28 februari 2013

Svarthandel, hur gör man då?

Först ett litet hallå där till Eric Erfors, PJ Anders Linder, Maria Ludvigsson och Anna Dahlberg.


Ännu har inga svar på mina frågor närmat sig bloggen.

Men det kommer väl. Det har ju bara gått tre dagar.

Tycker man att den sk hyresregleringen ska avskaffas så är det väl inte för mycket begärt att ni ska tala om vad det är som ska bort.

Beståndsdelarna i det ni kallar hyresreglering är:

1. Hyresgästernas rätt att förhandla

2. Besittningsskyddet

3. Att hyra ska baseras på standard och kvalitet

4. Att nyproduktionen förhandlas enl en särskild lag

5. Att Sverige inte ska ha social housing

Vad ska väck ?

Under tiden kan man fundera på vad som döljer sig under begreppet svarthandel. För svarthandel med hyreskontrakt är en konsekvens av att hyresgästerna får för-handla sin hyra menar många bland annat Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet idag.

Jag har ett förstahandskontrakt. Kan jag sälja det? Nej, inte vad jag kan komma på.

Mitt kontrakt ligger i något skåp hos min hyresvärd Botrygg AB i Linköping. Om jag tog och ringde till min hyresvärd Mikael Cocozza och meddelade honom att jag sålt mitt kontrakt till Mr X för 150 000-250 000.

Då skulle inte Mikael Cocozza säga, Vad kul Barbro, bra gjort en liten slant extra sitter inte i vägen. Jag ska omedelbart stryka över ditt namn på kontraktet och skriva dit Mr X.

Så skulle han definitivt inte säga, det är ju hans lägenhet. Varför skulle jag få tjäna penar på en lägenhet jag hyr av honom?

Ska någon göra pengar på hans egendom så är det väl Cocozza själv i så fall.

Men han skulle inte heller säga. Vad bra Barbro, då delar vi på stålarna och jag skriver in Mr X när pengarna kommit fram.

Så skulle han absolut inte säga det är jag hundra på.

Så svarthandel kan inte en enskild person som jag ägna mig åt så där hur som helst. Hen måste vara i maskopi med sin hyresvärd. Hur många hyresvärdar som är maskopiberedda vet inte jag och ingen annan heller.
Ingen har lyckats kartlägga svarthandeln.

Det finns givetvis en del oseriösa fastighetsägartyper som säljer kontrakt. Och de blir nog uteslutna ur Fastighetsägarföreningen när det uppdagas vad de håller på med. Säkerligen är det fråga om små fastighetsägare i alla bemärkelser.

Min uppfattning är att fastighetsägare i allmänhet är seriösa ägare och förvaltare som inte lånar sig sådant ruffel.

Fast myten om svarthandel på hyresmarkanden behöver ju nödvändigtvis inte bygga på fakta. Det gör det inte heller. Boverket gick också bet på uppdraget att klara ut hur svarhandeln såg ut för lite sedan.

Alla skumraskaffärer lever i det fördolda men några uppenbara möjligheter att sälja sitt hyreskontrakt måste ända finnas.

Det är förstås möjligt och till och med troligt att svarta pengar förekommer vid olika varianter av byteskedjor. Många byten hamnar i Hyresnämnden för prövning och kan falla där. Men en del slinker säkert igenom om inte den som förfogar över vad som står på hyreskontrakten, hyresvärden, har ögonen öppna och öronen på helspänn.

Så det är klart att hyresmarknaden inte är den enda marknad i världshistorien som klarat sig från försök till fusk.

Men ska 3 miljoner hyresgäster betala priset för att det kan förekomma fusk även på hyresmarknaden?

Ser så ut det om man läser en del ledarsidor.

För där härskar åsikten att hyresgästernas rätt att förhandla hyran, att hyran ska bygga på standard och kvalitet och att den förhandlade hyran ger ett besittnings-skydd (kallas hyresreglering) ska bort, avskaffas och läggas på sophögen.

Det är verkligen spännande att se vad det är Eric Erfors, PJ Anders Linder, Maria Ludvigsson och Anna Dahlberg menar ska avskaffas.25 februari 2013

Hallå där Eric Erfors, PJ Anders Linder, Maria Ludvigsson och Anna Dahlberg.

Eric Erfors och Anna Dahlberg (Expressen) och PJ Anders Linder och Maria
Ludvigsson (Svenska Dagbladet) brukar med viss regelbundenhet hävda att det som går under benämningen hyresreglering måste avskaffas.

Jag tillhör den exklusiva skara som redan avskaffat hyresregleringen.

