28 november 2008

Årets hjälte

Jag är väldigt glad att nu kunna presentera alla ledamöter i delegationen för hållbara städer, sa miljöminister Andreas Carlgren när han presenterade alla ledamöter. Det var en bred uppställning av direktörer, chefer och professorer "med kopplingar till näringsliv, exportfrämjande och de andra sektorer som måste samverka för att befästa och stärka den svenska kompetensen", står det i pressmeddelandet.

Det är möjligt att delegationen är bred men inte tillräckligt bred för att innehålla en enda företrädare för dem som ska bo i de hållbara städerna. 340 miljoner kronor har de fått av regeringen. Jag får nu åter användning för uttrycket: Här är en kund begraven. Det är alldeles för ofta man får användning för det.

Så till något helt annat. Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra skriver att Hyresgästföreningen äger Sveriges bästa vandrarhem och att Svenska turistföreningen därför belönat oss med priset Årets kudde.

Det ligger därför nära till hands att tro att Hyresgästföreningen äger ett vandrarhem och att Hyresgästföreningen fått pris för det. Det hade ju varit väldigt roligt att få Årets kudde, men tyvärr äger vi inte ett vandrarhem utan själva väggarna och taket där någon annan bedriver vandrarhemsverksamhet. Men på något sätt har vi alla fall bidragit till att folk fått tak över huvudet till ett billigt pris under sin Stockholmsvistelse. Det vore kanske idé att utlysa ett pris till dem som bidrog till att det fanns tak över huvudet också för dem som bor och vistas permanent i Stockholm. Årets hjälte?

27 november 2008

Stimulera mera

Idag sammanträder regeringen för att bland annat besluta om ärende nr 23; Proposition 2008/09:91; Ägarlägenheter.

Man kan väl inte säga att det är direkt vältajmat. Byggandet rasar, folk kan inte sälja sina bostadsrätter, bostadsbristen ökar och arbetslösheten sprider omkring sig. Var tredje LO-medlem i Göteborg är varslad. Då klämmer regeringen till med ägarlägenheter.

SABO klämde igår till med krav på statliga stimulanser. Alldeles precis nyss, kl 07.25, hörde jag Maud Olofsson säga i morgonsoffan att hon tycker om ROT-avdrag. Frågan är om Maud Olofsson tänker klämma till med några ROT-pengar eller om det är fråga om en mera platonisk kärlek till renoveringsinsatser.

I Helsingborgs Dagblad skriver Stefan Bohlin, förhandlingschef hos oss, en artikel om hyressättningsjobbet där. Läs den här. Den sammanfattar ungefär hur läget är på ett antal håll i landet och varför regeringen bör avhålla sig från att införa hyresreglering där politikerna ska bestämma var, när och med hur mycket hyrorna ska höjas. Om regeringen vill bättra på tajmingen bör man inte lägga förslag som driver på hyrorna. Alla tycks vara överens om att hushållen måste stimuleras, då kan man väl inte ha en massa ostimulerade hyresgäster. Eller?

26 november 2008

Upp och nervända världen



Ingenting är sig längre likt. Nu kräver alla statliga insatser. Skanska har satt renovering av miljonprogrammet högst på listan över nödvändiga insatser. Det kan väl inte finnas en enda förlorare på det. Läget kan knappast vara bättre än nu när arbetslösheten sprider omkring sig och bristerna i miljonprogrammet är det väl ingen som tvivlar på. Folk som bor där skulle bli lyckliga och regeringen skulle kunna räkna in lite vinnarpoäng. Men igår bollade Reinfelt de 2 000 varslade byggjobbarna tillbaka till Skanska med frågan om vad de tänkte göra åt saken. Ja, inte vet jag, men Skanska hade väl meddelat vad de tänkte göra åt saken, varsla 2 000 byggjobbare. Så nu väntar Skanska på regeringen som väntar på Skanska. Hyresgästerna i miljonprogrammet sitter i samma väntrum och avvaktar upplösningen.

Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, är inte heller lik sig. Han är i vanliga fall en ivrig förespråkare för marknadshyror och tillika en övertygad motståndare till bruksvärdessystemet. Nu hördes Antoni säga i morgonsoffan att man måste vidta åtgärder "så att folk har råd att efterfråga bostäder." Bo Antoni är inne på rätt spår. Man vill inte misstänka att det rör sig om bostadsrättsinnehavare och villaägare som ska få sin trygghet garanterad utan att Bo Antoni även skickat en tanke till hyresgästerna och bara glömde att säga det.

Under krisen på 90-talet fick vi 65 000 tomma lägenheter på grund av kraftigt höjda hyror som hade sin grund först i skatteomläggningen och sedan i den lågkonjunktur som följde. Människor flyttade till annat boende, till sommarstugan och hem igen. Så gör man när det blir för dyrt och så kommer man att göra nu också om vi mitt i denna kris dessutom ska få hyreshöjningar på alltför höga nivåer. De kommunala och privata bolag som har ekonomisk styrka borde göra sitt för samhällsekonomin och inte ytterligare spä på krisen i det läge vi är nu när inflation spås bli deflation, styrräntan prognosticeras till en procent inom ett år och oljepriset har fallit till en fjärdedel av toppnivån . Dessutom faller elpriser rejält och förvaltarna bör kunna handla billigt underhåll nästa år.

