08 april 2010

De kommunala politikerna och deras verktygslåda

Jag har betett mig lite smått kungligt de senaste dagarna om man nu ska försöka slingra sig lite.

Kära Örebroare sa kungen till Arbogaborna. Jag har för min del påstått att jag ska till Helsingborg och ojat mig över att politikerna i Helsingborg inte svarar på väljarnas frågor. Nu visar det sig att det är till Kristianstad jag ska.

Tyvärr gör inte det att svarsläget förbättras. För politikerna i Kristianstad svarar inte heller, 7 av 12 hade inte fått ihop något svar. Man kan gå in och påminna dem att det är många, framförallt ungdomar, som vill ha svar på hur de ska få tak över huvudet.

Jag hoppas verkligen att de tar sig samman och börjar redovisa vad de tänker göra. För kommunpolitikerna sitter på en rejäl verktygslåda och bostadsbristen bara ökar.

Marken förfogar de över till exempel, såvida de inte sålt den till högstbjudande. Då blir det genast lite knepigare. Kommunala taxor och avgifter, anslutningsavgifter och exploateringsavgifter är andra exempel som kan få byggkostnaderna att raka i höjden eller hålla sig på en lägre nivå.

Kommuner som vet vad de vill kommer alltid en bit längre på vägen mot ökat bostadsbyggande och lägre kostnader.

Sedan kan de ju alltid skicka iväg ett påminnelsebrev till Anders Borg om att han måste göra åt skatterna på hyresrätten.

Trevlig helg

På måndag ska jag berätta om hur det var i Helsingborg, jag menar Kristianstad.

5 kommentarer:

SweJens sa...

Hej!

När byggframtiden.se släpptes så skickade jag en fråga till de 12 listade politikerna i Kristianstad. Fyra av dem svarade inom 24 timmar.

När du i veckan skrev om byggframtiden.se gick jag in och påminde övriga 8. MPs Kalle Heise nappade direkt.

Spännande att ett parti vars namn är Kristianstadsbyggdens Framtid duckar denna högst frammåtblickande fråga...

/Jens

Anonym sa...

Hej Barbro

Det är klart att man kan anklaga politiker för att inte besvara frågor. Just nu är jag dock mer intresserad av svar från Hyresgästernas riksförbund, eller oroad över bristen på svar angående regeringens lagförslag.

Det kommer alla möjliga konstigheter som inte riktigt känns tillförlitliga eller genomtänkta.

Häromdagen hävdar du att hyresnämndenrna oftast gör skälighetsbedömningar av hyror istället för direktjämförelser, och att vid skälighetsbedömningar gäller inte påtaglighetsreglerna.

Nu har jag frågat några som sitter som ledamöter i hyresnämnden och ALLA säger att du pratar i nattmössan. Frågan är förstås hur en skälighetsbedömning görs. De konstaterar att det finns två sätt. Antingen tittar de på ungefär hur allmännyttans (högsta)hyror ligger och lägger på ungefär fem procent, eller så tittar de ungefär på hur privata hyror ligger och antar att dessa innehåller fem procents påslag. De säger också att om representanten som fastighetsägarna utsett säger att så och så ligger hyrorna i våra hus, så har "våra" representanter inget att sätta emot, eftersom lättanvända underlag inte har tagits fram.

Slutsats. Påtaglighetsreglerna finns i allra högsta grad med även vid skälighetsbedömningar.

Nu ska vi ju inte tro att fastighetsägarna är dumma. Vi får ju redan rapporter om att de håller på att ta fram jämförelseobjekt som de kommer att använda såväl i hyresnämnden som när de förhandlar direkt med oss.

Tyvärr tycker jag att du försöker blanda bort korten istället för att konstatera att regeringens förslag innebär mycket stora risker för höga hyreshöjningar och successiv uppsaxning. Jag ser inget i förslagen som hindrar detta.

Och är förundrad över att inte Riksförbundet lever rövare om detta istället för att försöka skyla över.

En annan dag skriver du att hyrorna i privatbeståndet är högre än de annars skulle varit på grund av hyrestaket! Den uppfattningen har du då inte stöd för här i Göteborg vad jag hör.

Du skriver också att ända sedan fastighetsägarna gjorde sin EU-anmälan har vi vetat att vi måste göra förändringar! Det är också ett påstående som inte har stöd. Också bland remissvaren på Kochska utredningen som framgår i regeringens förslag finns ett större antal organisationer som inte håller med om din uppfattning. Så varför ska då hyresgästföreningen gå ut och föreslå förändringar som är dåliga för hyresgästerna.

Jag förstår att det inte är lätt att vara förbundsordförande, men jag blir ganska undrande och bekymrad över hur åsikter och förslag har analyserats och förankrats.

En milt sagt orolig

Cecilia Karlsson

Anonym sa...

Bra sagt Cecilia - jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

// Sten Fredricsson

Anonym sa...

Bra Cecilia! Tänk om vi kan få ett svar av Barbro. Ett svar som en vanlig dödlig kan förstå.

Men det är nog inte så troligt.

Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Hej Cecilia och Sten. Jag utgår ifrån att ni bägge två är vanliga hyggliga människor som är intresserade, seriösa och uppriktigt engagerade i dessa frågor varför det skulle kännas väldigt främmande att påstå att ni pratar i nattmössan eller i övrigt har tveksamma avsikter. Men vi kan förstås resonera på olika sätt när det gäller vad man ska utgå ifrån. "ALLA säger att du pratar i nattmössan", skriver Cecilia till mig och drar slutsatsen att "Påtaglighetsreglerna finns i allra högsta grad med även vid skälighetsbedömningar".
Varken Cecilia eller jag sitter i Hyresnämnden eller är med när Hovrätten prövar HN:s beslut så jag för min del håller mig till vad man faktiskt skriver i besluten.Så här står det bland annat i Svea Hovrätts beslut, ÖH 9821-05.

"Prövningslägenheten har besiktigats av hyresnämnden. I samband därmed togs fotografier, vilka hovrätten tagit del av. En enig hyresnämnd har fastställt hyran efter en allmänn skälighetsbedömning grundad på hyresnämndens kännedom om hyresläget på orten.
Hyresnämnden synes ha beaktat det s.k. påtaglighetsrekvisitet i 12 kap.55§ första stycket andra meningen jordabalken.Något utrymme för att tillämpa det rekvisitet anses dock inte föreligga när hyran bestäms efter en allmän skälighetsbedömning (se bl.a Bostadsdomstolens beslut nr 181/1986 i mål BD 342/85-03 samt Leift Holqvist och Rune Thjomsson, Hyreslagen- En kommentar, 8 uppl,s.567).
Påtaglighetsrekvisitet skall således inte tillämpas i detta fall."
Hyresgästföreningen hävdar ändå bestämt att påtaglighetsrekvistet ska bort och hoppas på att de rödgröna medverkar till det. Den konstruktionen är fel även om den inte har den betydelse som den tillmäts av bl. a Cecilia.
Hyresgästföreningen sågade den Kockhs utredningen i sitt remissvar, det var det många som gjorde och de förslagen återfinns inte heller i det förslag som nu riksdagen ska avgöra.
Det måste givetvis finnas en majoritet som är för eller emot. Det finns de som vill bevara det system vi har idag, även med dess fel och brister. Men det räcker inte. Det är riksdagsmajoriten som avgör. Vi kan antingen försöka påverka den vilket vi gjort med stor framgång eller så kan vi sitta kvar på läktaren och låta alla andra agera.
Vi har lagt ner all kraft vi är mäktig för att få lagstiftningen att bli så bra som möjligtför hyresgästerna. Det betyder inte att vi till alla delar är supernöjda men ingen kan anklaga oss för att vi bara satt och väntade på vad EU, regeringen eller riksdagen skulle säga. Det kan hända att man får mindre kritik om man inget gör men medlemmarna i Hyresgästföreningen är inte betjänta av att ha folk på läktarna.