Jag var riksdagsledamot när riksdagen klubbade lag 1974:1080 om avvecklingen av hyresregleringen .

Så nu är jag och alla andra hyresgäster nyfikna på vad det innebär att ”hyresregle-ringen” i sin nuvarande utformning också ska avskaffas.

Det vore bra om ni alla kunde hjälpa till bringa klarhet i vad det är ni vill avskaffa.

Så jag ser fram emot era svar här på bloggen. Ni får hur stort utrymme som helst.

Vi är ju många som bor i hyresrätt, ca 3 miljoner, som undrar hur vår ekonomiska framtid kan komma att se ut om ni får som ni vill.

Sverige är ju unikt på det sättet att hyrorna avgörs genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden.

Fråga 1

Är det hyresgästernas förhandlingsrätt ni vill avskaffa?

Fråga 2

Om svaret är ja på fråga 1 vem ska då bestämma hyran?

Det är också de förhandlade hyrorna som är skyddet mot oskäliga hyreshöjningar och som ger hyresgästerna deras besittningsskydd.

Fråga 3

Vill ni avskaffa den formen av besittningsskydd ?

Fråga 4

Om svaret är ja ska Sverige i så fall införa någon form av hyresreglering så att människor inte ska behöva flytta på grund av kraftiga hyreshöjningar?

Det finns inget land i världen som har marknadshyror som inte också har ett system med subventionerade och reglerade hyror sk social housing.

Samtliga politiska partier är eniga om att vi inte ska ha ett system med social housing.

Fråga 5

Menar ni att Sverige ska överge den ståndpunkten och införa ett system med social housing?

Hyran förhandlas idag utifrån den standard och kvalitet lägenheten, fastigheten och området har det sk bruksvärdessystemet.

Fråga 6

Är det er uppfattning att bruksvärdet inte längre ska ligga till grund för hyran?

Idag sätts hyran i nyproduktionen enligt en egen lag om sk presumtionshyror. Hyran sätts utifrån kostnadskalkyler och förhandlas.

Fråga 7

Ska även denna lag avskaffas?

Fråga 8

Hur ska i så fall hyran i nyproduktionen sättas?

PS. Redan idag kommer en nyinflyttad hyresgäst i Djurgårdsdalen att få betala lika mycket i presumationshyra som en hyresgäst på Manhattan.


PS. PJ Anders Linder förutsåg ett ”Öronbedövande klirr i kassan” hos fastighetsägarna om ”hyresregleringen” avskaffas.

Det klirrar även nu. Detta kan man läsa om i IPD:s senaste pressmeddelande.

”Bostäder tog återigen ledningen över kommersiella fastigheter under 2012. Bostäder har om man ser på längre sikt haft den högsta totalavkastningen, även om årets siffror visar på en avmattning. Samtidigt är det glädjande att direktavkastningen på bostäder har förbättrats i år tack vare både lite högre intäkter och lägre kostnader” säger Christina Gustafsson, vd för IPD Norden.

PS Anna Dahlberg, det var Cecilia Nettelbrandt (FP) som fick Tage Erlander att ändra sig om hyressättningen. Hon gick ut och förutsåg stora hyreshöjningar om förslaget genomfördes. Erlander som befann sig i Helsingsfors beordrade de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsutskottet att stanna kvar över helgen för att hitta en lösning.

Och det gjorde de. Även hyresgästernas intresse av skäliga hyror skulle beaktas. a

22 februari 2013

Hem&Hyra absolut störst och bäst

Hyresgästföreningens medlemstidining Hem&Hyra nu Sveriges största tidskrift – igen!

Förra året gick Kommunalarbetaren om med 1000 läsare men nu är ordningen återställd kan man säga om man vill. Och det vill man gärna.
Tidningen gillas högt av sina läsare. Det bekräftas också i den udnersökning som vi gort. 

535 600 ex, en ökning med 4 000 ex. Inte dåligt.

Hem&Hyra är störst bland yrkes- och organisationstidskrifter. Om man räknar med ALLA tidskrifter ligger de på fjärde plats efter Buffé, Mersmak och IKEA Family. Inte illa alls!

Kul nyhet så här på fredags eftermiddagen tycker jag

21 februari 2013

Hyresgästföreningen mångsysslare i boendekvalitet

Här kommer en liten bild från Hyresgästföreningens omfattande lokala arbetet. Denna gång från Örebro

19 februari 2013

Centerpartiets ideologiska bas är ägandet och ingenting annat.


Centerpartiet är illa ute i väljaropinionen.


De behöver helt enkelt flera påhejare för att ta sig över riksdagsspärren.