Drömläge för renovering av miljonprogrammet och måttliga hyreshöjningar alltså. Den som behöver pigga upp sig lite kan lyssna på ett inslag i Ekot från igår. Det är de små bolagen som bygger de billigaste bostäderna visar nu forskning på KTH. De ha 20 procent lägre byggkostnader än byggjättarna.

Sedan kommer det, och håll i er nu: "De byggde samtliga hyresrätter, och ingen av dem hade några som helst bekymmer att uppnå vinst under de första åren inom ramen för bruksvärdeshyran."

25 november 2008

Larmar och gör sig till



Det kommer larmrapporter hela tiden. Är det inte övergrepp i äldreomsorgen eller dåligt städade sjukhus så är det kackerlackor i Rosengård. Alla larmrapporter följer samma mönster. Först kommer själva larmet, sedan säger den ansvarige att det inte var hans fel utan någon annans fel, sedan hänvisar man till oklara regler eller ansvarsförhållanden för att till slut peka ut den som har råkat illa ut som ansvarig för sin egen olycka. Men den välformulerade läkaren, tillika patienten, Björn Brageé som slog larm om den dåliga städningen på Danderyds sjukhus kommer inte att beskyllas för att överdriva eller för att inte ha följt gällande instruktioner. Som sanningsvittne är han oantastlig.

De boende i Herrgården som slåss mot de kackerlackor som invaderat fastigheten betraktas däremot inte som oantastliga sanningsvittnen. Fastighetsförvaltaren sa utan att blinka till de häpna och chockade tv-tittarna som just beskådat kackerlacksinvasionen att hyresgästerna var nöjda och att de hade sig själva att skylla.

Förhoppningsvis kommer det att städas bättre på landets sjukhus efter detta larm. Fast helt säkert är det inte. Vissa typer av larm kommer och går utan att någon synbar förbättring äger rum. Idag larmas det om utanförskap i våra utanförskapsområden. Ibland kallas de för utsatta områdena eller miljonprogramsområden. För att frisera till det säger man också att det rör sig om människor som bor i rekordårens bostadsområden eller i 60- och 70-talsbeståndet. Vad man än kallar husen och områdena kan man vara säker på att det inte var det sista larmet som kom därifrån idag. Nästa gång kommer alla att undra igen varför ingenting har skett.

Om våra restauranger vore lika ostädade som Danderyds sjukhus hade de fått stänga. Om Danderyds sjukhus hade invaderats av kackerlackor hade det redan varit stängt. Men i bostadshus får kackerlackorna husera utan att det finns en enda Lex att ta till. Lex Maria och Lex Sarah är lagstiftning som tillkommit efter att svåra missförhållanden uppdagats inom sjukvård och äldreomsorg. Nu kommer kanske Lex Björn men någon Lex Newsec Asset Management lär vi inte få se.

24 november 2008

Kommunen borde ta ansvar

Det blåser kalla vindar över kollektivtrafiken och landet. X2000 går dock som tåget denna morgon. Endast ett oväntat tågmöte utanför Snickarbo får tåget att stanna. På sträckan Borlänge-Stockholm kommer det alltid oväntade tågmöten utanför Snickarbo. Det är bara SJ som verkar vara oförberedd på det väntade.

Ett vanligt fenomen, det tar ibland lång tid innan man förmår ta med i beräkningen att något har hakat upp sig och att det dessutom kommer att hålla i sig. Som i dessa dagar när varslen duggar tätt och både tillväxtprognoserna och arbetsmarknaden faller samman likt dominobrickor och folk sitter hemma med oron över ekonomin hängande över sig. I sådana lägen borde insikten om att något hakat upp sig och att det förmodligen kommer att hålla i sig vara allmänt spridd. Behovet av ett samlat agerande för att inte få ännu fler dominobrickor på fall borde vara uppenbar för alla. Men icke då, alla fortsätter att agera styckevis som om de inte var en del i ett större sammanhang. Det är inte bara bankerna som ser till sitt och vägrar ansluta sig till Borg och hans bankgaranti.

De kommunala bolagen agerar som om de inte hade ett dugg med kommunen och dess invånare att göra. Mitt i eländet klämmer de till med hyreshöjningskrav som man inte sett maken till på årtionden. Inte nog med att folk blir av med jobbet och får svårt att betala hyran den ska bli ännu högre och ännu svårare att betala. Kommunen borde se till att det egna bolaget tar ansvar för att hålla igen på kraven, utnyttja sina reserver för att klara av den ekonomiska påfrestning som ligger framför oss. Det är inte bara hyresgästerna som drabbas av höjda hyror. Det drabbar kommunen och statsfinanserna också. Jag vet att inte alla har några reserver att ta till men de ligger inte nödvändigtvis i topp när det gäller hyreshöjningskrav och höjda krav på avkastning. Hyresmarknaden borde visa att den pallar med lite påfrestningar.

Carin Jämtin (s) vill införa ångerrätt för dem som varit med om att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt och nu inser att det var en dålig affär. Man kan möjligen köpa tillbaka en bostadsrätt, men man kan sannolikt inte köpa tillbaka en bostadspolitik som man låtit gå i krasch när man inser att det var en dålig affär.

