30 december 2009

GOTT NYTT ÅR


Så kan man då lägga 2009 till handlingarna och med friskt mod kasta sig över 2010. Fast riktigt så är det förstås inte. Nya tag i all ära men 2010 kommer givetvis att präglas av det som hände eller inte hände 2009 och alla andra år dessförinnan.


Men det hindrar inte att varje nytt år innebär nya insatser och nya chanser. Inte minst i politiken. Det stundar ju val och valrörelse. Därmed stundar också nya möjligheter att få bostadspolitiken att ta sig som en viktig fråga.För det tillhör det mera gåtfulla att det faktum att folk inte har tak över huvudet inte intresserar politikerna. De driver jobbpolitik precis som om det var möjligt att flytta dit jobben finns utan att ha någonstans att ställa sängen. De driver familjepolitik precis som om ungdomar som tvingas bo hemma hos mamma bildar familj och skaffar barn. De driver politik mot utanförskap precis som om man kan ta sig in när man tvingas sova i portgångar och källare. De driver skattepolitik precis som om det inte hade betydelse att hyresrätten missgynnas.

Vart fjärde år lägger vi våra politiska förhoppningar i ett valkuvert. Detta år gäller det att syna kuvertinnehållet ordentligt. För utan bostad stannar Sverige.

17 december 2009

GOD JUL


Alla tycker olika om räntan

Borallyt måste bromsas anser nationalekonomen Lars Jonung i DN. Det finns inget borally, i alla fall inget som oroar just nu, säger Riksbankschefen Stefan Ingves.

Troligt att Riksbankens prognos om fortsatt låga räntor, åtminstone till i höst, står sig skriver Johan Schück i DN.

Vi håller fast vid att räntan kommer att höjas i april säger Annika Winsth chefsekonom Nordea och även SEB-ekonomerna räknar med att Riksbanken börjar höja räntan i april enligt Svd.

Det är inte lätt för en vanlig dödlig att förhålla sig till ränteprognoser. Vilket man måste även som hyresgäst. För ett sätt att dämpa bostadspriserna är enligt Lars Jonung att göra bostadsmarknaden rörligare och ta bort resterna av hyresregleringen helt och hållet.

Marknadshyror skapar nämligen rörlighet. För när hyrorna höjs får folk flytta, lämna sin lägenhet och se sig om efter något annat vad det nu skulle kunna vara.

En avreglerad hyresmarknad medför också att lägre räntor bidrar till sänkta hyror, skriver Jonung samtidigt som Dagens samhälle noterar att motivet för att inte höja hyresnivåerna är bland annat att räntorna är låga.

16 december 2009

ICA och Konsum inte längre aktuella

Igår lanserade jag idén om att släppa in ICA och Konsum som bostadsanalytiker. De har utvecklade metoder för att kartlägga våra beteenden i butik och borde kunna göra en insats så att vi får lägenheter som fungerar för vårt dagliga liv. Visst tjänar de pengar på att lägga mejerivarorna allra längst in så vi tvingas passera en massa lockande erbjudanden på vår väg mot Bregott med medelhavssalt men de vet att det krävs beteendevetare för att få det hela att fungera optimalt.

Nu visade det sig att det var en överloppsgärning detta med ICA och Konsum. Jag hann inte mer än kliva ur hissen så kom Anders Konradsson (medarbetare på förbundet) ilande med ett dokument på 160 sidor om våra bostadsvanor. Rapporten om hur vi använder våra bostäder har precis kommit från tryckeriet och är dessutom gjord på initiativ av oss vilket jag uppenbarligen lyckats förtränga.

Arkitekterna Ola Nylander och Anna Eriksson har intervjuat 20 familjer som representerar ensamhushåll, stora familjer, äldre och yngre hushåll samt den traditionella barnfamiljen om hur de bor idag. Sålunda kan man vaska fram vad som saknas, inte fungerar eller fungerar bra i våra bostäder.

När vi bygger om eller bygger nytt så ska sådan kunskap räknas och få betydelse. I annat fall kommer vi att fortsätta bygga hus som inte fungerar för dem som bor där.

Undersökningen kan förhoppningsvis bidra till att skapa intresse för en bred bostadsvaneundersökning som kan vara till hjälp i samhällsplaneringen. Den handlar nämligen inte bara om själva bostaden utan också om grannskapet, service, tillgänglighet och kommunikationer.

Vi bygger som bekant samhällen inte hus.

Hyresförhandlingrn pågår som mest intensivt runt om i landet. Privata affärer har en artikel om detta idag.

15 december 2009

Oreglerat

Man ska inte ha en massa byggregler det är ett otyg som bara kostar onödiga pengar. Så kan det låta lite här och var i debatten.