Så jag läste Centerpartiets nya idéprogram för att se hur de tänkt sig att rent idémässigt närma sig landets 3 miljoner hyresgäster

Med stöd av den objektiva hjälpredan ctrl b sökte jag igenom idéprogrammet efter ord som hyra, hyresgäst, hyresrätt och valfrihet i boendet.

Inga matchningar var det nedslående svaret varje gång.

Bristen på matchning är kanske helt OK. Man kan inte förvänta sig att man i ett idéprogram ska hitta så hårdföra saker som hur man ska få igång byggandet eller vilken syn man har på hyresrätten.

Men lite idémässigt resonemang kring valfrihet i boendet hade väl platsat för den som vill ha lite bredd på väljarunderlaget.

Men Centerpartiets ideologiska bas är ägandet och ingenting annat.

”Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina drömmar. Bonden som äger sin egen mark, familjen som äger sin egen bostad, pensionären som lyckats samla ett sparkapital, för alla dem innebär tillgången till ett eget kapital att de blir mindre sårbara och mindre beroende. Det ger dem större självbestämmande och utrymme att tänka långsiktigt”.

Så vi som vill ha den frihet det innebär att inte äga är enligt Centerpartiet riktigt illa ute.

Vi kommer inte att kunna förverkliga oss själva och våra drömmar. Vi kommer att vara mera sårbara, mera beroende, ha mindre självbestämmande och mindre ut-rymme att tänka långsiktigt.

Men hualigen.

Hur illa ska det gå för oss som inte vill gå till banken och låna pengar till en bostad, som vill ha den frihet det innebär att hyra, som inte vill oroa oss för om det går att sälja bostaden eller få noja varje gång räntan går upp, konjunkturen faller eller en ny finanskris drar in.

Om hela samhällsbygget vilar på att ägandet är överordnat allt annat så kommer det också att styra politiken.

För i politikens vardag, den som tar vid efter idéprogrammet, handlar det om hårdföra saker som vad som ska byggas, hur de ekonomiska villkoren ska se ut i olika boendeformer och om vem som ska få ROT avdrag och vem som ska bli utan.

Det lär inte bli mycket budgetmedel över till hyrandet när människors hela utvecklingspotential förmodas ligga i själva ägandet eller lånandet som väl är det som gäller om det ska bli något av med köpandet.


18 februari 2013

Fastighetsägarna lämnar förhandlingsbordet, drar kunderna inför rätta eller överrumplar de med egenhändigt komponerade fakturor.


Reinhold Lennbo och jag i SVT Debatt om tvångsförvaltning
Oj, nu blev det en lång blogg igen. Ni får väl dela upp den i omgångar eller så kan ni hänga på.

När jag var på hyresgästmöte i Västerås i lördags frågade de vad som behövs för att kunna bo i en hyresrätt. Det gäller väl att var rik och frisk sa jag som i så många andra sammanhang. Man ska tillhöra de obekymrades skara som har lite politiskt flyt då klarar man sig nuförtiden.

På hyresgästmöten träffar man många som kämpar med sitt boende på olika sätt. De har knepigt att få det att gå ihop, barnen kan inte flytta hemifrån, fastighetsägarna vill ha högre och högre hyror mm

I fredags träffade jag Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, i Aktuellt studion för att diskutera tvångsförvaltning.

Han går inte på samma möten som jag.

Han verkar övertygad om att hyresgästerna sitter lugnt i båten. Människor tycker som vi sa han.

Nu är det ju lönsamt att äga och förvalta hyresbostäder. Det visas återigen genom den analys Hyresgästföreningen i Södra Skåne gjort för 6:e året i rad och som redovisas i Skånska Dagbladet.
7 300 i ren vinst på varje lägenhet är årets resultat.

Fast det är inget Fastighetsägarna gillar. De 7 300/ lägenhet gillar de förstås men inte att det kommer ut. Det förstör den bild av armod och elände de försöker etablera och det kastar grus i deras idoga arbete med att klaga på de alltför låga hyresnivåerna.

Inte heller gynnsamma ekonomiska förutsättningarna med låga räntor och låg inflation tycker Fastighetsägarna att man behöver fästa något avseende vid.

I år blir hyreshöjningarna lite lägre än förra året. ”Det har att göra med att inflationen är lägre i år än den var förra året", säger vår förhandlinsansvarige Erik Elmgren mycket riktigt till Nyhetsbyrån Direkt.

De privata fastighetsägarna får i genomsnitt 1,93 procent.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker vid Nordea, säger i samma artikel att hyrorna som står för 13 procent av KPI, är något av "ankaret för den inhemska inflationen" och de nedväxlade hyreshöjningarna stärker synen att det blir ett dämpat inflationstryck framöver.

Vi tar det igen hyrorna är ankaret i inflationen. De står för 13 % av inflationen. De nedväxlade hyreshöjningarna stärker synen på att det blir ett dämpat inflationstryck.

Bra va.

Men sådana resonemang biter inte på Fastighetsägarna. De lever ett eget liv. Någon del i samhällsekonomin tycker de sig inte ha.

Så i Varberg drar Fastighetsägarna ut på hyresjakt. 5 % ska de ha. Jag undrar vad chefsekonomen på Nordea hade sagt om inflationen om hyrorna hade höjts med 5%?

Den 14 februari strandade Fastighetsägarna förhandlingarna. Den 15 februari skickade de ut avier till 2 200 hyresgäster med hyreshöjningar de hittat på själva.

Förra året strandade de förhandlingarna i Kalmar och vände sig då till Hyresnämn-den i hopp om att få upp hyrorna.

Det gick inget vidare.

Så den här gången hoppar de över Hyresnämnden och skickar ut nya hyresavier direkt till hyresgästerna.

”Det här bedömer vi i dag som en lämpligare väg, säger Lars Stjernfelt på Fastig-hetsägarna”

Lämpligare väg?

För vem är det en lämpligare väg att först stranda förhandlingarna hoppa över Hy-resnämnden för att sedan utgå från att hyresgästerna kommer att betala en hyra som varken är prövad eller förhandlad?

Svar: Fastighetsägarna.

De ska ha 5 %. Om de inte kan få det genom att förhandla eller genom att dra sina kunder inför rätta så ska de ta hyresgästerna med överraskning.

Jag frågade Reinhold Lennebo hur han trodde att hyresgästerna reagerar på den här typen av överraskningsaktioner. Han trodde, om jag uppfattade honom rätt, inte att det var något problem med det.

Om jag missuppfattade dig Reinhold så får du gärna invända. För då kunde du ju tipsa dina företrädare i Varberg om att det en genomdålig idé att jobba på att skapa dåliga relationer med sina kunder. Vilka moderna företagsledare håller på med såd-ana här bondförsök?

För som hyresgäst är man inte skyldig att godkänna höjningen. Så det enda Fastighetsägarna lyckats med är att göra människor oroliga.

Reinhold, jag önskar att du hade varit med de gånger jag träffat oroliga hyresgäster som aldrig har missat en enda räkning och aldrig vill missa en enda räkning. De kommer kanske också att betala era avier. Då kan ni kanske eventuellt skratta lite och säga så bra då har du godkänt hyreshöjningen. Tji fick du.

– Vår uppmaning är att betala den gamla hyran. Då måste fastighetsägaren gå till hyresnämnden om man vill fullfölja hyreshöjningen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Göran Moberg.

Han är också överraskad och besviken.

Fastighetsägarna ville bli en fullvärdig förhandlingspart. Det var därför de anmälde Sverige till EU.

Nu har de blivit det. Då lämnar de förhandlingsbordet, drar kunderna inför rätta eller överrumplar de med egenhändigt komponerade fakturor.14 februari 2013

Sherlock Holmes strikes again

4 december 2008 skrev jag om hur Sherlock Holmes dvs MKB hade lagt upp jobbet med att registrera hyresgäster i Malmö.

Det blev ett himla liv. Aldrig skulle detta ofog med att registrera personliga uppgifter om hyresgästerna kunna förekomma på något mer ställe.

Trodde i alla fall jag. Det är vad man tror varje gång någon skandal briserar.

Men igår stod det klart att samtliga kommunala bostadsbolag i Göteborg under många år hade registrerat hyresgäster, deras sjukdomar och andra privata förhållanden.

Efter historien i Malmö skrev Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna en branschöverenskommelse för att klargöra vad som gäller.

Varken den eller PUL (Personuppgiftslagen) verkar ha fått något fäste i Göteborgs-bolagen.

VD:n för koncernen Framtiden verkade mest irriterad på reportern i Västnytt igår. Han envisades med att ställa en massa  "varförfrågor "som hon inte var ett dugg intresserad av att svara på.

Nu har de raderat allt. Inte därför att de ändrat attityd till sina hyresgäster utan för att de blev påkomna och avslöjade. Annars hade de väl slutat för längesedan.

I Sundsvall betalade Mitthem hyresgäster för att skvallra på varandra, i Malmö tejpade de dörrar för att avslöja hyresgästens rörelsemönster och Göteborg bokförde de sjukdomar och andra bekymmer som människor har.

Varför vill de haen  relation till sina kunder som bara skapar obehag?

Uppdrag granskning kan år efter år rapportera om vidlyftiga affärer och visa upp irriterade företrädare som blivit påkomna och avslöjade.

Igår var det Norrportens tur. De förvaltar våra pensionspengar och förmodas göra det så prickfritt så det orange kuvertet bågnar av härliga siffror.

Istället tvingas de sitta i TV och förklara sina ledningsresor till Florida och andra roligheter som de hittat på.

Nu har Norrportens VD avgått och alla hyresgäster är strukna ur registren i Göteborg.

Nu väntar en luttrad skara TV tittare på kommande inslag. Kanske är det oundvikligt.
Ett intressant exempel på hur människan fungerar är det måhända.


13 februari 2013

Den verkliga bostadsbristen eller den normativa

Det vimlar av folk som vill flytta ihop eller flytta isär. Kärleken har antingen tagit sig eller
tagit slut. Den omedelbara frågan i bägge fallen handlar om var, hur och om man ska hitta
någonstans att bo tillsammans eller var för sig. Åtminstone i alla de kommuner som har
bostadsbrist.

För alla de som ska hitta en lösning på detta nya läge är knäckfrågan alla fall inte om
bostadsbristen är normativ eller inte. Den frågan är möjligen het i akademiska kretsar. Den
är däremot iskall i den verkliga världen.

Där letar människor förtvivlat efter någonstans att ta vägen så att barnen kan gå kvar på
dagis, den egna lönen räcka till andrahandshyran eller till att få ett lån till de allt dyrare
bostadsrätterna.

Efter ett tag tar andrahandskontraktet slut eller så går det inte att bo kvar i villan på en lön.
Det finns inte längre någon chans att bo nära barnen för bägge föräldrarna, hämtningar
och lämningar blir knöliga och jakten på att hitta en lösning börjar om igen och igen.
Det är ingen konst att rada upp mängder av exempel på vad som kan hända i våra liv som
kastar oss in i nya livssituationer där tillståndet på bostadsmarknaden framstår i
blixtbelysning. Dödsfall, sjukdom och arbetslöshet får förödande konsekvenser också för
vårt boende.

Hans Lind professor på KTH intervjuas idag i Fastighetsnytt om den normativa
bostadsbristen. Det betyder att det mer eller mindre subjektivt ger uttryck för en
föreställning om hur något bör vara enl Fastighetsnytt

Det är säkert intressant att fundera på hur det bör vara. Resonemanget om den normativa
bostadsbristen verkar utgå från att alla vill bo på Sergels Torg, till en låg hyra och ingen vill
bo i Farsta där Hans Lind bor. Fast "som förortsbo tycker jag dock inte att det är ett
problem om låginkomsttagare ”tvingas” bosätta sig hos oss i förorterna!"

Det tycker nog inte låginkomsttagarna heller. Jag kan räkna upp en handfull personer lågoch
medelinkomsttagare i min närhet som skulle jubla över en lägenhet i Farsta.. Ingen
skulle behöva tvinga någon att bli granne med Hans Lind.. De skulle gladeligen springa dit
om det behövdes.

Men de finns ju inte några lediga lägenheter.

Det är det som är bostadsbrist normativ eller inte. Och inget tyder på att det finns intresse
av att bygga billigt i Farsta. Fastighetsägarna i Stockholm, allmännyttiga och privata,
tycker att alla hyror är för låga. Det är ju så stor efterfrågan menar de så då måste hyrorna
upp.

"Brist på bostäder har ju att göra med hur mycket pengar man har att förfoga och vilka
krav man ställer. Har man mycket pengar kan man köpa en bostad och man klarar en hög
hyra. Bristen är i så fall mest svårbemästrad för dem som inte förfogar över så mycket
pengar", står det i artikeln.

Jo men visst

Hans Linds recept är friare hyror. Han är glad över att regeringen och
Sverigedemokraterna höjt andrahandshyrorna och gjort ett redan svårbemästrat läge
ännu värre för " de som inte förfogar över så mycket pengar.

11 februari 2013

Kommuner på skattjakt


Lagtolkningen vind för våg

– En kommun är ju suverän och fri att göra vad den vill så länge ingen överklagar. Vi menar att den här linjen kör vi och vi är inte ensamma, sade Inge Östlund (C) i Rättvik i radioprogrammet Kaliber igår.

Hoppsan Kerstin här har vi en ärlig kommunpolitiker tänkte jag. En som pratar om konsten att föra över pengar från de kommunala bostadsbolagen till kommunkassan under parollen det går så länge det går.
Men det handlade om att kommunerna kräver vindkraftsbolagen på pengar, till bland annat pulkabackar och elljusspår, för att de ska få bygga ut vindkraften i kommunen.

