23 juli 2013

Den som vill vara framgångsrik och nå sina mål måste lägga rabarber på de värdeladdade och värdefulla orden

Det är orden det hänger på.
Den som vill vara framgångsrik och nå sina mål måste lägga rabarber på de värdeladdade och värdefulla orden. Rättvisa exempelvis. Alla är för rättvisa, det är få som skulle tänka sig att komma ut som rättvisemotståndare.
Så den som kan få den breda allmänheten eller allra helst politiken att tro att man är en riktig rättvisekämpe har slätat ut uppförsbacken.

Att vara fri, att äga frihet klingar också vackert i våra öron. Ingen vill vara ofri och berövad sin frihet. Att stå på den svages sida är inte heller en dum position för den som vill få sympati och framgång för sin sak. Man ska inte heller vara ett särintresse. Ens ambitioner ska vara detsamma som allmänintresset.


På sistone har jag av någon anledning låtit mig dras in i en del twittrande, retweetande och replayande.

Där framgår det att företrädare för fastighetsägarintresset vill ha rättvisa hyror. De står upp i kampen för en friare hyressättning. De vill ha hyror som stämmer med människors värderingar. De slåss för hyresmarknadens outsiders. De representerar ett allmänintresse.

Det låter säkert inte så dumt i mångas öron. Tänk vilken oegennytta ändå som präglar fastighetsägarna. Men de skriver inget om vad rättvisa hyror är för slags hyror. Man kan misstänka att de är högre än nuvarande hyror. Annars skulle de vara lite mera nöjda med de hyror vi har. Såvida de inte vill ha lägre hyror men något sådant har inte framskymtat i twitterflödet. Det ligger nära till hands att tro att friare hyror också är högre hyror. Kraven på friare hyror är sannolikt inte avsedda som en frihetsreform för hyresgästerna.

Hyresgästernas allmänna värderingar ska ligga tillgrund för hyran står det i lagen. Av inläggen på twitter framgår det att man inte ska uppfatta det som att man menar hyresgäst bara för att det står hyresgäst. Med hyresgäster menas istället de som kan komma att bli hyresgäster, villaägare, bostadsrättsinnehavare eller varför inte alla medborgare.
En fastighetsägare undrade på twitter om han skulle bry sig om sina kunder eller de som inte bor där när man ska bygga om och renovera. Det är inte ofta man ser näringsidkare som offentligt vädrar sina funderingar om att skita i de kunder man har.

De twittrande företrädarna för fastighetsägarintresset står också på den svages sida. De slåss för de som är outsiders. De bostadssökande kallas för outsiders och de som bor för insiders.

Varför då kan man undra?

Man kan kalla de som bor för konsumenter, hyresgäster eller boende om man vill. Men det vill man inte för det har inte samma anklagande klang som insiders. Insiders håller på med insider jobb och inte med att rätt och slätt bo.

Det verkar som om de när en önskan om att de ska sluta bo där de bor så att alla outsiders kan bli insiders och alla insiders outsiders. De nuvarande hg anses av vissa betala konstlat låga hyror. Man kan bara gissa hur höga okonstlade hyror är.

Nu är det ju tack och lov så att det inte är orden det hänger på.16 juli 2013

Surmulen ledarskribent på DNHåkan Boström är en smula surmulen idag.
Han gillar inte riktigt att " det omaka paret Attefall och Engman" gör sina stämmor hörda på debattsidan i Aftonbladet.
Enligt honom har vi inget att yvas över och bör väl därför avhålla oss från att ge oss in i debatten eller hur han nu menar.
"Bostadsfrågan är på väg att segla upp på den politiska agendan" skriver Boström mycket riktigt. Men bostadsfrågan tar sig ju inte in på en enda agenda om ingen lyfter upp den eller?
Sedan hemfaller han åt en vanlig klyscha.

"Hyresgästföreningen har prioriterat sina mer privilegierade medlemmars intressen, det vill säga dem som haft turen att få en hyresrätt med låg hyra i ett attraktivt läge".

Bor det några hyresgäster med låga hyror i attraktiva lägen?

Det finns 3 miljoner hyresgäster och hundratusentals som vill bli hyresgäster. Vi förhandlar hyror för de som betalar hyra. En mycket ringa andel av dessa har en adress i Stockholms innerstad. De brukar klaga över de hyreshöjningar som ständigt drabbar de.

Ändå är allt deras fel. Ingenstans i Sverige går det att bygga hus om inte hyrorna höjs i de gamla stenhusen i Stockholms innerstad. Där bor de bara en massa insiders som hindrar alla outsiders från att bli insiders. Hyresgästföreningen försvarar de privilegierade istället för att förhandla upp deras hyror så att de inser att de borde flytta på sig och lämna plats för andra.

För det är enligt Maria Ludvigsson på SvD riktigt uselt av oss att försvara insiders. Men insiders är väl sådana som har en bostad. Vad är det för fel med att jobba för deras trygghet och möjligheter att bo kvar i sina hem?

I 15 år har Hyresgästföreningen tagit fram rapporter om unga vuxnas boende eller snarare brist på boende. Vi har drivit den ena kampanjen efter den andra för att det ska byggas bostäder. Någon måste ju jobba för alla outsiders.
Det är inte hyrornas fel att det inte byggs. Därom blir alltfler överens. Det var därför det var så roligt i Almedalen i år.

15 juli 2013

Stefan Attefall o jag skriver i Aftonbladet idag

Vad kan Hyresgästföreningen ha gemensamt med regeringen?
Det kan man undra.
I Aftonbladet idag skriver Stefan Attefall och jag om det som är gemensamt.
Om det som inte är gemensamt får jag fortsätta skriva om på bloggen, på debattsidor mm

Detta är vi överens om:
1. Hyresrätten är en viktig boendeform
2. Man ( kommunena) måste satsa på hyresrätten
3. Bristen på hyresrätter är ett hot mot tillväxten
4. Det som byggs är för dyrt
5. Det går att bygga för vanligt folk - om man vill
6. Skatten på de olika boendeformerna måste vara neutral
7. Den nya lagen ligger fast, den har stor politisk uppslutning
8. Inga marknadshyror, bruksvärdessystemet ska vara kvar
9. Hyresförhandlingarna utgör grunden för en stabil bostadspolitik
7. Kommunerna upplåter mark för dyrt, det måste de ändra på
8. De kommunala särkraven fördyrar byggandet, det måste de ändra på
9. Det är kommunpolitikerna som sitter på den stora verktygslådan, de måste slipa sina verktyg bättre
10. Men regeringen måste göra sitt med de verktyg de har
11. Precis som vi, Fastighetsägarna m fl.

Jag lägger ut länken till Aftonbladet när de lägger ut artikeln på nätet.
På Aftonbladets debattsida ligger just nu Rössners artikel " Tyvärr, du kan inte gå dig smal"
Den kommer snart att ersättas av artikeln " Det går att bygga om man är smart".
Fast men en annan rubrik som inte heller är så dum " Vi kan bygga bostäder för canliga människor".


02 juli 2013

Herrarna i hagen

Idel herrar med vidhängande förkortningar  på Wisby Srand. Almedalen.
Kurt Eliasson, SABO, Stefan Attefall (KD), Svante Hagman, NCC,
Anders Lago, HSB och Tomas Rudin (S)
Det var fullsatt i lokalen när SABO, KD, NCC, HSB, S skulle diskutera om det verkligen är helt omöjligt att få till några hus i det högteknologiska och i andra avseenden väl utvecklade landet Sverige. Man får ibland intrycket av att det är en övermäktig uppgift som bara klaras av i andra länder.

Något har uppenbarligen hakat upp sig. Det är bostadsbrist överallt och alla spanar på varandra på jakt efter den verkliga skurken till detta. Lite skämmigt är det allt med denna utbredda brist på bostäder.

Anders Lago, HSB, berättade att de skrattar åt oss i andra länder när de får höra att staten ger 40 miljarder i subventioner till de som redan har en bostad och ingenting för att kunna bygga nya bostäder. I andra länder gör de precis tvärtom.

I paneldebatter är det rätt så ofta hyresgästerna som anses vara de som gör att allt hakar upp sig. Hyresgästerna borde inte vara så tvärs för sig utan visa lite mera betalningsvilja menar de. Men först måste det ju finnas lite pengar att vilja med kan man å andra sidan tycka.

Byggherren tycker inte att de kan räkna hem sina kalkyler och hyresgästerna kan inte räkna hem sina heller.

Här står två oförenliga kalkyler mot varandra.

En skämtsam typ påminde mig om att jag inte skulle vara med i panelen. Som om inte jag visste det. Jag hade kört några mental övningspass och redan avverkat en paneldebatt så att jag skulle palla med att bara sitta och lyssna på en debatt där det möjligen skulle bråkas om hyresgästernas motvilja mot höga hyreshöjningar.

Men det hade jag inte behövt. Det känns som om fördelningen av skulden för det låga byggandet efterhand flyttar sig bort från kunderna.

Ingen enda av panelisterna igår menade att det var hyrornas fel att det inte byggs. Svante Hagman, NCC, påpekade tvärtom att det inte är det som är problemet.

Det är marken, tröga processer och kommunala särkrav som är problemet.

Seminariet inleddes med att SABO och HSB berättade att det visst går att bygga billigare och med mycket bra kvalitet om man bara vill och anstränger sig.

Så härligt det var att sitta på ett seminarium som handlade om att det går att bygga. Politik är att vilja sa Olof Palme. Det är detsamma med byggandet.