21 mars 2012

Bostadsbristen hotar tillväxten och då söker byggbolagen efter bromsen!


I måndags lyssnade jag på Pål Alhsén, vd Akelius, som berättade om hur de ser på tillvaron. Akelius renoverar och graderar upp sina lägenheter när de blir tomma. Hyran höjs då med cirka 2 000 kr månad.

Det är deras affärsidé. Man vänder sig till de som vill ha hög standard och som är beredd att betala för det.

Alla privata företag är givetvis fria att lägga sig till med vilken affärsidé de vill. Akelius själv, Roger, vill ha hyresgäster med feta plånböcker säger han. Så då satsar de på det.

Om alla gjorde som Akelius skulle det självklart få stora konsekvenser. För var ska de som inte vill ha hög standard och som inte kan betala 2 000 kr mer i månaden ta vägen i ett sådant läge?

Det bekymrar inte Akelius för de har inte till uppdrag att se till samhällsnyttan.

Allmännyttan har i uppdrag att se till samhällsnyttan. Så man får förmoda att de har en annan affärsidé än Akelius även om de privata fastighetsägarnas organisation anser att lagen om allmännyttiga bolag innebär att allmännyttan inte ska vara allmännyttig.

Efter Akelius lyssnade jag till Ililja Batljan, vice vd Rikshem. Han var frustrerad och upprörd.

Rikshem köper hyresrätter för våra pensionspengar och vill vara en samhällsaktör. De renoverar inte när hyresgästerna flyttar utan de renoverar hela hus med en gång.

Hyrorna drar då iväg med 43 procent och på lördag blir det hyresgästdemonstration i Uppsala.

Ililja Batljan menade att staten sitter på läktaren och överlämnar till hyresgästerna och fastighetsägarna att ta hela fajten och kriga med varandra om kostnaden för stambyten och energieffektiviseringar. Han har givetvis rätt i det.

För regeringen är fullt upptagen med att skicka 14 miljarder i renoveringspengar till landets villaområden. Inte alla förstås, det mesta går till Täby, Lidingö, Vellinge och Danderyd.

Bostadsbristen har blivit ett hot för tillväxten, skriver SvD
Men ett rejält uppsving i bostadsbyggandet är inte att vänta inom den närmaste tiden från de fyra börsnoterade byggbolagen. De söker tvärtom efter bromsen.

I omkring en tredjedel av Sveriges kommuner påbörjades förra året mindre än 25 procent av alla planerade byggstarter enligt SCB:s påbörjandebarometer.

Och då letar de efter bromsen! Den verkar de ju för övrigt redan ha hittat.

Bygg hyresrätter då. Det är alldeles tydligt att bostadsrättsbyggandet är förenligt med en lång rad bekymmer och osäkerheter som inte hyresrätten belastas av.

Jag håller med EU där.

Läs också vad Lars Bergstig (FP) skriver i Dagens Samhälle om behovet av att bygga hyresrätter.
.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro, regeringen skall ju sitta på läktaren – om du med det menar att den inte skall delta i systemet. Däremot skall ju regering och riksdag står för struktur och långsiktiga spelregler, inte vara borgensman när ni på marknaden har slösat bort kapitalet.

Läktarliknelsen passar nog bättre in på er. Ni sitter och tittar på – med det menas att ni är inaktiva vad gäller att bidra med reformering av systemet – medan hyresmarknaden fortsätter att kana utför det sluttande planet. Läst förresten en intressant artikel om krisreaktioner vid stora förändringar, den första reaktionen mot en kris är att än hårdare tillämpa modeller och handlingar som i första rummet orsakat krisen. Det är väl där vi befinner oss nu.

//Jesper

Barbro Engman sa...

Jesper, vi har inte slagit oss ner på någon läktare där sitter man bara obekvämt. Det var vi som tog initiativet till en förändrad lagstiftning för hyror i nyproduktion. Regeringen gick också på vår linje. Det var vi som tillsammans med SABO tog fram det PM som sedemera blev den nya lagen om allmännyttiga bolag.
Det är vi som föreslgit ett system med tillval och frånval som nu också verkar komma.

Anonym sa...

Med att sitta på läktaren menas att inte aktivt bidra till genomgripande förändringar av systemet som främjar ett långsiktigt klimat för löpande nybyggen t. ex. Att föreslå vissa förändringar inom det rådande systemet är knappast att vara aktiv för förändringar som fungerar. Jag tycker nog snarare att det liknar omvändelser under galgen. Dina föreslagna förändringar till trots har inte situationen för de bostadssökande förändrats kvalitativt. Statsmakternas uppgift är inte att vara penninggarant för ert system, utan att dra upp spelregler som fungerar långsiktigt där aktörerna själva löser problemen.

//Jesper

Barbro Engman sa...

Jesper, vi delar helt enkelt inte din uppfattning om vilka genomgripande förändringar som behövs. Du beskriver inte vilka förändringar du vill ha i detta inlägg så jag utgår från dina tidigare inlägg.
Jag delar din uppfattning om att "Statsmakternas uppgift är inte att vara penninggarant för ert system, utan att dra upp spelregler som fungerar långsiktigt där aktörerna själva löser problemen." Det är därför vi begär att staten ska ha neutrala spelregler gentemot de olika boendeformerna och inte via skatteregler, avdrag mm gynna någon boendeform.

Anonym sa...

Barbro, neutrala spelregler föreligger redan på skattesidan. T o m en fördel för hyresfastighetsägare gentemot privatbostadsägare. Det är dessutom ingen tillfällighet att de förra regleras i inkomstslaget näringsverksamhet och de senare i inkomstslaget kapital. Det är äpplen och päron. Neutrala spelregler i stort är helt klart eftersträvansvärt. En åtgärd kan vara likformig prissättning mellan boendeformerna, d v s fri prissättning på hyresrätter. Det är mer effektivt än att söka minska kostanderna för hyresfastigheter via omotiverade skattelättnader.

//Jesper