21 november 2008

Socialdemokrater om lägets påverkan på hyran


Carin Jämtin

Idag är det inte så hävligt ställt, jag har tappat rösten. Det som finns kvar är ett slags kraxande pip som jag idag kommer att bespara ett antal pensionärer i Västerås från att ta del av. Nu ska man inte jolla sig för mycket över sådana världsliga saker, det sätter sig på humöret. Man kan i stället spana in om det kan ha hänt något som fört världen framåt. Fingrarna rör sig fortfarande, bloggandet är det sista som överger människan.

DN debatt idag handlar bara om hyresrätten. Det är ett steg framåt, absolut. Det är minsann inte varje dag hyresrätten tar sig in på den viktigaste debattsidan.

Om Karin Jämtin (s) kan anses ta ett kliv framåt så vet jag inte vad man kan säga att Carina Moberg (s) gör i den intervju som Fastighetstidningen gjort med henne. I mycket är de förstås överens, de tillhör ju samma parti, men det finns onekligen intressanta skillnader att grubbla över för den som är intresserad av var man har de politiska partierna.


Carina Moberg

Runt hörnet väntar marknadshyror om utvecklingen fortsätter, skriver Carin Jämtin. Jag tror inte att Carin Jämtin tänkt sig att det var Carina Moberg som väntade runt hörnet. Enligt fastighetstidningen är Carina Moberg tydlig med: ”att hon inte talar om marknadshyror, det ordet är som sagt förbrukat. Men hon står för att hyrorna i högre omfattning än i dag måste spegla marknaden.” Vad ska man kalla hyror som speglar marknaden när man inte får kalla det marknadshyror?

Att lägefaktorn ges större betydelse kommer att leda till högre hyror för många, skriver Jämtin. Carina Moberg däremot slår ett slag för att ”inte minst läget måste tillåtas påverka hyran mer än i dag”.

Lägets inverkan på hyran har blivit en partipolitisk fråga. Läget har alltid haft en inverkan på hyran, den har funnits där sedan bruksvärdessystemet infördes. Men hittills är det parterna som hanterat hyressättningen, inte politikerna. Malmömodellen, Poängen i Umeå, Kvalitetshyror i Göteborg och alla andra ortsbenämnda hyressättningsmodeller är resultatet av detta.

Även Carina Moberg tycker att parterna ska hantera hyressättningen, vilket inte hindrar henne och socialdemokraterna från att anse att alla bör införa Malmömodellen, även Stockholm. Annars hade man ju kunna tänkt sig att en Stockholmsmodell passar bättre i just Stockholm. Malmö kom ju exempelvis aldrig på tanken att införa Umeåmodellen.

För övrigt verkar Carina Moberg tycka synd om fastighetsägarna som tvingats böja sig för hyresgästernas krav. Man kan verkligen fundera över vad hon menar med att ställa denna fråga i Fastighetstidningen: Är Hyresgästföreningens förhandlare här (Stockholm) så elaka att Fastighetsägarna måste lägga sig platt?

20 november 2008

Sökte Uppdrag granskning - fann en Bostadsombudsman


Foto från Swejens

Denna morgon tillbringar jag på ett icke försenat X2000-tåg från Linköping. Bara det är ju en nyhet i dessa dagar när det är de ständiga tågförseningarna och finanskrisen som slåss om att toppa tidningssidorna. Här sitter man på ett scoop: Tåget är i tid.

När jag som vanligt letar bostadsnyheter på nätet stöter jag på rubriken: "BO tänker sätta press på samhället". För en svindlande sekund får jag för mig att det kunde vara fråga om en Bostadsombudsman, en som dessutom tänker sig sätta press på samhället. Jag förs snabbt tillbaka till verkligheten och hittar det jag sökte, inslaget i Uppdrag granskning från igår. Om de otroligt illa skötta fastigheterna i Rosengård och fastighetsägaren Franzén som gör comeback i offentligheten i nya dåliga sammanhang. Se programmet i sin helhet här.

Jag var på medlemsmöte i Linköping när programmet gick och talade med 200 oroliga hyresgäster som verkade glada över att det finns en Hyresgästförening i dessa orostider. Tänk om vi kunde få samma ombudsmannamuskler som BO och DO har och få möjlighet att inte bara sätta press på värdarna. Om inte kanske Pressombudsmannen kan vidga sitt uppdrag. Barnen i Rosengård borde i alla fall engagera den nye Barnombudsmannen för om något är uppenbart efter gårdagens program är det hur illa det är för barnen.

Nu meddelar tågpersonalen att vi har en hastighetsnedsättning. Att åka tåg blir allt mer likt bostadsmarknaden: Dålig planering, förseningar och hastighetsnedsättningar. Konduktören ropar ”Angeläget 2857” i högtalarna. Kanske det finns en TO, Tågombudsmannen, som går under beteckningen 2857. I så fall ligger tåget före bostadsmarknaden, det finns i alla fall någon att ropa på när det går snett.

Hyresrätten är viktig för jobben



I morse kunde man se ett inslag på Rapport om en ny studie som visar att hyresrätten är viktig för jobben. Arbetslösa som hyr sin bostad är mer benägna att flytta till en annan region än arbetslösa som äger sin bostad. Det är till och med så att de som hyr sin bostad och har arbete är mer benägna att flytta till en annan region än de som äger sin bostad och är arbetslösa. Se inslaget i klippet ovan och läs mer om undersökningen här.

19 november 2008

Hemlöshet har inget med bostadsbrist att göra



Alva, 8 år, skrev till Fredrik Reinfeldt om hemlöshet. Alva är bekymrad över de hemlösas situation och tyckte att pappas idé att man kunde ha ett lite hus i varje stad som hemlösa kunde bo i var bra så hon skrev jag till statsministern.

Men hemlöshet har ingen som helst koppling till bostadsbrist enligt statsministern, i alla fall antyddes ingenting om det i Reinfeldts svar till Alva. Detta förvånade storligen hemlöshetsforskaren Cecilia Hansen Löfstrand som anser att det är bostadsbristen som är självaste problemet:

Det är intressant att höra att han inte en enda gång i sitt brev tar upp det största problemet av de alla: bristen på tillgängliga bostäder. Men det är symptomatiskt. I Sverige anses i allmänhet inte hemlöshet ha något att göra med bostadspolitik och bristen på bostäder.

Ändå verkar det ju vara en självklarhet. Är man hemlös saknar man ett hem och man fortsätter att vara hemlös ända tills man får ett hem. Reinfeldt skriver i svaret att man försöker hitta lösningar för att förbättra situationen för de hemlösa. Man undrar vad det kan vara som förbättrar situationen för en hemlös som saknar ett hem när det inte är ett hem. Som förbättrar situationen alltså.

DN rapporterar att Stockholmarna snart är 808 000. De inflyttade landsortsborna måste också ha ett hem eller finns det något annat som kan förbättra deras situation?

I Borlänge ökar också befolkningen och bostadsbristen. Nu tillhör Borlänge de som är kursiverade på Boverkets lista över bostadsbristkommuner. Kommuner som anges med fetstil är nya på listan och i de kursiverade kommunerna är det värre än året innan. Nya på listan är sådana kommuner som Hallsberg, Årjäng och Ovanåker. Boverkslistan fylls på med kommuner i fetstil och antal kursiverade kommuner ökar. Det kunde kanske vara idé att pröva om det gick att förbättra de bostadssökandes situation genom att bygga bostäder till dem.

18 november 2008

Hyresförhandlingar pågår

Den tillfälliga ekonomiska nedgången vi ser nu får inte ligga till grund för årets hyresförhandlingar. Det riskerar att etablera höga framtida hyresnivåer. Vi är öppna för att teckna hyresuppgörelser för en tvåårsperiod”, skriver jag idag i Sydsvenskan.

Det sätt på vilket vi bestämmer hyrorna i Sverige är unikt. Det har visat sig fungera både i goda och dåliga tider. Bruksvärdessystemet är tåligt, långsiktigt och tryggt och har pallat med stora påfrestningar. Det lunkar på i god ordning på hyresmarknaden sedan flera årtionden.

De flesta bostadsbolag har också en god ekonomi. Nu när befinner vi oss mitt i en ekonomisk kris finns det därför resurser att möta de ekonomiska påfrestningarna.
Men hyreskraven varierar starkt över landet. En del kommer med tvåsiffriga krav, hyreshöjningsligan toppas av Arjeploghus som kräver 18,77 procent. Eftersom hyresgästerna betalar nästan 100 miljarder i hyra försvinner en miljarder i köpkraft för varje procent hyran höjs. Det är väl inte precis vad Anders Borg sitter och hoppas på ska ske. Inte vi heller.

De få uppgörelser som är klara visar att det finns bostadsbolag som agerar ansvarsfullt och liksom vi tror att det gäller att inte dra iväg med hyrorna. Det gagnar varken hyresgästerna, kommunen eller samhällsekonomin. I Tyresö får hyresgästerna 1,95 procent i hyrespåslag och i Västerås 2,75 procent vilket är 125 kronor per månad för en trea. Nu gäller det för alla andra bolag att tillsammans med oss ta ansvar för att hyresrätten och hyresgästerna tar sig igenom denna påfrestning på samhällsekonomin.

Jag vet att jag nu retar upp de som inte gillar att det är balans mellan hyresgästernas intresse av att kunna betala hyran och fastighetsägarnas intresse av att tjäna mera pengar. Jag håller ändå fast vid att det är överlägset allt annat att ha ett system som väger samman olika intressen. Det gynnar alla.

För övrigt kan jag inte låta bli att notera att bostadsrätter nu ”ombildas” till hyresrätter. Intressant.

EDIT: Hem & Hyra har en artikel om tvåårsuppgörelser här.

17 november 2008

Politisk prevention

Grannen Gerd hade i vanlig ordning plockat in veckans alla nummer av Dala-Demokraten och lagt dem i en prydlig hög. Gerd och jag har postal grannsamverkan. Vi har postlådor vid vägen vilket inte är en lämplig form för sådana som jag som inte är hemma och vaktar postlådan. Hade jag haft ett vanligt brevinkast så hade posten ramlat ner på hallmattan. Nu funkar det ändå. För Gerd är det nämligen besvärligt att bära bort alla tidningar till insamlingen. Däremot gillar hon tidningsläsning så hon tar in och läser och jag läser och bär bort.

DD har jag läst sedan jag kunde läsa. Visserligen brukade min pappa med jämna mellanrum säga upp prenumerationen när han retat upp sig på någon mindre genomtänkt ledare. Men veckan efter hade vi DD igen. Nu är det Göran Greider som brer ut sig i spalterna och han retar säkert också upp en annan. Jag prenumererar dock oförtrutet vidare. Det är ett sätt att hänga med i dalmasarnas/kullornas görande och låtanden och få lite andra perspektiv än de som ges i DN och Svenska Dagbladet. Det är full skjuts på hyresförhandlingarna i Gagnef läser jag bland annat. Hyresgästföreningen motsätter sig bolagets krav på höjning av nästa års hyror:

- Bolaget måste saneras och ägaren Gagnefs kommun måste skjuta till pengar så att skulderna kan amorteras, hävdar förhandlaren Marcus Kjellin. Bolaget befinner sig i en destruktiv snurr som måste brytas.

Det låter misstänkt likt det som Hyresgästföreningen sa till Kalmarhem i åratal i alla fall detta med den destruktiva snurren. Till slut tvingades både vd och styrelse där att avgå och hyreshöjningskravet hade hamnat på ett tvåsiffrigt belopp.

Nu säger Rolf Olérs, vd för Gagnefsbostäder:
- Kjellin har rätt i sak när det gäller att vi har stora lån, men jag tycker inte att det ska blandas in i hyresförhandlingen. Det är inte hans uppgift att bestämma hur vi ska sköta bolaget.

Nähä nä, men vem är det som får betala priset för dåligt skötta bolag? Rätt gissat, det är alltid hyresgästerna som får fakturan till slut. Ibland ser man på ett tidigt stadium hur det kommer att sluta. Det borde vara läge för lite preventiva politiska åtgärder från Gagnefs kommun.

14 november 2008

November är gnölets tid



November är en alldeles utmärkt månad. Den är så helt pliktbefriad. Det är ingen sol att tala om, svampsäsongen är över, gräset behöver inte klippas, badstränderna ligger tomma och skidsäsongen har inte börjat. I november ska man sitta inne och gnälla, tända värmeljus, läsa en bok eller två och kolla på regnet.

Just gnälla finns det oanade möjligheter till. Det är bara att öppna tidningen och spana på bostadspolitiska nyheter så får man sig en dos direkt. Nu bör man inte nöja sig med att gnälla och gnöla. När novembermörkret övergår i lucialjus, julglitter och tindrande barnaögon är det dags att åter handla. Redan nu kan man gå med i vårt demonstrationståg här som går helt i novemberstil. Man behöver inte ens röra på påkarna det är bara att skriva in sig i nättåget. Just nu är vi 25 696 nätdemonstranter.

För den som vill ha bostadspolitiskt bränsle kan jag rekommendera ett antal tidningsklipp från idag. DN rapporterar om att alltfler villaägare vill bygga murar runt huset. Svenska Dagbladet låter meddela att det är en nattsvart framtid för unga utan bostad och att unga hemlösa inte får stöd. Arbetarbladet i Gävle talar om för Tierpsborna att de kan vänta högre hyror samt att Gavlegårdarna ska vara med och finansiera idrottsarena. Man får väl hoppas att det inte är hyrorna som ska plöjas ner där. Vill man läsa om hyreshöjningar finns det en uppsjö av artiklar att välja på.

Trevlig helg!

13 november 2008

I Borlänge finns inga ombildningskonsulter

Uppdrag granskning igår hade gett sig in i det elände som följer i ombildningarnas spår. Människor som vädrar penningklipp ställs mot människor som inte vill ombilda och konflikterna står som spön i backen. Grannsämja ersätts av utdragna bråk i takt med att ombildningskonsulterna försöker göra sig en hacka på att få till en ombildning.

Jag bor i Borlänge, där bor förutom jag ytterligare cirka 50 000. Hade Uppdrag granskning gett sig till Borlänge hade de inte kunnat göra ett enda inslag om ombildningskonflikter och fejkade omröstningar. De Borlängebor som vill bo i bostadsrätt försöker få ihop tillräckligt för att köpa en, de som vill bo i hyresrätt kollar nog på Tunabyggens hemsida och de som vill bo i villa travar väl iväg till någon lämplig mäklare på stan.

Om kommunpolitikerna till äventyrs skulle få för sig att sälja ut delar av det bostadsbolag som Borlängeborna äger till några stycken som just för tillfället råkar bo i något av deras hus, så kan det kanske bli läge för ett besök från Uppdrag granskning. Då skulle säkert några dyka upp i rutan och säga saker som att ”det är bättre att äga sin lägenhet” och ”jag vill ha inflytande över min bostad”. Varför de valde att bo i hyresrätt från början får man liksom aldrig reda på.

Någon enstaka kanske skulle kliva fram och säga: ”Perfekt, vilket guldläge, jag ska ändå flytta och behöver få med mig en kontantinsats till en villa i Gagnef. Vill kommunen ge mig det utan att jag behöver lyfta ett finger så är det helt okej för mig” Nu förutsätter detta förstås att Tunabyggen säljer sina mest populära hus så det kan bli en hacka över när man säljer vidare.

Om nu denna politiska idé om att vissa medborgare har rätt att köpa kommunal egendom billigt skulle komma till Borlänge så hoppas jag att de lyssnar på Folkpartiets man i Uppsala, Peter Nordgren, ordförande i Uppsalahem. Han har en lysande argumentation apropå att nybildade bostadsrättsföreningar i Stockholm har kunnat köpa fastigheter till priser långt under marknadsvärdet.

- Det är skattebetalarnas bolag och det är de som byggt upp det här värdet. Då är det rimligt att de får ta del av värdet, säger Peter, som är ordförande i Uppsalahem.

- Annars överför vi som bolag värdet till den enskilde. Och som jag ser det är det inte i linje med vår uppgift. Vi förvaltar ju andras pengar, skattebetalarnas pengar.

I Uppsala har alla boende i allmännyttan fått erbjudande om att köpa ut sina lägenheter fast till marknadspris. Och till skillnad mot Stockholm har det inte blivit en enda ombildning.

12 november 2008

Äga i första hand och hyra i andra hand



Under devisen ”äga i första hand och hyra i andrahand” jobbar regeringen på för att öka andrahandsmarknaden. Det ska bli lättare att hyra ut bostadsrätter i andrahand och nu lanserar regeringen ägarlägenheter som också ska öka antalet hyresrätter. Jag har aldrig träffat någon som vill hyra i andrahand. I andrahand hyr man när man inte har några andra alternativ. Är det riktigt illa så tvingas man dessutom betala alldeles för mycket i hyra. Folks förmåga att sko sig på andras bekostnad är en välutvecklad konstform.

I morse, för en liten stund sedan, debatterade jag ägarlägenheter med Beatrice Ask i TV4:s nyhetsmorgon.

I kväll måste ni boka upp TV-fåtöljen och kolla på Uppdrag granskning. Se trailer här. Vi har medlemmar som hakar på ombildningsvågen och vi har medlemmar som absolut inte gör det. Hyresgästföreningen deltar därför inte i det politiska Monopol-spelandet där man säljer vissa hus och låter andra hus ska vara kvar som hyresrätter för att åstadkomma en annan husblandning. Det bor människor i varenda lägenhet. Har man valt att bo i hyresrätt ska inte någon annan kunna rösta bort det. Det är något absurt över att man gett enskilda människor mandat att fatta beslut som påverkar deras grannarnas privatekonomi och som ställer de inför val som de aldrig hade tänkt sig.

Hyresgästföreningen ska inte bidra till ombildning. Det finns dessutom alldeles för få hyresrätter.

11 november 2008

Viktig person gick före i bostadskön

Jag är i Göteborg och i Expressen/GT kan man läsa om husockupanter som tröttnat på att vänta på bostad och om en toppchef som inte hann tröttna det minsta lilla, han fick en fyra på direkten högst upp i ett av allmännyttans hus i Linnéstaden i centrala Göteborg. Bostadsbolaget i Göteborg motiverar att man gick ifrån sina uthyrningsregler med att lägenheten skulle hyras ut till ”en person som var mycket viktig för Göteborgs kommun”. Ungdomarna då, är de inte viktiga för Göteborgs kommun?
Ockupanterna säger att de ”gjort detta för att vi är less på den situation vi har med stor bostadsbrist”. Troligen tvingas alla ut inom kort.

- Men innan vi går härifrån vill vi ha ett möte med Poseidon och någon från kommunfullmäktige för att diskutera bostadspolitiken i Göteborg. Det är oförsvarligt att låta fina, funktionella hus stå tomma samtidigt som folk inte har någonstans att bo, säger Maja, som efterlyser fler billiga hyresrätter.

Toppchefen ska inte bo så länge i sin topplya, han har annat på gång. Ockupanterna kommer inte att bli långvariga de heller, men de har inget annat på gång. Det är skillnad på folk och folk i bostadsbristens Sverige.

10 november 2008

Rädd för att bli medlem i Hyresgästföreningen

Häromdagen ringde det en man som vi försökte värva till medlem via ett ett brev. Han bor i ett av de riktigt segregerade bostadsområdena i en av våra större städer.

Bland de stora villorna finns några hyresfastigheter insprängda. Människor i området bor bra och har gott om pengar, även de insprängda hyresgästerna är någorlunda välbeställda och har inga problem med att smälta in i omgivningarna. Det var detta som visade sig vara problemet.

Han känner sig orolig och inser att även hans hyresrätt är i farozonen om hyran ska sättas efter efterfrågan. Han vill gärna bli medlem men eftersom man då får tidningen Hem & Hyra i brevlådan så blir det problematiskt. Då blir det slut på smälta in. Då blir det sticka ut.

Det skulle då stå klart för alla, möjligen också fastighetsägaren, att det fanns medlemmar i Hyresgästföreningen i huset. Så tänker alla hyresgästerna i området enligt den orolige mannen. De är rädda för att fastighetsägarna ska slå tillbaka på något sätt om de går med i Hyresgästföreningen. Han tyckte att vi hade för kortfattad information i brevet och önskade att vi tänkte på att ha lite mer fullödig vägledning till just den här typen av bostadsområden där man inte kan bli medlem hur som helst.

Världen är upp och ner. Förr i tiden var det arbetarklassen som fick slåss för rätten att organisera sig. Nu verkar det vara dags för de välbeställda att ge sig ut på barrikaderna och slåss för organisationsrätten. Längre än så här vi inte kommit.

07 november 2008

Vi betalar 100 miljarder i hyra

Det är inte roligt att kolla pressklipp. Varenda en handlar om de höga krav på hyreshöjningar som ramlar in i strid ström. Det blir tufft runt förhandlingsborden. Hyresgästernas ekonomi är inget som bara berör de själva. Samhällsekonomin är beroende av att hjulen rullar. Försvinner flera miljarder, som annars skulle ha kunnat hjälpa till med att sätta fart på hjulrullandet, bort ur hyresgästernas plånböcker drabbar det förstås samhällsekonomin hårt. Vi betalar cirka 100 miljarder i hyra varje år. Några procent i hyreshöjning är många miljarder i minskad köpkraft.

Nu är det som bekant inte bara i årets hyresförhandlingar som man är ute efter innehållet i hyresgästernas plånböcker. Igår var det debatt i Örebro om vilka förslag som kan komma ut av utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna". Ytterst handlar det om huruvida det är nödvändigt att föra pengar från hyresgästernas plånböcker till fastighetsägarnas plånböcker. Det handlar också om huruvida kommunen ska få sticka emellan och hämta det de vill ha till till exempel äldreomsorg.

Frågan om hur hyran ska fastställas berör staten, kommunerna, de kommunala bolagen, fastighetsägarna och hyresgästerna. Om det ska bli ett hållbart resultat kräver det att alla kan leva med resultatet av regeringskansliets funderingar. Mats Odell deklarerade tydligt igår att han vill ha en bred överenskommelse, även över partigränserna. Jag tycker att han ska lägga i en högre växel och dra igång det jobbet.

06 november 2008

Det är lönsamt att äga


Svampen i Örebro

I arla morgonstund ilar jag denna dag till Örebro. Där ska jag träffa Mats Odell och Fastighetsägarnas Vd Per-Åke Eriksson för en debatt i radions "Rakt på sak" och en debatt mera live. Jag hoppas att det blir lite livat i panelen. Men allra först ska jag träffa ett gäng hyresgäster. De som riskerar att få räkna upp kostnaden för hyra i hushållsbudgeten, och som ser att de redan slagit i utgiftstaket, är förstås måttligt roade av de förslag som nu ligger på regeringskansliet.

Fastighetsägarna och ansvariga politiker har alltför länge hävdat att om bara hyrorna stiger så blir allt bra. Nu hoppas man på en omsvängning innan det är för sent.

I ett svar i riksdagen tycker jag ändå det verkar som om Mats Odell är på väg mot insikten om att hyreshöjningar inte är svaret på allt:

”Jag tror att minskningen av byggstarter för hyresrätter till stor del beror på att byggpriserna har ökat snabbt under senare år. I några projekt som SABO har undersökt skulle hyreskostnaden ha ökat med cirka 500 kronor kvadratmetern om projekten genomförts år 2008 jämfört med år 2005. Ökade byggpriser anges svara för hälften av kostnadsökningen, medan borttagna stöd och ökade räntekostnader vardera står för cirka en fjärdedel. Sänkta byggkostnader är nyckeln till att bostadsbyggandet åter ska öka.”

Men någonstans på vägen tappar han bort ”nyckeln till att bostadsbyggandet ska öka” och han faller tillbaka till sin vanliga förklaringsmodell:

”Avslutningsvis vill jag poängtera att tidigare regeringar har blundat för de grundläggande problem som hyresrätten står inför. Konsekvensen har blivit att hyresrättens ställning har försvagats under en lång följd av år. Detta måste nu åtgärdas, det måste bli mer attraktivt att investera i hyresrätter, därför krävs nya gynnsamma villkor för att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Regeringen avser därför att överväga under vilka förutsättningar de kommunala bostadsföretagen ska bedrivas i framtiden samt hur hyressättningssystemet kan förändras så att regeringens ambition om en bättre fungerade hyresbostadsmarknad uppnås.”

Nu ska det till åtgärder, gynnsamma sådana, så att det blir attraktivt att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Man känner på sig långt in i märgen att det kommer att bli oattraktivt att hyra, betala och bo i hyresbostäder. Såvida inte Mats Odell menar att han ska ge sig på skatter och byggkostnader förstås och låta hyresgästerna undkomma, men det verkar mörkt. Det är hyressättningssystemet som ska få sig en omgång.

Den första frågan man borde besvara är om det är ogynnsamt och olönsamt att bygga, äga och förvalta hyresbostäder. Det är det inte.

05 november 2008

Yes, we can



Obama vann valet. Nu måste han vinna tilltro till att han faktiskt kan åstadkomma förändring och den matchen måste han vinna om och om igen under alla dessa presidentdagar som ligger framför honom. Jag tycker att hans tal var fantastiskt med sitt återkommande: Yes, we can.

För precis så är det med politik, den måste lyfta människor och bygga på vilja och framtidstro. Det är inte bara i de stora talen politik ska lyfta. Yes, we can, hör också hemma i den politiska vardagen. Det är i riksdagshus och kommunfullmäktigesalar det syns om vi kan eller inte, om vi vill eller inte, om vi har lust eller inte, om vi har tilltro till vår förmåga eller inte, på vems sida vi står och på vems sida vi inte står.

I det stora som i det lilla kan politiken kännas trygg eller oroa oss. Jag tillbringar mina dagar bland hyresgäster som oroas av politiken. Hur illa kommer den att gå åt min redan ansträngda ekonomi, kommer jag att behöva flytta, kommer mina barn att någonsin få en bostad. Här skulle behövas ett: "Yes, we can" från någon lämplig minister. Istället sitter vi i politikens väntrum och oroar oss över vad som slutligen kommer ut av allt politiskt funderande.

