29 maj 2009

Att säga en sak och göra en annan


Sundbyberg från ovan.

Hoppsan, samarbetet mellan (s) och (v) i Sundbyberg är på väg att spricka. På ombildningsfrågan dessutom. Hur det kan bli.

Socialdemokraterna tycker att: ”Hyresrätten ska värnas som ett attraktivt alternativ för breda grupper. Nuvarande politik som driver hyresrätten mot socialt kategoriboende måste brytas. Slå vakt om allmännyttan, stoppa utförsäljning och ombildning där hyresrätten behövs mest och ha neutralitet mellan olika boendeformer så att hyresrätten inte missgynnas.” Så står det i alla fall på socialdemokraternas hemsida.

Varför socialdemokraterna i Sundbyberg tycker att utförsäljning av 1080 hyresrätter är detsamma som att ”värna hyresrätten, slå vakt om allmännyttan och stoppa utförsäljningarna” tillhör det gåtfulla och obegripliga i politiken. Inte är det väl direkt ägnat att öka tilltron till den politik man säger sig vilja föra.

28 maj 2009

Oroliga medlemmar i ÖrebroI går träffade jag medlemmar i Örebro. De är oroliga för vad vårt och SABO:s gemensamma förslag kommer att föra med sig. Det kan man förstå. Vi har förhandlat i åratal med allmännyttiga bolag som har haft ett alldeles särskilt uppdrag. De bildades för att ge människor goda bostäder och rimliga hyror. Därför fick de också den hedervärda uppgiften att vara hyresnormerande. Nu är det slut med det och de privata fastighetsägarna ska slå sig ner vid förhandlingsbordet och bli ”en fullvärdig part” i förhandlingar. Nu blir det upp till bevis för de privata fastighetsägarna och slut på att åka snålskjuts på de kommunala bolagen.

En majoritet av de politiska partierna har länge velat ha bort allmännyttans hyresnormerande roll. Så nu gäller det att se till att vi får ett robust hyressättningssystem där förhandlade hyror istället blir normerande. De kommunala bolagen ska drivas utan vinstsyfte och ha en utdelningsbegränsning. För oss är det helt avgörande. Kommunala bolag ska inte drivas i spekulationssyfte och hyrespengarna ska inte gå till barnomsorg och simhallar.

I alla andra boendeformer sliter man hårt med att hålla nere kostnaderna. I samma ögonblick allmännyttan blir kommunal kassako lever hyresrätten farligt som boendeform. Då kommer hyresrätten att prisa ut sig. Men att bolagen också ska drivas efter affärsmässiga principer skapar debatt, oro och ifrågasättande. Affärsmässighet är ett laddat ord.

27 maj 2009

Fullmäktige ställde sig bakom Stockholmsmodellen

Jag har sakta men säkert utvecklat ett databeroende. Ett bärbart sådant. Igår kväll glömde jag min bärbara dator i Södertälje och både jag och bloggskrivandet kom helt ur fas. Denna morgon kände jag mig följaktligen ouppdaterad och inaktuell. Jag försöker nu ta igen det vid den fast förankrade datorn på jobbet. Det går så där.

Fast man kan lära sig att det numera finns något som heter Stockholmsmodellen. Igår hade Stockholmsregionen fullmäktigemöte och beslöt att ställa sig bakom förslaget till modell för hyressättningen i Stockholm. Bra tycker jag. Hyrorna förhandlas lokalt och då ska också modellerna vara lokala.

Man kan klicka sig fram till lite pressklipp och se att en massa fondbolag som misssköter fastigheterna och hyresgästerna kommer undan genom att hela tiden slå blå dunster i ögonen på hyresnämnder, Hyresgästförening och kommuner. Man ska förvalta sina fastigheter och inte bara sina pengar när man äger hus. För den goda fastighetsägaren borde det vara samma sak. Men så länge det finns nya köpare till dåliga hus så kan detta fortgå. De senaste mögeldrabbade får nu ny bostad.

Man kan lära sig att om balkongen ramlar ner så får man fem procent avdrag på hyran. Fast man vill nog hellre en bra och säker balkong än hyresnedsättning. Sveriges radio på Gotland rapporterar att 50 personer har sökt jobbet som ombudsman på Hyresgästföreningen på Gotland.

Ger man sig utan på spaning upptäcker man att det händer mycket i stort och smått fast sällan något riktigt bra. Jo, förresten, det blir hyressänkning i Staffanstorp, fast balkongerna sitter kvar där.

26 maj 2009

Tänk om målen blivit verklighet...


Man kan ändå inte låta bli att sakna dem. De gamla bostadspolitiska målen.
Tänk så fantastiskt det hade varit om de fått en chans att bli verklighet. För tjusigt formulerade var de. Så här uttryckte man sig i riksdagen när det begav sig:

”Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar."

För inte kan man väl säga att kackerlackor, mögel, fukt, läckande tak och lutande golv är goda bostäder. Ingen kan väl heller påstå att våra miljonprogramsområden är stimulerande och trygga miljöer. Trångboddhet och bostadsbrist främjar väl inte direkt en god uppväxt för barn och ungdomar. Den bostadspolitik som skulle skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder har gett stora möjligheter till några och inga alls till andra. Många lever helt enkelt inte under värdiga levnadsförhållanden.

Den nuvarande regeringen säger att man inte ska klaga över att de gamla målen försvann de nya är minsann lika bra. Så här står det nu:

”Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Målet för samhällsbyggande är en ändamålsenlig samhällsplanering som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.”

Så nu kan man undra över vad regeringen tänker göra så att alla får en från social synpunkt god livsmiljö? För även i fortsättningen ska vi väl ha goda bostäder till rimliga kostnader, goda uppväxtvillkor, värdiga levnadsförhållanden och trygga miljöer. Eller?

25 maj 2009

Idag ska jag inte sitta i bilkö till Fågelmyra återvinningsstation


Idag ska jag sitta stilla och lugnt på en stol. Jag ska inte flyttstäda och stå på höga pallar med dammsugaren i famnen och rengöra taklister. Jag ska inte trassla in mig i sladdar, ramla ner från en pall, få dammsugaren över mig, vrida till lederna och få blåmärken. Jag ska inte heller sitta i bilkö till Fågelmyra återvinningsstation i Borlänge. Jag ska sitta på förbundsstyrelsemöte hela dagen och snacka bostadspolitik, konstatera att vi blivit fler medlemmar sedan sist och att tidningen Hyresgästen får väldigt höga betyg av läsarna. Det kommer att bli en härlig dag.

Förbundsstyrelsen ska dessutom gräva ner sig i hur det går med vårt jobb i miljonprogrammet och hur vi ska förbättra kvaliteten i medlemskommunikationen. Våra jurister och ärendehandläggare hade 50 361 ärenden att bita i 2008, står det i redovisningen vi får idag. Vi ska också gå igenom hur det är ställt med klagomålen på oss själva. Jag tycker att vi är bra som har särskilda rutiner för att ta hand om synpunkter och klagomål från våra medlemmar. Förra året var det 334 medlemmar som inte var helt nöjda med oss. Det kan man lära sig en hel del av.

Sedan 2008 är vi på plats i Bryssel. Det vill säga vår internationella organisation IUT, International Union of Tenants, är på plats för att bevaka vad som händer och sker i EU-korridorerna. När Fastighetsägarna anmälde Sverige till EU-kommissionen blev det nödvändigt att hålla koll på läget. Fastighetsägarna borde omgående ta tillbaka sin anmälan och medverka till att vi löser frågan om hyrorna och allmännyttan i Sverige istället.

Vad som händer i Regeringskansliet med vårt och SABO:s förslag är dock just nu det allra viktigaste. De jobbar på så mycket vet man. Spänningen är olidlig.

20 maj 2009

Var håller marknadshyresanhängarna hus när mögel är på tapeten?

Var håller marknadshyresanhängarna hus när kackerlackor, mögel och byggfusk är på tapeten? Det är märkvärdigt tyst. Marknaden förmodas ju agera för att tillfredsställa konsumenternas behov och önskningar. Det finns ingen efterfrågan på bostäder med fasadmögel, ändå är det vad marknaden erbjuder sina kunder. Det finns ingen efterfrågan på dålig fastighetsförvaltning eller kackerlackor heller, ändå är det vad marknaden erbjuder sina kunder.

Det finns en efterfrågan på bra bostäder som går att hyra till en rimlig kostnad. Det erbjuder inte marknaden sina kunder. De borde vara fullt upptagna med att gnugga geniknölarna för att räkna ut hur den efterfrågan ska mötas. Men de tycker sig väl inte ha någon anledning.

På marknaden finns det många duktiga och långsiktiga fastighetsägare som bryr sig om både hus och hyresgäster. Där trivs hyresgästerna, men inte kackerlackorna. Men det finns också en hel hoper oseriösa fastighetsägare som köper hus, utlovar stora insatser, struntar i vad de lovat, säljer husen till en ny ägare som utlovar stora insatser som de sedan struntar i för att kunna dra med pengarna när de säljer till en ny ägare som, ja, ni vet. Där trivs kackerlackorna, men inte hyresgästerna.

Någon måste ha ett vakande öga och hålla koll på marknaden så att inte folk far illa. Vi har exempelvis avsevärda bekymmer med att få igenom våra krav på tvångsförvaltning. De dåliga fastighetsägarna kommer nämligen undan när de utlovar stora insatser. Att själva affärsidén är att strunta i att göra det man sagt att man ska göra är inget som finns angivet i de tryckta prospekten som presenteras vid prövningen. Om kartan och verkligheten inte stämmer är det ju som bekant kartan som gäller.

Idag kan man hindra en sådan fastighetsägare från att köpa fler hus. Nu finns på regeringens bord ett förslag om att man ska ta bort denna enda tröskel i förvärvslagen. Hur smart är det kan man undra. Vem är det som gynnas av det. Varken samhället eller hyresgästerna gagnas ju av att oseriösa fastighetsägare tillåts etablera sig. Det hoppas man att även regeringen är med på. Fast hittills har det inte kommit några signaler som tyder på det.

19 maj 2009

Vetenskap och beprövad erfarenhetEn gång i tiden var jag ledamot av Medicinalväsendets ansvarsnämnd. Vi prövade om personal i sjukvården behandlat patienterna enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hade de inte det blev de prickade och i värsta fall blev de av med legitimationen och de fick därefter göra något annat än att felbehandla patienter. I nämnden satt många tungviktare från medicinalväsendet. Själv var jag lekmannarepresentant.

Efter denna tid kom jag verkligen att gilla begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan användas på livets alla områden, även om det saknas vetenskap ibland så har vi alla ett antal beprövade erfarenheter som vi ogärna vill pröva igen.

Fast det gäller inte husbyggeri. Där möglar det ständigt och återkommande. Vetenskapen och den beprövade erfarenheten lyser med sin frånvaro. Rapport kunde igår meddela att 50 000 nybyggda hus kan ha fuktskador som orsakar mögel och i förlängningen hälsoproblem. DN skriver idag om en villaägare som är i händerna på felbyggare. Vi konsumenter förmodas både vilja betala för och acceptera mögelbyggande trots att det förorsakar sjukdom och lidande.

Jag bor i ett hus som byggdes runt 1870 och jag ska flytta till ett hus som byggdes 2006. Hyreshuset i Borlänge har stått där i 140 år och det har pallat med ett hårt liv i regn och rusk utan minsta tillstymmelse till mögel. Med vilken teknik mitt nya hem är byggt vet jag inte. Det finns ingen varudeklaration på hus, det finns bara på lingonsylt och havregryn.

Kanske borde man inrätta Husbyggeriets hälso- och sjukvårdsnämnd. Sätta dit ett antal tungviktare från vetenskapen och representanter för de boende. Då kan man utnyttja sjukvårdens erfarenhet av hur man tillämpar vetenskap och beprövad erfarenhet på det man gör samtidigt som man kan hantera de sjukdomstillstånd som det dåliga byggandet medför.

18 maj 2009

Skaffa vuxenpoäng - gå med i Hyresgästföreningen!


Att bli vuxen är inget att sträva efter i vår tid, det är förenat med stor vånda och vuxenheten bör hållas på avstånd så länge det går. Det finns därför tester på nätet där man kan kolla av hur många vuxenpoäng man är uppe i. Det finns fjortistester också för de som förnekar att åren går och som gärna vill hålla sig kvar på tonårsstadiet. Fast om man är 30 och klarar en fjortistest är man nog illa ute.

Vuxenpoäng får man om man köper sin bostad, pensionssparar och har en herrgårdsvagn. Medlemskap i Hyresgästföreningen är vuxet. Det oroar många. Det förstår man om man googlar på kombinationen hyresgästföreningen och vuxenpoäng.

Många har dragit på sig vuxenpoäng genom att bli medlemmar (se exempel här, här, här, här och här). Men det är samtidigt ett nödvändigt steg att ta. Hyresrätt är frihet, men man får se upp så man inte blir snuvad på underhållet och får hyreshöjningar som värden hittat på själv.

Hyresgästföreningen erbjuder inte bara vuxenpoäng utan också råd och dåd. 537 500 medlemmar kan inte ha fel, bli medlem du med.

15 maj 2009

Vem vill vara granne med en spotmarknad?


Professor Hans Lind på KTH.

Jag är ledig idag. Jag måste packa ner en massa böcker, åka till tippen (inte med böckerna förstås, sådana får man inte kasta), skaffa flera flyttkartonger och ägna mig åt mentalt förberedelsearbete inför mitt nya liv som Stockholmsbo.

Mitt mentala förberedelsearbete förstörs dock av återkommande tankar kring paneldebatten jag skrev om igår. Professorn på KTH, Hans Lind, deltog också. Han brukar delta han med. Denna gång pläderade han ivrigt för en spotmarknad.
Enligt Wikipedia är en spotmarknad en marknadsplats där oftast produkter på marginalen inom marknaden säljs och köps avista. Det vill säga för omedelbar leverans, och utan bindning i långa kontrakt. Priset på spotmarknaden brukar kallas spotmarknadspris eller spotpris.

Nu tyckte Hans Lind att vi behövde en spotmarknad för hyresrätter. Han har givit upp om den vanliga hyresrätten för där vill folk bo med trygga villkor och rimliga hyror och han konstaterade att politiker av alla de sorter verkar var inne på samma linje som Hyresgästföreningen i det avseendet. Så spotmarknaden ska finnas på bostadsrättsmarknaden. För att åstadkomma detta måste man se till att bostadsrättsföreningarna tillåter att alla får hyra ut sina lägenheter hur som helst, till vem som helst och till vilket pris som helst.

Men även de som bor i bostadsrätt vill ha trygghet, god grannsämja, många som kommer på städdagarna och en fungerande styrelse. Alla vill bo där det är trivsamt, där jag känner mig trygg och vet vilka grannarna är. Därför tror jag att det finns en begränsad lust att vara granne med en spotmarknad där grannarna kommer och går i en strid ström.

14 maj 2009

Karatekunnig vd - ny debattmotståndare att fightas med


Fastighetsägarnas nya vd, Reinhold Lennebo.

Igår var det paneldebatt igen. Jag tycker numera lite synd om publiken fast jag vet att de inte varit med alla de gånger jag paneldebatterat med fastighetsägarnas vd, Per-Åke Eriksson. Jag vet precis vad han ska säga och han vet precis vad jag ska säga och publiken blir för det mesta alltmer förvirrade ju längre debatten pågår. Inte kul. Väldigt få debattledare klarar av att styra debatten åt det belysande hållet. Efterhand debatten fortskrider blir alltfler obesvarade frågor hängande i luften.

Igår hade de kommit på den fyndiga idén att vi skulle diskutera marknadshyror. Den enda slutsatsen av den diskussionen var att det inte finns någon som driver frågan om marknadshyra, det är tabubelagt och överhuvudtaget ingen aktuell fråga. Så varför vi skulle diskutera just den frågan är lite gåtfullt.

Men nu är det en ny vd för Fastighetsägarna på ingång, Reinhold Lennebo. Enligt tidningen Fastighetssverige är han varit veterinär, slaktare, tidningschef, bondeledare och han har svart bälte i karate. I en stort uppslagen artikel kan man beskåda bilder där han boxas och karatesparkar vid fontänen vid Sergels torg. Hur dessa boxnings- och karatetalanger kommer att märkas i de kommande paneldebatterna vet man inte.

Fastighetsägarna byter vd ofta. Detta är den fjärde under den tid jag varit ordförande. Varje gång de byter vd blir det en ny organisation. Det är personer man samarbetar med inte organisationer. Det är otroligt vilken inverkan en enda person kan ha på en organisation. Så om det går eller inte går att föra en dialog med fastighetsägarna efter detta vd-byte hänger helt och hållet på Reinhold Lennebo. För så har det varit hittills. Hos Fastighetsägarna är det vd:n som syns.

13 maj 2009

Heja Finanspolitiska rådet!


Lars Calmfors, ordförande i Finanspolitiska rådet.

Det Finanspolitiska rådet har slagit till igen. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Nu tycker de att regeringen borde klippa till med mera kraftfulla åtgärder mot den stigande arbetslösheten. Rådet skriver:

Eventuella ytterligare stimulansåtgärder skulle kunna ta formen av stöd för att rusta upp det kommunala bostadsbeståndet”.

Heja Rådet! Ni är inne på samma linje som oss fast lite väl försiktigt uttryckt. Borde ha gått att utveckla lite mer. Upprustning i kombination med ett ökat byggande är den ultimativa arbetsmarknadsinsatsen. Det är inte fråga om några låtsasjobb. Det fyller ett reellt behov, det är en långsiktigt riktig politik, det ger jobb åt de arbetslösa och bostäder åt de bostadslösa.

Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Jag tycker att det vore bra om rådet låg i lite för att få till stånd en offentlig diskussion just detta förslag.

12 maj 2009

Grillförbud ger stekta bostadsföretag


Välkommen till ett tryggt och trivsamt boende med mervärden utöver det vanliga, står det på Karlstads bostads AB hemsida. Nu visar det sig att mervärden utöver det vanliga innebär att det är förbjudet att grilla på balkonger och uteplatser. Alla hyresgäster har fått brev om det nya grillningsstoppet. Fast innerst inne tycker bostadsbolaget att grillning ändå har något vårlikt och trivsamt över sig så torsdagen den 8 maj bjöd de in till grillning.

"Nu är våren här och det är dags att städa undan vintern och göra vårt område lite trivsammare. Efter allt slit ordnar vi korvgrillning och kopplar av tillsammans." Stod det i inbjudan.

Antagligen tycker bostadsbolaget att man inte behöver konkurrera om hyresgästernas gunst. De bor ju där ändå. Vi får ibland höra att vi är fyrkantiga och att hyresrätten borde moderniseras så att den kan bli en vass konkurrent till andra boendeformer där förbud mot grillning är en främmande tanke. Om det någonsin ska bli möjligt så måste bostadsbolagen släppa förbudsgreppet om sina hyresgäster och hitta nya former för att göra det möjligt att städa undan vintern och koppla av vid grillen. Visst osar det vid grillar så det gäller förstås att vara hänsynsfull. Här kan du läsa allt om grillning i hyresrätt.

Bostadsbolag som vill ge ett mervärde och vara konkurrenskraftiga borde satsa hårt på att utveckla grillarna och grillställena.

11 maj 2009

Urkundsförfuskning

Igår blev man av med en illusion igen. Här har man gått omkring och trott att stiftelseurkunder inte går att ändra på hur som helst. Det går inte heller om man håller sig till reglerna. I praktiken går det dock alldeles utmärkt. P1-programmet Kaliber granskade bostiftelser igår (även Svenska dagbladet har en artikel om det här). Alla hade de bestämda och uttalade ändamål. Stiftelserna ska upplåta sina lägenheter till mindre bemedlade personer, familjer med många barn, behövande äldre osv. Det borde inte vara något som helst problem. Det vimlar av mindre bemedlade personer.

Det roligaste, och sorgligaste, med den här typen av reportage är alla bortförklaringar som de ansvariga levererar när granskningen visar att det tvärtemot uppdraget bor bemedlade personer utan barn i lägenheterna. Så här lät det i Kaliber igår:

1. "Hyresgäster som kan passa in med de redan befintliga, de ska väl inte vara allt för avvikande gentemot de som redan finns i huset."
2. "Det är svårt att peka på men vi gör en allmän bedömning att det verkar vara en normalt hygglig människa. Ibland får man de här kverulanterna där allt är fel och det skapar otrivsel i huset."
3. "Vi brukar säga så här, kanske lite orätt men ändå; den kommunala välfärden och socialsystemet har byggts ut och det är i första hand en kommunal uppgift att se till att människor lever på en anständig nivå. Om vi skulle ta på oss en uppgift att gå in och sortera skulle vi behöva ha en organisation som klarar av det, för då måste man också vara rättvis och kunna argumentera."
4. "Bytesrätten är så stark i Stockholm, alltså har du förstahandskontrakt så har du bytesrätten."
5. "Vi försöker göra det, men samhället ser annorlunda ut idag än när det här skrevs."

Den ena tycker inte att man kan på sig uppgiften att sortera, den andra sorterar efter hygglighet och passform så att kverulanterna inte tar sig in. En säger att det är kommunen som har ansvaret för de mindre bemedlade trots att det står i urkunden att det är stiftelsens enda och främsta uppgift. En påstår att bytesrätten är så stark så det finns inget att göra.

Håkan Julius, chef för Hyresnämnden i Stockholm, säger att det inte finns någon absolut bytesrätt. Den är beroende av en avvägning i varje enskilt fall. Samhället ser tyvärr inte annorlunda ut, de mindre bemedlade uppgår till minst två miljoner.

Den som förfalskar en urkund kan dömas för urkundsförfalskning. Vad händer med den som förändrar en urkund och förfuskar sitt uppdrag? Uppenbarligen ingenting.

08 maj 2009

Debattreplik från Mats Odell


Ordet debatt kommer från franskans debattre och betyder slå sönder (motståndarens argument). Dagens Samhälle har i likhet med de flesta tidningar en debattsida där man argumentera för sin sak i ett nummer för att sedan få mothugg av motståndaren i nästa.


Men ibland kan man undra över hur mycket sönderslagna argument debatterna lämnar efter sig jämfört med alla frågetecken som kvarstår. Vi, utredare Karin Lindeberg och jag, skrev exempelvis att Mats Odell borde vara försiktig med att jämföra byggandet i andra länder med byggandet i Sverige. Det mesta av förutsättningarna är olika och jämförelser låter sig inte göras så lätt varför försiktighet är att rekommendera. Mats Odell kontrar med att: ”det snarast är oansvarigt” av honom att konstatera att statistiken inte är jämförbar. Men om statistiken inte är jämförbar är det väl snarare ett utslag av ansvarstagande att tala om det. För ingenstans i Mats Odells replik finns det ett enda exempel på likheter mellan Sverige och andra länder som motiverar alla dessa jämförelser. Annars hade det ju varit ett effektivt sätt att slå sönder vår argumentation.


Fast nu ska man inte hänga läpp för det. Mats Odell delar i mångt och mycket vårt recept på hur problemen ska lösas.

07 maj 2009

Att sitta i riksdagen


För sisådär 35 år sedan blev jag ledamot av riksdagen. Jag klurade på hur världen skulle bli bättre och skrev motioner som skulle förbättra livet för folk. Då fick jag lära mig att det visserligen såg bra ut i statistiken om vi skrev motioner så att tidningarna kunde rapportera att vi inte satt och slöade men några förändringar skulle det inte leda till. Det är närmast en sensation om någon enda ledamot får igenom något enda förslag i riksdagen. Så är det fortfarande. Civilutskottet (2008/09:CU32) yrkar därför helt traditionsenligt avslag på samtliga motioner som ledamöterna lämnat rörande bostadspolitiken.

Men det finns förstås partiskiljande åsikter. S, V och MP för andra resonemang och har andra yrkanden än majoriteten. Fast de kommer också att röstas bort när det är dags att trycka på röstknapparna. Så här ser skiljelinjerna ut i två frågor om man läser det senaste betänkandet. Majoriteten, dvs Alliansen, skriver om vårt gemensamma förslag med SABO:

”Utskottet anser att det är värdefullt om en bred samsyn kan uppnås i frågor som gäller de kommunala bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden. Ett gemensamt initiativ i detta syfte har nyligen tagits av SABO och Hyresgästföreningen. Organisa-tionerna har tillskrivit regeringen och föreslagit förändringar i lagstiftningen avseende de kommunala bostadsföretagen och hyressättningssystemet. Civilutskottet ser mycket positivt på de ansträngningar som nu görs för att hitta lösningar på frågor som måste avgöras innan de fortsatta villkoren för de kommunala bostadsföretagen kan läggas fast. Utskottet anser att utfallet av det fortsatta beredningsarbetet inom Regeringskansliet bör avvaktas.”

Oppositionen skriver:

”Vi tar nu inte i sak ställning till de förslag som lagts fram av organisationerna men ser positivt på initiativet som borde kunna bilda en bra grund för en bred politisk överenskommelse om reglerna för hyrorna och villkoren för de kommunala bostadsföretagen. Det kan emellertid konstateras att förslagen ligger i linje med den principiella syn på de allmännyttiga bostadsföretagens roll som redovisas i de nu aktuella motionerna från 2008 års allmänna motionstid. Av detta skäl anser vi att riksdagen i ett tillkännagivande bör framhålla att det är angeläget att regeringen skyndsamt och i positiv anda bereder de förslag som lagts fram av parterna på bostadshyresmarknaden.”


Om behovet av hyreslägenheter skriver majoriteten:

”Riksdagen avslår motionsförslag om ett tillkännagivande till regeringen om behovet av hyreslägenheter. Utskottet framhåller att ett sådant inte skulle tjäna något reellt syfte eftersom det inte torde råda någon tvekan om att även regeringen har en positiv syn på hyresrättens betydelse på den svenska bostadsmarknaden."

Så här skriver oppositionen om behovet av hyreslägenheter:

”Vi anser att hyresrättens ställning på den svenska bostadsmarknaden måste ses över och stärkas så att behovet av hyresbostäder kan tillgodoses. Det handlar då om åtgärder på ett flertal olika områden. Av central betydelse är givetvis att hyressättningssystemet utformas på ett rättvist och ekonomiskt acceptabelt sätt. Denna fråga får vi anledning att återkomma till i våra ställningstaganden i civilutskottets betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m. Även de allmänna ekonomiska villkoren för att bygga, äga och förvalta hyresfastigheter måste ses över och göras mer rättvisa i förhållande till övriga upplåtelseformer. Det gäller bl.a. olika skatteregler och villkoren för en ekonomisk stimulans för byggande och renovering av hyresfastigheter. Exempelvis bör även innehavare av hyresfastigheter ges möjlighet att utnyttja en form av s.k. ROT-avdrag. Enligt ett gemensamt förslag (s, v, mp) bör ett sådant avdrag kunna medges för renoveringar i hyresfastigheter som leder till minst 30 % minskad energianvändning. Vidare bör åtgärder vidtas för att hindra en omfattande utförsäljning av allmännyttans bostäder.”

En sak som jag lärde mig i riksdagen är att ibland kan höjden av lycka vara att få ett avslag med en positiv motivering.

06 maj 2009

Sätt kunden i centrum


De flesta företag säger sig sätta kunderna i centrum. Fast det får inte vara vilka kunder som helst. Det gäller att fokusera på rätt kundsegment. De som kan ge utslag i resultaträkningen.

Därför finns det också många ointressanta kundsegment. På bostadsmarknaden finns till exempel segmentet unga människor som bor hemma hos mamma och inte kan bilda familj och segmentet hyresrättsintresserade bostadskonsumenter med undersköterskelöner. De ådrar sig inget som helst intresse från marknadsaktörerna. De unga bostadssökande sätter inte igång några kreativa processer hos bostadsföretagen heller. Trots att de är den mest växande kundgrupp som bostadsmarknaden beskådat på åratal. Nej, alla aktörer på bostadsmarknaden verkar ha genomgått utbildning i segmenteringskonst hos SPSS.(The Predictive Analytics Company)

Där lär man sig saker som att: ”Genom att använda ett analytiskt verktyg kan du skapa prediktiva profiler för varje kundgrupp som leder till olika strategier för olika kundsegment. Till exempel är strategin för de lönsammaste kunderna oftast att behålla dessa så länge som möjligt. Men finns det verkligen inte mer utrymme för mer tillväxt bland de kunder som identifieras som mest lönsamma just nu?”

Det är väl just vid den sista frågan bostadsmarknaden verkar ha fastnat. Det måste till någon kurs i hur man tar sig loss ur segmenteringen och börjar upptäcka vilka fantastiska möjligheter som finns om man sätter kunderna i centrum.

05 maj 2009

Egen härd ska inte vara guld värdMamborna ökar. Antalet unga människor som kamperar ihop med föräldrarna allt högre upp i åldrarna är ett växande fenomen (läs bland annat här och här och här och här). Dessutom finns ett antal kombos, smygbos och delsbos. Den gemensamma nämnaren för de som bor hos mamma, hos kompisar, i smyg och dels här dels där är avsaknaden av egen härd. Som ju är guld värd. Åtminstone om man får tro alla gamla broderade bonader från förr. Fast då tänkte man sig nog inte att det skulle komma att handla om svarta pengar och ockerhyror utan guld i en mera andlig betydelse.

Om 501 dagar är det riksdagsval. Vilka politiska frågor som toppar listorna då är det ingen som vet. Partistrategerna filar väl på budskapen just nu, så här kommer ett tips: Bostadsbristen. Klockren valfråga för den som längtar efter att väljarna ska sluta upp. Inget tyder på något annat än att den förvärras fram till valdagen. Det har byggts för lite under många år. Nu byggs det ännu mindre och antalet bostadssökande bara ökar och ökar i takt med att de stora ungdomskullarna växer till sig och blir både arbetssökande och bostadssökande. Valaffischer av offensivt slag typ: ”Bygg bort bostadsbristen”. Eller en mera försiktig variant: "Även unga människor måste ha tak över huvudet någon gång". Sådana slogans kan man börja ta fram redan nu. Eller varför inte klämma i med en modern broderivariant: ”Egen härd ska inte vara guld värd.”

04 maj 2009

Mer brännbart på bostadsbrasan


På Valborg ska det brinna eldar. Men något är på tok när man inte får lägga sådant som brinner på brasan. Det är samma sak med hyresrätten, där ska de som inte vill hyra bo. Hyresrätt ska bli bostadsrätt och de som valde hyresrätt framför bostadsrätt ska röstas bort. Många hyresgäster lever fortfarande under ombildningshot. Nu uppmanar aktionsgruppen Rädda Linjalen alla att flagga grönt för hyresrätten:

Nu är det nog. Att bo i hyresrätt är ett aktivt val vi gjort. Därför uppmanar vi alla hyresgäster att flagga grönt från fönster och balkonger. Grönt är vårens färg. Grönt som i glädje. Att flagga grönt är att skicka ett meddelande till vår omgivning: Vi trivs bäst i hyresrätt!

SABO kampanjar under rubriken: TYCK OM HYRESRÄTTEN. Hyresgästföreningen i Mitt lanserar knappar med texten: JAG ÄLSKAR ATT HYRA. Men det måste på mera brännbart på hyresrättsbrasan. Kräv din rätt att bo i hyresrätt, flagga, knappa, älska och tyck om.