de här nivåerna så skulle sannolikt samme vd säga att vi bedriver skräckpropaganda.

1 kommentar:

Anonym sa...

Spännande det där med propaganda! Visserligen sysslar Barbro med propaganda, men det gör även Per-Åke. Slår man upp ordet i wikipedian så står det: "Propaganda (av latin propagare, ’fortplanta, utbreda’), meddelande eller framställning avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt".

Är Per-Åke "part i målet"? Ja.
Vill han "föra fram en agenda"? Ja.
Vill han påverka? Ja.
Brister Per-Åke i saklighet? Ja.
Sprider han "ofullständig" information? Ja.
Sprider han "falsk" information? Ja.
Gör han det avsiktligt? Ja.

Lägger man sedan till prefixet "skräck" så förstärks begreppet med en negativ klang. Det som i propagandasammanhang kallas "etiketter" och som syftar till att "förstärka" sin egen sak.

När Per-Åke talar om "skräckpropaganda" så vet han nog vad han gör. Frågan är om han är lika medveten om vad han gör för hyresgästerna och deras ekonomi???