Vindkraftsbolagen tycker att det är utpressning och övriga tycks samtliga tvivla på att det är förenligt med lagen.
Fast så länge ingen överklagar så.

Grejen är väl att det är knepigt att gå till kommuninnevånarna och säga att man måste höja skatten om det ska bli några pulkabackar, elljusspår eller andra insatser i kommunen.

Så kommunerna letar andra inkomstkällor så slipper de fajtas med väljarna.

Det är där de kommunala bolagen kommer in i bilden.

Kommunerna får föra över pengar till sig själva i vissa fall. Alltfler kommuner håller sig glädjande nog inom lagens råmärken.
Antalet lagbrytare minskar enligt Boverket.

Men så har vi de alldeles nya lagparagraferna, de som ännu inte är överklagade och prövade i alla rättsinstanser.
Istället för att gå till skattebetalarna och meddela att det behövs pengar till olika trafiklösningar så har en del kommuner kastat sina blickar på § 5 i lagen om allmännyttiga bostadsbolag.

Det är en av dem mest oprecisa paragrafer som skådat dagens ljus. Förvaltningsrätten och Kammarrätten har en hel del att bita i vilket de hittills inte visat något större intresse av.

Enligt §5 så får kommunen ta ut pengar för åtgärder som faller inom kommunens bostadsförsörjningsansvar. Men inte bara det. Pengarna ska ”främja integration och social sammanhållning” och det ska dessutom vara den tillåtna summan.

I Stockholms kommun kom man på att allmän upprustning av infrastruktur, byggnation av nya gatunät, affärslokaler, tågbanor liksom SFI-utbildning, jobbtorg och lokala poliskontor ingår i begreppet bostadsförsörjning.

Och dessutom är allt detta exempel på åtgärder som ska främja social sammanhållning och integration menar de.

Det är ingen lätt värld vi lever i. I alla fall inte för den som vill veta vart de pengarna man får lämna ifrån sig går till.
Helst bör man vara kunnig i EU:s statsstöds- och konkurrenslagar, kommunallagen och om man är hyresgäst bör man också skaffa sig en inträngande kunskap om samtliga värdeöverföringsparagrafer i lagen om allmännyttiga bostadsbolag samt hur man räknar ut borgensavgifter.

För hur ska man annars kunna överklaga?

För överklagar man inte så får man finna sig i att som hyresgäst hos ett kommunalt bostadsbolag betala två gånger för tågbanor, SFI utbildning, jobbtorg och poliskon-tor. Först en gång på skattsedeln och sedan en gång till på hyresavin.

Jag tror inte att det är så många hyresgäster hos allmännyttan i Stockholm som vet att de på sin hyra betalar 1 473 kr/ månad till kommunkassan.

Om det ska finnas en uppslutning kring vad som är rimligt, rättvist, korrekt och lagenligt så måste både rättsväsendet och kommunen kommunicera, argumentera, klargöra, redovisa och ha en öppen och ärlig dialog.

Att bara bli sur och säga att det inte är hyresgästernas bolag och att man gör som man vill håller inte. Det är trots allt de som står för huvuddelen av intäkterna.

07 februari 2013

”Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig"


Kurt Eliasson och Stefan Attefall inviger ett av SABO:s Kombohus

”Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig.

Just precis.

Nu är det inte jag som formulerat just denna mening. Den har bostadsminister Stefan Attefall och SABO:s VD Kurt Eliasson gjort. I en artikel i Dagens Industri idag anser de att förutsättningarna för byggandet måste vara långsiktigt.

Just precis.

De brukar Byggindustrin och Fastighetsägarna också hävda i samma andetag som de kräver förändringar. Mest av allt önskar BI och Fastighetsägarna att förhandlade hyror ersätts med ett ”öronbedövande klirr” i fastighetsägarnas kassor som PJ Anders Linder beskrev konsekvenserna av införandet av marknadshyror häromdagen.

Stefan Attefall och Kurt Eliasson är mera inne på att om det ska höras några ljud så är det av byggkranar så att människor kan ”förverkliga sina drömmar och bidra till svensk tillväxt”.

De menar att den nya lagen om allmännyttorna, översynen av planprocesserna och den utredning som pågår om beskattningen av hyresrätten är exempel på sådant som leder till att människor får bostäder och kan förverkliga sina drömmar.

Ett annat exempel, lyssna nu BI, Fastighetsägarna, PJ Anders Linder och Assar Lindbäck, ”den breda politiska uppslutningen bakom systemet med förhandlade hyror och hyresnivåer som vilar på bostadens bruksvärde.”

