31 mars 2011

Hvad hvilja socialdemokraterna?


Denna fråga har dykt upp med jämna mellanrum sedan August Palm höll sitt första offentliga tal på Hotell Stockholm i Malmö 1881. Nu är det läge för både frågan och svaren igen. Håkan Juholt förväntas leverera svar och idag på DN debatt kom en del sådana.

Själv har jag spanat på om han i något sammanhang har använt sig av ord som bostad, bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresrätt, hyra, miljonprogramsområden, jobb och bostad, familjebildning och bostad, rätt att flytta hemifrån, rätt till bostad, hot mot tillväxten, renoveringsbehov, energieffektivisering eller liknande.

Hittills har mina spaningar har varit resultatlösa. Inte ett enda ord om det bedrövliga läget på bostadsmarknaden fick plats i Juholts och Waidelich artikel fast den handlade om jobben.

För det tillhöra det mera märkliga i tillvaron. Alla är överens om att vi har ett bedrövligt läge på bostadsmarknaden och att det kommer att förvärras. Alla är överens om att ha en bostad tillhör det mera grundläggande, kanske den mest grundläggande förutsättningen för ett vuxet liv.

Men av någon fullständigt obegriplig anledning har politiker av alla kulörer slagit sig ner på läktaren, och väntar på vadå?

Frågan är om Håkan Juholt avser att slå sig ner bland de andra som avvaktar på läktaren och hoppas att just denna infrastrukturfråga ska lösa sig av sig självt.

Under tiden håller de alla fram jobbpolitiken eller målet om full sysselsättning som sitt främsta mål utan att göra några kopplingar till behovet av en bostad.

En märklighet som kommer att drabba tillväxt och utveckling.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller helt med dig Barbro. Vad gör politikerna? Inte ett skvatt! De är för upptagna att krama sina poster, löner och pensioner.

Mvh
Jonas

Farbror Gej sa...

Anonym sa...
Jag håller helt med dig Barbro. Vad gör politikerna? Inte ett skvatt! De är för upptagna att krama sina poster, löner och pensioner.

Mvh
Jonas
--------

Yup - Barbro should know! Fallskärm och stadsministerlön :)

Intressant boktips: "Folkrörelse i Fritt fall" av Björn Alfredsson finns att beställa på http://www.bekymradehyresboende.se/

Mycket smått och gott om Terje, havererade hyresförhandlingar, nerstängningen av södermalsföreningen, odemokrati, pampfasoner och mygel inom HGF.

För alla dem som trodde att HGF var annorlunda...

Undrande Södermalm sa...

Barbro

Det vore intressant att se förvaltningsberättelse och bokslut från HGF nu. Särkilt om medlemsutvecklingen i Stockholm.

När och vart kan man ta del av den?

// Undrande Södermalm

Anonym sa...

Finns ju ett samband mellan det rådande systemet och situationen på utbudssidan. De flesta storstäder har hus med skyltar om att lägenhet uthyres. Den företeelsen saknas i Sthlm. Förklaringen finns i det rådande hyressättningssystemet. Om vårt system vore en framgångsfaktor, skulle flera storstäder ha importerat det. Frågan är då varför det inte har skett och om svaret blir genant, varför har vi det kvar? Som jag har förstått saken finns det gott om lediga bostäder på vissa håll i landet. För ett antal år sedan, så gott att man behövde spränga några hus i Boden för att de stod tomma. Problemet med vårt hyressättningssystem är att det allokerar resurserna fel. Om vi tillåter att marknadsekonomin får genomslag på hyresmarknaden, byggs det bostäder där efterfrågan finns och inte där den saknas.

Anonym sa...

Att tillägga till mitt första inlägg samt inlägg nummer 2 ovan.

Barbro har ju varit aktiv politiker i socialdemokraterna. Hon har tom suttit i riksdagen. Då lärde hon sig ett och annat.

Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Undrande Södermalm, Hyresgästföreningens bokslut kommer snart att vara klart. Vi är precis på sluttampen med det jobbet. Vi har en omfattande verksamhetsredovisning och givetvis en ekonomisk redovisning. Så den som vill veta allt om hur det gick för Hyresgästföreningen förra året kan hitta svaren där.
För övrigt har du väl undrat förrut och fått svar i bloggen?

Barbro Engman sa...

Anonym, det är inte aktuellt att införa marknadsprissättning i Sverige. Inget politiskt parti förfäktar den idén. Vi har ett system som gagnat både näringen och hyresgästerna. Det är helt enkelt fel att påstå att det ser bättre ut i andra länder.
I Sverige behöver vi bygga både bostadsrätter, villor och hyresrätter. På bostadsrättsmarknaden finns det inga konsumenter som kan ifrågasätta priset så enligt din teori så skulle bostadsrätterna växa som svampar ur jorden, priset sjunka och folk få bostäder. Men så fungerar det inte.
Att bygga bostäder är knepigare än så. "Marknaden" lever ju inte en en egen bubbla utan är beroende av hur skattesystemet, markpolitiken, exploateringsavtal, PBL mm fungerar. Antingen gynnar det byggande eller missgynnar. Hyresrätten missgynnas exempelvis skattemässigt. Inte minst påverkas byggandet av hur duktiga och kompetenta byggherrar vi har och hur branschen själva fungerar. Div statliga utredningar har pekat på att byggsektorn är förändringsobenägen, inneffektiv, har ålderdomliga strukturer mm.

Anonym sa...

Brutal konfrontation!

Anonym sa...

Hurra för bruksvärdesprincipen en fantastisk skapelse som för vårt land framåt!

Jag tänkte sjunga bruksväderprincipens lov utanför riksdagen klockan 12.00 idag!
Vi ses där!

mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Bra Jonas, nu är du inne på rätt spår!

Anonym sa...

April april
Mvh
Jonas

Anonym sa...

Jonas, i början var dina inlägg ganska intressanta. i alla fall de där du argumenterade ordentligt om något som skrivits. Även om man inte höll med kunde man tycka att du uttryckte dig vettigt. På sistone blir dina inlägg kortare och barnsligare..

Full eller?

Anonym sa...

Ledsen, men många personer kan ta ett skämt i alla fall just på första April. Du tillhör tydligen inte en av dem.

Full, nej det blir jag inte på två glas champange.

Mvh
Jonas

HGF vPK sa...

Kraxpelax sa...
Brutal konfrontation!

31 mars 2011 21:55
-----------
Bevingade ord! :)

"Och den socialdemokratiska epoken därmed definitivt slutas."

Linjalen = Lilla DDR sa...

Anonym sa...
Jonas, i början var dina inlägg ganska intressanta. i alla fall de där du argumenterade ordentligt om något som skrivits. Även om man inte höll med kunde man tycka att du uttryckte dig vettigt. På sistone blir dina inlägg kortare och barnsligare..

Full eller?

1 april 2011 19:14
---

Fylla är typiskt socialgrupp 3... kännetecknas också av röster på VPK, slagordshojtande, låg lön, hyresrätt etc...