25 mars 2012

"Hyresrätter för med sig en annan typ av folk"”(Fastighetsskatten) är dock ett bra exempel på vår moraliska hållning. Enligt den klassiska kristna etiken, till exempel Tomas av Aquino, är den privata äganderätten i själva verket ett nödvändigt fundament för den privata moralen.”
Patrick E Vigren, vice ordförande Kristdemokraterna, Linköping)

”Villaägaren representerar den kristdemokratiska principen om att ta ansvar för sig själv. Man bor i sitt hus, tar eget ansvar och verkar för det goda samhället tillsammans med andra.
”(Stefan Atteffal, bostadsminister KD i Villatidningen)

Stopplagen) har hindrat alla hushåll som önskar äga sitt boende – en grundläggande del i en familjegemenskaps tillvaro. Den enskilt viktigaste åtgärden är att införa så kallade ägarlägenheter”.
Mats Odell, fd finansmarknadsminister, KD:s riksting)

"Att äga sitt eget boende är inte bara trevligt och ger en känsla av frihet. Undersökningar visar - tvärtom vad många tror - faktiskt är billigare att äga sitt boende än att hyra det."
(Stefan Attefall, bostadsminister KD i SvD annonsbilaga)

”Vi tror att intresset för ägarlägenheter kommer att öka kraftigt när det blir möjlighet för hyresgäster att köpa loss sina lägenheter”.
(Anders Josephsson, politiskt sakkunnig hos bostadsminister Stefan Attefall.)

"När solen går ner över äppelträden och man sitter med en kaffe på altanen då inser man det fina med att ha ett alldeles eget hem".
(Stefan Attefall, bostadsminister KD i annonsbilaga SvD)

Hyresrätter för med sig en annan typ av folk”
(väljare i Ekerö som ska ta ställning till utförsäljningen av allmännyttan)

Den rimliga slutsatsen av detta är väl att:

Människor som äger hus har en högre privatmoral, husen bebos av familjer, de har en finfin familjegemenskap, de myser mer under äppelträden, de är mer ansvarstagande, de känner en större frihet och de bor billigare.

Citaten är inte bara ord som saknar mening och innehåll. De har både mening, innehåll och betydelse. Vi har en bostadsminister och därmed en regering som har en särskild idémässig och stark koppling till en av våra boendeformer.

När ägandet är av överordnat intresse och utgör grundvalen för den politik man för så syns det i hyresrätten.

Hittills har regeringen genomfört följande åtgärder:

-Tagit bort räntebidragen till hyresrätter Budgetprop. 2006/2007

-Tagit bort investeringsstöd till hyresrätter Budgetprop. 2006/2007

-Bibehållna räntesubventioner för egnahem och bostadsrätter.

-Tagit bort schablonbeskattningen på bostadsrätter Budgetprop. 2006/2007

-Sänkt fastighetsskatten med flera miljarder på egna hem genom att begränsa skatt på tomtvärdet Budgetprop. 2006/2007

-Tagit bort fastighetsskatten och ersatt den med en kommunal fastighetsavgift.

-Bibehållit och utvidgat möjligheten att skjuta upp reavinstbeskattning, även om uppskoven belagts med en låg ränta

-Tagit bort tillståndsplikten vid försäljning av kommunala bostäder Gäller från 1/7 2007 genom ändring i Allbo-lagen.

-Tilläggsdirektiv till utredningen om allmännyttan med krav på åtgärder för en väl fungerande hyresmarknad Föranledde utredningen EU, allmännyttan och hyrorna (SOU2008:38) att föreslå långtgående förändringar i reglerna för hyressättning, bl.a. efterfrågepåslag

-Utrett möjligheten till dubbelupplåtelse av bostadsrätt för att underlätta ombildning Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen (Ju 2007:01, dir. 2007:9) inget förslag

-Övervägt att slopa bruksvärdesystemet vid uthyrning av egna bostaden Tilläggsdirektiv till utredningen om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden (M 2006:07, Dir 2006:141) blev inget förslag

