19 februari 2013

Centerpartiets ideologiska bas är ägandet och ingenting annat.


Centerpartiet är illa ute i väljaropinionen.


De behöver helt enkelt flera påhejare för att ta sig över riksdagsspärren.

Så jag läste Centerpartiets nya idéprogram för att se hur de tänkt sig att rent idémässigt närma sig landets 3 miljoner hyresgäster

Med stöd av den objektiva hjälpredan ctrl b sökte jag igenom idéprogrammet efter ord som hyra, hyresgäst, hyresrätt och valfrihet i boendet.

Inga matchningar var det nedslående svaret varje gång.

Bristen på matchning är kanske helt OK. Man kan inte förvänta sig att man i ett idéprogram ska hitta så hårdföra saker som hur man ska få igång byggandet eller vilken syn man har på hyresrätten.

Men lite idémässigt resonemang kring valfrihet i boendet hade väl platsat för den som vill ha lite bredd på väljarunderlaget.

Men Centerpartiets ideologiska bas är ägandet och ingenting annat.

”Äganderätten är central för ett samhälle där människor kan förverkliga sig själva och sina drömmar. Bonden som äger sin egen mark, familjen som äger sin egen bostad, pensionären som lyckats samla ett sparkapital, för alla dem innebär tillgången till ett eget kapital att de blir mindre sårbara och mindre beroende. Det ger dem större självbestämmande och utrymme att tänka långsiktigt”.

Så vi som vill ha den frihet det innebär att inte äga är enligt Centerpartiet riktigt illa ute.

Vi kommer inte att kunna förverkliga oss själva och våra drömmar. Vi kommer att vara mera sårbara, mera beroende, ha mindre självbestämmande och mindre ut-rymme att tänka långsiktigt.

Men hualigen.

Hur illa ska det gå för oss som inte vill gå till banken och låna pengar till en bostad, som vill ha den frihet det innebär att hyra, som inte vill oroa oss för om det går att sälja bostaden eller få noja varje gång räntan går upp, konjunkturen faller eller en ny finanskris drar in.

Om hela samhällsbygget vilar på att ägandet är överordnat allt annat så kommer det också att styra politiken.

För i politikens vardag, den som tar vid efter idéprogrammet, handlar det om hårdföra saker som vad som ska byggas, hur de ekonomiska villkoren ska se ut i olika boendeformer och om vem som ska få ROT avdrag och vem som ska bli utan.

Det lär inte bli mycket budgetmedel över till hyrandet när människors hela utvecklingspotential förmodas ligga i själva ägandet eller lånandet som väl är det som gäller om det ska bli något av med köpandet.


Inga kommentarer: