29 april 2013

Bruksvärdessystemet ger en god avkastning och ett starkt besittningsskydd eller så raserar det våra städer?Big news i Svenska Dagbladet, Hyresfastigheter ger bra avkastning.

I ärlighetens namn ska väl sägas att det inte stod att läsa på ledarsidan i SvD utan i en annons några sidor längre bak.

I annonsen, från Hyresfastighetsfonden, lovprisas bruksvärdessystemet. Det ”har bidragit till en stabil och långsamt stigande hyresutveckling ” och för att det ”över tiden visat god avkastning i förhållande till risk”.

I fredags beskrev riksdagsledamoten Ola Johansson (C) samma bruksvärdessystem på twitter dock i ett något dystrare tonläge skulle man kunna säga.

”Det bästa sättet att rasera en stad är inte att bomba sönder den, utan det är genom att införa en effektiv hyresreglering”.

Nu vet man inte om Ola Johansson är orolig för att Sverige ska införa hyresreglering eller om han tycker att det förhandlingssystem som bidragit till en ”stabil och långsamt stigande hyresutveckling som över tid visat god avkastning” i själva verket är just en sådan form av hyresreglering som ligger som en bombmatta över stad och land.

Alla är överens om är att Sverige har en omfattande bostadsbrist. Den slår mot enskilda människor och mot samhället. Annika Winsth, Nordeas chefsekonom, tycker att vi ska inrätta en blocköverskridande byggkommission.

Vi måste investera oss ur krisen skriver Kristina Persson på fd vice riksbankschef på SvD Brännpunkt.

Stefan Attefall (KD) vill att det ska bli sexigt att bygga för vanligt folk.

Alla är även överens om att det byggs för få bostadsrätter, villor och hyresrätter.

Villaägarna redovisade här om dagen att villapriserna numera är ouppnåeliga för de flesta. Bostadsrätter slutar de bygga när de inte får ut de priser de vill.

Observera att det inte finns någon Hyresgästförening i villa eller bostadsrättssammanhang som undrar vad man ska betala för och som hävdar att boendekostnaden ska bero på den standard och kvalitet man får.(Bruksvärdessystemet)

Så det blir lite knepigare när man ska hitta syndabockar till det låga byggandet av villor och bostadsrätter. Eller hur Ola Johansson? Det är ju så enkelt på hyresmarknaden där allt är ”hyresregleringens” alt Hyresgästföreningens fel. Denna uppfattning är inte så spridd som man kan tro. Den odlas mest hos särintresset Fastighetsägarna och lite överraskande måste man ändå säga av Ola Johansson (C)

Nu blev ju annonsen i SvD lite trökig mot slutet.
För där visar marknaden upp sig i sin allra tjusigaste form.

Det är samma bruksvärdessystem som ger den höga avkastningen som är orsaken till att det inte byggs menar nämligen annonsören. Och det ska givetvis utnyttjas. Hugade investerare uppmanas därför att satsa på en fortsatt stor och långvarig bostadsbrist.

Förutom att bruksvärdessystemet ju inte tillämpas på nyproduktion, vilket verkar populärt att glömma bort, så räknar man kallt med att ingen kommer på idén att försöka bygga bort bostadsbristen.

Den höga avkastningen på hyresfastigheter tänker de uppenbarligen inte använda för att investera i nyproduktion. Annars vore det väl en förväntad åtgärd hos de som står den sanna läran om marknadsekonomin nära. Teorin om tillgång och efterfrågan verkar ha förlorat i populäritet.

Det är bostadsbristen som håller uppe priserna på villor, bostadsrätter och hyresrätter.
Så marknaden kommer givetvis att ha en begränsad lust att göra något åt detta guldläge.

Återstår då Stefan Atttefall och det sexiga byggandet. Som tur är så har de allmännyttiga bolagen precis ett sådant sexigt uppdrag att bygga för vanligt folk även om det är ett lite mindre sexigt ordval i lagen.

Dags för allmännyttan att kliva in och bygga nu när marknaden satsar på bostadsbrist?.26 april 2013

Nämen va bra Ola Johansson (C) men så där är det ju inte.

Ola Johansson (C) är riksdagsledamot. Han skriver i Fastighetsnytt att

”2009 införde Alliansregeringen ett hinder mot plötsliga hyreshöjningar. Bara om hyresgästen har sagt ja till en standardhöjning kan en hyreshöjning accepteras. Ingen ska tvingas på en standardhöjning de inte vill ha”.

Nämen vad bra. Men var har du fått det ifrån? Något sådant hinder införde de ju inte.

Istället är det ju så att i princip 100 % av alla hyresgäster som säger nej till standardhöjning ”tvingas på en standardhöjning de inte vill ha”.
Det är så det ser ut i praktiken.

Enligt reglerna får en hyresvärd inte utföra standardhöjande åtgärder i en lägenhet om inte antingen

(i) hyresgästen har godkänt åtgärderna, eller
(ii) om hyresgästen säger nej, hyresnämnden lämnar tillstånd.

I praktiken är det mycket vanligt att hyresgästerna säger nej till de standardhöjande åtgärderna eftersom det kommer att leda till mycket höga hyreshöjningar.

Hyresvärden vänder sig då till hyresnämnden och ansöker om tillstånd att få genomföra åtgärderna i alla fall.

Nämnden ska enligt reglerna bifalla hyresvärdens ansökan om värden har ”ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs” och ”det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs”.

Hyresgästföreningen har undersökt praxis från hyresnämnder och Svea hovrätt under åren 2002-2010. Resultatet är entydigt, i praktiken får hyresvärden nästan alltid tillstånd att utföra de åtgärder man ansökt om.

Det hjälper inte att hyresgästerna protesterar. Hyresnämnden och hovrätten ger ändå alltid hyresvärden tillstånd.

När ombyggnaden är klar återstår att bestämma hyran för lägenheterna. Denna prövning leder som sagts tidigare till att hyreshöjningen i de flesta fall blir mycket kraftig, i flera fall upp till 50 procent högre hyra.

Praxis visar att hyresgästerna i praktiken saknar inflytande över ombyggnaden.
Det är också därför Hyresgästföreningen har krävt att hyresgästernas i samband med ombyggnad förstärks.

24 april 2013

Politisk vilja och mod krävs för att få fart på byggandet


Missade du morgonens frukostseminarium? Var inte bekymrad över det
Här förljer ett referat
Inte av mig utan av Peter Forman redaktör för Hyresgästen.

I panelen deltog Håkan Gustavsson, analyschef Arbetsförmedlingen, Anders Johansson, tidigare kommunalråd Sigtuna, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Jonas Milton, VD Almega samt Elisabet Blaus Rendahl, utredare Sektionen för byggnadsplanering Stockholms universitet.

Politisk vilja och mod krävs för att få fart på byggandet

Hyresgästföreningen arrangerade den 24 april ett frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm under rubriken Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling lett av journalisten Annika Hagström.

I panelen deltog Håkan Gustavsson, analyschef Arbetsförmedlingen, Anders Johansson, tidigare kommunalråd Sigtuna, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Jonas Milton, VD Almega samt Elisabet Blaus Rendahl, utredare Sektionen för byggnadsplanering Stockholms universitet.

När det gäller själva problembeskrivningen om bostadsbristen som ett samhällsproblem som både drabbar människor och hämmar tillväxten så var panelen enig. Elisabet Blaus Rendahl från Stockholms universitet berättade att det finns en hel del studenter som väljer bort att studera i Stockholm på grund av att det inte finns några bostäder för dem.

Att det behöver byggas vara också alla eniga om. Det är dessutom ett beprövat och effektivt sätt att bekämpa arbetslösheten. Men varför byggs det då så lite trots att det finns både behov och resurser i form av arbetskraft och kapital?

Anders Johansson fd kommunalråd stack ut hakan mot en del politikerkollegor i stockholmsregionen.

Han menar att det faktiskt både finns en politisk oförmåga och inkompetens bland många kommunpolitiker i stockholmsregionen. Man är mer intresserade av att ha intakta ”medelklassgetton” där man inte stöter sig med dessa väljargrupper istället för att satsa på att bygga nytt och bygga hyresrätter där man riskerar att få in nya befolkningsgrupper.

Anders Johansson hävdade också att det faktiskt finns politiska redskap för kommunpolitikerna att använda. Bedriv en aktiv markpolitik och köp in mark att bygga på. Använd de ekonomiska resurserna i de kommunala bostadsbolagen för att bygga nytt och rusta upp. Hitta lösningar på upprustning av miljonprogrammet där hyresgästerna får välja nivå på upprustningen istället för att satsa på lyxvarianter med höga hyror som tvingar många att flytta.

Peter Forsman

http://bambuser.com/v/3536036#t=166s   här kan du se hela seminariet


22 april 2013

Inte är det någon skillnad på Gällivare och Stockholm

Jag har varit en sväng till Norrland i helgen. Till Umeå närmare bestämt där vår region i norr hade fullmäktigemöte.


Det första de ville höra om i Norrland var Hyresnämndens beslut om principerna för hyressättningen i Stockholm.

För inte är det något annorlunda i Norrland. Bostadsbrist i många kommuner och fastighetsägare som vill sätta hyran efter efterfrågan och läge i första och enda hand.

Fast inte i Umeå. Där har de Poängen. Det är Umeås variant på Stockholmsmodellen med den skillnaden att den finns på riktigt.
Fastighetsägarna är med på samma villkor som allmännyttan och Hyresgästföreningen och inga nya infallsvinklar har dykt upp sedan vi fick den nya lagen.

Precis som det var tänkt och precis som det fungerar på många ställen i landet.

Men i Stockholm sitter det fast och nu ska Fastighetsägarna skriva nya inlagor eller putsa upp de gamla och dra hyresgästerna inför Svea Hovrätt för att få höjda hyror där efterfrågan är stor. Inte efterfrågan på höjda hyror utan efterfrågan på en bostad menar jag givetvis.
Fastighetsägarna tycks vara övertygade om motsatsen. Alla inkl hyresgästerna vill ha hyror som är markandsanpassade.

Men så är det inte.

Idag skriver Tomas Rudin, (S) politiker i Stockholm i SvD att ”som fastighetsägarna ropa på högre hyror i det befintliga beståndet för att få igång byggandet är rent kontraproduktivt ”

”Hyresvärdarna skadas själva av marknadshyror” skriver ordföranden i Hyresnämnden i Linköping Christer Grönevall i Bofast.

På nya moderaternas hemsida kan man läsa varje dag att ”Moderaterna vill inte ha marknadshyror. Det är viktigt att klargöra att varken Moderaterna eller Alliansregeringen har någon ambition att lägga fram förslag som leder till marknadshyror eller som tillåter att hyrorna höjs så kraftigt att människor får svårt att bo kvar i sina bostäder. Vi vill ha ett fungerande bruksvärdessystem, som utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar och för att hyresgästerna ska känna trygghet när det gäller framtida boendekostnader.”

I Gällivare/Malmberget är det misstänkt likt Stockholms innerstad. Gruvan gräver större och större hål och staket efter staket sätts upp som skiljer invånarna åt. I Stockholm ser staketen annorlunda ut bara.

De hus som rivs när gruvan ska fram ska ersättas av nya. Hyror i nya hus är på nivåer som man i Gällivare/Malmberget knappt trodde fanns och som definitivt inte pensionssystemet kan parera. Vart människor ska ta vägen är svårt att lista ut.
Tage Johansson från Malmberget är inte bara en eldsjäl i Hyresgästföreningen han är och poet också.

TANKAR

Vår gran på Kungsryggens topp
Den lyser och skänker oss hopp
Vi som offras för utvecklingens skull
Vem tänker på oss som snart är mull

En framtid har utlovats för alla envar
var hittar vi den kan någon ge svar
miljarder som rullar iväg någonstans
utan minsta vett och sans

Vi sitter i våra kammare och väntar
snart hör vi klockan som klämtar
vår stund på jorden är nu över
bara för att några skall välta sig i klöver

Statskassan med sina giriga fingrar
oss malmbergsbor skingrar
vi sprids ut som ett frö från människohand
här finns inte mer generationers band

Malmberget vårt har blivit väst och öst
för mig är det ingen tröst
Det går inte att leva på gruvans tak
snart faller allt samman i ett väldigt brak

Det kallas för utveckling och vision
akta dig du medborgare för att ta ton
nä buga och bocka precis som förr
tills den dag när du stänger din dörr

20 april 2013

Besvikelse hos Fastighetsägarna och glädje hos hyresgästerna

Hyresgästföreningen och Hyresnämnden är ute och cyklar enligt Fastighetsägarna
  
Hyresgästföreningen är för det mesta ute och cyklar. Det finns ingen annan som tolkar den nya lagen som Hyresgästföreningen gör.
Så har det låtit från Fastighetsägarna i ett otal debattartiklar och på alla bostadspolitiska debatter jag deltagit i, och det är många.

Idag kom en dom som visar att Hyresnämnden i Stockholm gör samma tolkning av den nya lagen som Hyresgästföreningen gör.

Vad säger Fastighetsägarna då?

Att Hyresnämnden är ute och cyklar så klart.

”Hyresnämnden har i sitt beslut valt att helt bortse från reformen av bruksvärdesy-stemet 2011, som bland annat syftade till att låta lägesfaktorn få en ökad betydelse vid hyressättningen.”, säger Tore Ljungkvist jurist på Fastighetsägarna

Hyresnämnden har alltså ”valt” att bortse från det som Fastighetsägarna anser vara själva innebörden i den nya lagen.

För inte kan det väl vara Fastighetsägarnas tolkning som det är något fel på?

Är det verkligen rimligt att tro att Hyresnämnden bestämde sig för att bortse från de förändringar i lagen som är gjorda för att istället göra lite som de vill?

Hyresnämnden gjorde väl helt enkelt en annan tolkning än Fastighetsägarna av vad den nya lagen innebär.

Igår skrev Rudolf Antoni på Fastighetsägarbloggen att ”Den som har rätt tål granskning”
Med det avsåg han givetvis Fastighetsägarna som ju anser sig vara de som genomgående har rätt

Bloggen handlade inte om hyrorna i Stockholm utan i Varberg.

Fastighetsägarna tycker att hyrorna i Varberg är toklåga. Däremot är bostadsrättspri-serna höga liksom hyran i andra kommuner..
De har därför meddelat hyresgästerna per brev att om ni inte går med på den hyra vi har hittat på själva så kommer det att sluta i Hyresnämnden för er del.

Antoni menar att Hyresgästföreningen är ” en märkbart pressad organisation” som inte vill att hyrorna i Varberg ska prövas av en neutral part som Hyresnämnden.

Han har i och för sig en poäng.
Vi tycker att hyrorna ska bestämmas i förhandlingar inte av rättsväsendet. Däremot är många av de hyresgäster som fått brev märkbart pressade. Hur kul är det att dras inför Hyresnämnden av sin hyresvärd.

I Antonis värld är Hyresnämnden i alla fall ”en neutral part” som de därför ställer sitt hopp till. Det gjorde nog Tore Ljungkvist också innan domen kom. Då var de inte så neutrala längre.

”Nu får vi se om Hyresnämnden anser att det är vi eller Hyresgästföreningen som har rätt i vår tolkning av den nya lagstiftningen från 2011”, skrev Antoni kl 10.50 igår.

Kl 14.00 i går kom Hyresnämndens dom i Stockholm gällande tolkningen av den nya lagen. Hyresnämnden gör samma tolkning som Hyresgästföreningen.

Så nu drar Fastighetsägarna i Stockholm hyresgästerna inför Svea Hovrätt. det är väl det som kommer att drabba hyresgästerna i Varberg också.

En avgörande fråga i alla dessa tvister är vad som kom med i den nya lagen och vad som blev kvar i papperskorgen på Finansdepartementet.

Den utredning som föregick lagändringarna tyckte att man skulle ta hänsyn till bostadsrättspriserna, efterfrågan samt uppvärdera lägesfaktorn när hyran sattes. Det gillade Fastighetsägarna.

Det gillade däremot inte regeringen och riksdagen så det föll bort. Det klargör Hyresnämnden på ett utmärkt sätt.

De frågar och svarar själva.

Har lägesfaktorn och den stora efterfrågan på hyreslägenheter i Stockholm någon självständig betydelse vid prövningen av hyran?

”Som framgår av redogörelsen för regeringens ställningstagande innebar inte ändringarna av bruksvärdesregeln att dessa parametrar fick någon självständig betydelse vid nämndens prövning.”

Tore Ljungkvist, Fastighetsägarna, säger att om inte hyrorna höjs på John Bergs Plan 6 i Stockholm så går det inte att bygga.

Stockholmshem bygger hus i attraktiva lägen. Hyran för en fyra ligger på 21 700 kr per månad. Hur mycket högre än så anser Fastighetsägarna att hyran ska stanna på för att de ska bygga?

Ligger hyresrättens framtid verkligen i allt högre hyror?


17 april 2013

Bostadsrättsmarknadens insiders


Understundom får jag försvara mig mot ett antal populära åsikter om hyresrätten och hyresgästen. För när man är i hyresrättsbranschen så är det ofta försvar som gäller.

Hyresrätten väcker en slags underlig irritation hos många, företrädesvis professorer på KTH, ledarskribenter på Expressen och Fastighetsägarna.

Fast Fastighetsägarna gillar hyresrätten. Det är hyran som de irriterar sig på. Den är för låg.

Hyresmarknaden består av ett antal insiders som olyckligtvis förträds av Hyresgästföreningen som har för stor makt. Detta leder till för låga hyror, för lågt byggande och för låg rörlighet.

Så brukar det låta.

Så om bara hyresgästerna gav upp och slutade förhandla sina hyror och lät marknaden sätta hyran så skulle allt bli bra. Då skulle i alla fall antal paneldebatter om hyressättningen kunna skäras ner till ett minimum. Fastighetsägarna kunde avskeda de som är anställda för att förhandla hyror. Alltfler kunde börja packa flyttkartonger.

Ungefär så menar de ihärdiga att det skulle gå.

Det är då man undrar över varför bostadsrättsmarknaden inte är ett härligt ställe för alla.

Ingen Hyresgästföreningen och inget pris efter standard och kvalitet (bruksvärde).

Marknaden sätter priset och alla förmodade marknadsmekanismer borde vara i full gång med att möta denna stora efterfrågan på bostäder med en ökad tillgång.

Men så är det icke. Bostadsrättsmarknadens insiders säljer till svindlande priser till ett minskande antal bostadsökande-

Alltfler trängs på en krympande hyresmarknad.

Hör bara vad Ingrid Eiken VD på Mäklarsamfundet har att säga om de ständigt stigande bostadsrättspriserna i Expressen.

Att priserna fortsätter öka kontinuerligt beror på många faktorer, menar Ingrid Eiken.


- Vi saknar en bostadspolitik värd namnet, för det är väldig obalans på efterfrågan och utbudet av bostäder, säger hon.

- Jobben finns i tillväxtregionerna, men det finns för få bostadsrätter så efterfrågan pressar upp priserna. Mer byggande och mer bostäder i alla kategorier.


Skulle inte sagt det bättre själv.15 april 2013

Kom igen nu Anders Borg, egen härd är guld värd.Det är bostadsbrist, arbetslöshet och en massa andra eländen. Borg är dyster.


Men på DN Debatt idag glimtar det plötsligt till i det sista stycket. Där skriver han att:

”Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå ytterligare åtgärder i höstens budget som dämpar krisens inverkan på sysselsättning och produktion”

”Vi ska stärka svensk konkurrenskraft och öka tillgången på bostäder”

Ekonomiskt utrymme + arbetslöshet + bostadsbrist = bostadsbyggande

Gammal hederlig ekvation.

I höst ska Borg pröva hur stort utrymmet är för nya åtgärder.

Sänk byggmomsen och avskaffa Hyrskatten Anders Borg.

Läs vårt förslag till Tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningskommittén. Finns att läsa här längst ner.

Då får människor jobb, produktionen av allt från fönster till stommar tar fart och alla dessa bostadssökande kan äntligen flytta in i en egen härd.
Det är guld värt.12 april 2013

Engmansyndromet, det högg till i maggropen. Vad menar karln?Igår skrev Henrik Bredberg en ledarkrönika i Sydsvenskan med rubriken Engmansyndromet.

Det högg till i maggropen och jag kände en omdelbar oro. Det vimlar ju av syndrom. Tourettssyndrom, Asbergerssyndrom, Ångestsyndrom, Turnerssyndrom, Stockholmssyndromet mfl.

En snabb googling visade att inom ”medicinen betecknar syndrom en bestämd kombination av avvikelser eller symtom som tenderar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos”.

Det där med pekandet på en diagnos klarnade när google till min stora överraskning berättade om:

”(DKC), även kallad Zinsser-Cole-Engman syndrom, [1] [2] : 570

Detta syndrom ”karakteriseras av hud pigmentering, för tidigt åldrande, dystrofi av naglarna, leukoplaki i munslemhinnan, kontinuerlig tårflöde pga atresi av lacrimal kanaler, ofta trombocytopeni, anemi, testikelatrofi i den manliga bärare, och anlag för cancer.”

Jisses varför inleder Henrik Bredberg sin krönika med Grattis Barbro Engman. Det här verkade ju minst sagt lovande.

Och något särskilt lovande var det inte heller. Det mesta verkade vara mitt fel även om jag inte förmodades lida av vare sig leukoplaki eller kontinuerligt tårflöde. Läs själva

Han skriver att

”Ett krux är att debatten hela tiden fastnar i Barbro Engmans opinionsträsk. År efter år tycks hon sitta på problemformuleringsprivilegiet. Vem tjänar på det, mer än det hyresförhandlingsindustriella komplexet”

Nog för att man har hört talas om det militärindustriella komplexet men hyresförhandlingar som industriellt komplex?

Men hur kommer det sig att Henrik Bredberg går till ett sådant skoningslöst angrepp mot politiker och journalister? Enligt honom har de ingen som helst förmåga att tänka själva.

De vill, ja hela svenska folket vill ha, en helt annan bostadspolitik ändå så blir det inte så för de sitter enligt Henrik Bredberg fast i mitt opinionsträsk. Vad ska man säga om en sådan bredsida mot de som bestämmer och deras tankeförmåga.

För det är inte jag som trycker på ja och nej knapparna i riksdagen.

Det kan ju också vara så att de tänker alldeles själva och tycker att det system med förhandlade hyror som vi har gynnar både näringen och konsumenterna. Vilket det också gör och vilket är själva meningen.

Det finns många konstigheter i ledarkrönikan men jag utgår från att ni ser det själva.

I övrigt mår jag bra.11 april 2013

Den absolut bästa politiska påtryckarmetoden just nu är skattefusk och svarthandel

Betala inte skatt sådant kan straffa sig. Den absolut bästa politiska påtryckarmetoden just nu är skattefusk och svarthandel.

Den som anlitar hantverkare, betalar skatt och lägger kvittona på hög är chanslösa. Nej man ska anlita svart arbetskraft och undvika kvitton då kan man räkna med politiska åtgärder. För allt som är svart ska göras vitt och skatteavdrag är vägen bort från det svarta.

Så när villaägarna inte betalade vad det kostade att anlita hantverkare så infördes ROT avdrag. När det uppdagades att barnflickor och städerskor inte fick betalt som de skulle så fick vi RUT avdrag.

Någon tog sig före med att argumentera för ett ”krut-avdrag” (för den som anlitar en kulturarbetare). Men då skrev kulturministern "att huvudskälet till rot och rut var det omfattande skattefusket på dessa områden, regeringen ville kort och gott göra svarta jobb vita. Jag vill ogärna tro att det problemet är lika stort i kultursektorn".

Man anar att om det bara hade förekommit lite mer skattefusk i kultursektorn så skulle även ett krut avdrag vara möjligt.

Fastighetsägarna ( varje gång jag skriver med stort F så menar jag oragnisationen Fastighetsägarna) anser att det förekommer en omfattande svarthandel med deras medlemmars hyreskontrakt. Ingen har kunnat klarlägga i vilken mån fastighetsägarna själva är inblandade och hur omfattande det är.

Men Fastighetsägarna driver givetvis den till synes framgångsrika lobbylinjen att svarthandeln måste bort och göras vit. Enda sättet är att höja hyrorna till svarthandelsnivå.

Hela dagen igår berättade SR om människor som tvingas flytta från sina hem pga de hyreshöjningar som följer av en renovering utan att veta vart de ska ta vägen.

Stefan Attefall (KD) är bostadsminister och han fick frågan om det inte var lite orättvist ändå att villaägarna får göra ROT avdrag men inte hyreshusägare.

Vad svarade han? Jo, det var ju för att villaägarna skattefuskade som vi införde ROT. Att det sedan inneburit att landets villaområden renoverats till en kostnad för skattebetalarna på ca 14 miljarder om året verkar vara en slags ointressant biprodukt av det hela. De kan både byta rör och slippa flytta.

Sedan upprepade han att det är de som äger husen som har ansvaret. Vem som äger villaägarnas hus är en hittills obesvarad fråga. Jag trodde det var villaägaren. Hen skulle då enligt Attefalls logik vara ansvarig för att renovera och inte komma och begära hjälp
från skattebetalarna,

Attefall sa också att det skulle bli orättvist gentemot dem som redan renoverat sina hyreshus.

Jomen visst, men så är det väl med alla politiska reformer. Men går från ett läge till ett annat i hopp om att lösa ett problem.

Politiker ska inte vara kallhamrade typer de ska vara bekymrade över hur det ska lösa sig för alla dessa enskilda människor som står utan bostad efter att ha fått hyreshöjningar de inte klarar av.

Alla kommer vi ihåg hur KD slogs för att "änkorna i skärgården" skulle kunna bo kvar i sina hus. Då ändrades fastighetsskatten.

Nu vill vi se när KD slåss för att hyresgästerna inte ska behöva gå från hus och hem på grund av ett orättvist skattesystem.

10 april 2013

MiljardprogrammetNu kanske ni tror att rubriken antyder att det kommer att handla om ROT avdrag. Man kan lätt få för sig det för ROT avdragen kostar oss skattebetalare 14 miljarder varje år.

Dagens blogginlägg handlar visserligen om ROT men inte den del som handlar om avdrag. För skattebetalarnas bidrag till renoveringar går bara till villor och i viss mån bostadsrätter
Så ska man skriva om behovet av ROT åtgärder för hyreshus då får man hoppa över själva avdragsdelen. Den är liksom inte aktuell. För som bostadsministern och alla andra ministrar också för den delen brukar säga, ” Det är de som äger fastigheterna som är ansvariga för att det renoveras”

Jag vet inte om jag missat något men visst äger väl villaägarna sina hus?

Samtidigt som det regnar miljardbelopp över vissa bostadsområden i Sverige så är man på andra håll upptagen med att packa flyttkartongerna. Förlåt i Sverige skulle det inte stå. ROT får man också för renoveringar av sina hus på Franska Rivieran och motsvarande ställen över hela världen.

Hyreshöjningarna efter renovering innebär rena folkvandring som Georg Hardt, utredare på Hyresgästföreningen, sa i Ekot i morse.

Det handlar om politiska prioriteringar. Nya kök till vissa och flyttkartonger till andra. Fast man får köpa flyttkartongerna själv.

Det mest intressanta med P1 morgon var Kicki Björklund, VD Sigtunahem. Hon sa att de brydde sig om sina hyresgäster och att de visste att de inte hade råd att bo kvar om hyran höjdes för kraftigt. De hade kommit överens med Hyresgästföreningen om hur de skulle hantera renoveringarna. Hurra för en sådan VD.

Uppsalahem visste att de renoverade bort sina kunder. Men de tog ansvar för att flytta dem till ännu icke renoverade områden sa de.

Där kan nu hyresgästerna sitta och vänta på nästa renoveringsvåg. Då tar Uppsalahem ansvar för att flytta de en gång till om de nu inte nappar på det förhållningssätt man har i Sigtuna.

För det går om man vill att hålla hyrorna nere och komma en bit längre bort från folkvandringar.

Men så länge regeringen tycker att det är viktigare att satsa sina miljarder på villaägarnas tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar så kommer vi att se otaliga exempel på hur hyresgäster får dra från sina hem.

Igår hade Studio Ett besök av Sofia Matsson Linnala finanschef på SABO: Hurra även för henne och hennes beskrivning av hur de 100 allmännyttor som finns på vikande marknader har det. Noll manöverutrymme. De kan inte ens om de vill. De får lägga allt på att åtgärda mängder av vattenläckor i något slags försök till uppehållande försvar.2011 lovade regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om hur dessa bolag ska kunna få lite manöverutrymme. Nu är det 2013 och inga förslag har synts till.08 april 2013

Ju fler som har svårt att få bostad ju nöjdare är Fastighetsägarna

Hyreshöjningsstaplar ur dagens SvD.

Ju fler som har svårt att få bostad ju nöjdare är Fastighetsägarna.
Så verkar det i alla fall vara att döma av deras uttalanden. Ju högre hyra desto bättre tycker de alltid att det är.

Ju högre hyra desto svårare att hitta en bostad tycker de bostadssökande. Fast sådant biter inte på Fastighetsägarna.

Regeringen var bekymrade över alla de som inte får tag i en bostad. Tillväxten hotas, bostadsbristen blir allt värre och byggandet ligger i träda.

De som är svårt att få tag på en bostad är väldigt ofta unga människor med en löslig koppling till arbetsmarknader och med löner som inte är konkurrenskraftiga på bostadsmarknaden. Har de inte föäldrar som kan gå in och köpa i deras ställe så krävar det ihop sig ordentligt. 

Då återstår andrahandsmarknaden.

Det var då regeringen kläckte den ljusa idén att höja hyrorna på andrahandslägenheter. (Bostadsrätter)

Denna ljusa idé har inneburit att de redan höga andrahandshyrorna har höjts med 20%, skriver SvD 
Så nu kan man få tag i 2 rum och kök för 15.000 i månaden.Nu kan alla räkna ut vilka som inte har råd med det. Nu kan alla räkna ut att möjligheterna att få en bostad har minskat ännu mer.

Det är då Fastighetsägarna, i detta fallet, Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna, säger sig vara "positivt överraskad över att det redan syns en effekt."


– De som målade fan på väggen tycks ha haft fel, det blev fler bostäder och det är inte en drastisk prisrusning. Att tvåorna ökat mest beror på att de är så oerhört efterfrågade.

När 20% i hyreshöjning gör Fastighetsägarna positivt överraskade så undrar man på vilken nivå de går i taket av lycka.

Häromdagen utropade en annan medarbetare på Fastighetsägarna. Rudolf Antoni, att Fastighetsägarna skulle ta fajten för rimliga hyror.

Nu har man i alla fall fått en förklaring på vad rimliga hyror är i Fastighetsägarnas tappning..
Ju högre desto rimligare.
 

03 april 2013

Snus är snus om än i gyllene dosor


Vi tar fajten för rimliga hyror, skriver XXXX

Ja, vem kan det vara som är beredd att ta strid för hyresgästernas rätt till rimliga hyror?

Nu vet man visserligen inte vad vederbörande menar är rimliga hyror. Ordvalet antyder dock att det är något som skulle falla hyresgästerna i smaken.

Fast det är fel. Med rimliga hyror avses just i det här fallet sådana som faller de privata fastighetsägarna i Varberg i smaken.

Fajten för de rimliga hyrorna ska nämligen tas av de privata fastighetsägarna i just Varberg där det blåst upp till strid med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna.

Det är på fastighetsägarbloggen som Rudolf Antoni låter oss få ta del av deras nyväckta patos för rimliga hyror. Bloggen är en uppvisning i retorik i den högre skolan.

Retorik är en vetenskap som Aristoteles beskrev som konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga.

Rudolf Antoni är i bloggen ute efter att övertyga oss om att Fastighetsägarna i själva verket bytt fot. De har lagt sina egna intressen åt sidan för att i stället stå på hyresgästernas sida och slåss för deras rätt till högre hyror.

Fastighetsägarna tycker att hyrorna ”är på tok för låga” och de irriterar sig på att Hyresgästföreningen inte vill köpa deras idé om vad som är rimliga hyror.

De tycks förutsätta att hyresgästerna sitter hemma och hoppas på att någon ska komma och rädda de från deras toklåga hyror.

Så istället har Fastighetsägarna valt att stranda förhandlingarna för ”att direktförhandla med hyresgästerna”, skriver Antoni. Lägg märke till ordet direktförhandla.

Visst får man för sig att det förekommit förhandlingar och att det skett direkt med varje hyresgäst? De har fått lägga fram sina synpunkter, Fastighetsägarna har lyssnat och återkommit med nya bud som hyresgästerna övervägt osv.

Sådär som förhandlingar brukar gå till.

Men där bedrog man sig. Några förhandlingar har inte förekommit. Fastighetsägarna har skickat brev om att de vill höja hyran med en viss summa och uppmanat hyresgästen att skriva under annars kan de hamna i Hyresnämnden.

”Hittills har över 800 hyresgäster godkänt den nya hyresnivå som Fastighetsägarna har föreslagit i direktförhandlingen och fler godkännanden kommer in löpande.”, skriver Antoni.

Det kan vara på sin plats att upplysa om att 800 hyresgäster är 1/3 av alla de hyresgäster som berörs. Det glömde Antoni att nämna.
Antoni tror att hyresgästerna är trötta på Hyresgästföreningen som aldrig kan ge sig och gå med på Fastighetsägarnas krav. Det gäller i alla fall inte de över 400 nya medlemmar vi fått i Varberg sedan Fastighetsägarna gått över till "direktförhandling".

”De hyror som hyresgästerna inte godkänner kommer att prövas av Hyresnämnden och de första ansökningarna har i dagarna lämnats in till nämnden” skriver Antoni. För om hyresgästerna inte skriver under de papper Fastighetsägarna skickat till de, av Antoni kallat direktförhandling, så ska de dras inför rätta.

Hur många av de 800 hyresgästerna har skrivit under av rädsla för vad som händer om de inte gör det? Vet du det Rudolf Antoni? Det kanske kom fram  i "direktförhandlingarna".

Så nog är det samma gamla fajt för högre hyror även denna gång trots försöken att klä det i andra ord.
Snus är snus om än i gyllene dosor.

När det regnar pianon från himlen har den fattige inga noter

´

Det var en gång en villaägare som skattefuskade. Nej så var det inte.

Det var en gång jättemånga villaägare som skattefuskade.
De ville byta kök och fixa till sina hus men de ville ogärna betala hantverkarna vad det kostade så de enades med de om att hoppa det där med kvitton och skatt.

Det krånglade till det hela för Anders Borg. Han fick bekymmer med skatteindrivningen.

Så här kan vi ju inte ha det sa regeringen. Vill de inte betala fullt pris för renoveringarna så måste vi in och hjälpa till. Vi måste göra denna svarta sektor vit.

Så för att få bukt med de fuskande villaägarna och de följsamma hantverkarna infördes ROT avdrag.

Nu är det ordning och reda på kvittona. Numera är de underlag för skatteavdrag inte skatteinbetalningar.

2012 betaldes det ut 14,6 miljarder i ROT stöd enl SCB. Men inte till alla. Hyresgästerna är till exempel bara med när det gäller själva betalningsdelen.

Inte minsta lilla ROT stöd regnar över hyresrätterna. Det duggar inte ens lite grand.

Det är inget jämnt penningregn över villaägarna heller. 5 miljarder av ROT pengarna går exempelvis till den åttondel som är rikast i Sverige. Hälften av alla som tjänar över en miljon är avdragstagare. Ju högre inkomst desto mer ROT stöd vekar ha blivit själva grejen.

Lite udda upplägg kan tyckas. Det brukar vara tvärtom. Skattebetalarna ombeds för det mesta att rycka in och hjälpa till när människor har låga inkomster inte när de tjänar över en miljon och vill byta sitt kök för tredje gången.

Tidningen MAD brukade på sin tid ha lite träffsäkra konstaterande. När det regnar pianon från himlen har den fattige inga noter är ett sådant. Det är lite så ROT avdragen fungerar. Noterna är skrivna och komponerade för en mycket begränsad skara höginkomsttagare.

Samtidigt som det regnar ROT pengar över vissa tvingas hyresgäster flytta på grund av chockhöjda hyror när deras hus renoveras.

Är det rättvist det?

Nix det är det inte.

Anders Borg måste komponera en mera folklig ROT låt. När det regnar pianon från himlen ska alla samma noter kan den exempelvis heta.

Det är rättvist det.