22 mars 2012

Piloten i Kalmar har landat


Vid årsskiftet lämnade Fastighetsägarna in en diger ansökan till hyresnämnden om prövning av hyrorna för 5 400 lägenheter i Kalmar.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, menar till och med att det är lagstiftarens mening att hyrorna ska avgöras i hyresnämnden när förhandlingarna inte går i lås.

Här har Fastighetsägarna jobbat i åratal på att de ska få bli en fullvärdig part i förhandlingarna. Nu när de får förhandla på egna meriter så vill de inte förhandla utan nu ska staten ska sätta priset åt dem. Märkligt.

I Kalmar hade de bestämt sig för att driva ett pilotärende för att testa den nya lagen. Den skulle bli vägledande för hela Sverige.

Nu måste Hyresgästföreningen och SABO inse att hyresgästernas betalningsvilja och efterfrågan måste spela roll för hur hög hyran ska vara, säger Reinhold Lennebo ofta.

Så nu skulle det äntligen prövas om inte priserna på bostadsrätter i Kalmar också skulle styra hyrorna i Kalmar.

Nu finns det inte längre något pilotärende i hyresnämnden.

Piloten har landat och några hyror är inte satta efter betalningsvilja och läge.
Hyrorna i Kalmar är fastställda på sedvanligt sätt i förhandlingar.

Men: Vi fick igenom våra krav, säger fastighetsägarnas Lars Stjernfeldt. Det blir höjning med upp till 5 procent.

Det var två fastigheter som fick 5 procent.

Läs själva.

Av cirka 5 000 lägenheter har:
* 4,4 % fått en höjning 0 – 2 % från den 1 april
* 31 % fått en höjning med 2 % från den 1 april
* 57 % fått en höjning med 2,5 % den 1 april.
* 5 % fått en höjning med 3 %. (2,5 % den 1 april och 0,5 % den 1 juli)
* 2,8 % fått en höjning med 3,5 – 5 %. (2,5 % den 1 april och resten den 1 juli)

Av dessa är höjningarna i 575 lägenheter villkorade. De får inte ta ut den sista delen av höjningen förrän månaden efter fastighetsägaren redovisat en godkänd energideklaration till Hyresgästföreningen.

Om detta resultat skriver Fastighetstidningen.

- Hyreshöjningarna landade på upp till fem procent. Fastighetsägarnas krav accepterades och nu återkalla man sin ansökan om prövning i hyresnämnden.

Fastighetsägarna är inte precis några nyansernas mästare.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Grattis till hyresgästerna. Det innebär i praktiken en reell sänkning av hyran eftersom nuvarande inflation ligger långt över målet 2% , troligen över 5% på årsbasis om man mäter korrekt. Det blir alltså ännu mindre lönsamt att äga fastigheter i Kalmar.

Anonym sa...

Inte någonstans i inlägget nämner Barbro att Hyresgästföreningen enbart accepterade en hyreshöjning på 1,5 procent, lika över hela Kalmar - dvs en fortsatt platt hyressättning. Vi förleds t o m tro att det slutliga resultatet låg i korten hos Barbros kollegor innan Hyresnämnden blev aktuell.

Anonym sa...

Det platta kravet om 1,5 % behöver inte kommenteras eftersom det inte är sant utan bara ett av de svepskäl FÄF motiverat sin strandning med.

Inför förhandlingarna ville Hyresgästföreningen förhandla om differentieringar baserat på förvaltningskvalitet vilket dock FÄF i just Kalmar vägrade.

Vi har förhandlat om differentieringar i hela Blekinge, Jönköpings- och Kronobergs län med samma organisation som motpart. Dessa förhandlingar var klara innan strandningen i Kalmar.

Peter Svensson
förhandlingschef
Hyresgästföreningen Region Sydost