12 april 2010

Alla väntar på det oväntadeTriangeln, Malmö
Så här såg det ut vid Triangeln i Malmö i lördags när Behrang Miri drog igång rappandet och den rappa Agneta Wallin (standuppare, skådespelare) drog igång utfrågningen samtidigt som alla äter pizza, försöker ta Jengapris och kollar in vad Malmöpolitikerna Anders Rubin (S) och Allan Widman(FP) hade att säga till alla ungdomar som vill slå sig ner i Malmö men som inte vet hur det ska gå till.
Solen sken i kapp med bostadsbristsanalyserna, den goda viljan och de politiska programförklaringarna denna lördag i Malmö när Hyresgästföreningen drog igång kampanjen Bygg Framtiden.

Malmö växer så det knakar vilket man inte kan säga om antalet hus. I Kristianstad vill man också växa och det gör man fast det där med bostadsbyggandet släpar liksom efter där med.

På Hem och Hus mässan i Kristianstad dit vi drog vidare fanns ett myller av folk som redan hade bostad. Det förstår man för vad ska bostadslösa ungdomar göra med braskaminer, smarta element och balkonglådor.
Fast bostadsbrist är en familjeangelägenhet så det vimlade också av mödrar och farfäder som vet hur det blir när unga människor inte får bli vuxna och flytta hemifrån.

I Malmö dök det upp oväntade politiker och i Kristianstad kom inte de man väntade.

Det är väl det som symboliserar bostadspolitiken. Alla väntar på det oväntade. Så varför inte slå till med en bostadsgaranti?
Alla som vill hjälpa Malmö och Kristianstad att växa och blomstra ska också garanteras en bostad. Det funkar ju uppenbarligen när man konkurrerar om studenterna genom att, som i Kristianstad, ha just en bostadsgaranti.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Vad kostar egentligen "Bygg Framtiden"? Kanske man skulle satsa resurserna på att bygga bostäder för pengarna istället?

Eller kanske genomlysa effekterna av Stockholmsmodellen?

Anonym sa...

Det är klart att man kan anklaga politiker för att inte besvara frågor. Just nu är jag dock mer intresserad av svar från Hyresgästernas riksförbund, eller oroad över bristen på svar angående regeringens lagförslag.

Det kommer alla möjliga konstigheter som inte riktigt känns tillförlitliga eller genomtänkta.

Häromdagen hävdar du att hyresnämndenrna oftast gör skälighetsbedömningar av hyror istället för direktjämförelser, och att vid skälighetsbedömningar gäller inte påtaglighetsreglerna.

Nu har jag frågat några som sitter som ledamöter i hyresnämnden och ALLA säger att du pratar i nattmössan. Frågan är förstås hur en skälighetsbedömning görs. De konstaterar att det finns två sätt. Antingen tittar de på ungefär hur allmännyttans (högsta)hyror ligger och lägger på ungefär fem procent, eller så tittar de ungefär på hur privata hyror ligger och antar att dessa innehåller fem procents påslag. De säger också att om representanten som fastighetsägarna utsett säger att så och så ligger hyrorna i våra hus, så har "våra" representanter inget att sätta emot, eftersom lättanvända underlag inte har tagits fram.

Slutsats. Påtaglighetsreglerna finns i allra högsta grad med även vid skälighetsbedömningar.

Nu ska vi ju inte tro att fastighetsägarna är dumma. Vi får ju redan rapporter om att de håller på att ta fram jämförelseobjekt som de kommer att använda såväl i hyresnämnden som när de förhandlar direkt med oss.

Tyvärr tycker jag att du försöker blanda bort korten istället för att konstatera att regeringens förslag innebär mycket stora risker för höga hyreshöjningar och successiv uppsaxning. Jag ser inget i förslagen som hindrar detta.

Och är förundrad över att inte Riksförbundet lever rövare om detta istället för att försöka skyla över.

En annan dag skriver du att hyrorna i privatbeståndet är högre än de annars skulle varit på grund av hyrestaket! Den uppfattningen har du då inte stöd för här i Göteborg vad jag hör.

Du skriver också att ända sedan fastighetsägarna gjorde sin EU-anmälan har vi vetat att vi måste göra förändringar! Det är också ett påstående som inte har stöd. Också bland remissvaren på Kochska utredningen som framgår i regeringens förslag finns ett större antal organisationer som inte håller med om din uppfattning. Så varför ska då hyresgästföreningen gå ut och föreslå förändringar som är dåliga för hyresgästerna.

Jag förstår att det inte är lätt att vara förbundsordförande, men jag blir ganska undrande och bekymrad över hur åsikter och förslag har analyserats och förankrats.

En milt sagt orolig

Cecilia Karlsson

Barbro Engman sa...