Just precis.

Vad är det som ökat med 1 800 procent åren 1968-2010? Jo byggpriserna. Hur mycket ökade KPI under samma tid. Jo med 700 procent.

Även byggföretagen själva måste arbeta med att minska sina kostnader, skriver artikelförfattarna.

Just precis

”Det går att med dagens regelverk bygga billigare och det måste även byggföretagen ta till sig för att utvecklas, bli konkurrenskraftiga och få kunder som både kan och vill beställa nya bostadshus.”

Just precis.

05 februari 2013

Livet mellan husen

Idag tänkte jag lämna Svenska Dagbladets ledarsida, Fastighetsägarnas kamp för marknadshyror och Timbros snack om bostadssocialism åt sitt öde till förmån för en bild av det som händer i våra bostadsområden.

Hyresgästföreningen har inte bara 534 000 medlemmar vi har också tusentals lokala föreningar som jobbar hårt för att göra livet mellan husen till något bra och trevligt.

Kolla bara på detta exempel.04 februari 2013

PJ Anders Linder, köp ut hyresgästerna och flytta bort dem


Öronbedövande klirr i kassan hos hyresvärdarna
Bostadssocialism är ett nytt begrepp som dykt upp på sistone. Först ut var Timbro. Igår hängde Svenska Dagbladets ledarsida på.

Räkna med att det återkommer.

Om man googlar på bostadssocialism så lyser kombinationen bostad och socialism än så länge med sin frånvaro. Man får följande träffar:

”Vill du byta lägenhet”
”Fotografering bostad”
”Bostadsförmedling”

Lite längre ner hittar man en blogg som hänvisar till en pamflett från 1932 med namnet Bostadssocialism. Den verkar handla om stadsutveckling och arkitekturstrider i 30-talets Göteborg.

I vart fall handlar pamfletten inte om hyresförhandlingar. Det är det som enligt Svenska Dagbladet och Timbro är bostadssocialism.

Riksdagen har genom hyresförhandlingslagen garanterat hyresgästerna besittningsskydd och en rimlig förhandlingsposition. Det är det som är den socialistiska elefanten i rummet enligt ledarskribenten PJ Anders Linder.

Jag noterar att han vet att riksdagen avskaffat hyresregleringen, vilket i och för sig inte hindrar honom från att använda detta avskaffade begrepp. Det var ju annars ett fall framåt. Hyresreglering är ett populärt begrepp hos de som vill få oss att förknippa besittningsskydd och förhandlingsrätt med ryska brödköer.

Så nu har PJ Anders Linder och Timbro för säkerhets skull uppfunnit ett nytt uttryck, bostadssocialism.

Socialismen tycks i detta fall bestå i att hyrorna är lägre än vad många är beredda att betala. Just precis. Det är det som är hela poängen. Det är det som är hyresgästernas besittningsskydd. De ska inte behöva flytta på grund av oskäliga hyreshöjningar eller att det står folk i trappuppgångarna som vill betala mer.

Det är den väg Sverige valt och som alla politiska partier varit överens om. De vill nämligen inte ha något system med subventionerade socialbostäder. Det finns inget land som har marknadshyror som inte också har segregation och social housing. Marknaden har sina begränsningar som bekant.

Vårt svenska system gynnar både hyresgästerna och näringen. Nu tycker PJ Anders Linder att vi bara ska gynna näringen.

”Avskaffar man hyresregleringen från en dag till en annan kan många hyresgäster råka illa ut medan värdarna får ett öronbedövande klirr i kassan” skriver han.

Eftersom det redan nu är lönsamt att investera i fastighetsbranschen så är väl ut-trycket öronbedövande klirr i kassan väl valt.

Om det klirrar öronbedövande i kassan hos hyresvärdarna så kan man undra över vad PJ Anders Linder tror att det är som ljuder i hyresgästernas öron.

Men deras ev öronsus eller svindelkänsla bekymrar inte PJ Anders Linder ett dugg. Hyresgäster förmodas nämligen inte vare sig bo i sina hem eller trivas där utan de sitter på ”förstahandskontrakt som blir guldkantade värdepapper, som människor håller fast vid in i det sista. Lägenheter står tomma eller underutnyttjade.”

Eftersom PJ Anders Linder inte ser några människor av kött och blod framför sig utan tycks spela någon datavariant av Fia med knuff så tycker han också att man kan ”tänka sig handel med hyreskontrakt eller att värdar får köpa ut sina hyresgäster ur det reglerade systemet.”

Att köpa ut hyresgäster ur det reglerade systemet. Läs det igen. Hyresgäster som handelsvara. Människor bor inte i reglerade system. De bor hemma hos sig i sina hem. Till vilka hus ska de utköpta flytta?

Inte nybyggda precis. Där har Elefanten i rummet tagit ett steg tillbaka. Där sätts hyran på basis av byggkalkyler.

Hur går det då? Jo, det blir bara dyrare och dyrare hyror och bostadsbyggandet ligger kvar på en alltför låg nivå.

Inte kan de heller förmodas flytta till bostadsrätter eller till en villa. Det är för dyrt och det byggs för lite.

För om nu hyresmarknaden är nedlusad av socialistiska inslag borde väl bostadsrättsmarknaden och villamarknaden tjäna som förebilder. Där finns det inga elefanter i rummet. Där härskar marknaden oinskränkt.

Kan någon svara på varför det inte byggs mängder av bostadsrätter så att priserna sjunker och människor i alla inkomstlägen kan flytta in?

För det är ju så det är tänkt att bli på hyresmarknaden om bara de nuvarande hyresgästerna ger upp och låter sig köpas ut.

SvD:S Hyreskollen är bra den visar hur det fungerar när det är slagsmål om varenda lägenhet, bostadsrätt som hyresrätt. Nu kan du också gå in på Hem&Hyra och redovisa din hyra.

Läs också vad som hände när Finland införde marknadshyror. för PJ Anders Linder föredrar den korta varianten, inte den om vilka konsekvenser det fick.

01 februari 2013

Unga hyr dyrastNämen, säger partistrategerna, inte kommer bostadspolitik att bli en valfråga inte. Hur kan du tro det? Ja, hur kan jag tro det och hur kan de inte tro det?

Skillnaden kan möjligen bero på att jag lever mitt i bostadspolitikens tillkortakommande och de lever i opinionsinstitutens analysverktyg.

Det kan förstås bero på vilka frågor opinionsinstituten ställer. Det är mycket som ingår i ”bostadsfrågan”. Förutsättningar för jobb och utbildning exempelvis. Och det talar alla politiker om.

Det kan också bero på vad vi anser är en fråga för politikerna. Och vad vi numera anser vara upp till oss själva att fixa.

Många jag pratar med säger att alla dessa ungdomar som jagar bostad inte alls blir arga på politikerna för att de tvingas betala (om de kan) 9 500 för 32 kvm. Även om det är politikerna som fattat beslut om det ska vara just så höga hyror.

Vem blir de arg på då? Kanske inte på någon. De kanske är uppgivna och de har kanske inga som helst illusioner om att kunna få en bostad. Har de inga föräldrar som kan se till att de kan köpa så är det så. Life sucks, helt enkelt.

Att pengar är den sorteringsmaskin som gäller har de för länge sedan bekantat sig med. De är kanske lite sura på den som drar till Barcelona ett halvår för det överskott som andrahandsuthyrningen ger.

En del säger att det är våra värderingar som förskjutits. Kan vi göra en hacka på någon annans elände så är det inget att oja sig över.

Det är det som är själva meningen. Det kallas i det här fallet för att stimulera andrahandsuthyrning.
Pengar är ett väl fungerande stimuli. För den som får de.

Så här skrev Fritjof Brandt, projektledare på Hyresgästföreningen i Kvällsposten igår.

”Egentligen kanske den nya hyreslagen inte är speciellt förvånande. Den reflekterar den syn som finns i dag på att unga människor ska finna sig i att bli behandlade som andra klassens medborgare och inte ha samma rätt till ett boende med schysta villkor som är självklart för andra.

Den här mentaliteten smittar av sig och gör att unga själva inte förväntar sig ett eget tryggt hem, att de inte förväntar sig att få jobb och att de verkligen inte förväntar sig bli tagna på allvar.
Hur tror ni då ungas förväntningar ser ut på framtiden?”

Ja, det kan man onekligen undra.

Idag avhandlar Expressens ledarsida konsekvenserna av hushållens ständigt ökade låneskulder. Hyresregleringen måste avskaffas skriver de. Den är redan avskaffad. Jag satt i riksdagen då så jag vet precis när vi trycket på knapparna för att ta ställning till den proposition som hette "Avveckling av hyresreglering"Jag vet att Expressen och andra struntar i det, men ändå. Är den avskaffad så är den avskaffad.

Tyskland är bra skriver de. Jaha ja. Fast Tyskland har också ”hyresreglering”. Det finns inget land i världen som har marknadshyror utan att ha olika varianter av hyresreglering eller en social housing-sektor.

Jag vet att Expressen och andra struntar i det, men ändå.