22 april 2010

Land ska med lag byggas

Igår träffade jag företrädare för innerstadsföreningarna i Stockholm. Det var ett väldigt bra och trevligt möte. De lagar som ligger till grund för våra hyresförhandlingar är ju inte precis sprängfyllda med matematiska formler. Det finns inte en enda.

Däremot är det sprängfyllt av skrivningar där lagstiftaren beskriver syften och utgångspunkter.

Ett typiskt exempel är detta. ”Avkastningskrav utgår alltid, beroende av ägare, från den lokala marknadssituationen och varje företags egna förutsättningar. För aktörer med ett långsiktigt perspektiv är det också det långsiktiga resultatet och inte den kortsiktiga lönsamheten som står i fokus.
Det går inte av de krav som ställs ett enskilt år, eller hur dessa uppfylls, avläsa huruvida företaget och dess ägare agerar marknadsmässigt eller inte”.

Det finns all anledning att läsa, diskutera och fundera på vad det står i den lag som grundlägger villkoren för de kommunala bolagen och våra hyresförhandlingar.

För att ge bättre utrymme för debatt, än vad som är möjligt på min blogg, öppnar vi en sådan på vår hemsida. Idag efter lunch lägger vi ut ett ”frågor och svar” dokument som ett slags första inlägg.

Välkomna att delta i den.

I Söderhamn handlar det om rivningar. De har rivit över tusen lägenheter och ändå har de 470 tomma lägenheter.

I Alvesta har de bestämt sig för att inte låta hyresgästerna vara med och betala för simhallen. Hyresgästföreningen har också överklagat denna kommunala ide´ om att föra över hyrespengar till simhallen

I Uppdrag granskning igår redovisades det hur det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder fifflade med fakturor.

Även detta handlar om vad som står och inte står i lagen om kommunala bostadsaktiebolag. Vad gäller för bostadsbolag på svaga marknader, hur fungerar bestämmelserna om värdeöverföring och hur ska man tillämpa reglerna om offentlig upphandling.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Avskrivning

Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter, se matchningsprincipen. För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen med det gör däremot kostnaderna.

I nationalräkenskaperna kallas summan av alla avskrivningar i samhället (det vill säga värdeminskningen av ekonomins kapitalstock) kapitalförslitning.
Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Detta kallas för avskrivning enligt plan. Tiden för avskrivning, avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas.

Avskrivningstiden kan till exempel vara 5 år för en personbil, 10 år för en lastbil och 33 år för en byggnad.[1] Det innebär att om en lastbil inköps för en miljon kronor så blir den årliga kostnaden 100 000 kr i tio år. Denna typ av avskrivningar kallas planenliga eller bokföringsmässiga avskrivningar.

Anläggningstillgångar som inte minskar i värde genom förslitning, som till exempel mark, skrivs dock inte av.

Anonym sa...

Brinckan Lehusen fick ja på stämman igår va?

Anonym sa...

Vad sa egentligen innerstadsföreningarna Barbro?
Kan inte du kort sammanfatta deras åsikter?

Tack på förhand, Jonas

Ps Er lunta på hemsidan kanske kan tysta kritiken en kort stund eller en ganska lång stud eftersom den var riktigt jobbig att läsa.

Jag kan sammanfatta den här; Det vanliga luddiga obegripliga tramset från HGF.

Helena sa...

Hej Barbro,

Jag har nyligen börjat läsa din blogg för att hålla mig uppdaterad om hyresmarknaden framförallt i Sthlms innerstad. Så jag är precis som Jonas här nedan intresserad av vad innerstadsföreningarna sa. Du brukar ju rapportera så bra från andra möten i andra delar av landet. Så snälla sammanfatta gärna vad som sades, det skulle vara toppen!

Trevlig helg, Helena

Barbro Engman sa...

Hej Helena och Jonas. Det var ett mycket trevligt möte med ordförandena i innerstaden i Stockholm. Vi pratade i över tre timmar så jag tänker inte försöka mig på att redovisa vad de sa. De delgav oss den oro många hyresgäster känner och sedan talade vi om hur den nya lagen skulle kunna komma att tolkas.Tyvärr Jonas så är inte allt så himla enkelt jämt. Lagstiftning är svårt, omfattande och komplicerat. På mötet gick vi igenom alla de punkter som du tycker är "luddiga och obegripliga" för det är de som återfinns i den nya lagen och det är de debatten handlar om. Så vi pratade en hel del om tillämpningen av påtaglighetsrekvisitet, skyddregeln, hyrestaket, förhandlingar med de privata fastighetsägarna mm. Den här lagen består inte av en massa matematiska formler så därför är det precis det som står i "det luddiga tramset" som riksdagen ska besluta om.

Anonym sa...

Låt dem göra en skrivelse på din blogg med sina åsikter......
Då slipper vi detta lulllull och du visar att du kan tar personer med avvikande åsikter på allvar.
Mvh
Jonas

Anonym sa...

Låt de komma till tals i en skrivelse på din blogg. Då slipper vi allt lulllull och du visar att du tar personer med avvikande åsikt på allvar.

Mvh
Jonas