28 juli 2010

I samma gamla hjulspår trots ny språdragning

Ibland går debatten i samma gamla hjulspår oavsett om det hänt något som möjligen har förändrat spårdragningen. Ett väldigt tydligt sådant exempel är debatten om byggandet av hyresrätter.
Det tycks vara en hel del som lever kvar i föreställningen att nyproduktionen av hyresrätter är både subventionerade och hårt reglerad.

Men subventioner finns numera bara till villaägare och bostadsrättsinnehavare. Alla motsvarande bidrag till hyresrätten är borttagna eller så har regeringen inte brytt sig om att ens införda de i hyresrätten såsom exempelvis ROT avdrag som ju är förbehållet alla boendeformer utom hyresrätten..

Bidrag går nämligen inte för sig medans avdrag är helt OK i den politiska kontext vi lever i fast det handlar om samma pengar nämligen skattebetalarnas. Sålunda går det bra med ränteavdrag men inte med räntebidrag. Ingen går till heller storms mot det tilltagande avdragsberoendet vilket annars är en populär sysselsättning när det gäller bidrag där beroendet anses vara förödande och leda till utanförskap. Den som är beroende av ränteavdrag för att klara sin försörjning anses däremot vara innanför..

Det finns ett alldeles eget regelsystem för nyproduktion av hyresrätter. Man sätter presumtionshyror inte bruksvärdehyror till exempel. Denna särskilda lag för hyror i nyproduktion borde gillas av exempelvis Stockholms handelskammare. Men icke de verkar inte ha en aning om att denna särskilda lag överhuvudtaget existerar så de kör på i gamla hjulspår och förbannar bruksvärdessystemet som ju då inte gäller vid just nyproduktion.

22 juli 2010

Tage Erlander-läge?

Idag har jag lagt ut en ny blogg på newsmill.se där bostadsdebatten fortsätter.
Här kan du också läsa den:

Bostadsbristen har hängt mången politiker i hälarna. Ibland med förödande konsekvenser.
Tage Erlander gick kärva politiska tider till mötes när han blev svarslös i en TV utfrågning och inte hade något annat råd till de bostadslösa ungdomarna än att de fick ställa sig i bostadskö.
Idag när vi befinner oss mitt i en tilltagande bostadsbrist avkrävs inga politiker ens några goda råd till de bostadslösa. Skulle de få frågan så kan de inte heller kopiera Erlanders svar.
De flesta kommuner har tagit bort bostadsförmedlingarna och ingen kö finns att ställa sig i.
Många kommuner har mycket vaga uppfattningar om hur många kommuninnevånare som saknar bostad. Däremot har de lagt ner många miljoner på att ta fram tillväxtprogram. Men några byggplaner som stämmer med tillväxtprognoserna går oftast inte att hitta.

Det är ett märkligt läge. Bostadsbristen tilltar, bostadspolitiken avtar och frågan tar sig inte.

Mina efterforskningar bland de journalister som skulle kunna ställa lite Erlander-frågor ger vid handen att man noterat att bostadspolitiken flyttat in på tidningarnas ekonomi och näringslivssidor.

Bostadspolitiken handlar numera om bostadslån, bostaden som investering, risken för ränteuppgång och fallande priser. Det verkar inte heller finnas något intresse av att flytta frågan till samhälle och politikredaktionerna.

Intresset för bostaden som bostad och vilka konsekvenser det får för individen och samhället när bristen blir allt större har sjunkit i samma takt som bostadsbyggandet.

Fast vem vet än har inte valrörelsen mer än börjat!

17 juli 2010

Bostadsdebatt på Newsmill


Glad midsommar skrev jag och bifogade lite blommor. Inget mer än så skrev jag i det senaste blogginlägget. Denna lilla midsommarhälsning har hittills lett till 133 kommentarer. Inte ett enda handlar om midsommar


Min blogg har nämligen av någon outgrundlig anledning förvandlats till ett debattforum. Min blogg är en blogg så jag föreslår att alla som vill debattera flyttar över sina inlägg till ett lämpligt debattforum.


Just nu pågår det en intressant bostadsdebatt på Newsmill delta i den.


Det kommer jag att göra.