29 mars 2012

Lagen om allmännyttiga bolag en skyddslagstiftning mot kommunpolitiker


Anders Borg tycker att kommunerna ska producera välfärd istället för att hålla på med avancerad skatteplanering.

Det verkar vara en rimlig åsikt.

Fast det tycker inte SKL (Sveriges kommuner och landsting). De tycker att kommunerna ska anpassa sig efter skattelagstiftningen.

Det är just begreppet anpassning som är det intressanta. Det som Borg beskriver som en aggressiv och avancerad skatteplanering beskriver SKL som endast en anpassning.

Om man med anpassning menar att ligga i för att hitta de vägar som ingen hunnit täppa till eller att söka efter helt nya vägar för att minska utbetalningarna till Anders Borg så är det väl ändå att betrakta som åtminstone en överanpassning.

För det är väl inte meningen att kommunerna och deras bolag ska snirkla runt skattetabellerna för att hitta bakdörrar?

Kommundirektörer, ekonomidirektörer och revisorer snirklar även runt den nya lagen om allmännyttiga bolag på jakt efter någon paragraf som det går att anpassa sig till så att det flödar över lite pengar från bostadsbolagets kassa till kommunkassan.

Kommunerna tar exempelvis ut borgensavgifter lite hipp som happ utan beslutsunderlag. Borgensavgiften får hyresgästerna betala på sina hyror och de är så klart intresserade av hur den räknats fram.

Om kommunfullmäktige inte tycker att man behöver några underlag för sina beslut så finns det inga underlag. Det finns bara en ospecificerad faktura på något lämpligt miljonbelopp.

Det känns ibland som om allmännyttiglagen är en skyddslagstiftning mot kommunpolitiker. När man ser hur de letar efter hål i paragraferna så undrar man vad som hänt om det inte funnits några paragrafer att leta hål i. Nu finns det åtminstone några regler som begränsar deras möjligheter att komma åt bolagens pengar.

För en fastighetsägares första plikt är väl att vårda sin investering, se till att hus och lägenheter underhålls, renoveras och är i det skick som hyresgästerna betalar hyra för. Att hålla uppe värdet på sina fastigheter är väl en första nödvändig insats innan pengarna flyttas över till äldreomsorgen.

Men några sådana självklarheter fastnar nödvändigtvis inte på de kommunala bolagens ägare.

Det kan till och med hända att de sitter i väntrummet på finansen och väntar på att Anders Borg ska hjälpa de med att renovera deras hus.

Obs, gäller inte alla kommuner.

Inga kommentarer: