06 maj 2009

Sätt kunden i centrum


De flesta företag säger sig sätta kunderna i centrum. Fast det får inte vara vilka kunder som helst. Det gäller att fokusera på rätt kundsegment. De som kan ge utslag i resultaträkningen.

Därför finns det också många ointressanta kundsegment. På bostadsmarknaden finns till exempel segmentet unga människor som bor hemma hos mamma och inte kan bilda familj och segmentet hyresrättsintresserade bostadskonsumenter med undersköterskelöner. De ådrar sig inget som helst intresse från marknadsaktörerna. De unga bostadssökande sätter inte igång några kreativa processer hos bostadsföretagen heller. Trots att de är den mest växande kundgrupp som bostadsmarknaden beskådat på åratal. Nej, alla aktörer på bostadsmarknaden verkar ha genomgått utbildning i segmenteringskonst hos SPSS.(The Predictive Analytics Company)

Där lär man sig saker som att: ”Genom att använda ett analytiskt verktyg kan du skapa prediktiva profiler för varje kundgrupp som leder till olika strategier för olika kundsegment. Till exempel är strategin för de lönsammaste kunderna oftast att behålla dessa så länge som möjligt. Men finns det verkligen inte mer utrymme för mer tillväxt bland de kunder som identifieras som mest lönsamma just nu?”

Det är väl just vid den sista frågan bostadsmarknaden verkar ha fastnat. Det måste till någon kurs i hur man tar sig loss ur segmenteringen och börjar upptäcka vilka fantastiska möjligheter som finns om man sätter kunderna i centrum.

1 kommentar:

Tobias sa...

Hear Hear!