08 april 2010

Är det inte en märklig ide´att låta bli att svara på frågor när det är valår?

byggframtiden.se kan man ställa frågor till sina lokala politiker om deras syn på byggande och boende.

I helgen ska jag till Malmö och Helsingborg så jag har spanat in hur politikerna där resonerar. Det är inte så lätt. I Helsingborg resoneras det nästan inte alls.

De flesta politiker där svarar inte på frågor från sina väljare. Märklig ide´ ett valår kan man tycka.

I Malmö är politikerna däremot mera alerta. Där har alla har svarat utom Morgan Svensson (V) och Yvonne Jönsson (KD).

Efter Obamas enorma valframgång, som alla partier studerade på plats, så skulle alla ge sig ut på internet och använda de sociala medierna i valkampen. Därför är det väldigt intressant att se vad som händer när vi ställer frågor till dem i vår internetbaserade kampanj. Hittills kan man säga att de inte alls är med i matchen.

Anders Rubin (S) i Malmö är duktig på att svara och får därför väljarberöm. ”Credit till dig som tar dig tid att svara” skriver exempelvis en frågare .

Svaren är överlag väldigt svepande och intetsägande. ”Villkoren för byggande och ägande måste förbättras ytterligare, så att det lönar sig och blir möjligt att bygga bostäder till rimliga kostnader.” ”Vi vill förbättra konkurrensen inom bygg- och materialsektorn”.
Det politiskt intressanta är att få veta hur det ska gå till och det får man sällan veta något om.

Hyresrätten är viktig är en annan flitigt använd klyscha som återkommer men som sällan åtföljs av några förslag på åtgärder för att göra den viktig och möjlig att bygga och bo i.

Fast det finns boendeformer som gillas på riktigt. Ägarlägenheter hyllas av den moderata Malmöpolitikern Anja Sonesson(M) och givetvis av Mats Odell som väl får anses vara den store banerföraren för ägarlägenheter.

Ägarlägenheter lanserades som den stora reformen och som dessutom skulle bli lösningen på problemen i Rosengård, Kroksbäck mm.

Enligt DN idag är "intresset för ägarägenheter iskallt". Regeringen uppskattade att det skulle byggas 3-5000 lägenheter per år. Förra året byggdes 17 st, totalt finns det 48 st.

Anja Sonesson(M) gillar att man kan äga så att man kan påverka sitt boende. Det är givetvis en åsikt som man kan ha. Det intressanta är att när man väl blivit ägare och påverkare av sitt boende så förmodas man hyra ut lägenheten till någon annan som inte är vare sig ägare eller som kan påverka sitt boende.

Hon skriver att genom införandet av ägarlägenheter så ”skulle en helt ny hyresmarknad öppna sig”.
Vart påverkandet och ägandet tog vägen framgår inte. Det hade väl varit lika bra att skriva vad det handlar om. - Vi tror att människor vill äga så att de kan göra sig en hacka på att hyra ut.

7 kommentarer:

Fredrik - kungsholmen sa...

Ja visst är det konstigt Barbro?

Terje kör på som en alldeles riktig president från Kirgizistan i frågan.

Släpper inte fram obekväma frågor, svarar inte på frågor och avvisar medlemmarnas önskemål på löpande band.

DET är alltid konstigt. Oavsett om det är valår eller ej.

Jag tycker Terje skall skärpa sig ordentligt eller avgå.

Anonym sa...

Vad är problemet med ägarlägenheter? I Norge är det väldigt vanligt att äga sin egen bostad, också lägenheter. Om de hyrs ut eller inte beror bland annat på hur marknaden ser ut. När bostadsmarknaden "kokar" köper en del spekulanter upp lägenheter för att hyra ut. Men i de flesta fall köper man för att ha någonstans att bo.

Anonym sa...

Ja du Barbro. De kanske har samma skäl som du? Du brukar ju undvika att svar på mina frågor genom att säga att jag tjatar och ställer samma frågor om om igen.


Du är ju expert på att inte svara på frågor samt ge luddiga svar och för en gångs skull håller jag med dig. Det är ett märkligt beteende!

Mvh
Jonas

Maj-lis sa...

Regeringens nya hyressättningsförslag innebär inte någon förändring vad gäller det så kallade påtaglighetsrekvisitet. Om det finns kvar kan det leda till spiraleffekter i hyreshöjningarna, enligt Hyresgästföreningen.

I ett exempel kan hyran höjas med drygt 40 procent på fyra år.

http://www.e24.se/pengar24/bostad/hyrorna-kan-hojas-rejalt_1926701.e24

Barbro Engman sa...

För den intresserade kommer här en torr men ändå beskrivning av påtaglighetsrekvisitet som det behandlas i Hyresnämnden.

Utgångspunkten är att processen i hyresnämnden är dispositiv. Det innebär att vardera part får ta fram de jämförelsehyror som åberopas. Hyresvärden försöker få fram så höga hyror som möjligt, medan hyresgästen åberopar jämförelsematerial med lägre hyror. Om parterna inte åberopar eller lyckas ta fram jämförelsematerial får nämnden göra en allmän skälighetsbedömning av den begärda hyran mot bakgrund av sin egen erfarenhet om hyresläget på orten. Detta är en ren skälighetsprövning, och i denna prövning kan inte påtaglighetsrekvisitet tillämpas.

Om däremot parterna lyckas åberopa jämförelsematerial som är i grova drag jämförbar med prövningslägenheten, sker en direktjämförelse och hyrersättningen i jämförelselägenheten ska läggas till grund för prövningen. Det är endast in denna prövning som påtaglighetsrekvisitet blir intressant. Hyran i prövningslägenheten får då en hyra som inte är påtagligt högre än hyran för jämförelselägenheten.

För att direktjämförelse skall kunna ske förutsätts att lägenheterna skall vara i grova drag likvärdiga, att de skall ha ungefär samma storlek och modernitetsgrad och att en relativt stor tolerans erfordras. Avvikelserna får inte vara avsevärda. I praxis har dock domstolarna oftast uteslutit direktjämförelse. Uppskattningsvis sker direktjämförelser inte mer än knappt 5 procent av fallen idag.
En del av argumentationen verkar utgå från att alla prövningar är direktjämförelser, där man med tillämpning av påtaglighetsrekvisitet om ca 5 procents påslag, halvårsvis kan häva upp hyran med 5 procent varje gång. Så är ju inte fallet, eftersom direktjämförelser är en idag marginell företeelse. I princip alla prövningar idag är ju så kallade allmänna skälighetsbedömningar, och då finns ingen möjlighet att använda påtagligheten. Den risk för saxning som man pekar på som en generell möjlighet, är utesluten, eftersom det inte går att använda påtaglighetsrekvisitet.
Däremot kan man inte bortse från risken att det i några få enskilda fall kan förekomma så kallad saxning, dvs att t ex ett par eller några privata fastighetsägare som har ett direkt jämförbart lägenhetsbestånd, med jämna mellanrum går till nämnden och yrkar hyreshöjningar med åberopande av någon av de andra fastighetsägarnas likvärdiga lägenheter. Det var ju också av det skälet som vi tyckte att påtaglighetsrekvisitet skulle förändras, för att minska denna risk.

Peter sa...

Barbro

Maj-Lis menade nog på att ert och Sabos hyresförslag inte var så genomtänkt och när det nu blir proposition så blir det tydligt.

Något som du själv uppmärksammar i artikeln ovan.

Litet självkritik skulle vara på plats istället för mästrande av medlemmar och blogginlägg.

Barbro Engman sa...

Hej Peter, jag försöker inte mästra någon, jag försöker förklara hur det fungerar. Ledsen om det uppfattas som mästrande.

Dessutom fanns detta inte med i SABO:s och Hyresgästföreningens förslag. Självkritisk ska man naturligtvis vara men inte just i den här frågan för vi har aldrig vare sig föreslagit detta eller tyckt att det ska finnas kvar.