-Inför ägarlägenheter i nyproduktion, bl.a. med motivet att skapa en ny hyresmarknad Sämre besittningsskydd jämfört med normal hyresrätt

-Utreder ägarlägenheter i befintligt bestånd, vilket skulle underlätta ombildning av hyresrätter Bereds inom regeringskansliet

-Slopat utredning om hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten/ombyggnad Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen (Ju 2007:01, dir. 2007:9)

-Slopat utredning om oseriösa hyresvärdar Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av hyreslagen (Ju 2007:01, dir. 2007:9)

-Infört skattesubvention för hushållsnära tjänster, t.ex. trädgårdsarbete och snöskottning för villaägare Kan ej utnyttjas av hyresgäster, som i hyran betalar full moms och sociala avgifter för t.ex. fastighetsskötsel

-Infört skattesubvention för reparation, underhåll och tillbyggnad (ROT-avdrag) för ägda bostäder Kan ej utnyttjas av varken hyresgäster eller hyresvärdar

- utreder annan hyressättning på andrahandsuthyrning av bostadsrätter

I say no more.

4 kommentarer:

Peggy sa...

Dagarna efter annonsbilagan gjorde tonårsdottern en äppelkaka, på gårdens äpplen (då svenska bostäder numera privat värd). Funderade på att bjuda på kakan. Nu blev det till oss grannar istället. Äppelträdsstämning passar utmärk bland hyreshus med.

Funderingen kvartstår till hösten.

Men nu är vi privata, så och då får de ha börsen med sig. Fast jag kanske måste fråga hyresvärden om lov nu...

Började läsa Kjell Johanssons Huset vid Flon som bara i inledningen visar om synsättet på hyresboende. Undrar om det också beror på att det är som hyresboende man är fri. Inga lån, inga vägföreningar och kan flytta med bara ett par månaders varsel. Kanske är avundsjuka eller en viss rädsla för de som inte vill äga. Sen är det ju lite lustigt att många äldre vill hyra när de blir äldre när de inte orkar sköta om äppelträden. Hur kan KD glömma dem...men de kan föståss ta en inneboende som kan jobba av lite av hyran.

Anonym sa...

Jo, det är nog sant! Att hyrerätten för med sig en annan typ av folk. Det är något att glädjas över när man har läst igenom din sammanställning av de lagförändringar som alliansen genomfört under de senaste åren. Även om deras egna romantiska förklaringar om äppelträd nog stammar från någon reklambyrå och har föga påverkan på vilken inriktning som regeringens lagförslag tar! Det äppelträd som kan skymma sikten för ren och skär ideologisk marknadsfundamentalism finns inte!

Våra höns på gården har en tillfällig frist för den giriga herr skata som stjäl deras ägg. Den är tyvärr bara tillfällig eftersom han är fullt upptagen med att bygga till och täta boet där hon lagt sig tillrätta. Erfarenheten visar oss att han snart behöver fler ägg än någonsin. Liksom de lagstiftande herrarna använder han äppelträdet som spaningsplats före sin tjuvraid! Han har däremot inte begripit än att vi diskuterar hur vi ska få bort honom från gården. Förslagen till hur vi ska gå till motangrepp är många. Nu är tålamodet nämligen slut!

Söderhöna

Anonym sa...

Nu har Ekeröborna sagt sitt om förslaget om försäljningen av Ekerös allmännytta. Betydligt fler än de berörda kallades idag till folkomröstning där en majoritet av de röstande,66%, röstade mot utförsäljning av det kommunala bolaget. Resultatet tyder på att det går att ympa in friska grenar i ett murket träd!
Det är uppmuntrande att äpplet ibland faller direkt under trädet! Nu tar det politiska ansvaret vid för att rätta sig efter resultatet.
Grattis alla Ekeröbor!

Söderhöna

Anonym sa...

Barbro, det är fortfarande lika fel ni att påstå att ägda bostäder har rätnesubventioner, som förut. Det blir inte i sak mer korrekt, bara för att man upprepar ett sakfel.

//Jesper