25 februari 2013

Hallå där Eric Erfors, PJ Anders Linder, Maria Ludvigsson och Anna Dahlberg.

Eric Erfors och Anna Dahlberg (Expressen) och PJ Anders Linder och Maria
Ludvigsson (Svenska Dagbladet) brukar med viss regelbundenhet hävda att det som går under benämningen hyresreglering måste avskaffas.

Jag tillhör den exklusiva skara som redan avskaffat hyresregleringen.

Jag var riksdagsledamot när riksdagen klubbade lag 1974:1080 om avvecklingen av hyresregleringen .

Så nu är jag och alla andra hyresgäster nyfikna på vad det innebär att ”hyresregle-ringen” i sin nuvarande utformning också ska avskaffas.

Det vore bra om ni alla kunde hjälpa till bringa klarhet i vad det är ni vill avskaffa.

Så jag ser fram emot era svar här på bloggen. Ni får hur stort utrymme som helst.

Vi är ju många som bor i hyresrätt, ca 3 miljoner, som undrar hur vår ekonomiska framtid kan komma att se ut om ni får som ni vill.

Sverige är ju unikt på det sättet att hyrorna avgörs genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden.

Fråga 1

Är det hyresgästernas förhandlingsrätt ni vill avskaffa?

Fråga 2

Om svaret är ja på fråga 1 vem ska då bestämma hyran?

Det är också de förhandlade hyrorna som är skyddet mot oskäliga hyreshöjningar och som ger hyresgästerna deras besittningsskydd.

Fråga 3

Vill ni avskaffa den formen av besittningsskydd ?

Fråga 4

Om svaret är ja ska Sverige i så fall införa någon form av hyresreglering så att människor inte ska behöva flytta på grund av kraftiga hyreshöjningar?

Det finns inget land i världen som har marknadshyror som inte också har ett system med subventionerade och reglerade hyror sk social housing.

Samtliga politiska partier är eniga om att vi inte ska ha ett system med social housing.

Fråga 5

Menar ni att Sverige ska överge den ståndpunkten och införa ett system med social housing?

Hyran förhandlas idag utifrån den standard och kvalitet lägenheten, fastigheten och området har det sk bruksvärdessystemet.

Fråga 6

Är det er uppfattning att bruksvärdet inte längre ska ligga till grund för hyran?

Idag sätts hyran i nyproduktionen enligt en egen lag om sk presumtionshyror. Hyran sätts utifrån kostnadskalkyler och förhandlas.

Fråga 7

Ska även denna lag avskaffas?

Fråga 8

Hur ska i så fall hyran i nyproduktionen sättas?

PS. Redan idag kommer en nyinflyttad hyresgäst i Djurgårdsdalen att få betala lika mycket i presumationshyra som en hyresgäst på Manhattan.


PS. PJ Anders Linder förutsåg ett ”Öronbedövande klirr i kassan” hos fastighetsägarna om ”hyresregleringen” avskaffas.

Det klirrar även nu. Detta kan man läsa om i IPD:s senaste pressmeddelande.

”Bostäder tog återigen ledningen över kommersiella fastigheter under 2012. Bostäder har om man ser på längre sikt haft den högsta totalavkastningen, även om årets siffror visar på en avmattning. Samtidigt är det glädjande att direktavkastningen på bostäder har förbättrats i år tack vare både lite högre intäkter och lägre kostnader” säger Christina Gustafsson, vd för IPD Norden.

PS Anna Dahlberg, det var Cecilia Nettelbrandt (FP) som fick Tage Erlander att ändra sig om hyressättningen. Hon gick ut och förutsåg stora hyreshöjningar om förslaget genomfördes. Erlander som befann sig i Helsingsfors beordrade de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsutskottet att stanna kvar över helgen för att hitta en lösning.

Och det gjorde de. Även hyresgästernas intresse av skäliga hyror skulle beaktas. a

Inga kommentarer: