30 april 2010

Trevlig valborg


29 april 2010

HemuppgiftenPanel och studenter bilder Martin Livian

Igår träffade jag arkitektstudenter på KTH med anledning av den tävling, Hemuppgiften, som startats. ”Hemuppgiften handlar om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya idéer och tankesätt och på ett idémässigt plan presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra en framtida bostadskarriär”.

”Unga människor är generellt en svag grupp på bostadsmarknaden”, står det också i beskrivningen av Hemuppgiften.

Man kan undra vem som är svag och vem som är stark. Unga människor är på stark uppgång. De är jättemånga och de är på väg ut på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. De är starkt efterfrågade och ska fylla alla hål som vi 40-talister lämnar efter oss. De är starka, duktiga och behövda.

Man skulle istället kunna skriva att ”politiker är generellt en svag grupp på bostadsmarknaden”. För det är verkligen ett svaghetstecken att bostadspolitikens konsekvens är att det är nästintill omöjligt för unga människor att få en bostad.

Den Hemuppgift som nu arkitektstudenterna sliter med skulle med fördel kunna ges till politiker på kommun- och riksnivå gärna i samarbete med byggbranschens alla aktörer.

Så här kommer den igen.

”Hemuppgiften handlar om att visa alternativ för bostadsbyggande, utforska nya idéer och tankesätt och på ett idémässigt plan presentera tankar om ett bostadsbyggande som ger unga vuxna en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed kunna göra en framtida bostadskarriär”.


Igår var det många som efterlyste politikerna. För alla vet att det är politiken som lägger grunden för möjligheterna att bygga.

28 april 2010

Sega gubbar
E24 har en artikel om årets hyresförhandlingar. Jag fastnade för en kommentar av Andreas som skriver:

”Hyror i Sverige är ganska låga internationellt sett. Jämför med New York, London, Hong Kong... Vår hyra i HK är 4500 kronor per kvadratmeter och år. Räkneexempel: till det priset kostar 50 kvadratmeter 18750 i månaden. Fördelen med marknadshyror är att hyresvärdarna tjänar pengar, så det lönar sig att bygga bostäder samt att ha hög standard för att locka kunder”.

Förutom att en hyra på 18 750 kronor för 50 kvm inte känns som ett framtida mål precis så kan man undra vad det finns för koppling mellan kostnaden för att bygga och marknadshyror.

Kostnaden för att bygga beror på en lång räcka av kostnader för marken, anslutningsavgifter, exploateringsavgifter, skatter, avgifter, byggmaterial, bristande konkurrens, dålig logistik, kvalitetsbrister, bristande konkurrens mm. Byggkostnader är inte av Gud givna. De är påverkbara.

Det stora problemet idag är bristen på ansträngning för att påverka de ständigt stigande kostnaderna. Det är nog alla överens om. Den ena statliga utredningen efter den andra beskriver en förändringsobenägen bransch med mycket låg produktivitetsutveckling.

Ansträngningarna kommer inte att bli större om det dessutom blir möjligt att ta ut allt högre hyror.

I ett system med marknadshyror skulle hyrorna bli som högst när efterfrågan är som störst. Fastighetsägarna skulle tjäna mest pengar när bostadsbristen är som störst. Om det är nog alla överens. Bostadsbrist är ett säkert kort för den som vill tjäna pengar på marknadshyror.

Det finns 1,7 miljoner hyresrätter. Ungefär hälften ägs av privata fastighetsägare och hälften av allmännyttan.

För att de som bygger, vilket är långt ifrån alla fastighetsägare, ska bygga ännu fler hyresrätter är det dags för Anders Borg att göra ett politiskt utspel och lova en skattereform för hyresrätten.

Hur det ska gå att få byggbranschen att skärpa upp sig återstår att se. Just nu sitter de nere på finansdepartementet och för samtal om allt det som stod att läsa i den statliga utredningen Skärpning gubbar och Sega gubbar.

Om ni inte vill klicka er vidare så kan ni läsa slusatserna som gjordes kring de sega gubbarnas ansträngningar.

"Det har inte hänt speciellt mycket inom byggsektorn sedan Byggkommissionen år 2002 kom med sitt betänkande ”Skärpning gubbar!”. Det summerar Statskontoret i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Inget av Byggkommissionens förslag har lett till någon varaktig eller genomgripande förändring av sektorns arbetssätt eller attityder.
Statskontoret konstaterar också med viss oro att antalet byggfel under den gångna perioden inte ser ut att ha minskat. Fuktskador framstår här som ett fortsatt stort problem. Utvecklingen hänförs till det grundläggande problemet inom branschen – den bristande konkurrensen mellan byggföretag.
I rapporten pekar man vidare på att byggkostnaderna fortsätter öka i snabbare takt än vad som är fallet för andra konsument- och industrivaror. Samtidigt har produktivitetsökningen varit lägre än inom övrig industri."

27 april 2010

Vad tycker egentligen Centerpartiet om hyrorna?

Hem & Hyra hade häromdagen ett referat från en bostadspolitisk debatt.
Centerpartisten Helene Törnqvist ville införa ”mjuka marknadshyror”.

Denna mjuka variant innebär att den ” som har kontrakt får bo kvar med samma hyra på livstid, med en indexuppräkning. Men i nybyggda hus kan hyran sättas fritt”. Det är dags att bli lite crazy, sa Helene Törnqvist på debatten. Hur då crazy?

Enligt centerpartiets hemsida vill centerpartiet inte inför ”rena” marknadshyror. Men det verkar inte som om de ”icke rena marknadshyrorna” är det samma som de ”mjuka marknadshyrorna”.

För de ”icke rena marknadshyrorna” innebär enligt hemsidan att hyresgästen får ”större möjligheter att välja till och bort” och då ”kan hyresgästerna lättare påverka hyror och boendestandard så att de utgår från den boendes preferenser och önskemål.”

Fredrik Federley också han är centerpartist. Han representerar dessutom centerpartiet i riksdagen. Han tycker att marknadshyror är lösningen. Han vill inte ha några mjukisvarianter.

Lennart Petterson sitter också i riksdagen för samma parti.

Han skrev på min blogg att ”Centerpartiet ser inte marknadshyror som en lösning men att hyreslagstiftningen behöver förändras är det ingen tvekan om. I detta ligger bl.a. att ta bort allmännyttans hyresnormerande roll. Däremot är förutsägbarheten för hyresgästerna viktig. Undertecknade avtal ska gälla och man ska vara trygg i sitt boende.”

Vad tycker Centerpartiet, som parti betraktat alltså, om hyrorna. Ska de vara mjuka, rena, indexuppräknade, förhandlade fria, trygga eller crazy?

25 april 2010

När Bygg Framtiden turnén kom till Göteborg

Bygg Framtiden turnén nådde Göteborg i lördags. Kolla bara vad glada alla blir när Hyresgästföreningen bjuder upp till diskussion om behovet av att bygga nytt och bygga om.
I en tillväxtort som Göteborg borde byggkranarna stå som spön i backen. Det gör de inte till skillnad mot befolkningen som ökar med 5000 per år.
Göteborg är en trevlig stad på alla sätt och vis så jag tror att det är som med studenterna i Stockholm. (DN i söndags) De är nöjda med "lärarnas kompetens och lärosätenas bibliotek" men de är "missnöjda med att behöva bo hemma eller i andrahand". Linköping gillades av studenterna för att "det var lätt att hitta bostad".

Här är politikerna som ska göra det i Göteborg. Folkpartiet talar med (S), (MP) och (M) lyssnar. Eftersom de är så överens så borde de väl fixa det. För det är bara de som kan få igång det. De har en hel låda med ingångsättningsvektyg som väntar på slipning och uppgradering.Första gången jag såg Movits live. Och de är verkligen så bra, inte bara för att de sjunger om Hyresgästföreningen. Fast det hjälper till.
Räfvens var också där. Med hjälp av lyftkran byggdes det på höjden, inte hus men flyttkartonger.
Juryjobben hopar sig. Denna gång i Halmstad. Där ska vi inte bara bedöma ritningar det ska bli riktiga hus med 140 lägenheter. Juryn leds av Gert Wingårdh, arkitekt sedan är det jag, Kurt Eliasson, VD Sabo och Åsa Gessle, inredningsdesigner och den ende Halmstadbon. Ska bli kul.
Ska på mitt första möte med juryn i Hemuppgiften denna vecka.

23 april 2010

Tack och lov för SJ


Idag befinner sig flygplanen i luften igen men det kunde man inte veta igår så jag satsade på tåget i går kväll. Men å andra sidan slipper jag fundera på om flyget till Halmstad gick genom zon 1 eller zon 2. För det som var omöjligt igår är möjligt idag. Zon 2 är plötsligt farbar.

Hur den omsvävningen gick till skulle man vilja veta. Det som kändes så tryggt när Transportstyrelsen lät meddela att man inte tänkte ge sig in i några äventyrligheter bara för att EU delat in luftrummet i 3 zoner. Det skulle bara åkas i zon 1.

I Halmstad har det kommunala bolaget (HFAB) en öppen bolagsstämma idag. Jag ska prata om Hyresrätten – ett attraktivt boende för framtiden.

Det kommer inte att bli svårt. Hyresrätten och framtiden är för evigt ihopkopplade. Det gäller däremot att få till det attraktiva i alla dess bemärkelser. Där finns det en del ogjort.

Hyresgästföreningen i Västra Sverige frågar hyresgästerna varje år hur de har det hos sina hyresvärdar. HFAB kom på 15:e plats och är nöjda med det. Nu när de satsar på framtiden borde de ha förutsättningar att kliva upp en bit till på listan
Centerplan kom allra sist på 75:e plats och borde inte vara nöjda. Det krävs nog en hel del framtidsfunderingar om man ska ta sig upp från en sistaplacering.

De allmännyttor som ägnat sig åt att sälja ut sitter förstås inte och tänker på vare sig framtiden eller attraktiviteten. För den tänker de göra sig av med.

I morgon är det kampanjdags igen. Göteborg denna gång. Tack och lov för SJ

22 april 2010

Land ska med lag byggas

Igår träffade jag företrädare för innerstadsföreningarna i Stockholm. Det var ett väldigt bra och trevligt möte. De lagar som ligger till grund för våra hyresförhandlingar är ju inte precis sprängfyllda med matematiska formler. Det finns inte en enda.

Däremot är det sprängfyllt av skrivningar där lagstiftaren beskriver syften och utgångspunkter.

Ett typiskt exempel är detta. ”Avkastningskrav utgår alltid, beroende av ägare, från den lokala marknadssituationen och varje företags egna förutsättningar. För aktörer med ett långsiktigt perspektiv är det också det långsiktiga resultatet och inte den kortsiktiga lönsamheten som står i fokus.
Det går inte av de krav som ställs ett enskilt år, eller hur dessa uppfylls, avläsa huruvida företaget och dess ägare agerar marknadsmässigt eller inte”.

Det finns all anledning att läsa, diskutera och fundera på vad det står i den lag som grundlägger villkoren för de kommunala bolagen och våra hyresförhandlingar.

För att ge bättre utrymme för debatt, än vad som är möjligt på min blogg, öppnar vi en sådan på vår hemsida. Idag efter lunch lägger vi ut ett ”frågor och svar” dokument som ett slags första inlägg.

Välkomna att delta i den.

I Söderhamn handlar det om rivningar. De har rivit över tusen lägenheter och ändå har de 470 tomma lägenheter.

I Alvesta har de bestämt sig för att inte låta hyresgästerna vara med och betala för simhallen. Hyresgästföreningen har också överklagat denna kommunala ide´ om att föra över hyrespengar till simhallen

I Uppdrag granskning igår redovisades det hur det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder fifflade med fakturor.

Även detta handlar om vad som står och inte står i lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Vad gäller för bostadsbolag på svaga marknader, hur fungerar bestämmelserna om värdeöverföring och hur ska man tillämpa reglerna om offentlig upphandling.

21 april 2010

Juryjobb
Alla vet att vi måste bygga hus annars funkar det inte vare sig för individen eller för samhället. Men denna gemensamma insikt leder inte till att det byggs hus i tillräcklig omfattning.

Det är de unga som drabbas värst. För att få in en fot i någon lägenhet tvingas de köpa svart eller betala för hög hyra för ett osäkert liv i andrahand.

Att komma i andrahand är inte kul i något sammanhang. Men nu har Sveriges Arkitekter, ArkitektStudenterna, Jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier ändrat på det och satt de unga i förstahand och utlyst en tävling.

Syftet är ”att lyfta fram blivande arkitekters idéer och lösningar på hur bostäder och boendemiljöer kan åstadkommas som unga vuxna har behov av och som de kan betala/har råd med”.
.
”För att lösa bostadsbristen bland unga behövs nya bostäder och boendemiljöer som matchar deras efterfrågan och behov. Detta ställer byggherrar, arkitekter och entreprenörer inför en rad utmaningar.
Nya idéer och lösningar behövs”, skriver de.

Denna tävling går under namnet Hemuppgiften är jag har fått de ärofulla uppdraget att vara med i juryn.

Det ska bli så kul.

19 april 2010

Räddad hemresaNorrlands fullmäktige sett från fel håll


Igår kände jag mig lyckligt lottad som bara skulle försöka ta mig från Umeå till Stockholm. När jag anlände med Lillemors bil till Sundsvall visade det sig att tåget gett upp och ingen avgång var i sikte. Då ingrep Rädda Linjen Johan och räddade min hemresa. På så sätt kom jag med bil till Gävle där jag hade min egen stående på vänt. Resan till Umeå gjorde jag tillsammans med Kaare på hyresgästföreningen Mitt. Det har sina poänger att tillhöra en landsomfattande organisation.

Hyresgästföreningen i Norrland är van vid långa resor. Hännä oppa hant vi nå kilometer, var det en om sa. Ungefär så i alla fall.

I Norrland har man bostadsbrist, dåliga hyresvärdar, dyra nybyggen, tomma lägenheter och allt annat som präglar det övriga Sverige. Men man har också hus som måste flyttas på grund av gruvans framryckning. Där är man inte lik resten av Sverige.

Givetvis finns också bra hyresvärdar, framåtanda och satsningar på bostäder.

Men efter några dagars snack med norrländska hyresgäster råder det ingen som helst tvekan om vilken viktig del av våra liv boendet är. Och det märks som allra tydligast när man inte har någon bostad eller när det inte fungerar som det ska.

16 april 2010

Man upphör aldrig att förvåna sig

I morgon ska jag eller skulle jag till Umeå. Om det blir ska eller skulle beror på om det isländska molnet vänder bort från Sverige eller inte. Eftersom det inte verkar särkilt troligt så återstår frågan om jag kan ta mig till Umeå på annat sätt. Umeå ligger ju inte precis nästgårds.
Hyresgästföreningen i Norrland har årsmöte och de har redan som det är långa avstånd att ta hänsyn till så ett isländskt vulkanmoln var väl inte precis det de önskat sig.

Kort avstånd är det däremot mellan Hyresgästföreningens innerstadsföreningar och de medlemmar de har mejladresser till. En hel del förvånade medlemmar fick mejl från de fyra ordföranden på Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen där de förutspår enorma hyreshöjningar.

Jag får en del frågor kring hur det kommer sig att några som själva är en del av Hyresgästföreningen är så upptagna av att år efter år misstänkliggöra den egna organisationen.

Jag har verkligen funderat över av vilken anledning de driver en sådan våldsam skrämselpropaganda som de gör. Jag reser väldigt mycket runt om i landet och träffar hyresgäster och aktiva i hyresgästföreningen, inte på ett enda ställe i övriga landet görs en liknande tolkning av förslaget som den som föreningarna i innerstaden gör.

Jag kan inte säga att jag är förvånad, även om jag tycker att det är obegripligt, jag känner igen det. Ända sedan 2001 har man varnat för än det ena än det andra med liknande tongångar. Den här gången säger man att hyrorna kommer att höjas med 50-70% på 5 år.

Det kommer inte att bli som de spår den här gången heller. Om inte annat så tycker jag att det faller på sin egen orimlighet att Hyresgästföreningen skulle vara positiv till något som per automatik skulle höja hyrorna med 50 %- 70%.Om det skulle vara på det sättet hade det varit uppror i hela landet och jag hade själv lätt kunnat ansluta mig till protesterna.

Detta blogginlägg kommer nu att rendera mig ett antal ilskna kommentarer, åtminstone från de som var och varannan dag skriver just ilskna kommentarer.

Så jag hade förstås kunnat avstå från att skriva om detta. Man får ju som bekant skylla sig själv.

Men man får inte ge upp, jag har bjudit in de fyra ordföranden så att vi gemensamt kan gå igenom vad som faktiskt föreslås och vad som inte alls föreslås. Två av dem har tackat ja. Alltid något.

15 april 2010

Idag kommer Våpen

Idag är det Anders Borgs stora dag. Vårpropositionen ska läggas på riksdagens bord. Listor med vinnare och förlorare kommer att fylla spalterna.

Idag har även jag en lång dag framför mig, givetvis inte i Anders Borgs klass men ändå. Så med bloggandet blir det klent idag.
Så jag nöjer mig med att lägga ut en vinnare och förlorare uppräkning som DN hade i morse.

Läs och begrunda:
Två löntagare i hyresrätt, två barn + 2 950:-
Två löntagare i radhus/villa, två barn + 3 620:-

De har samma inkomst och samma skatt.
Den enda skillnaden är att den ena bor i hyresrätt och den andra i villa/radhus.

Överallt syns det hur det blir när staten subventionerar ett boende framför ett annat.

14 april 2010

Hyresfusket breder ut sig står det på första sidan i DN idag

Allmännyttan i Stockholm har gett sig ut på kontraktsspaning och kollat upp vilka som egentligen bor i deras lägenheter. Det visade sig att de som borde bo inte bor utan lägenheten bebos av andrahandshyresgäster, barn, släkt och vänner. Kontraktsinnehavaren själv har löst sitt boende på annat sätt.

Jag har stött på en dam/lärare som hade en lägenhet hos Stockholmshem och en hos Svenska Bostäder. Den ene hyrde hon regelmässigt ut till för hög hyra till trängda bostadssökande, företrädesvis inflyttade ungdomar från landsbygden.

I samband med uthyrningen krävde hon dessutom att den person hon just tänker lura på för hög hyra inte fick mantalsskriva sig på adressen.

Stockholmhems spaning har resulterat i att de ”fått loss” 996 lägenheter. Familjebostäders granskning gav 325 och Svenska Bostäders 500. Och då har de bara skrapat på ytan.

Vad gör man åt detta? Man ska så klart göra som bostadsbolagen gör, ta tillbaka lägenheterna och hyra ut de med förstahandskontrakt till någon som har behöver en lägenhet.

I vanliga fall beivrar man olagligheter. Men när det gäller bostadsmarknaden upphör alla sådana vanligheter. Ett återkommande förslag från Mats Odell och från Hans Lind på KTH är att man ska få ta ut högre andrahandshyra än vad som nu är möjligt.

Vilket förstås ökar på lusten att behålla den lägenhet man inte behöver för att hyra ut den i andrahand.

Idén är väl att man ska göra svarta pengar vita vilket är ett alltmer utbrett sätt att hantera olagligheter. Man gör de lagliga. Man ser dessutom till att den som har ett förstahandskontrakt får ännu större skäl att behålla sin hyresrätt och använda den för att tjäna skattefria pengar på.

13 april 2010

Ett litet avslöjande inlägg på morgonkulan, de som har ansvaret vill inte!
I Malmö i lördags träffade jag en dam som bott i hyresrätt under större delen av sitt liv. Nu hade hon börjat få frågor om varför hon inte lånade upp lite pengar och köpte sig en lägenhet.

I Kristianstad i söndags träffade jag två herrar som var uppbragta över att de betalde högre hyra bara för att de bodde i ett välskött och bra område. De menade att de skötte om en hel del själva också.

I Malmö betalade en kvinna 17 000 i månaden för en paradvåning i centrum. Hyresrätterna i en del av Rosengård har inget som helst paradliknande över sig.

I Kristianstad pratade jag med en fembarnsmor med ett ökande antal barnbarn och barnbarnsbarn som inte förstod hur de alla skulle kunna hitta en bostad.

Det är precis på pricken vad bostadspolitiken handlar om idag.

Ägandet står i centrum för politiken. Det gynnar bostadsrättsboende och villaägare och driver på bostadsrättsombildningar. Den politiska energin koncentreras till att få igång byggandet av ägarlägenheter och subventionerna till ägt boende håller i sig eller späs på. Därför får Malmödamen frågor om varför hon inte hänger på den politiska innelinjen.

Männen i Kristianstad, kvinnan i paradvåningen i Malmö och hyresgästerna i Rosengård är alla exempel på vad debatten om bruksvärdessystemet handlar om. För vad ska vi betala hyra och vad ligger en rimliga hyresnivåer på.

Fembarnmodern i Kristianstad blev nog inte lugnare denna morgon, om hon nu såg professor Lundström intervjuas på Rapport. Kommunerna vill inte bygga sa han. Hoppsan. Här har vi en bostadsförsörjningslag som ålägger kommunerna att fixa hus och medborgarna och så vill de inte!

Det byggdes 17 000 lägenheter förra året, 21 00 beräknas det bli i år och 25 000 nästa år. Men det behöver byggas dubbelt så mycket enligt Stellan Lundström och Boverket

Men de som har ansvaret vill inte. Det borde man lägga en hel del politisk energi på att ändra.

12 april 2010

Alla väntar på det oväntadeTriangeln, Malmö
Så här såg det ut vid Triangeln i Malmö i lördags när Behrang Miri drog igång rappandet och den rappa Agneta Wallin (standuppare, skådespelare) drog igång utfrågningen samtidigt som alla äter pizza, försöker ta Jengapris och kollar in vad Malmöpolitikerna Anders Rubin (S) och Allan Widman(FP) hade att säga till alla ungdomar som vill slå sig ner i Malmö men som inte vet hur det ska gå till.
Solen sken i kapp med bostadsbristsanalyserna, den goda viljan och de politiska programförklaringarna denna lördag i Malmö när Hyresgästföreningen drog igång kampanjen Bygg Framtiden.

Malmö växer så det knakar vilket man inte kan säga om antalet hus. I Kristianstad vill man också växa och det gör man fast det där med bostadsbyggandet släpar liksom efter där med.

På Hem och Hus mässan i Kristianstad dit vi drog vidare fanns ett myller av folk som redan hade bostad. Det förstår man för vad ska bostadslösa ungdomar göra med braskaminer, smarta element och balkonglådor.
Fast bostadsbrist är en familjeangelägenhet så det vimlade också av mödrar och farfäder som vet hur det blir när unga människor inte får bli vuxna och flytta hemifrån.

I Malmö dök det upp oväntade politiker och i Kristianstad kom inte de man väntade.

Det är väl det som symboliserar bostadspolitiken. Alla väntar på det oväntade. Så varför inte slå till med en bostadsgaranti?
Alla som vill hjälpa Malmö och Kristianstad att växa och blomstra ska också garanteras en bostad. Det funkar ju uppenbarligen när man konkurrerar om studenterna genom att, som i Kristianstad, ha just en bostadsgaranti.

08 april 2010

De kommunala politikerna och deras verktygslåda

Jag har betett mig lite smått kungligt de senaste dagarna om man nu ska försöka slingra sig lite.

Kära Örebroare sa kungen till Arbogaborna. Jag har för min del påstått att jag ska till Helsingborg och ojat mig över att politikerna i Helsingborg inte svarar på väljarnas frågor. Nu visar det sig att det är till Kristianstad jag ska.

Tyvärr gör inte det att svarsläget förbättras. För politikerna i Kristianstad svarar inte heller, 7 av 12 hade inte fått ihop något svar. Man kan gå in och påminna dem att det är många, framförallt ungdomar, som vill ha svar på hur de ska få tak över huvudet.

Jag hoppas verkligen att de tar sig samman och börjar redovisa vad de tänker göra. För kommunpolitikerna sitter på en rejäl verktygslåda och bostadsbristen bara ökar.

Marken förfogar de över till exempel, såvida de inte sålt den till högstbjudande. Då blir det genast lite knepigare. Kommunala taxor och avgifter, anslutningsavgifter och exploateringsavgifter är andra exempel som kan få byggkostnaderna att raka i höjden eller hålla sig på en lägre nivå.

Kommuner som vet vad de vill kommer alltid en bit längre på vägen mot ökat bostadsbyggande och lägre kostnader.

Sedan kan de ju alltid skicka iväg ett påminnelsebrev till Anders Borg om att han måste göra åt skatterna på hyresrätten.

Trevlig helg

På måndag ska jag berätta om hur det var i Helsingborg, jag menar Kristianstad.

Är det inte en märklig ide´att låta bli att svara på frågor när det är valår?

byggframtiden.se kan man ställa frågor till sina lokala politiker om deras syn på byggande och boende.

I helgen ska jag till Malmö och Helsingborg så jag har spanat in hur politikerna där resonerar. Det är inte så lätt. I Helsingborg resoneras det nästan inte alls.

De flesta politiker där svarar inte på frågor från sina väljare. Märklig ide´ ett valår kan man tycka.

I Malmö är politikerna däremot mera alerta. Där har alla har svarat utom Morgan Svensson (V) och Yvonne Jönsson (KD).

Efter Obamas enorma valframgång, som alla partier studerade på plats, så skulle alla ge sig ut på internet och använda de sociala medierna i valkampen. Därför är det väldigt intressant att se vad som händer när vi ställer frågor till dem i vår internetbaserade kampanj. Hittills kan man säga att de inte alls är med i matchen.

Anders Rubin (S) i Malmö är duktig på att svara och får därför väljarberöm. ”Credit till dig som tar dig tid att svara” skriver exempelvis en frågare .

Svaren är överlag väldigt svepande och intetsägande. ”Villkoren för byggande och ägande måste förbättras ytterligare, så att det lönar sig och blir möjligt att bygga bostäder till rimliga kostnader.” ”Vi vill förbättra konkurrensen inom bygg- och materialsektorn”.
Det politiskt intressanta är att få veta hur det ska gå till och det får man sällan veta något om.

Hyresrätten är viktig är en annan flitigt använd klyscha som återkommer men som sällan åtföljs av några förslag på åtgärder för att göra den viktig och möjlig att bygga och bo i.

Fast det finns boendeformer som gillas på riktigt. Ägarlägenheter hyllas av den moderata Malmöpolitikern Anja Sonesson(M) och givetvis av Mats Odell som väl får anses vara den store banerföraren för ägarlägenheter.

Ägarlägenheter lanserades som den stora reformen och som dessutom skulle bli lösningen på problemen i Rosengård, Kroksbäck mm.

Enligt DN idag är "intresset för ägarägenheter iskallt". Regeringen uppskattade att det skulle byggas 3-5000 lägenheter per år. Förra året byggdes 17 st, totalt finns det 48 st.

Anja Sonesson(M) gillar att man kan äga så att man kan påverka sitt boende. Det är givetvis en åsikt som man kan ha. Det intressanta är att när man väl blivit ägare och påverkare av sitt boende så förmodas man hyra ut lägenheten till någon annan som inte är vare sig ägare eller som kan påverka sitt boende.

Hon skriver att genom införandet av ägarlägenheter så ”skulle en helt ny hyresmarknad öppna sig”.
Vart påverkandet och ägandet tog vägen framgår inte. Det hade väl varit lika bra att skriva vad det handlar om. - Vi tror att människor vill äga så att de kan göra sig en hacka på att hyra ut.

07 april 2010

Alla, precis alla, vet att vi har för lite bostäder


Alla, precis alla, vet att vi har för lite bostäder. Boverket kommer med den ena byggrapporten efter den andra och varje gång är det lika dystert.

Alla, precis alla, vet också att man inte kan bygga hus till vilket pris som helst. Ska det vara någon mening med husbyggeriet måste det ske så att folk har råd att betala hyran.

Hur man löser den knuten är en fråga för politiken. På Hyresgästföreningens kampanjsida byggframtiden.se kan man ställa frågor till sin lokala politiker.

Jag ska snart bege mig ut på turné till landets alla delar för att ta reda på hur de tänker sig att lösa den knuten så att framiden kan byggas.

På lördag ska jag till Malmö och på söndag blir det Helsingborg.

Jag gick därför in på byggframtiden.se för att kolla hur politikerna tänker sig att lösa det hela. Men det gick inte att få fram några hur för svaren lyste med sin frånvaro.
'
Söker man på Helsingborg så ser det ut så här:
Birgitta Södertun
(KD)har fått frågan men inte svarat.
Gordon Hygreus (KD)
har fått frågan men inte svarat.
Joakim Andersson (M)
har fått frågan men inte svarat.
Maria Nilsson (C)
har fått frågan men inte svarat.
Maria Winberg-Nordström (FP)
har fått frågan men inte svarat.
Peter Danielsson (M)
har fått frågan men inte svarat.
Sven-Åke Tannerstig (Spi)
har fått frågan men inte svarat.
Varför svarar de inte? Är de inte intresserade? Vet de inte hur man gör? Har de inga svar? '
Det kan man fråga de om på byggframtiden.se

2 svar ifrån Helsingborg finns att begrunda
Bengt Larsen (S)'
har fått 3 kommentarer på sitt svar.
Tomas Nordström (S)
har fått 0 kommentarer på sitt svar
I morgon kommer rapport från Malmösvaren

06 april 2010

Snacket om marknadshyror i avtagande?


Debatten om hyrorna är inte särskilt lätt att hänga med i. Det vimlar av tvärsäkra påståenden, rena missuppfattningar, mängder av tyckanden och tolkningar som förvirrar.

Tycka bör man och tvärsäkra påståenden är det heller inga direkta fel med. Rena missuppfattningarna är väl lite mer svårhanterliga. För de har en tendens att hålla i sig och det har skapats många myter om både hyresnivåer och bruksvärdessystemet.

Därför är det intressant att följa reaktionerna på regeringens förslag till villkor för allmännyttan och hyressättningen.

”Bruksvärdessystemet finns kvar och i och med detta ligger kvarnstenen kvar runt halsen på bostadsmarknaden”, säger exempelvis Björn Wellhagen, på Sveriges Byggindustrier som drömt drömmar om marknadshyror länge.

Sedan finns det dem som till varje pris vill omvandla bruksvärdessystemet och få det att framstå som ett marknadsanpassningssystem. Den senaste i raden är Sakine Madon som förordade marknadshyror i Expressen häromdagen

Hon skriver att ”motfrågor som "var har marknadshyror inte lett till höjda hyror?" och "hyrorna kommer väl att chockhöjas!" hörs så fort man nämner första bokstaven i ordet marknadshyror”, vilket i och för sig verkar vara en rimlig reaktion. Det är ju inte så särskilt svårt att räkna ut vad marknadshyror skulle innebära.

Det märkliga är att bruksvärdessystemet som Sveriges Byggindustrier tycker är en kvarnsten runt halsen tycker Sadine Madon ett ”bra exempel” på marknadsanpassning. Hon påstår helt taget ur luften att ”I Malmö värderade det kommunala bostadsbolaget MKB ett stort antal av stadens lägenheter”.

Det gjorde de inte alls.

I Malmö, som i alla andra delar av landet, är hyrorna förhandlade och satta enligt bruksvärdessystemet. Det finns inget bostadsbolag vare sig i Malmö eller någon annanstans som på egen hand kan sätta hyror eller värdera sina lägenheter. Hyror ska förhandlas och sättas i relation till den standard och kvalitet de har. Därför har inte heller Hyresgästföreningen i Malmö uttryckt sig positivt till marknadsanpassning utan till bruksvärdessystemet och därför är inte hyrorna i Malmö marknadsanpassade utan satta efter bruksvärdet.

På en annan ledarredaktion, GP, skriver de att ”Den radikala lösningen är marknadshyror. Konsekvenserna skulle dock bli orimliga. Skyhöga hyror i städerna, på gränsen till vad de mest välbeställda är beredda att betala och en mycket påtaglig bostadssegregation”.

Men även Sadine Makon inser lite längre ner i sin text att ”hyror inte är något man vips kan justera priset på hur som helst, i det har marknadskritikerna en poäng. Befintliga hyreskontrakt i allmännyttan skulle därför mer eller mindre kunna få vara. De har skrivits under.”


”Nya hyreskontrakt borde däremot räkna in marknadsvärdet i större utsträckning.”

Så slutsatsen är väl att marknadshyror som enligt Sadine Makon felaktigt målas upp som det stora hotet ändå enligt samma Sadine Makon verkar ha en hel del hotfulla inslag . Hyreshöjningar till exempel.

02 april 2010

GLAD PÅSK


Tidigt denna långfredagsmorgon, innan tystnaden och friden bryts, har jag svarat på mängder av kommentarer till mina blogginlägg. Jag vet att det kommer att leda till ännu ett antal kommentarer som jag förväntas svara på.

Men nu tar jag påskledigt.