31 mars 2011

Hvad hvilja socialdemokraterna?


Denna fråga har dykt upp med jämna mellanrum sedan August Palm höll sitt första offentliga tal på Hotell Stockholm i Malmö 1881. Nu är det läge för både frågan och svaren igen. Håkan Juholt förväntas leverera svar och idag på DN debatt kom en del sådana.

Själv har jag spanat på om han i något sammanhang har använt sig av ord som bostad, bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresrätt, hyra, miljonprogramsområden, jobb och bostad, familjebildning och bostad, rätt att flytta hemifrån, rätt till bostad, hot mot tillväxten, renoveringsbehov, energieffektivisering eller liknande.

Hittills har mina spaningar har varit resultatlösa. Inte ett enda ord om det bedrövliga läget på bostadsmarknaden fick plats i Juholts och Waidelich artikel fast den handlade om jobben.

För det tillhöra det mera märkliga i tillvaron. Alla är överens om att vi har ett bedrövligt läge på bostadsmarknaden och att det kommer att förvärras. Alla är överens om att ha en bostad tillhör det mera grundläggande, kanske den mest grundläggande förutsättningen för ett vuxet liv.

Men av någon fullständigt obegriplig anledning har politiker av alla kulörer slagit sig ner på läktaren, och väntar på vadå?

Frågan är om Håkan Juholt avser att slå sig ner bland de andra som avvaktar på läktaren och hoppas att just denna infrastrukturfråga ska lösa sig av sig självt.

Under tiden håller de alla fram jobbpolitiken eller målet om full sysselsättning som sitt främsta mål utan att göra några kopplingar till behovet av en bostad.

En märklighet som kommer att drabba tillväxt och utveckling.

30 mars 2011

Treparta

Idag ska jag treparta.
Det är inte fråga om något partajande utan om att konferera. Den sk treparten, SABO, Fastighetsägarna, HGF, arrangerar idag en konferens om hyressättning. I år är det 10 år sedan den första trepartsöverenskommelsen skrevs under.

160 deltagare från hela landet ska grubbla över och dela erfarenheter kring arbetet med hyressättningen.

För i den svenska modellen håller sig politiken borta och det är parterna som ska förhandla hyror. Helt borta håller de sig förstås inte, hyrorna ska sättas efter bruksvärde dvs den standard och kvalitet man har i sitt boende. Det står i lagen så grunden för hyressättningen är politiskt beslutad.

Det är ett knep och knåp att få ihop förhandlingsresultat när stridiga viljor och intressekonflikter ska mötas. Men det går alltid till slut.

Treparten har inga stridiga viljor och intressekonflikter när det handlar om att hyresrätten måste stärkas som boendeform. Det jobbar vi med också i ett gemensamt projekt som vi också ska prata om idag.

Så trepartsamarbetet handlar om konflikter men också om gemensamma tag. Jag är väldigt övertygad om att det allra bästa för alla är att det är vi som är inblandade som måste stöta och blöta våra gemensamma frågor även de som är konfliktfyllda.

Jag är också övertygad om att det måste ske lokalt. Det är alldeles utmärkt att vi kan förhandla med 302 kommunala bolag lokalt och att vi kan hantera de 37 500 förhandlingsordningar vi har med de privata fastighetsägarna i lokala förhandlingar.

Spännande dag för alla som är intresserade av att lösa konflikter således.

25 mars 2011

Prinsessan Krona

Prins Daniel och Prinsessan Krona, som en mig närstående 5-åring säger, är i Borlänge. Det som särskilt utmärker detta besök är att tåget med kungligheterna kom i tid. Tåget som kom i rätt tid fick till och med en egen rubrik i Borlänge Tidning.

Även jag färdas med SJ mot Borlänge. Idag har dock luften gått ur SJ efter ansträngningen igår. Mitt tåg inväntade ett tågmöte i Morgongåva i nio min och nu har de av någon oklar anledning stängt av strömmen i Borlänge så vi ska åka buss från Säter. Solen lyser från klarblå himmel så det kan inte vara varken snön eller kylans fel.

Nog med gnöl, tids nog kommer jag fram till Folkets hus där jag snart ska sluta vara ordförande. Folkets hus är en gammal hederlig folkrörelse i ny kostym. Precis som alla andra måste måste Folkets hus dansa andra danser, spela annan musik, hålla andra slags konferenser, hotta upp sig och hänga med. Annars blir det bara ett hus utan folk.

Igår satt jag ordförande på Byggettans årsmöte. Även de anstränger sig för att dansa andra danser i den nya tid som råder på arbetsmarknaden.

Den tid vi lever i präglas av att politiken överger område efter område, marknadslösningar ska ersätta samhälleliga lösningar och individen ska orientera sig i ett nytt landskap i sin egenskap av kund.

Välfärdens kärna visade sig vara en kärna av det minsta slaget.

Det ställer inte bara stora krav på individen utan kräver omorientering, ompositionering och omprövning också av Sveriges alla folkrörelser.

Hyresgästföreningen arbetar med Agenda 2016 där vi har dragit upp riktlinjerna för vårt arbete framöver. Det är fantastiskt bra. Vi har övat oss på att förflytta oss över årtiondena sedan 1923.

Det har vi varit bra på. Men det kräver mycket av många.

Igår fick Hyresgästföreningens pris för internkommunikationen av Sveriges informationsförening. Juryns motivering lyder:


I en utspridd och heterogen organisation är internkommunikation en utmaning. Hos Hyresgästföreningen tar alla medarbetare ett kommunikationsansvar och kunskapen om övergripande mål och vision har väsentligt förbättrats. Anställda känner i allt högre utsträckning att de har tydliga mål att arbeta mot. Särskilt arbetet med att stärka chefernas kommunikativa ledarskap är förtjänstfullt.”

21 mars 2011

Svarthandel med hyresrätter

Fastighetsägarna har i många år spridit bilden av att svarthandel med hyresrätter är en miljardindustri. Och att endast marknadshyror kan lösa detta. Nu reder tidningen Bofast ut begreppen.

Läs den granskande artikeln, "Alla talar om svarthandeln - ingen vet säkert. Argumenten för marknadshyra bygger på osäkert underlag", här. Och läs professor Hans Linds uttalande, "Inte mer än något hundratal affärer", här och Fastighetsägarnas kommentar, "Våra siffror är ganska trovärdiga", här.

18 mars 2011

Heja hyresrätten


”På flera andra håll går trenden mot att vi köper tjänster istället för att göra jobbet själv. Så kommer - på sikt - också att ske på boendefronten. Professionellt förvaltade hyresrätter är framtiden. Vi köper tjänsten boende och slipper bekymra oss för fuktskador, istappar, trasiga kylskåp, ränteutveckling, osv.”

Detta skrev någon i en kommentar på min blogg häromdagen.

I Vindeln har man redan hakat på den trenden. Där tog de boende initiativ till att ombilda sina bostadsrätter till hyresrätter

Ett annat känt exempel är Turning Torso i Malmö som också blev hyresrätter istället för bostadsrätter.Vindeln är visserligen inte belägen i Stockholms innerstad men fördelarna med hyresrätten är densamma där som i Vindeln.

Jag tycker att den medarbetare hos oss som fick kontakt med ombildarna beskriver det hela så bra så jag klipper in hans beskrivning.

”Den person jag fick kontakt med i huset var ordförande i föreningen men fungerade nog även lite som vaktmästare. Jag fick uppfattningen att han gjort så ända sedan fastigheten var ny.

Han var drygt 80 och kände nog att krafterna började tryta. Att sälja en bostadsrätt i Vindeln är inte någon enkel sak och att hitta någon granne som var villig att ta över en eldsjäls arbetsuppgifter i föreningen kan vara lika svår. Jag tror att det var han som insett vilka fördelar det skulle varit att bo i hyresrätt då och att kunna lita på att någon annan hade ansvaret för att allt skulle fungera i huset.

