08 december 2011

Önskan nr 8


Under den begränsade tid av året när Tomten tar hand om ruljansen och uppfyller allehanda önskemål kan man ju passa på att ta en rövare och kolla om det finns någon substans under masken.

Stockholm 2011-12-08

Tjaba Tomten, uppe med tuppen eller?

Någon formsvacka så här tidigt på säsongen har du absolut inte råd med. Tvärtom måste du toppa formen och införa skärpt koll på inflödet. Det håller inte längre att låta småtomtarna ensamma sålla bland önskningarna.

Nu krävs det management by controlling. Det är starka krafter igång som måste stävjas.

EU verkar ha, om du ursäktar uttrycket, fått tomtar på loftet. De tänker skicka julklappar som ingen har önskat sig och som ingen vill ha.

Varken regeringen, oppositionen, föreningslivet eller någon annan har önskat att EU ska tvinga på Sverige nya momsregler.
Det är precis tvärtom. Men det struntar EU i. De ska ha det på sitt vis hela tiden. EU som skulle vara ett fredsprojekt, bah!

Du måste sätta stopp för den här typen av julklappsleveranser som ingen vill ha. Säg att du har fullt i säcken, tovor i skägget eller att Anders Borg satt stopp för all utbäring från EU-området.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Barbro!

Det är inte nya momsregler, utan regler som Sverige förband sig att införa i intern rätt vid EU-inträdet. Reglerna för moms medger ändå att insamling för allmännyttiga, ideella ändamål är momsfria, medan försäljning som sker i konkurrens med privata företag skall momsbeläggas. Myrorna får t ex en oskälig konkurrensfördel i konkurrensen med second-hand butiker. I en SOU från 2002 föreslår bl a utredningen att sverige inför en lagstiftning som är konform med EU-direktivet på momsområdet.

//Jesper

Anonym sa...

Kanske vet inte EU om att de möbler etc som Myrorna, Stadsmissionen och andra säljer dessutom är SKÄNKTA av medborgare för försäljning i butik. En alldeles uppenbar konkurrensorättvisa!

En seconhandbutik agerar mellanhand åt enskilda individer som ser ett värde i det som de äger. Seconhandbutiken tar betalt (ca. 35& av det uppskattade försäljningsvärdet) för att förmedla kontakten med kunden. Upplägget är detsamma som när en fastighetsmäklare arbetar.

Skönt att regeringen ser skillnad mellan föreningsverksamhet och näringsverksamhet!

Söderhöna

Anonym sa...

Så ser emellertid inte konkurrensmyndigheter på saken, Söderhöna. Du får svårt att argumentera för att myrorna inte slåss i samma segment som second-handbutiker. Dessutom, myrorna - som du själv skriver - har inte någon kostnad för inköp. Därmed kan de också hålla lägre priser än second-handbutiken. En klar konkurrensfördel för myrorna, som anses otillbörlig dessutom. EUrätten ger visserligen momsfrighet år s k Fund raising för ideellla ändamål, men inte att frikalla hela subjekt bara för att det är ideella föreningar, särskilt inte när de bedriver löpande försäljning och verksamhat i konkurrens med privata företagare. Finns inga hållbara argument för att den diskrimineringen skall bestå och det är det som EU nu agerar efter.

Dessutom kan föreningar som har stora kostnader registrera sig till moms genom att åberopa EU-direktivet och s k direkt effekt av detsamma och därmed få tillbaka stora summor från staten i moms.

Ärendet hamnar nog snart i EU-domstolen. Kommissionen har tröttnat på Sveriges hållning och stämmer oss nog för fördragsbrott, vilket de har skäl för. Eftersom Regeringen beställt en utredning sonm föreslog just införandet av regler liknande EU:s, har vi inte särskilt mycket att komma med i domstolen.

//Jesper

Anonym sa...

Jag kan inte förstå annat än att regelverket är skrivet just för att skapa regler. Dessa verkar vara otydliga för affärsidkande verksamhet eftersom det hela tiden måste hotas med stämning och anmälningar!
Eller kanske det är så att det ligger i näringsverksamhetens natur att hela tiden tro att den är otillbördigt behandlad eller rentutav missgynnad!

Det kan ju också vara så enkelt att människor som organiserar sig ideelt är något av det som makten uppfattar som farligast av allt. Och som den därför gör allt för att begränsa.

Det verkar som om skälen för att lämna EU ökar.

Söderhöna