02 mars 2012

Bruksvärdessystemet är ett konsumentskydd - lästips

SABO:s vd, Kurt Eliasson, skriver i Byggindustrin att bruksvärdessystemet är ett konsumentskydd.

”Bruksvärdessystemet är ingen reglering. Det är ett konsumentskydd som syftar till att ingen hyresgäst ska behöva betala oskälig hyra. Även detta har regeringen understrukit och skriver i propositionen till nya lagen att det inte finns någon anledning att i lagtexten precisera vilka faktorer som bör ha betydelse för bedömningen av bruksvärdet.

”Ansvaret för hyressättningen bör således även framdeles ligga på de lokala parterna på hyresmarknaden. Regeringen avstår därför från att lägga fram något förslag till lagändring”, skriver man.


Det är väl känt att Sveriges Byggindustrier vill röja väg för högre hyror. Om det är marknadshyror som organisationen suktar efter vill jag påminna om ett uttalande från bostadsminister Stefan Attefall i Byggindustrin i maj förra året:

”Vi skulle få stora omställningsproblem med svåra sociala konsekvenser om vi försökte införa marknadshyror i Sverige” sade han då med anledning av bostadssituationen i Oslo.”


Läs mer här.

Ola Andersson, arkitekt, skriver i SvD om den katastrofala bostadsbristen.

”Skulle de villiga byggarna inte räcka till har Stockholms stad fyra allmännyttiga bostadsbolag med solid ekonomi som skulle kunna bygga hyresrätter, vilket vore en mycket god investering för såväl bostadsbolag som kommun och stockholmare.

Men icke. I stället har det gått så långt att Stockholms stads misslyckande att förse sina nya invånare med bostäder blivit ett hot mot hela den svenska ekonomin.

Kanske är det hög tid att sätta Stockholms stad under tvångsförvaltning, innan det är för sent?”


Läs mer här.

I Dagens Industri kan man läsa om att ”Regeringen banar väg för fler hyresrätter”.

”Allt fler vill bo i hyresrätt, men efter år av omvandlingar till bostadsrätter är utbudet lågt. Nu öppnar regeringen för skattelättnader för hyresrätten”


Läs mer här.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Är det ok att jag skriver något eller går den på Censur kontot?
Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, du brukar skriva samma sak om och om igen så fortsätt med det. Jag har aldrig någonsin censurerat dina inlägg när det gäller sak frågor.

Anonym sa...

jonas

Ett tips. Stöddig attityd, särskrivning och märklig censurkritik är en kombination som jag inte skulle rekommendera.

/debattpolisen

Anonym sa...

Bruksvärdessystemet är ett konsumentskydd?

Ja, det skyddar vissa få utvalda konsumenter och gör att unga konsumenter får stå flera år i kö eller tvingas köpa svartkontrakt för att få del av detta konsumentskydd.

Ett konsumentskydd bör skydda alla konsumenter!

Mvh
Jonas

Anonym sa...

debattpolisen, ledsen att jag inte skriver så bra som du! Hoppas verkligen att du kan ha överseende.

Gällande Censur så undrar jag hur debattpolisens inlägg hör ihop med dig blogginlägg Barbro?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Ja Barbro,

Jag tycker att Jonas inte skriver samma sak hela tiden. Det han har gjort är att identifiera ett problem och påtalar detta problem. Problemet som jag pratar om är självklart hyresregleringen. Så länge denna finns kommer inte en ungdom som vill flytta hemifrån till en hyreslägenhet kunna göra det. Socialtjänsten kan idag inte hjälpa hemlösa i Stockholmsområdet pga bostadsbristen inte pga penningabrist. Det är många svaga i samhället som blir drabbade.

Bostadsbrist gynnar inte någon!! Snälla Barbro kan du inte förstå detta?

Vänligen
Peter

Barbro Engman sa...

Peter, kan du förklara för mig på vilket sätt det faktum att vi förhandlar med fastighetsägarna leder till bostadsbrist?

Anonym sa...

Gärna!!

För det första så kan jag inte säga att det är en förhandling då ni har sista ordet gällande hyresnivå innan ärendet prövas i hyresnämnden. En förhandling enligt mig är då två parter enas och har samma lagstadgad beslutanderätt.

Då privata fastighetsägare inte kan förhandla med sin kund utan risk för nedslag så är det inte ekonomiskt säkert att investera i hyreshus jämfört med många andra investeringsformer. Detta medför som vi alla vet mindre kapital som strömmar till denna sektor och bostadsbrist blir följden av detta.