Kontentan av det hela blev att fastigheten såldes, att bostadsrättsföreningen upplöstes, att de bostadsrättsinnehavare som betalat insats fick igen den ur köpeskillingen, att lägenheterna sedan uppläts som hyresrätt till en hyra som ligger i samma nivå som den tidigare månadsavgiften, att de boende kan lyfta telefonluren och felanmäla problem i sin lägenhet och att den som vill, eller måste, flytta kan göra det efter tre månaders uppsägningstid.”

Heja hyresrätten, som SABO skriver över hela fasaden på det hus de ska flytta in i på Drottninggatan i Stockholm (översta bilden).

16 mars 2011

Hyresgästinflytande som konkurrensfördel


Vi sätter kunden i centrum är en av de allra vanligaste och mest slitna uttrycken i företagsvärlden. Uttryckets innersta och praktiska betydelse är däremot mera höljt i dunkel. Det är nog många kunder som känt av att de i verkligheten varit av perifer betydelse.

Att ha kunder och många sådana är så klart en nödvändighet för alla företag som vill överleva. Därför tycker man att den mest givna överlevnadsstrategin borde vara att slita hårt för att göra allt vad man kan för att hålla sina kunder på gott humör.

Hyresgäster är en lätt tillgänglig kundgrupp. Den kundintresserade fastighetsägaren har inga svårigheter att odla sina kontakter och sin dialog med den som står för deras försörjningen.

Men jag tror inte att jag överdriver alltför mycket när jag påstår att många hyresgäster uppfattar sin hyresvärd som någon som bara är intresserad av att höja priset och inte lika intresserad av att leverera kvalitet för pengarna.
Många många tvingas köpa egna spisar, renovera och fixa sådant som egentligen ingår i hyran.

Det är en väldig obalans mellan de som vill ha en bostad och det tillgängliga antalet bostäder. Sådant utnyttjar mindre nogräknade fastighetsägare. Mister de en står där tusen åter.

Ändå är det konstigt att så många är beredda att offra sina bästa budbärare, de egna kunderna.

När andra företag lägger ner miljoner på sina varumärken och jobbar upp kanaler till kunderna så har fastighetsbolagen fullt av kanaler som det bara är att använda.

Hyresförhandlingar är till exempel en utmärkt kundkanal. Där kan man inte bara bli överens om priset utan också innehållet. Man kan gemensamt fundera över vad som behöver göras i framtiden, sätta av pengar för olika satsningar, gå igenom kundenkäter och fundera på förbättringar. Oslagbar chans för de som vill ta chansen och skapa goda relationer.

Allmännyttan har till och med en skyldighet enligt lag att ge sina hyresgäster inflytande i företaget. Hyresförhandlingar är inflytande, bomöten är inflytande, områdesutveckling är inflytande, trygghetsvandringar är inflytande, utformning av lekplatser är inflytande, plantering av tulpaner är inflytande och mängder av andra saker är inflytande.

Vad man inte förstår är varför inte alla allmännyttor drar ut för att visa upp sig och konkurrera med de privata fastighetsägarna om ett bra och genomtänkt inflytande för hyresgästerna.

Det finns så klart privata fastighetsägare som också bedriver en bra boinflytandeverksamhet. Men inte är det många.

Här har ju allmännyttan en konkurrensfördel som de borde utveckla.

För inte kan det väl vara så illa att de inte vill, kan eller orkar leva upp till sina plikter som allmännyttiga bostadsbolag.

14 mars 2011

Skottet 2

Under lång tid har, oavsett vad jag skrivit om på bloggen, det förts en diskussion om ombildningar i allmänhet och den i Skottet 2 i synnerhet. Beskyllningar och påstående har haglat rörande de konflikter som uppstår när politikerna bestämt att människors olika ståndpunkter och val ska ställas emot varandra i ett röstningsförfarande.

Det går till slut inte att föra en vettig diskussion om vad som hänt och inte hänt, ord står mot ord och världen beskrivs som om den är svart eller vit och helt utan nyanser. Jag har därför inte velat ge mig in i den typen av diskussion.

Jag har träffat Brf Skottet en gång och jag har blivit uppringd av Klas Hogberg ett antal gånger. Jag uppfattade att det gick relativt bra att föra ett samtal kring de besvärligheter som uppstår när människors intressen kolliderar.

Vi har ett gemensamt intresse av att se till att människor både kan fortsätta att bo kvar och göra det i någorlunda harmoni oavsett om det blir en ombildning eller inte. Om detta ville jag bland annat tala med Brf om varför jag bjöd in de till ett möte. Det var ett bra möte.

Hyresgästföreningen har för sin del gjort en hel del erfarenheter under den period ombildningarna tog rejäl fart. Det har inte gått rätt till vid alla ombildningar, det är jag säker på att alla håller med om. Det är mycket som står på spel och intensiteten i debatten är hög. I många fall har det varit okomplicerat, det har funnits en majoritet och ingen har ifrågasatt röstningsförfarandet.

Jag utgår ifrån att vi kan vara överens om att det, med tanke på de konflikter det skapar, är otroligt viktigt att undanröja alla misstankar om att fel begåtts.

Hyresgästföreningen har företrätt medlemmar där man kunnat slå fast att det inte gått korrekt till men där det har hållits köpstämma på köpstämma som så småningom lett till att det ändå blivit en ombildning. Att då vinna en tvist i tingsrätten är meningslöst, det leder bara till att man genomför nya köpstämmor.

Vi har därför haft all anledning att fundera över hur vi på bästa sätt ska kunna företräda de medlemmar som är missnöjda. Det bästa sättet som vi alla borde vara överens om är att säkerställa att processen fram till beslut sköts på ett korrekt sätt så att alla kan känna sig trygga med att beslutet skett på ett rättssäkert sätt. Det kommer vi givetvis att jobba vidare med.

Som alla vet så är inte Hyresgästföreningen part i den tvist som gäller ombildningen i Skottet. Vi företräder tre medlemmar. Det är de som avgör om de vill driva processen vidare eller inte. Hyresgästföreningen kan lägga fram för och nackdelar, beskriva rättsläget mm, men det är till syvende och sist hyresgästerna som med eller utan bistånd från oss bestämmer om de vill driva ärendet vidare.

När Brf Skottet kom till tingsrätten och ärendet skulle behandlas var de väl medvetna om att hyresgästerna ville fortsätta och fullfölja sin talan. I det läget och i den stunden hade de om de varit övertygade om att de till alla delar hade rätt givetvis inte behövt gå med på en förlikning.

Men det gjorde de och tingsrätten "upphäver stämmobeslut fatta den 11 juni 2009",
De klagande hyresgästerna hade hävdat att beslutet inte fattats med erfoderlig majoritet. Brf hade bestritt bifall till käromålet.

"Under målets handläggning har bostadsrättsföreningen medgivit kärandes talan.", står det i tingsrättens beslut.

I protokollet kan man sedan läsa att "bostadsrättsföreningen Skottet 2 förbundit sig att underrätta AB Stockholmshem om att föreningen inte fått majoritet för förvärv i samband med AB Stockholmshems erbjudande."

Jag antar att Brf Skottet nu meddelat Stockholmshem om att de inte fått majoritet. Trots detta besked kommer ändå Stockholmshems styrelse att idag ha ett extra styrelsemöte för att ta ställning till om Brf ändå ska få förvärva fastigheten.

Kommer det att bli ett sådant beslut bekräftar det en av Hyresgästföreningens erfarenheter, de regler för ombildning som gäller gäller inte.

Jag skrev tidigare att jag tyckte att det gick att föra ett resonemang med Brf Skottet men den uppfattningen har jag reviderat. Nästan fyra månader efter vårt möte mejlar de mig och meddelar att de minsann skrivit anteckningar under mötet. Det var visserligen inget vi bestämt skulle ske eller något som de berättade att de skulle göra. Men nu fyra månader senare tyckte de att jag skulle skriva under deras mycket formellt formulerade anteckningar som om vi hade haft någon sorts förhandling. Det hade vi inte haft och de som närvarade vi mötet från vår sida kände inte igen sig i anteckningarna.

De framhärdade och av någon anledning skulle de försöka förmå mig att skriva under ett protokoll flera månader senare. Det gjorde jag inte och jag har meddelat det flera gånger att det de skrivit inte stämmer och att det faller på sin egen orimlighet att vi skulle ha förhandlat med de på det sätt de beskriver i anteckningarna.

Men det hindrar inte Brf från att redogöra för vad du anser har skett på mötet så som vore det en sanning. Jag tycker att det är oärligt och jag förstår inte vad de tjänar på att bedriva en argumentation utifrån felaktiga påståenden.

Jag har avstått från att ge mig in i denna för de flesta obegripliga diskussion och jag är medveten om att okvädningsorden kommer att öka till stormstyrka på bloggen.

Men eftersom jag hade kunnat skriva en blogg om bostadsbrist, hemlöshet, för höga hyror, för lågt byggande eller behovet av en skattereform för hyresrätten och det ändå hade slutat med en massa kommentarer om ombildningar så bestämde jag mig för att skriva.

Nu får vi avvakta och se vad Stockholmshems styrelse har för relation till sina egna regler.

11 mars 2011

Fastighetsägarna visar bristande respekt

Fastighetsägarna anmälde svenska staten till EU-kommissionen. De var missnöjda med det mesta, inte minst att allmännyttans hyror var tak för deras hyror. De ville bli en fullvärdig förhandlingspart. Nu har de blivit det.

Jag hade förväntat mig att de skulle jobba hårt på att stärka upp sig nu när deras dröm efter flera årtionden gått i uppfyllelse.

Men istället för att jobba på sin egen roll verkar de lägga all krut på att granska vad alla andra håller på med. De betalar Stellan Lundström och Hans Lind på KTH för att få en rapport om hur allmännyttan enligt deras förmenande borde bete sig. De skriver ilskna debattartiklar om hur Hyresgästföreningen enligt deras förmenande borde tolka lagen.

Under tiden pågår det hyresförhandlingar runt om i landet. Ibland klagar Fastighetsägarna på att vi gör upp med allmännyttan först. Precis som om det skulle ingå i den nya ordningen att Fastighetsägarna ska komma först.

Hyresgästföreningen har ett enda uppdrag och det är att göra så bra uppgörelser som det bara går. Det är fullständigt ointressant för oss i vilken ordning uppgörelserna blir klara.

I Malmö har Hyresgästföreningen gjort upp med Fastighetsägarföreningens konkurrent Kanslihuset. Och då tog det hus i helsike hos Fastighetsägarföreningen som anklagar Hyresgästföreningen för att gå bakom ryggen på Fastighetsägarföreningen.

Vårt uppdrag är att förhandla med många starka motparter, allmännyttor av skilda slag och fason, enskilda privata fastighetsägare, Fastighetsägarföreningar av skilda slag och fason och Fastighetsägarföreningens konkurrenter.

Vi måste givetvis ha hyresgästernas bästa för ögonen.

Om Fastighetsägarna i Malmö inte kan tänka sig någon lägre hyreshöjning än 4,45 procent och vi kan träffa ett avtal med en annan Fastighetsägarorganisation på 2,4 procent så är det ju självklart att vi gör det.

Här har Fastighetsägarna jobbat i årtionden på att få konkurrera på lika villkor. Ingen ska leda den andres hyressättning. Nu har de fått konkurrenter både privata och allmännyttiga. När vi förhandlar med de som är beredda att göra upp då tjurar Fastighetsägarna ihop och "överväger nu att lämna förhandlingar, för att ta till ett fult grepp."

Vad är det för slags reaktion? 

Det allra värsta tycker jag ändå att det är när Stefan Lindwall, VD Fastighetsägarna Syd säger att:

– Vi kan skicka ut hyresavier med den hyra vi vill ha. Sen brukar 90 procent betala hyran och då har de accepterat den nya nivån.

Vilken otrolig brist på respekt för förhandlingssystemet.

Om vi inte får som vi vill eller inte har resurser och förmåga att förhandla då kommer vi att skicka ut hyresavier till hyresgästerna som inte förmodas begripa eller blir så oroliga så de betalar och då har vi gått förbi hela förhandlingssystemet och "lurat" hyresgästerna att betala och därmed anses de ha accepterat den nya högre hyran.

Om Fastighetsägarföreningen väljer att sätta sina hot i verket uppmanar vi hyresgästerna att fortsätta att betala den gamla hyran, säger Christina Wessling, regionchef Hyresgästföreningen.

Det gör hon rätt i.

10 mars 2011

Hallå regeringen, löfte efterlyses


”Ofta är det glesbygdskommuner med utflyttning och allt äldre befolkning som höjer hyrorna mest”, rapporterar Hem&Hyra.

I proposition 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler kan man läsa:

”SKL, Hyresgästföreningen och SABO, efterlyser särskilda förslag för bostadsföretag på svaga bostadsmarknader.”

För både kommuner, bostadsbolag och hyresgäster har det kärvt. Hyresgästerna tvingas betala för tomma lägenheter, de får inte det underhåll som de borde få, bolaget har inget manöverutrymme och kommunen sitter i klistret.

Hyresgästerna betalar allt högre hyror som de får allt mindre för.

Och regeringen lyssnade och skrev:

”Regeringen bedömer att det finns behov av att se över hur en stödordning för bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader som uppfyller EU-rättens krav kan genomföras. Regeringen avser därför att inleda ett arbete med att se över nuvarande stödsystem i syfte att skapa en ordning för hur kommuner med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar.”

Vart tog detta löfte vägen, har regeringen inlett sitt ”arbete med att se över nuvarande stödsystem”, hur långt har de kommit och när kommer förslaget?

Jag träffade Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo häromdagen, han visste ingenting.

Så det vore väldigt bra om någon riksdagsledamot kunde passa på att ställa en fråga till Stefan Attefall i riksdagen om hur det går med utredandet och när det beräknas vara klart.

Det vore väldigt bra om någon journalist kunde passa på att ställa en fråga till Stefan Attefall om hur det går med utredandet och när det beräknas vara klart.

För det är många hyresgäster, bostadsbolag och kommuner som väntar på det svaret.

09 mars 2011

Kommer även Sverige att tvingas införa social housing

Alla de politiska partierna i Sverige är överens om åtminstone en sak. Vi ska inte ha ”social housing” i Sverige.

Vi ska inte ha särskilda bostadsbolag och områden för människor med låga inkomster, funktionshinder mm.

Alla ska ha tillgång till en hyresrätt på samma villkor.

Det var också en av de viktiga utgångspunkterna när regeringen skulle hantera Fastighetsägarnas EU-anmälan.

Frågan är om vi kommer att lyckas med det eller om vi kommer att få social housing fast vi inte vill ha det?

Bostadsrätter och villor går bort, de är förbehållna de som har pengar så det räcker. Just nu kostar en enrumslägenhet i snitt en miljon.

Återstår då att hitta en hyresrätt. Det byggs för få och de som finns ombildas i allt för hög utsträckning till bostadsrätter. Efterfrågan på hyresrätter ökar ständigt och trycket är hårt.

Akelius inför ett system där man får hyra en lägenhet bara om man sparar pengar. Bort faller de som inte kan spara ihop 50 000. Akelius väljer sina hyresgäster efter hur deras sparförmåga ser ut.

Alla som står i bostadsförmedlingens kö i Stockholm vet att det ställs höga inkomstkrav för att komma i fråga. Människor som bott och betalt hyran punktligt i alla år kommer inte på fråga ens när de vill byta till sig en mindre och billigare lägenhet.

Bort faller de som inte har tillräckligt höga inkomster.

De flesta lägenheter förmedlas av fastighetsägaren själv, de kan ställa vilka krav som helst när de väljer och vrakar bland den stora och växande skaran bostadslösa.

I de flesta kommuner finns det överhuvudtaget ingen bostadsförmedling.

Bort faller alla som inte kommer med när fastighetsägarna väljer hyresgäster.

Då inställer sig förstås frågan, var ska alla ta vägen som inte klarar alla spärrar på en krympande hyresmarknad.

Och de är många.

Var ska de bo när inte bara bostadsrätter, villor och ägarlägenheter är destinerade till de kapitalstarka utan också hyresrätterna?

Kommer vi att kunna hålla fanan högt och undvika social housing eller blir det en nödvändig konsekvens av de olika varianter av inkomstspärrar som ställs upp för att komma ifråga för en hyresrätt?

08 mars 2011

Nu testar vi lagen

Akelius har hittat på ett sparsystem som inte Håkan Julius på Hyresnämnden hört talas om och som Bostadsminister Stefan Attefall tycker borde prövas rättsligt. Hyresgäster som inte spar pengar hos Akelius göre sig icke besvär. Om man kan spara pengar så kan man förmodligen betala hyran är Akelius teori.

SVT Rapport har berättat om Monika som under många år bevisat att hon kan betala hyran. Hon bor nämligen hos Akelius redan och har aldrig missat en hyresinbetalning. Trots dessa överväldigande bevis så måste hon nu sälja sin mammas smycken för att få ihop pengar till Akelius sparsystem för att få byta till en annan lägenhet hos Akelius,

Självaste iden med hyresrätten är att den ska vara öppen för alla utan krav på kontantinsats.

I hyreslagen 65 § finns regler om förbud mot att ställa krav på särskild ersättning för upplåtelse av en bostadslägenhet eller för överlåtelse av en hyresrätt.
Paragrafen lyder: ”Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock ej dömas till straff”. Vidare anges att villkor om särskild ersättning är ogiltiga och den som har tagit mot ersättningen är skyldig att lämna tillbaka vad han tagit emot.
 
Nu polisanmäler vi Akelius för att få prövat hur rättsläget ser ut.

07 mars 2011

Money rules


Hyresrätt är en boendeform där man inte ska behöva betala någon kontantinsats för att få bo. Fast verkligheten och tanken skiljer sig åt.

Akelius, Sveriges största privata hyresvärd, har kommit på idén att döpa om kontantinsats till sparande. Om man sparar 50 000 hos Akelius så får man gå före i kön.

En av Akelius hyresgäster som vill byta till en annan lägenhet hos Akelius måste sälja sin avlidna mammas smycken för att få en chans att konkurrera med de andra ”spararna” hos Akelius. Rapport-inslag från igår här (08.15 in i sändningen).

Uppföljning i morgonnyheterna här:Ju mer pengar man kan tjäna på bostadsbristen ju mindre verkar man bry sig om sina kunder och hur man uppfattas.

Vi kan inte räkna hem kalkylerna, är ett argument jag hört otaliga gånger. På nästan varenda debatt framförs det av anhängarna av fri hyressättning.
Idag svarar vi Sveriges Byggindustrier i Norrköpings Tidningar.

Byggkalkyler framställs som något av Gud givet, omöjligt att påverka och huggna i sten.

Anhängarna av fri hyressättning gillar inte att hyresgästerna vill kolla kalkylerna och förhandla om priset, de vill sätta priset fritt utan inblandning av sina blivande kunder.

Idag har DN ett reportage med rubriken ”Svågerpolitik hotar konkurrensen”. Där avhandlas korruptionen i byggbranschen.

Det som hämmar konkurrensen är informationsläckor, kartellbildningar, mutor, tveksamma förmåner, ovanligt höga rabatter, gratisjobb, representationsresor och uppgjorda kontrakt. Allt enligt en färsk undersökning av PwC.

I de mindre färska men ännu aktuella utredningarna Skärpning gubbar och Sega gubbar kan man läsa mer om hur aktörerna på bygg marknaden fungerar.

Det är konsumenterna som får betala för svågerpolitik och bristande konkurrens.

03 mars 2011

Braskamin, tjocktröja och höjda elpriser.


På TV kunde man häromdagen se en dam i tofflor och tjocktröja på väg mot braskaminen för att söka värme och skydda sig mot de ständigt stigande elpriserna. På samma TV kunde man höra en man från E.ON säga att det var nödvändigt att harmonisera priset. Att harmonisera priset betyder att höja priset.

E.ON har handlat upp kommunala energibolag och de hade för låga priser för E.ON:s smak så E.ON kände sig tvungna att ändra på detta missförhållande.

I Borlänge har de inte sålt sitt energibolag till E.ON, så där kunde varken de eller någon annan ingripa för att göra priserna mer harmoniska och kunderna mer disharmoniska.

Fast där trodde man lite fel.

De och andra kommunägda bolag behöver visserligen inte ägna sig åt att harmonisera priset a la E.ON men det kommer att komma en ny prismodell med stor höjningspotential

Enligt denna prismodell får Borlänge Energi ta betalt för det gamla elnätet som om det vore nytt.

Visserligen har Borlängeborna redan betalt av på nätet men sådana petitesser räknas inte. Nu kan Borlänge Energi höja avgifterna för elnätet med 50-60 procent år 2012. Om de vill. Just nu verkar de inte vilja utnyttja hela höjningsmöjligheten.
Men här vilar en inkomstkälla, hur länge ska den få vila i frid?

Innan det bestämdes att gamla nät blev nya nät bestämdes avgiften genom en så kallade nätnyttomodell. Av namnet att döma verkar avsikten vara att gynna näten.

Hur vore det med en kundnyttomodell som omväxling?

Finns det inga politiker kvar som står på konsumenternas sida? Var är de i så fall?

01 mars 2011

Lite socker på toppen så går medicinen ner


Jag bodde två timmar från Stockholm i många år. Om SJ höll sin del av avtalet alltså. Borlänge har absolut sina poänger. Till exempel är Borlänge inget Vilda Västern som Stockholms bostadsmarknad är, vilket ju är otroligt befriande.

Nu har jag flyttat på mig. Jag går inte av vid järnvägsstation i Borlänge längre. Nu går jag av vid Sickla udde och jag känner att jag sakta men säkert förlorar mitt Borlänge-perspektiv trots utsikten över slalombacken i Hammarby. Jag håller på att uppslukas av den debatt som förs i Stockholm.

Det är så irriterande.

Stefan Attefall skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten, den handlade om hyrorna i Stockholms innerstad.

Jag var nyligen på ett seminarium på World Trade Center där en man från Skellefteå med desperation i rösten utbrast: måste vi tala om Stockholm hela tiden.

När Fredrik Reinfeldt lite överraskande gav sig in i en diskussion om hyresrätten så pratade han om, just precis, Stockholms innerstad.

Vi måste prata om Stockholm för det är där det börjar säger många.

Tänk om det är sant.

Det verkar i alla fall vara så att Stockholm nu nått Staffanstorp.
Hyresgästerna på Stinsgården i Hjärup erbjuds en check på 12 000 kronor till renoveringar om de väljer att ombilda lägenheterna till bostadsrätter.

Vid köpstämma för snart tre år sedan blev det blankt nej till ombildning. Några nej låter man sig inte nöja med i Staffanstorp heller, så nu sockras det.

Det är ett koncept som vi testat även när vi ombildade Sockertoppen. säger Henrik Lethin, (M) styrelseordförande i Staffanstorpshus.Håll med om att det är lite kul att man sockrade på Sockertoppen.

I Rosengård i Malmö är sockra ett okänt begrepp.

Men nu ska Newsec, som väl får anses vara sinnebilden för det osockrade, lämna Rosengård där man gjort sig känd för bristfälliga insatser.

De ska renodla sin verksamhet mot kommersiella lokaler. 3 290 bostäder på fyra orter i södra Sverige ska få en annan förvaltare, vilket väl får anses vara lite sockeraktigt.

Prioriteringen ger oss en tydligare profil vilket vi tror är nödvändigt för att nå målet att även i södra Sverige bli den ledande förvaltaren när det gäller kommersiella fastigheter, säger Björn Lindeborg, VD Newsec Asset Management.

De hade en tydlig profil även i Rosengård, så det är väl mera en annan profil de vill ha.

I DN idag ger Anders Andersson tips till hur man pressar hyran på kontoret. Kontors-hyrorna väntas stiga med 10 procent.

Som nr 3 på tipslistan kommer:

SKAFFA KONSULTHJÄLP. Ta
hjälp av en konsult för att
jämna ut maktbalansen vid
en hyresförhandling

Jo men visst.