Cecilia, du hade precis samma inlägg på min senaste blogg. På det inlägget har jag svarat men jag klipper in det även här.
"Hej Cecilia och Sten. Jag utgår ifrån att ni bägge två är vanliga hyggliga människor som är intresserade, seriösa och uppriktigt engagerade i dessa frågor varför det skulle kännas väldigt främmande att påstå att ni pratar i nattmössan eller i övrigt har tveksamma avsikter. Men vi kan förstås resonera på olika sätt när det gäller vad man ska utgå ifrån. "ALLA säger att du pratar i nattmössan", skriver Cecilia till mig och drar slutsatsen att "Påtaglighetsreglerna finns i allra högsta grad med även vid skälighetsbedömningar".
Varken Cecilia eller jag sitter i Hyresnämnden eller är med när Hovrätten prövar HN:s beslut så jag för min del håller mig till vad man faktiskt skriver i besluten.Så här står det bland annat i Svea Hovrätts beslut, ÖH 9821-05.

"Prövningslägenheten har besiktigats av hyresnämnden. I samband därmed togs fotografier, vilka hovrätten tagit del av. En enig hyresnämnd har fastställt hyran efter en allmänn skälighetsbedömning grundad på hyresnämndens kännedom om hyresläget på orten.
Hyresnämnden synes ha beaktat det s.k. påtaglighetsrekvisitet i 12 kap.55§ första stycket andra meningen jordabalken.Något utrymme för att tillämpa det rekvisitet anses dock inte föreligga när hyran bestäms efter en allmän skälighetsbedömning (se bl.a Bostadsdomstolens beslut nr 181/1986 i mål BD 342/85-03 samt Leift Holqvist och Rune Thjomsson, Hyreslagen- En kommentar, 8 uppl,s.567).
Påtaglighetsrekvisitet skall således inte tillämpas i detta fall."
Hyresgästföreningen hävdar ändå bestämt att påtaglighetsrekvistet ska bort och hoppas på att de rödgröna medverkar till det. Den konstruktionen är fel även om den inte har den betydelse som den tillmäts av bl. a Cecilia.
Hyresgästföreningen sågade den Kockhs utredningen i sitt remissvar, det var det många som gjorde och de förslagen återfinns inte heller i det förslag som nu riksdagen ska avgöra.
Det måste givetvis finnas en majoritet som är för eller emot. Det finns de som vill bevara det system vi har idag, även med dess fel och brister. Men det räcker inte. Det är riksdagsmajoriten som avgör. Vi kan antingen försöka påverka den vilket vi gjort med stor framgång eller så kan vi sitta kvar på läktaren och låta alla andra agera.
Vi har lagt ner all kraft vi är mäktig för att få lagstiftningen att bli så bra som möjligtför hyresgästerna. Det betyder inte att vi till alla delar är supernöjda men ingen kan anklaga oss för att vi bara satt och väntade på vad EU, regeringen eller riksdagen skulle säga. Det kan hända att man får mindre kritik om man inget gör men medlemmarna i Hyresgästföreningen är inte betjänta av att ha folk på läktarna".

Martha i Dalen sa...

Barbro

Vad blir effekterna i riktiga pengar i den nya propositionen? Det står ju att vi skall få övergångsregler som stopppar höjningarna per år vid 5%

Men det är rätt höga höjningar. Hur blir det sedan då? Ännu högre höjningar?

Folk kommer ju att få flytta från stan!

Agneta sa...

Pressrelease från SBC

I en pressrelease från Bostadsrättsorganisationen SBC skriver dess VD Göran Olsson:

"Hyresgästföreningen ägnar sig just nu åt gammal hederlig härskarteknik, precis som de kapitalistiska fastighetsägare man säger sig slåss emot. De utnyttjar sitt övertag till att processa mot en liten bostadsrättsförening helt utan ekonomiska muskler. Man söker på olika sätt, tvärtemot en majoritets vilja, att stoppa ombildningar därför att man genuint ogillar dessa och vägrar att respektera demokratiskt fattade beslut"

Och lite längre ned i pressmeddelandet:

"Detta är en gammal väl beprövad teknik som tillämpas när en jätte ska trampa ner en mindre. Fastighetsägare har gjort det tidigare. Stora bolag har gjort det tidigare men att en intresseorganisation skulle gå så långt trodde jag inte."

http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/213549/hyresgastforeningen/3C801437-F7A4-1DD8-5CDC-E5831C9FBD9B#blogga

Marie sa...

Barbro!

Det som SCB och Agneta skriver om är ju samma sak som Monica skrev om tidigare.

Det som Terje inte riktigt svarat på.
Jag har fått reda på att det är Skottet på söder som insamlingen kommer ifrån

Varför beter ni er sådär? Om nu så många medlemmar i HGF i huset inte vill att ni skall stämma - varför stödjer ni då de 4 som vill stämma?

Är det inte missbruk av medlemmarnas resurser och deras förtroende? Det är väl medlemmarna ni skall jobba för?

Agneta sa...

77 medlemmar emot er stämning i skottet och ni stödjer 3 st som vill stödja. (skulle det vara).

Hur kan ni så flagrant gå emot era medlemmar när de nu säger sin vilja?

Vore det inte i detta fall ni verkligen skulle ta till er av vad medlemmarna vill och agera utifrån det? Det är ju det demokratiskt riktiga.

Anonym sa...

Barbro

Varför går du ut och kräver kortare avskrivningstider?

När vi andra diskuterar hur orimliga de nuvarande avskrivningarna är i kalkylerna.

En avskrivningstid på 25 år innebär samma sak som 4 extra procents ränta, eller 1000 kr per kvadratmeter och år för ett hus som kostat 25000 per kvm.

Vi andra diskuterar det orimliga i att både ha avskrivningar, stora underhållsbudgetar, hyreshöjningar för vissa underhållsåtgärder och en inflation.

Frågar min förbundststyrelseledamot som säger att utspelet inte var diskuterat i förbundsstyrelsen.

Torsten Andersson

Barbro Engman sa...

Agneta, det ska inte alls fungera så att hyrorna ska höjas med 5% varendaste år. Det är en missuppfattning Vi ska förhandla hyrorna som vanligt varje år. Den skyddsregel du menar är till för att skydda hyresgästen i speciella fall när skillnaden mellan den hyra man betalar och den som hyresnämnden anser rimlig är stor.Idag finns inga sådana skyddsregler utan hyran kan gå upp väldigt mycket exempelvis i samband med en ombyggnad. Vi tycker att den här skyddsregeln är för svagt skriven och jobbar på att riksdagen skärper skrivningen så att undantagen blir färre. Men som sagt skyddsregeln har inget med de årliga hyresförhandlingarna att göra.

Barbro Engman sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Barbro Engman sa...

Förlåt det var inte Agneta som frågade om skyddsregeln utan Marta, fel av mig.
Jag kommer inte att svara på frågorna om bostadsrättsombildningar i Stockholm.Jag vet helt enkelt inte vad som ligger bakom de bedömningar Stockholmsregionen har gjorti dessa fall. Ni måste vända er till Stockholm med de frågorna. Jag har inte en sportslig chans att hänga med i alla de juridiska överväganden som sker runt om i landet.

Barbro Engman sa...

Torsten, jag förstår inte riktigt vad du menar för utspel.

Barbro Engman sa...

Anonym undrar om vi inte kan bygga bostäder för kampanjpengarna. Ja det hade man ju önskat men det är liksom inte vår grej. Däremot jobbar vi hårt med att trycka på för att människor ska få tak över huvudet. Tycker du att det är fel?
Hela idén med att ha ett projekt kring en Stockholmsmodell är just att pröva sig fram till en modell som både stämmer med hyreslagstiftningen och som har förutsättningar att fungera bra.

Anonym sa...

Barbro, vad händer om ni förhandlar dåligt??????

Lite, lite självkritik skadar ju inte.

Finns inte ett senario där de privata världarna förhandlar bättre än er och ni faktiskt blir tvugna att höja 5% per år???¨

Nå, finns detta senario?


tacksam för svar på en ny fråga.

Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, hur utfallet blir av de årliga förhandlingarna hänger givetvis på oss som förhandlare.Det handlar också om hur räntor, taxor och avgifter, underhållskostnader mm utvecklas. Men det som har diskuterats hittills är om det finns något mekanism i den nya lagen som ger automatiska höjningar. Det finns inte några sadana. Men givetvis måste vi vara duktiga på att förhandla. Det kommer säkert fastighetsägarna också att jobba på att bli. Så är det i alla förhandlingssammanhang.

Barbro Engman sa...

Torsten, nu har jag funderat på vad du kan mena. Om jag förstår det rätt syftar du på förslag som vi för fram i rapporten ”Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten”.
I denna förs fram flera förslag för att underlätta underhåll och ombyggnad –t.ex. låg moms på bostadshyror, ROT-stöd, skattefria underhållsfonder och möjlighet till större skattemässiga värdeminskningsavdrag (avskrivningar).

Du har alldeles rätt i att stora avsättningar till underhåll minskar avskrivningsbehovet. Hur avsättningar till underhåll och avskrivningar hanteras är en fråga för parterna i hyresförhandlingarna och måste hanteras efter förutsättningarna i respektive bostadsföretag. Där tycker vi i första hand att man ska kunna fondera skattefritt till underhåll men att i man också ska ha möjlighet att kunna göra större skattemässiga avskrivningar än idag. Det innebär inte att vi tycker att man både ska fondera och skriva av maximalt eller ännu mindre att ”vi går ut och kräver kortare avskrivningstider”.

Anonym sa...

Varför skall folk investera i att rusta sin lägenhet? Man äger ju inget, så man får ju betala 70% av rustandet själv... men det är värden som får 100% av värdet

Det är bara i bostadsrätten som det är rimligt och lönsamt att stå för upprustningen själv.

Dumt förslag Barbro! Värden skall stå för kostnaden för rustningen. Vansinne vore det annars!

Barbro Engman sa...

Anonym, vi har givetvis inte föreslagit att hyresgästerna ska renovera själva. Det är självklart att man måste ha en annan konstruktion på stöd till upprustning och underhåll för hyresrätter än för bostadsrätter och villor.