10 december 2009

Allmännyttan undantas nytt regelsystem


Allmännyttan, som till exempel Morastrand, undantas från nytt regelsystem.

I morse föll mina ögon på Mora Tidning. Oklart varför men jag stötte i alla fall på en artikel med rubriken: Kommunala bolag konkurrensutsätts. Och så är det, konkurrens ska också prägla den kommunala verksamheten från årsskiftet.

För Moras del kan lagskärpningen tvinga kommunen att konkurrensutsätta delar av Mora Parken och delar av Morastrand, står det i artikeln. Det är vid sådana ordvändningar man hoppar till lite men man får inte förledas tro att allmännyttiga bostadsbolag såsom Morastrand omfattas av denna lagskärpning. De allmännyttiga bostadsbolagen undantas nämligen från detta nya regelsystem.

Motivet för det kan man hitta i promemorian från näringsdepartementet (N2008/4625/MK), där skriver man att avsikten med förslaget till konfliktlösningsregel givetvis inte är att:

"rubba grundvalarna för bruksvärdessystemet. De bestämmelser, bl a i 12 kap jordabalken (hyreslagen) som reglerar detta har i egenskap av speciallagstiftning företräde framför de generella reglerna i konkurrenslagen. En hyressättning som är en direkt och avsedd effekt av regleringen i jordabalken kan alltså inte angripas med konkurrenslagen".

Jag slutar här för att ge er chans att njuta av denna skrivning, det tar en stund innan man tagit ut alla subjekt och predikat och förstått vad det står. Men helt klart är att bruksvärdessystemet är viktigare än konkurrens.

-----

OBS! Jag har tidigare svarat alla som kommenterat i bloggen så snart jag haft möjlighet. Jag kommer att fortsätta svara på frågor. Men för att få tiden att räcka till kommer jag dock att svara litet mindre ofta. Min tanke är att jag ska försöka svara på flera frågor på en gång. På så sätt hoppas jag att det blir ännu lättare att följa debatten i bloggen.

Inga kommentarer: