25 juni 2010

GLAD MIDSOMMAR


23 juni 2010

Växjö kommun fortsätter på brottets bana?


– Jag kan inte svara på om vi kommer att fortsätta bryta mot lagen för vi har inte diskuterat detta ännu, säger Bo Frank (M), högst politiskt ansvarig i Växjö kommun till Hem & Hyra.

I Växjö bryter man nämligen medvetet mot lagen. Kommunen tar ut vinst ut de kommunala bostadsbolagen i strid mot lagen.

Hur kan det ens vara möjligt att politiskt valda kommunpolitiker medvetet bryter mot lagen? Vilken annan medborgare skulle kunna säga att ”jag kan inte svara på om vi kommer att bryta mot lagen” och komma undan med det?

Det är ett så häpnadsväckande uttalande så att det borde ringa larmsignaler ändå in i finansdepartementet där man inte tror att man behöver några straff för lagbrytare i kommunpolitiken.

Detta kommunala meddelande om att man inte bestämt sig för om man ska fortsätta på brottets bana eller inte sägs dessutom samma dag som riksdagen klubbade de nya reglerna för allmännyttan och hyressättningen.

De nya reglerna, föreslagna av bl. a Bo Fransks parti (M), innehåller precis som de gamla en begränsning av vinstutdelningen. De regler som Bo Frank M) skiter i.

Om nu kommunpolitiker inte tycker att det är självklart att följa lagen borde kanske moderaternas etiska regler kompletteras med en sådan?

Från och med nu har alla ett ansvar att leva upp till lagstiftarens intentioner. Det borde vara så självklart så det känns märkligt att behöva skriva.

Det gäller framförallt kommunerna som ägare av bostadsbolagen. De måste via sina ägardirektiv säkerställa att bolagen agerar som ett allmännyttigt bolag samt se till att man lever upp till lagens skrivningar.

Förutom att kommunerna inte ska begå lagbrott ska de inte heller ägna sig åt att kringgå lagen, hitta kryphål eller engagera konsulter för att kunna ta ut så mycket pengar som möjligt ur bostadsbolagen.


De ska göra det som riksdagen bestämt att de ska göra.

18 juni 2010

Glesare blogg och försenat beslut

Jag tänkte mig att vara lite ledig ett tag fram till Almedalsveckan.

Blogga kommer jag därför att göra med lite glesare mellanrum. Men man får ju hoppas att bostadsfrågan flyter upp som en av de viktigaste valfrågorna. Då kommer jag givetvis att blogga varje dag oavsett om jag är ledig eller inte.

I alla enkäter om vad väljarna tycker är den viktigast frågan toppar jobben. Jobb måste man ha men man måste också ha någonstans att sova efter jobbet. Så jobbfrågan borde döpas om till bostads- och jobbfrågan.

Igår skulle egentligen riksdagen ha fattat beslut om nya villkor för allmännyttan och en del hyressättningsfrågor. Sedan sköt man på det, debatten skulle bli den 17 juni och beslutet fattas den 21.6.

Igår tog kärnskraftsdebatten lång tid, debatten om hyror och allmännyttan startade först kl 21, nu blir det fortsatt debatt på måndag kväll och beslutet dröjer nog till tisdagen den 22 juni.

17 juni 2010

24 000 000 000 var försäljningsvärdet på alla hyreshus som såldes förra året


Hyresgästföreningen är en organisation för moderna och rörliga människor som gillar hyresrätten, som vill bo i hyresrätt, som tycker att det finns för få hyresrätter och som vet att det är väldigt många som vill bo just i en hyresrätt men som inte kan få tag i någon hur de än ligger i.

I ett läge där vi har en rekordhög bostadsbrist och där rekordmånga ungdomar ligger i startgroparna för att flytta hemifrån och börja jobba eller studera då omvandlas rekordmånga hyresrätter och byggandet ligger på rekordlåga nivåer.

Få ihop det den som kan.