Det finns sedan länge lagar om hur hyror ska sättas. Malmömodellen och alla andra modeller har sin grund i denna lagstiftning. Magnus som kommenterade min blogg igår skrev:

”Stort "tack" till Hyresgästföreningen i Malmö som tagit fram hyreshöjningsmodellen som riskerar att drabba alla hyresgäster i Sverige. Vi hyresgäster i Malmö är inte särskilt nöjda.”

Hur mycket man än önskar att det vore så så kan inte och får inte Hyresgästföreningen hitta på några egna hyresättningsmodeller. Vi ska förhandla hyror med fastighetsägarna utifrån den lagstiftning om bruksvärdeshyror som vi har.

Magnus, det som är riktigt illa och det som är den stora risken är att Mats Odell och/eller Beatrice Ask sitter på departementet och klurar på hur de ska skriva in ytterligare hyreshöjningsmekanismer i hyreslagen. Malmömodellen, Göteborgsmodellen, Norrköpingsmodellen, Lundmodellen, Umeåmodellen osv riskerar att gå i graven därför att de enligt regeringen och fastighetsägarna ger för lite hyreshöjningar till fastighetsägarna. På något annat sätt kan man inte tolka alla de svar Mats Odell lämnar i riksdagen.

04 november 2008

Vad tycker Beatrice Ask om hyrorna?



Hur kommer det att gå för bruksvärdessystemet, denna svenska uppfinning för att sätta hyror? Det är väldigt svårt, näst intill omöjligt att lista ut. Visserligen säger alla att vi ska ha bruksvärdessystemet kvar så det är inte det. Frågan är om vi talar om samma system.

Idén om att införa ett efterfrågepåslag på hyran har i alla fall inget att göra med bruksvärdessystemet. Efterfrågepåslag föreslogs av utredningen om "EU, allmännyttan och hyrorna" för att skapa balans på hyresmarknaden. Hela idén bygger på att man ska höja hyran så att efterfrågan på attraktiva lägenheter minskar. Vips har man fått balans mellan utbud och efterfrågan. Några flyttar ut och andra flyttar in. Men dagens bruksvärdessystem bygger på att man ska sätta hyror som om marknaden vore i balans, inte sätta hyror för att skapa balans.

Någonstans på något departement, förmodligen justitie, sitter någon eller några och grubblar på vad man ska göra med förslaget om efterfrågepåslag. Hur tänker de, vad har de fått för politisk input, när ska de bli klara? Om detta vet man ingenting.

Beatrice Ask som härskar över hyreslagstiftningen hörs inte säga något om de framtida hyrorna. Mats Odell som inte härskar över hyreslagstiftningen säger däremot hela tiden att han gillar Malmömodellen. Alla hyresmodeller i hela Sverige oavsett vad de heter har tillkommit som ett resultat av dagens hyreslagstiftning. Tänk om man kunde luta sig tillbaka och känna sig förvissad om att det som Mats Odell säger sig gilla också blir det som gäller. Ja, tänk om.

03 november 2008

Den mytomspunna Malmömodellen

Fredrick Federley, centerpartist, riksdagsledamot, bloggare och ivrig marknadshyresförespråkare, är en nöjd man. Han har varit på frågestund i riksdagen och lyssnat på Mats Odell. Han tycker att Odell är på rätt väg. När Federley är nöjd med Mats Odell har man absolut anledning att bli orolig.

På sin blogg skriver Federley:

Satt kvar i kammaren över frågestunden och fick i de sista skälvande minutrarna svar som att det går helt i rätt riktning. Kanske inte ända fram till marknadshyror men en klar förbättring verkar vara på väg.”

Gör man en snabbkoll i snabbprotokollet ser man att Odell använt sig av Malmömodellen för att göra Federley nöjd:

Vi har den så kallade Malmömodellen. Där har hyresgäströrelsen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget hittat en modell som innebär att man – ja, gärna det – marknadsanpassar. Det handlar om hyresgästernas egna preferenser. Över 180 olika funktioner mäter man, och man hittar fram till lösningar som gör att det både byggs mer och folk är mer nöjda

”Ja, gärna det - marknadsanpassar.” är väl det som ingett Federley hopp om att vi en dag ska nå det lyckorike där marknaden bestämmer hyrorna. Att Malmömodellen tillskrivs alla möjliga egenskaper går inte att göra något åt längre, därvidlag har jag gett upp.

Annars har väl marknaden kommit ur mode i mångas ögon. Bostadsmarknaden trög som sirap stod på text-tv i morse. Det var Svenska Dagbladet som hade undersökt saken. Dagen industri beskriver flykt från det ägda till det hyrda. Visserligen är nyproduktionshyrorna, som sedan några år har en egen hyreslagstiftning, så höga att bara de som kan hosta upp en rejäl summa pengar varje månad kommer i fråga.

Höga hyror gör inte livet enklare för de hundratusentals människor som söker bostad. Höga boendekostnader gör inte livet enklare för villaägare och bostadsrättsinnehavare heller. Därför jobbar de hårt på att få ner sina kostnader. Självkostnadsprincipen är starkt levande hos villaägare och bostadsrättsinnehavare. Politikerna, inte minst kd, hänger på och utfärdar vallöften om att inga villaägare ska behöva flytta från sina hem. Det är lika jobbigt att packa flyttlådor för hyresgäster kan jag upplysa om.