Många stora fastighetsbolag säljer av sina bestånd inom tull i Stockholm. Det är inte ekonomiskt försvarbart att behålla dessa. Vi alla vet att hyresrätten håller på att försvinna i attraktiva lägen och nybyggnationen av hyresrätter kommer inte att täcka bortfallet i rådande klimat.

Jag tycker det är synd om det enda sättet att bo centralt i framtiden är att köpa en bostadsrätt. Snälla Barbro låt inte detta hända!

Det bästa alternativet är en mjuk övergång till en hållbar hyresmarknad med ett starkt besittningsskydd för redan befintliga hyreskontrakt.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Peter

Barbro Engman sa...

Peter, en förhandling är en förhandling och där har ingen det sista ordet. Jag förstår inte vad du menar med begreppet ”lagstadgad beslutanderätt ”. Förklara gärna det.
Bägge parter kan stranda förhandlingarna. När det gäller allmännyttan så har vi först en medlingsprocess om det misslyckas så avgörs ärendet efter beredning i Hyresmarknadskommittén.

Det fungerar utmärkt eftersom det ff är parterna som då tar ansvar i en vidgad process för att till slut bli överens.

De privata fastighetsägarna vill inte ha ett sådant system utan de vill gå direkt till hyresnämnden om förhandlingarna strandar. Jag tycker att det är synd att man inte vill försöka lösa tvisterna mellan parterna utan att flytta in de i rättsapparaten

Hyrorna i nyproduktionen sker utanför bruksvärdessystemet, det finns en särskild lag om sk. presumationshyror. Det är därför de ligger på nivåer som de flesta inte kan efterfråga. Det senaste jag hörde var en fastighetsägare som ville ta ut 2 400kr/kvm.

Jag tror inte att hyresrättens framtid ligger i att jaga höga hyror, då kommer hyresrätten att prisa ut sig ur marknaden. Ofta är de nyproducerade hyresrätterna som har hyror på de här nivåerna genomgångsbostäder. Människor bor där ett tag i hopp om att hitta något annat.
Du har säkert lagt märke till att många investerar i hyresrätter. Rikshem med sitt pensionskapital är ett exempel. De finns många långsiktiga fastighetsägare som vet att det är en mycket bra investering. De behåller sina hyresrätter och säljer de inte för ombildning.

Allmännyttan i Stockholm säljs ut av rent ideologiska skäl.

Jag tycker det är synd om det enda sättet att bo centralt i framtiden är att köpa en bostadsrätt skriver du. Det tycker jag också.
Om du menar att vi ska höja hyrorna i Stockholms innerstad så att hugade fastig-hetsägare ska tjäna lika mycket på att fortsätta hyra ut som att sälja så blir det ju tal om väldigt höga hyreshöjningar. Jag vet inte om du tycker att det är lika synd att det enda sättet att få bo centralt är att behöva betala hyror som det är få förunnat att klara?

Det finns ett bergsäkert sätt att få hyresgästerna att jobba för ombildning och det är rädslan för höga hyreshöjningar.

Anonym sa...

Hyresgäster i nyproducerade hus får inte pröva hyran inom en tidsperiod om 10år. Denna lag tillkom pga att annars skulle inte några hyresrätter byggas överhuvudtaget. Problemet med dessa är när denna period går ut, vad händer då?? Ett riskmoment För en investerare om hyresnämnden prövar denna nivå och sänker den rejält?

Rikshem köper hyreshus och samhällsfastigheter i helt andra områden än Stockholms innerstad. De skulle aldrig godkänna den låga avkastning dessa hus ger.

Hyresnivåerna skulle ligga en ganska bra bit under 2400kr vid marknadsreglerad hyra. Enda anledning varför någon betalar dessa höga hyror i nyproduktion är pga att det är omöjligt att få tag i en reglerad hyresrätt utan att betala pengar. Det skulle inte bli tal om hyresnivåer som några få förunnat kan betala. Det skulle bli tal om en nivå som hyresgästerna skulle tycka vara en rimlig nivå för att bo i innerstaden. Men självklart skulle det bli ganska mycket dyrare än förorten. Men hur ser det ut idag?? Det är faktiskt väldigt segregerat i innerstaden, eller hur Barbro?

Självklart kommer det att bli några som förlorar vid en ändring av nuvarande system. Men många fler kommer att vinna på det. Förlorarna kommer inte att bli låginkomsttagare, invandrare/flyktingar, hemlösa eller människor med betalningsanrkningar för de kan inte få en hyresrätt alls nästan. De är tyvärr helt utestängda från hyresmarknaden. Om du frågar en hemlös om han vill betala 4000kr för en liten etta eller stå i kö 20år för att sedan betala 2000kr. Vad tror du då svaret skulle bli?