24 000 000 000 kronor var försäljningsvärdet av alla hyreshus som såldes till bostadsrättsföreningar förra året, Stockholm toppar ombildningstoppen för där säljer man ut allmännyttan i en utsträckning som inte förekommer på andra ställen i landet.

Tur är väl det för då finns det kanske någon lite större chans att H&M kan rekrytera kassafolk utan att det hela tiden stupar på att människor inte kan lösa sina bostadssituation.

Det finns en organisation för ombildare också eller snarare för de som tjänar pengar på ombildningar, Sveriges Bostadsrättsombildare.

Det är de som står för siffrorna.

Jag fick en något märklig fråga av TV4 igår om jag tyckte att det skulle finnas bostadsrätter. Klart jag tycker. Varken frågan eller svaret kom med, TV4 kanske kom på vilken underlig fråga det var.

Det kanske finns större anledning att fråga ombildningsivrarna om det bör finnas några hyresrätter. Idag är det lättare att få tag i en bostadsrätt än en hyresrätt.
Obs gäller givetvis bara för dem som kan få fram tillräckligt med pengar.

16 juni 2010

Frisinnade månskensbönder och fågelskådare

Obama använde de sociala medierna med stor framgång i sin valkampanj. Partistrateger åkte skytteltrafik över atlanten för att studera konceptet och ta hem det till Sverige.

Så nu knackas det dörr, twittras, facebookas och bloggas det som aldrig förr. Det är kul tycker jag. Man lär sig en himla massa om hur det tänks och tycks. I Örebro tillexempel.

Där finns en bloggare tillika frisinnets väktare som är månskensbonde, trädgårdsfantast och fågelskådare, allt enligt egen bloggbeskrivning. Han heter Staffan Werme och är kommunalråd (FP) i Örebro.

Frisinnets väktare? Fågelskådare och månskensbönder finns det gott om men väktare som vaktar frisinnet står inte som spön i backen.

Googlar man på frisinnets väktare så hamnar man följaktligen på Staffan Wermes blogg för det visar sig vara tunnsått med väktare.

Jag stötte på Wermes blogg därför att han skrivit om mig. Tror jag i alla fall, han kallar mig visserligen Barbro Hedman men av innehållet i bloggen att döma menar han nog mig.

Han skriver att ”Det finns inget opolitiskt i HGF. Den är en del av den korporativism som byggdes av det förra statsbärande socialdemokratiska partiet. Det parti som genomorganiserade det svenska samhället, byggde upp ett antal parallella strukturer vars syfte var att stärka partiets makt över samhälle och människor”.
”Deras uppgift är ju att jobba för partiet och försöka vinna valet. Kosta vad det kosta vill”, skriver han.

Han tycker att den nyvalde förbundsstyrelseledamoten Alaa Idris, som han för övrigt inte heller kan stava till, inte borde få engagera sig i hyresgästföreningen. Det verkar inte vara särskilt frisinnat.

Hon är nämligen socialdemokrat och bör följaktligen avstå från att engagera sig för hyresgäster.

Jag utgår ifrån att Staffan Werme avstår från att engagera sig för månskensbönder, trädgårdsfantaster och fågelskådare. I annat fall kan man ju få för sig att de alla är folkpartister.

I både frisinnets namn och demokratins namn borde man tvärtom hylla alla som vill engagera sig. Att utesluta de som är politiskt engagerade från föreningslivet verkar inte vara inte vara särskilt smart. Människor som är politiskt aktiva har en tendens, i likhet med Werme, att engagera sig i många samhällsfrågor.

I Hyresgästföreningens förbundsstyrelse liksom bland personal och medlemmar har vi en mängd olika politiska uppfattningar. Det är bra det. Politiska är vi också. Hyresgäster är politikberoende och deras förening måste givetvis jobba politiskt för att få ändring till stånd. Men partipolitiska är vi inte.

Mats Odell var på besök på Hyresgästföreningens stämma i Uppsala i helgen som gick. Han lät meddela att regeringens lyssnade på organisationen i fråga om ny lag för allmännyttan och i frågan om neutrala skattevillkor mellan upplåtelseformerna. Han tyckte organisationen och regeringen samarbetade på ett konstruktivt sätt.

I morgon kommer riksdagen att fatta beslut om denna nya lag i mycket stor och bred politisk enighet dessutom.

15 juni 2010

Nu är det dags att lägga på ett kol

Det är alldeles utmärkt att alla nu verkar vara överens om att det är bostadsbrist och att det gäller att lägga på ett kol för att få igång byggandet. Över 200 000 ungdomar väntar redan och under de närmaste 10 åren kommer 650 000 ungdomar att vilja flytta hemifrån.

En del menar förstås att det inte behövs något kol överhuvudtaget, de räknar med att byggandet kommer igång genom självantändning.

Lite av problemet med byggandet ligger i att det är så många som delar på ansvaret.

Men ett mycket stort ansvar vilar på kommunerna. De sitter på de flesta briketter som det nu är dags att lägga på för att det ska ta sig.
En offensiv markpolitik, ett smart upphandlingsförfarande, mindre yviga exploateringsavtal, modesta anslutningsavgifter, låga kommunala taxor o avgifter tillsammans med vilja och engagemang räcker en lång bit

Så här skrev vi bland annat i ett uttalande på förbundsstämman.

”Hyresgästföreningen har under flera månaders tid arbetat för att få tydliga löften från kommunpolitiker runt om i landet, kring hur många bostäder som ska byggas under den kommande mandatperioden. Arbetet går minst sagt trögt. I alltför många kommuner saknas insikt om det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Löften uteblir. I de 60 kommuner Hyresgästföreningen fokuserat hårdast på att få fram löften i, har vi i dag bara löften i en bråkdel.

Det duger inte. Hyresgästföreningen kommer att höja tempot i sina ansträngningar att få framtidens bostäder byggda. Detta kommer bara lyckas om kommunpolitikerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Det går inte att räkna med att marknaden bygger de bostäder som krävs, eller att de allmännyttiga bostadsbolagen agerar utan tydliga politiska direktiv.

Sverige måste bygga framtiden. Fler – och bättre rustade – bostäder behövs. Annars blir konsekvensen att trångboddheten ökar och standarden sjunker.

Hyresgästföreningen kräver att det byggs 150 000 hyresrätter i Sverige under de kommande tio åren. Vi kräver också att kommunerna börjar ta sitt ansvar för att detta realiseras och för att fler bostäder förmedlas genom rättvisa och transparenta bostadsförmedlingar”

14 juni 2010

Kolla in vilken härlig styrelse Hyresgästföreningen har

Detta är den nyvalda förbundsstyrelsen på väg uppåt

I dagarna tre har vi varit i Uppsala och stämt av. Förbundsstämmans 150 ombud har vridit och vänt på hur många frågeställningar som helst.

Och frågeställningar finns det gott om. Det är otroligt roligt att ha stämma. Mängder av aktiva hyresgäster från hela landet strömmar till för att bestämma vad vi ska jobba med åren som kommer.

Besök hade vi också ,av Mats Odell och Lars Ohly.
Regeringen är beredd att utreda hur hyresrättens skattebörda ska minska, sa exempelvis Mats Odell vilket får betraktas som ett framsteg. Nu har både Anders Borg och Mats Odell erkänt att det finns en skatteorättvisa. Nu återstår det att fixa till det.

Hyresgästföreningen har ju tillsammans med Fastighetsägarna och SABO gjort allt för att underrätta för regeringen genom att lämna en rad förslag till regeringen, som syftar till att skapa rättvisa.
– De förslag som marknadens parter gemensamt står bakom är realistiska att genomföra, sade Mats Odell

De realistiska förslagen enligt honom är:

· Fastighetsskatten på flerbostadshus kan tas bort.

· Skattefria underhållsfonder kan införas för hyresrätten. Det skulle innebära att pengar som ska användas till underhåll kan fonderas av fastighetsägaren, och inte behöver skattas bort som vinst. Det kan ses som en variant på ROT-avdrag för hyresrätt, menade Odell.

· En låg moms kan införas på bostadshyror. Det skulle innebära att fastighetsägarna får dra av ingående moms i sina bolag och då kan det sammanlagda skattetrycket på hyresrätt sänkas.

Lars Ohly lovade byggboom och skatteneutralitet.

En rödgrön regering tänker utreda hur – inte om – det ska bli neutral skatt
mellan de olika boendeformerna, sa. Lars Ohly, när det var hans tur att rikta sig till de 150 ombuden på stämman.

– Vi börjar med en sänkning av den nuvarande fastighetsskatten, sedan går vi
vidare med en utredning, sade Ohly.

Att bostadsfrågan är viktig för de politiska alternativen inför höstens val framgick på stämman.

Både Odell och Ohly hade laddat för att få de förtroendevalda hyresgästernas uppskattning. Lars Ohly valde till och med att erkänna sig lite fjäskig, när han berömde Hyresgästföreningens ansats, att alla ska kunna bo bra till en rimlig kostnad.

Det märks att båda blocken uppmärksammat hyresgästernas krav på rättvisa.
Det är bra. Men vi förväntar oss nu att insikt också skapas lokalt, det är där ansvaret för bostadsbyggande finns.

11 juni 2010

Arga Snickaren och väljarna

Idag skriver Per Gudmundsson, ledarskribent i Svenska Dagbladet, om Arga Snickarens betydelse för väljaropinionen.

”Det kommer att krävas hårt arbete för att vinna valet. Vi andra kan luta oss tillbaks och titta på Arga snickaren.”, skriver han.

Han menar att Arga Snickaren är en entimmes reklaminslag för regeringens ROT avdrag och att detta borde få ROT intresserade väljare att strömma till alliansens valurnor.

Fast han missade att onsdagens avsnitt var ett reklaminslag för att regeringen undantar hyresgäster från ROT avdrag.

I den blogg jag skrev igår kan man kolla på när Anders Borg säger att hyresgästerna är skattemässigt missgynnade.

Detta sker dessutom, om man får tro Per Gudmundsson, i det valvinnande programmet Arga Snickaren.

Vill Anders Borg få några hyresgäströster så borde han göra något åt denna orättvisa.
Nu ska jag dra till Uppsala där vi har förbundsstämma i helgen. Idag kommer Mats Odell dit. Det ska bli intressant att höra om han något ROTstöd/skattefria underhållsfonder till hyresgästerna med sig.

Det skulle ju inte vara helt fel om man får tro Per Gudmundsson.

10 juni 2010

Anders Borg erkänner skatteorättvisa


Anders Borg grubblar över den skatteorättvisa som drabbat hyresrätten

Igår blev det inget tittande på Arga Snickaren. Jag var på hyresgästmöte i Uppsala.

Men ryktet förtäljer att Anders Borg medverkade i programmet och för första gången hördes han säga att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

Det bådar gott. Första steget mot förändring är att man erkänner problemet. Nästa steg är själva genomförandet av förändringen.

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har tagit fram ett förslag till skattereform för hyresrätten vilket underättar jobbet för Anders Borg.

Så nu är det väl bara att invänta på besked om när förslagen beräknas vara genomförda?

09 juni 2010

I kväll kollar jag på Arga Snickaren

Kanal 5 beskriver kvällens avsnitt så här:

Nadja skäms över sin lägenhet och vågar inte visa upp den för sina vänner. Nadja är ensamstående mamma till 5-årige Ellion.
Nadja arbetar som företagskonsult och bor med sonen i en lägenhet på Lilla Essingen i Stockholm. Köket går inte att använda och badrummet är i dåligt skick och varje gång de duschar rinner vatten ut i hallen. Lägenheten är en hyresrätt men Nadja har inte lyckats få hyresvärden att åtgärda felen.

Det är alldeles utmärkt att Kanal 5 tar upp frågan om hur det kan se ut för en hyresgäst. Men det är förstås bedrövligt att det är så många som har så dåliga hyresvärdar.

I bostadsbristens spår följer att många blir utnyttjade. Den som har något eftersträvansvärt är alltid starkare än den som inte har. En hyresvärd och en hyresgäst är långt ifrån jämnstarka.

Jag har träffat på många som fått höra att de får lägenheten under förutsättning att de köper en egen spis, byter ut kylen, målar om, lägger in nytt golv och tusen andra saker som hyresvärden borde göra och som de lämpar över på hyresgästen. De utnyttjar sitt överläge. I valet mellan ingen bostad alls och en ofrivillig renoveringsplikt så renoverar man.

Tusentals hyresgäster vänder sig till Hyresgästföreningen varje år på grund av trubbel med hyresvärden. Men många avstår också från det därför att de är rädda att förlora lägenheten om de bråkar.

Precis samma fenomen som när man hyr i andrahand. Man vet att man betalar för mycket i hyra men bråkar man kan man förlora lägenheten så då låter man bli.

08 juni 2010

Vi måste jobba stenhårt för att historien inte ska upprepa sig

Här bygger jag allt vad jag kan


Hyresgästföreningen drar land och rike runt för att trycka på om att det behöver byggas bostäder till de 216 000 ungdomar som just nu saknar bostad.

Som ett sätt att få uppmärksamhet för frågan kan man bygga drickabackar.

Igår gästbloggade jag på läge för lägenhet.

Läge för lägenheter är ett initiativ från studentkårerna i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund samt jagvillhabostad.nu. På bloggen samlar de inlägg från politiker, organisationer och unga bostadssökande som har tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.
Så här skrev jag:
Efter studenten drog jag från Dalarna till Uppsala. Hur det skulle gå till att få en bostad där var det stora samtalsämnet då liksom nu. Jag blev inneboende hos en psykiater som hyrde ut vartenda rum i hela huset till studenter. Husägarna bodde i garaget. De stängde av värmen vid 19 snåret för pannan störde familjefriden i garaget.
Jag satt invirad i en filt högst upp i huset och frös och försökte förstå mig på vad Svensk statsförvaltning i omdaning innebar. Jag avancerade sedermera till en studentdubblett för att senare bo inneboende, i andrahand och på golvet hos olika kompisar.

När jag flyttade till Stockholm fick man tips om var någonstans det fanns någon som förmedlade lägenheter i andrahand. I ruffliga kontor pågick handel med nycklar och andrahandskontrakt.

Detta utspelade sig 1967/68 och sedan dess har Sverige utvecklats på alla områden – utom när det gäller bostadssituationen för ungdomar. Varje år gör tusentals ungdomar precis samma erfarenhet som jag gjorde för 40 år sedan.
De ruffliga kontoren är kvar, handeln med kontrakt fortgår, byggandet står stilla och psykiatriker hyr ut hela sitt hus.

Miljonprogrammet tillkom som en senkommen reaktion på en tilltagande bostadsbrist, fyrtiotalisterna var i antågande och denna jättegeneration ville ha tak över huvudet.
Bostadsbristen är även nu i tilltagande, nittiotalisterna är i antågande och denna jättegeneration vill ha tak över huvudet. Men något miljonprogram, halvmiljonprogram, kvartsmiljonprogram eller något annat program syns inte till. Det lilla som byggs är dessutom för dyrt för de flesta plånböcker.

Vi som har varit i samma sits som dagens bostadslösa ungdomar borde absolut inte någonsin säga att ”så där hade vi det också, vi bodde på rivningskontrakt och hade det minsann inte så kul. Så är det att vara ung man får stå ut helt enkelt.”

Vi borde istället säga att vi vet hur det är och vi ska jobba stenhårt för att historien inte ska upprepa sig. För det gör vi ju i alla andra sammanhang .

07 juni 2010

Statsskickets grunder

Rådhusparken i Jönköping

Det är verkligen intressant att träffa kommunpolitiker. De ska se till att kommuninnevånarna har det bra och vill bo i deras kommun. Helst av allt vill de att kommunen ska växa. Kommunpolitiker har verkligen otroligt roliga uppgifter det är konstigt att det inte lockar fler.

Men det är mycket som ska fungera för att livet ska flyta på ett bra sätt. Kort uttryckt så vill människor utbilda sig, må bra, gå till jobbet och ha någonstans att bo.

Och så som av en händelse är det precis det som står i grundlagen.

”1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

På Rådhustorget i Jönköping ägnade vi oss åt 1§, fri åsiktsbildning och kommunal självstyrelse när turnén Bygg Framtiden anlände till Jönköping i lördags.

S politikern Elin Lagerqvist och KD politikern Anders Hulusjö fick svara på frågor om hur de tänkt sig att trygga rätten till bostad i Jönköping.

Livet är inte rättvist, sa Anders Hulusjö med tanke på bostadsbristen i Jönköping men då hade han hoppat över ett stycke i Statsskickets grunder för där står att den enskildes välfärd är grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det betyder att orättvisor ska bekämpas inte accepteras.

I Jönköping, precis som på så många andra ställen, har man inte utvecklat några smarta bostadsförmedlingslösningar vilket borde vara lätt i denna digitala tid. Av någon obegriplig anledning så tycker man överallt i detta land att det ska vara svårt att hitta en bostad.

Anders Hulusjö tyckte att Blocket var ett bra ställe för att kolla efter bostad. Jag tror inte att kommunpolitiker tycker att det är en bra ide´ att annonsera dagisplatser, gymnasieutbildningar, eller gallstensoperationer på Blocket så varför det skulle vara bra för alla de som vill bidra till Jönköpings tillväxt förstår jag inte.
Kommunpolitiker har dessutom mycket större grepp om hur många de måste fixa dagisplats, skolplats och äldreomsorg åt än vad de har om hur många som söker bostad.

04 juni 2010


Igår fick jag övertyga en poliskvinna om att jag inte skulle demonstrera mot Israel utan delta i juryarbetet för Hemuppgiften. Israels ambassad ligger nämligen granne med Sveriges Arkitekter där mötet avhölls.
Över 80 förslag hade kommit in så nu blir det att tillbringa helgen med en usb pinne för att ytterligare studera alla förslag för på måndag ska vinnarna koras. Prisutdelningen blir i Almedalen den 6 juli.

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har envetet drivit på för att minska obalansen i skattehänseende mellan de olika boendeformerna. Vi har tagit fram ett gemensamt förslag där vi föreslår en skattereform med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta underhåll och införandet av en låg moms på bostadshyror.

Nu kan man glädjas åt att både de rödgröna och alliansen har förstått och accepterat att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

Nu återstår själva förslagen för att rätta till detta. I dagens DN kan man läsa att det rödgröna förslaget kan ge 4 av 10 lägre hyra. De rödgröna vill sänka fastighetsskatten från 0,4 % till 0,22 %. Det blir ca 40 kr/månad och det slår olika i olika delar av landet men alla steg i rätt riktning är bra.

Men det återstår en hel del för att det ska bli balans det handlar om mycket mer än 40 kronor..

Vid förhandlingsbordet, när sänkningen ska räknas hem, så får man hoppas att den politiska välviljan håller i sig så att man inte drar på med taxe- och avgiftshöjningar som äter upp de 40 kronorna.

Därför vore det alldeles utmärkt om de rödgröna kungör att alla deras företrädare i kommunerna och i styrelserna i bostadsbolagen ska göra allt de kan för att denna skattesänkning ska komma hyresgästerna till del.

Dessutom kan de skicka med, i ett eventuellt regeringsförslag, att de förutsätter att sänkningen kommer hyresgästerna till del. Det gjorde Bosse Ringholm på sin tid och det var inte helt fel att ha med sig denna viljeyttring till förhandlingsbordet.

Nu väntar vi med spänning på hur alliansens balansförslag ser ut. Mats Odell kommer till vår förbundsstämma så chanser saknas inte.

03 juni 2010

Idag ska jag fira min födelsedag med att juryarbeta hela dagen. För hur kul är det inte när nya idéer ser dagens ljus.

Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna, Jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier har fixat till en idétävling om ungas boende som ”syftar till att lyfta fram blivande arkitekters idéer om hur bostäder och boendemiljöer kan åstadkommas som är anpassade till unga vuxnas behov och som de har råd med” som det står i statuterna.

Tävlingen har namnet Hemuppgiften och handlar om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya idéer och tankesätt och på ett idémässigt plan presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra en framtida bostadskarriär.

Tävlingsresultatet kommer att presenteras i en utställning under politikerveckan i Almedalen.
Då hoppas man på att det är en strid ström av intresserade politiker vandrar till utställningen för att beskåda vilka nya idéer och tankesätt som tävlingen föder.


02 juni 2010

I ofas med sina kunder och väljare

Imorse läste jag att ombildnings- och utförsäljningslusten i Göteborg är oerhört svag.

”Hela 69 procent av göteborgarna tycker det är fel att hela eller delar av de kommunägda bostadsbolagen i Göteborg säljs till privata värdar. Samma fråga ställdes 2006 och då tyckte 59 procent att det var fel att sälja ut allmännyttan. Det är alltså tio procent fler än för fyra år sedan..
Av dem som bor i en kommunal lägenhet är det hela 75 procent som anser det vara fel att sälja ut allmännyttan”, skriver Hem & Hyra..
I morse hade SVT ett inslag från Örebro där man mot hyresgästernas vilja säljer deras hem. Det kommunala bolaget ÖBO tycker att ÖBO är för stort och/eller så tycker Örebros politiker att ÖBO är för stort. ÖBO:s kunder, hyresgästerna, vill däremot bo kvar hos ÖBO som de tycker är en bra hyresvärd.
Jag undrar om något privat företag skulle säga att det har gått alldeles för bra för oss och vi är dessutom alldeles för populära hos våra kunder så nu måste vi göra oss av med både kunder och hus.
Inte en enda hyresgäst som intervjuades tyckte att ÖBO skött utförsäljningen bra, dessutm har protesterna varit omfattande, varför det blev lite lätt absurt att höra ÖBO:s VD slå fast att de skött det hela på ett utmärkt sätt. De verkar inte vara i fas med sina hyresgäster på en enda punkt.
Det verkar också som om politiken inte är särskilt i fas med sina väljare de heller. I Göteborgsundersökningen var det bara bland moderata väljare som det fanns en majoritet för utförsäljning och ombildning.

01 juni 2010

Det krävs lite nya rubriker

Den politiska debatten hämtar ofta sin näring ur de förhållanden som råder i Stockholm. Det gäller i allra högsta grad bostadspolitiken.

Man kan exempelvis få för sig att ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter är en stor och landsomfattande fråga som engagerar mängder av människor runt om i landet.

Det är självklart en stor och ofta känslofylld fråga för alla som är inblandade i de ibland väldigt komplicerade ombildningsprocesserna där människors olika vilja och önskningar ska ställas emot varandra i ett röstningsförfarande.

Men ombildningar till bostadsrätter är ett Stockholmsfenomen. 94 % av alla ombildningar sker i storstadsområdena och Stockholm står för 75 % av dessa enligt SCB. Man kan givetvis ha olika uppfattning om varför just Stockholm toppar ombildningsligan men utan tvekan är den i väldigt hög grad politiskt driven på ett sätt som skiljer ut Stockholm från alla andra kommuner i Sverige.

Därför är det givetvis nödvändigt att föra en diskussion om vad ombildningarna får för konsekvenser för Stockholm.

Men samtidigt borde man kunna beskåda en och annan rubrik om att det finns 1 678 000 hyreslägenheter som har sämre ekonomiska villkor än andra boendeformer. Anders Borg har fått förslag på en skattereform för hyresrätten och borde skrida till verket för att ändra på denna orättvisa.

Kolla detta You tube klipp där Arga Snickaren uppmärksammar en del av orättvisan, ROT avdraget