Igår träffade jag en kille vid busshållplatsen som nog hade önskat sig lite mer regler. Han bor i en fyra där det finns en enda handdukstorkare åt alla i familjen. Samtliga i huset har lika stora förråd oavsett om de bor i en etta eller fyra. Dessutom var det kallt i lägenheten och i garaget regnade det in så gården fick grävas upp.

Han bor hos Wallenstam på vars hemsida man kan läsa att deras vision är att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. En av de utvalda stadsdelarna är Hammarby sjöstad där de nu alltså ligger i för att bli marknadsledande genom att göra det obekvämt och opraktiskt för de boende.

Man kan tycka att vi ritat hus och inrett boplatser så länge så att de alla vore ett under av funktionalitet. Men istället stöter man på jättebalkonger på 42 kvm och sovrum där man inte får in en dubbelsäng. Det vore intressant att ge ICA och Konsum uppdraget att konstruerat en lägenhet för de vet precis hur vi rör oss i butiken, vad vi behöver och hur vi beter oss vid diskarna. Annars kan man ju införa byggregler.

14 december 2009

Olika falla ödets lotter


Hyresgästföreningen annonserar
I söndags satsade vi på helsidesannonser för att tala om att det är en stor och tilltagande bostadsbrist i Sverige. Man kan fundera en hel del på detta. Inte på bostadsbristen för den är helt uppenbar utan på att vi ska behöva utnyttja annonssidorna för att de bostadssökande ska komma in i matchen. För i den politiska matchen måste man komma in om det ska bli något bostadsbyggande.
Marknaden sitter inte och lusläser siffrorna över den ökande bristen på bostäder, de är upptagna av att bygga för den lilla del av befolkningen som kan betala dyrt.
Precis som Privat mäklarna som också annonserar. Inte i samma syfte som vi förstås utan de satsar på att presentera bostäder som de ”förtjänar med, själ och hjärta”. Nu är det kanske inte varken själen eller hjärtat som är i fokus utan pengarna för ”genom generösa, påkostade beskrivningar och en genomtänkt marknadsföring med känsla för detaljer ” ska man hitta köpare som är beredda att betala extra för sitt nya boende.

Det finns ett annonsutrymme för de politiska partier som har både själ och hjärta och som inser att folk behöver tak över huvudet för att det ska bli någon snits på livet. Det utrymmet kan företrädesvis fyllas med besked om att även de som inte kan betala extra för att bo också ska kunna bo.

11 december 2009

Hyresgästföreningens dilemma

Hyresgästföreningens grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimliga kostnader. Därför driver vi just nu kampanjen Bygg framtiden. Ska man bygga framtiden så måste man bygga bostäder. Där folk vill bo måste det finnas bostäder helt enkelt. Det är i storstäderna den stora bostadsbristen finns och det är där det måste det byggas många nya bostäder. Om detta är säkert alla överens. Men sedan blir det svårt för det kräver att man hittar mark där man kan bygga.

I en bloggkommentar fick jag följande fråga -”Vad jag ville fråga är om ni på riksnivå diskuterar det faktum att lokala hyresgästföreningar mycket ofta motsätter sig olika former av förtätningsprojekt” .

Om vi gör, dvs. diskuterar. Det är ett riktigt besvärligt dilemma för oss. Vi vill å ena sidan att det byggs och vi driver det hårt. Just alldeles precis nu i skrivandets stund sände TV 4 vår reklamfilm om hur nödvändigt det är att byggandet kommer igång.

Fast det kan mycket väl vara så att det någonstans i organisationen just nu filas på ett överklagande därför att man är rädd om sitt grönområde. Vi försöker lösa detta dilemma mellan rätten att överklaga och få det prövat och behovet av att bygga genom att både diskutera hur denna dubbelhet i vårt agerande uppfattas och hur vi kan hantera den. På många ställen har lokala föreningar exempelvis startat ett jobb som går ut på att leta upp byggbar mark.

Vi blir förstås inte trovärdiga om vi kräver att det byggs samtidigt som vi överklagar en massa byggprojekt. Det är ju som bekant lätt att ha övergripande och principiella åsikter men betydligt svårare att hålla fast vid dem när det visar sig att det var just på min gård det skulle byggas.

10 december 2009

Allmännyttan undantas nytt regelsystem


Allmännyttan, som till exempel Morastrand, undantas från nytt regelsystem.

I morse föll mina ögon på Mora Tidning. Oklart varför men jag stötte i alla fall på en artikel med rubriken: Kommunala bolag konkurrensutsätts. Och så är det, konkurrens ska också prägla den kommunala verksamheten från årsskiftet.

För Moras del kan lagskärpningen tvinga kommunen att konkurrensutsätta delar av Mora Parken och delar av Morastrand, står det i artikeln. Det är vid sådana ordvändningar man hoppar till lite men man får inte förledas tro att allmännyttiga bostadsbolag såsom Morastrand omfattas av denna lagskärpning. De allmännyttiga bostadsbolagen undantas nämligen från detta nya regelsystem.

Motivet för det kan man hitta i promemorian från näringsdepartementet (N2008/4625/MK), där skriver man att avsikten med förslaget till konfliktlösningsregel givetvis inte är att:

"rubba grundvalarna för bruksvärdessystemet. De bestämmelser, bl a i 12 kap jordabalken (hyreslagen) som reglerar detta har i egenskap av speciallagstiftning företräde framför de generella reglerna i konkurrenslagen. En hyressättning som är en direkt och avsedd effekt av regleringen i jordabalken kan alltså inte angripas med konkurrenslagen".

Jag slutar här för att ge er chans att njuta av denna skrivning, det tar en stund innan man tagit ut alla subjekt och predikat och förstått vad det står. Men helt klart är att bruksvärdessystemet är viktigare än konkurrens.

-----

OBS! Jag har tidigare svarat alla som kommenterat i bloggen så snart jag haft möjlighet. Jag kommer att fortsätta svara på frågor. Men för att få tiden att räcka till kommer jag dock att svara litet mindre ofta. Min tanke är att jag ska försöka svara på flera frågor på en gång. På så sätt hoppas jag att det blir ännu lättare att följa debatten i bloggen.

09 december 2009

Det hårdnar på hyresmarknadenHyresgästföreningen behövs alltmer. Det hårdnar på hyresmarknaden. För när det är bostadsbrist och folk slåss om lägenheterna beter sig alldeles för många fastighetsägare dåligt och respektlöst mot sina hyresgäster.

18 540 medlemmar vände sig till oss förra året för att få hjälp. De privata fastighetsägarna står för 2/3 av klagomålen. Nu när de ska bli en fullfärdig part vid förhandlingarna får de skärpa sig. Hyresgästföreningens jurister tillbringar alldeles för mycket tid i hyresnämnderna.

08 december 2009

Marknadens välsignelsebringande krafter


Stellan Lundström, professor på KTH.

Marknaden anses ju kunna fixa det mesta. Ingen talar längre om marknadsmisslyckanden och begreppet blandekonomi är väl närmst utmönstrat ur ordboken. Marknaden är herre på täppan och förmodas i ensamt majestät besitta de välsignelsebringande krafter som behövs för att få sjukvården att fungera, skolorna att få upp betygen, apoteken att få ner läkemedelspriserna och bostäderna att växa såsom svampar ur jorden.

Stellan Lundström, professor på KTH, brukar med jämna mellanrum lansera idén om att införa marknadshyror (här är en uppföljningartikel). Det är väl han och Fredrick Federley som är de mest frekventa förslagsställarna.

En erkänt dåligt fungerande byggsektor ska alltså utan att anstränga sig det minsta för att få ner sina kostnader kunna fortsätta att producera bostäder till ständigt ökande kostnader och kräva allt högre hyror. Fast de övertygade menar ju förstås att priserna kommer att sjunka för så ser teorin ut. Praktiken ser dock helt annorlunda ut. Vi har ju ”marknadshyror” på bostadsrätter. Så egentligen borde bostadsrättsbyggandet nå rekordnivåer. Efterfrågan är stor och marknaden fri. Men icke då, det är just på bostadsrättsmarknaden de höga byggkostnaderna etablerats.

Sanningen är att det inte finns några aktörer på bostadsmarknaden som grubblar över hur de ska agera för att möjliggöra att hundratusentals bostadslösa ska få tak över huvudet. Det är inte deras grej. Deras grej är att tjäna pengar och det anser de sig göra genom att hålla priserna uppe.

En annan favorit är idén om att det är bra med många privata fastighetsägare som kan konkurrera med varandra. Den idén är också bättre i teorin än i praktiken. Den bygger också på uppfattningen att marknaden är full av goda krafter som har samhällsnytta och kunder i blickfånget.

Det är dock inget som hyresgästerna på Kornettgatan i Norberg känner igen. Deras hyresvärd, Kurt Heeno, tycker inte att han ska behöva svara på frågor bara för att hans fastigheter står förfaller och det är lite si och så med vatten och värme.

Thomas Olsgården, fastighetsägare i Sågmyra, tycker inte heller att man ska lägga pengar på underhåll och svara på frågor bara för att Hyresgästföreningen begärt det och Miljönämnden i Falu kommun beslutat att bötfälla honom om han inte åtgärdar fukt- och mögelskador.

Kurt Heeno och Thomas Olsgården har uppenbarligen missförstått det hela och borde läs om kapitlen om marknadens välsingelsebringande krafter.

07 december 2009

Hyresgästföreningens kampanjfilm: Bygg framtidenOm man vill hålla koll på vad som sig tilldrager i riket kan man klicka på "pressklipp" längst ner på vår hemsida. Idag stöter man exempelvis på det som verkar vara en intressant artikel i Hudiksvalls tidning:

2009-12-07 - Hudiksvalls Tidning - Papperstidning
Hyreskampanj ska öka inflyttningen till lägenheter
Outhyrda under flera år. Richard Brännström hoppas att rabattkampanjen ska fylla upp Nordanstig Bostäders tomma lägenheter.

Om denna rabattkampanj för att kunna hyra ut tomma lägenheter hade man ju gärna velat läsa men det går inte. Artikeln är inte avsedd att spridas till vem som helst. I Hudiksvall satsar media på informationsbegränsning:
För att kunna se denna sida behöver du vara inloggad som prenumerant. Inloggning som prenumerant görs i den gula rutan under menyn till vänster. Alternativt kan också ett 24-timmarsabonnemang köpas som ger dig fri tillgång till hela ht.se plus Hälsinge Kurirens och Ljusdals-Postens webbtidningar under ett helt dygn!

Undra på att Stockholmsperspektivet gör sig ständigt gällande i bostadspolitiken.

Tänk om man hade några dagliga tidningar att sprida sitt budskap i då skulle artiklarna stå som spön i backen. Men så är det nu inte och då får man satsa på andra kanaler. På YouTube kan du exempelvis se vår splitternya kampanjfilm.

Du kan också gå in på vår kampanjsajt Byggframtiden.se redan nu. Där kan man bland annat lägga in sin e-postadress för att bli påmind om när kampanjsajten lanseras slutgiltigt.

04 december 2009

Att bygga billigt är omöjligt?


Dörr till gammal cell på Långholmen.

Jag har tillhört de trångboddas skara i natt. Inget att rekommendera. De gamla fängelsecellerna på Långholmen ger fortfarande en krypande olustkänsla av instängdhet.

Att bo trångt är ju inget som är förbehållet fångar. Visserligen kan alla andra öppna dörren och gå ut men trångt bor många stora barnfamiljer och ungdomar utan andra alternativ än kompisboende, studentkrypin på några kvadratmeter och olika former av ungdomsboende.

I morse fastnade jag för ett pressklipp från Västmans läns tidning. Karl-Erik Andersson (FP), vice ordförande i Mimer, skriver i en insändare: ”I valrörelsen 2006 argumenterade jag och mitt parti (FP) för ett ökat bostadsbyggande av billiga lägenheter för ungdomar. Som vice ordförande i Mimer fick man lära läxan att bygga billigt var omöjligt.”

Han har lärt sig att det är omöjligt! Det är alltså omöjligt att bygga hus där folk har råd att bo. Vilken total uppgivenhet. Karl-Erik och alla andra politiker borde istället rycka ut och skrika att detta måste vi omedelbart ändra på. Vi kan väl inte bo i ett land där människor inte kan få tak över huvudet! För det är där det sitter fast.

Nytt och nästan färdigbyggt hus i Hammarby sjöstad.

Om man inte fastnat för Västmanlands läns tidning kanske man uppmärksammat ett inslag på Ekot denna morgon. Där redovisas en rapport från SABO som visar att bara sedan 2005 har nyproduktionshyrorna här ökat med 34 procent. Konsumentprisindex ökade samtidigt med 6,6 procent.

Förklaringen till kostnadsutvecklingen är, enligt SABO, bristande konkurrens i branschen och byggproduktion under högkonjunktur. Som nu borde ha ändrats. Just det.

03 december 2009

Uppdrag granskning


Hela Hyresgästföreningen har varit på fötter för att påverka regeringen så att vi får bra och fungerande regler för de allmännyttiga bolagen. Vi kom en lång bit. Huvuddragen i den departementspromemoria som nu är ute på remiss är vi nöjda med. Nu är det dags för nästa steg.

Vi ska avge vårt remissvar och måste gräva ner oss i och granska varje ordvändning i förslaget, vrida och vända på subjekten och predikaten för att kolla av om det finns oklarheter och det är möjligt att göra olika tolkningar. Det kommer att bli min huvudsakliga sysselsättning idag och i morgon när vi inleder Uppdrag granskning på Långholmen i Stockholm genom att samla hyresgästföreningsfolk från hela landet.

Vi ska förhandla med bolagen och vi läser förslagen med de glasögonen. Kommunerna äger bolagen och ser dem ur ett annat perspektiv. Bolagen själva ser det hela från sitt håll. Och så vidare. Alla slåss vi för att regelverket ska passa just våra intressen.

Hur denna politiska dragkamp om allmännyttan kommer att sluta vet vi först när riksdagen fattar sitt beslut i vår. Innan dess ska alla remissvar sammanställas, regeringen ta ställning och det slutliga förslaget kommer att se dagen ljus i mars 2010. Ingen tid för rast och ro ännu.

02 december 2009

Kvalitetshyra eller kackerlackshyra?


SJ:s tåg 425 med slutdestination Göteborg avgick denna morgon helt enligt tidtabell. Så är det ofta numera med SJ:s tåg, de går i tid och kommer fram i tid. Uttryck som "det går som på räls" eller "det går som tåget” har fått en renässans och betraktas inte längre som ironi.

SJ kan vara uppe ur sin svacka till skillnad från en hel del fastighetsbolag som befinner sig i en djupare svacka än vad SJ någonsin varit nere i. Visserligen har jag åkt tåg från både 60- och 70-talet som haft stora likheter med en del av miljonprogrammet. Nedgånget både på in- och utsidan, djupt präglat av brist på ambitioner och med ägare som haft sitt intresse åt annat håll än sina tåg.

SJ visar också oss passagerare ett tilltagande intresse. Denna morgon kommer till exempel Anna att bidra till vår trivsel. Oklart hur men Bistron är i vart fall öppen och beredd med både kylda drycker och varm mat. Tågvärdinnan säger God morgon till oss alla efterhand vi ska visa våra färdbevis. För när man köper sin biljett har man förväntningar på att både sitta bra, bli trevligt bemött och komma fram utan missöden.

Precis som när man hyr. Då vill man också få valuta för pengarna. Bo bra, bli trevligt bemött och inte få vare sig allergier eller astma av fukt och mögel.

Det finns ju exempelvis ingen som helst rim och reson i att hyresgästerna i Herrgården i Malmö ska betala samma hyra som de som inte har kackerlackor i köket och mögel i badrummet. Därför har Hyresgästföreningen i Södra Skåne i dag överklagat hyresnämndens beslut om att hyrorna ska sänkas med 5,5 procent i Herrgården. Hyresgästföreningen står fast vid att hyrorna ska sänkas med 19 procent. Så här står vidare i pressmeddelandet:

– Hyresnämnden har inte sänkt hyrorna tillräckligt mycket. Vi vill ha ett beslut från högsta instans på hur mycket det ska kosta att misssköta sina fastigheter så grovt som Bostads AB Gröningen (Acta) gör, säger Dorthe H Romare, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

– Dessutom har hyresnämnden i sitt beslut inte tagit ställning till de brister i lägenheterna som miljöförvaltningen har konstaterat.

I Göteborg, som också är min destination, kallar de sin hyressättningsmodell för kvalitetshyror. Ett bra begrepp tycker jag, för det fångar upp och säkerställer att man ska betala hyra för den standard och kvalitet man faktiskt får. Ingen ska behöva betala för det man inte får. Precis samma syfte som Stockholmsmodellen har och precis det förväntar oss när vi printar ut SJ:s färdbevis.

UPPDATERAD:
Här och här och här och här kan man läsa mer om Hyresgästföreningen krav på hyressänkning och fastighetsägarens krav på hyreshöjning i Herrgården.

Och här följer ett inslag från Rapport:

01 december 2009

Renoveringsrapport i TV4Att bygga hus är inte något nytt påfund precis. Det har människan sysslat med i årtusenden. Det underliga är att det tagit tusentals år att lära sig bygga hus som möglar första kvartalet. Inte nog med att nya hus inte håller måttet. De som redan är byggda står dessutom och förfaller. Fasader, fönster och våtrum behöver omedelbara åtgärder. I kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm har Svenska Bostäder satt upp skyddsnät över dagiset så att fasaden inte ramlar ner på dagisbarnen. Folk får astma och allergier av fukt och mögel. Larmrapporterna borde stå som spön i backen och renoveringarna borde ligga på all time high.


Istället säger fastighetsägarna att de i så fall måste få ta ut mer i hyra. Jag kan inte föreställa en enda vara där man skulle kunna säga att den är så dålig att man måste ha mer betalt för den. Fast det verkar man kunna säga om hyreslägenheter.