Med vänlig hälsning,
Peter

farbror Frej sa...

Peter: "Hyresnivåerna skulle ligga en ganska bra bit under 2400kr vid marknadsreglerad hyra."

www.hybel.no/bolig-til-leie/annonser/stavanger

Varför just lilla Stavanger? (ca 127000 invånare). Jo, där drog spekulationen på köpebostäder iväg rejält TROTS en tämligen odramatisk befolkningsutveckling (runt 1.2% årligen sedan 1998). Så hyrorna hakade på, antar jag.

Googla "Här steg bopriserna - med 90 procent" (Expressen) Samt "Stavanger-statistikken" från kommunens hemmeside.

Så du ser, Peter. Det blir alltid mer komplicerat utanför det marknadsliberala teoribyggets idealvärld.

Googla även "Oslo har ikke husrom til alle" (Oslopuls) samt "NTL krever bedre boligpolitikk" (Magasinett).

Anonym sa...

Farbror Frej,

Detta är en prisökning på fast egendom, vilket nästan alla länder i hela världen gar haft under denna period. Orsaken till detta är räntesänkningar på bred front. Hyrorna har garanterat inte följt med i samma uppgång. Ta Manhattan tex där har bostadspriserna gått upp med 300 % under 2000-talet men hyrorna har enbart gått upp med 20%. Orsaken till detta är lägre direktavkastningskrav från investerare till följd av billiga pengar (låga räntor).

Jag önskar er alla en solig helg!!

farbror Frej sa...

Peter: "Orsaken till detta är räntesänkningar på bred front."

På sikt ohållbart låga räntor har naturligtvis bidragit väsentligt. Men även andra faktorer såsom föreställningen om den eviga värdestegringen - genom åren understött och uppmuntrat av ett helt batteri av rundsmörjande engångseffekter, såsom...

- Avskaffandet av fastighetsskatten.
- Avskaffandet av förmögenhetsskatten.
- ROT-avdragen.
- Jobbskatteavdragen
- Den förment livslånga amorteringsfriheten.
- Spekulerandet i ombildningar.
- Fram tills nyligen; 90-100% belåning.

Nu är det nog snart slut på krutet. Och allt ovanstående till trots så verkar det som det ändå barkar mot en "utbudschock" av köpebostäder i Stockholm - mitt i bostadskrisen. Låneintressenter tar kanske intryck av svångremmarnas Europa, och vågar inte/kan inte trissa upp köpbudena som förr. Samtidigt börjar en och annan BR-förening visa tecken på ökad desperation:

Googla "Soprum annonserades ut som etta" (SvD)

Peter: "Hyrorna har garanterat inte följt med i samma uppgång."

Men nu låter det som att du är besviken på att hyrorna inte höjts mera i Sverige (och New York?). I förra inlägget lät det tvärtom som om du argumenterade för att marknadsfria hyror visst kunde vara överkomligt låga för de flesta. Hur ska du ha det?

Sedan hänvisade jag till föregångslandet Norge vad fri hyressättning beträffar. 3-4 ungdommar som hjälps åt att betala 20000 NOK i månaden för ett kollektivboende i vanligt standard-fyra i Oslo. Ska det tolkas som en indikation på att hyrorna i Oslo gott hade kunnat höjas ytterligare?

Anonym sa...

Barbro är det så att du inte tror på marknadsekonomin dvs det ekonomiska system samhället är uppbyggt efter?

Du skriver; Jag tror inte att hyresrättens framtid ligger i att jaga höga hyror, då kommer hyresrätten att prisa ut sig ur marknaden

Är det inte så att höga hyror leder till ökat byggande och därfter lägre hyror?

Det är i alla fall grunden för det samhällsbygge vi har idag.

Tror du inte att marknadshyror skulle öka byggandet av hyresrätter? Svara gärna på denna just denna fråga.


Mvh
Jonas

Anonym sa...

Det ligger mycket i Jonas kommentar, Barnro. Konsumentskydd är ett generellt skydd för samtliga och så fungerar både konsumentköp-, konsumenttjänst och konsumentkreditlagen. Ett av huvudskälen till att dessa funger som avsett är att dessa lagar inte reglerar prissättningsmekanismen. Det finns inget bruksvärde i konsumenträtten.

Spelar mindre roll hur man vill benämna hyresmodellen - konsumentskydd eller inte, när verkligheten jämfört med andra konsumentlagstiftningar visar att modellen genom sin prissättning exluderar en stor skara potentiella konsumenter att vara just konsumenter.

Visst är en reglering där man vill undvika oskäliga hyror, just en prisreglering. Det ligger i sakens natur.

//Jesper