30 oktober 2009

Någonting har hänt i bostadspolitiken

Någonting har hänt i bostadspolitiken. Kravet på marknadshyror har tystnat, kravet på fria inflyttningshyror har tystnat, kravet på att låta var och en förhandla sin egen hyra har nästan tystnat och kravet på bruksvärdessystemets omedelbara upphörande har också tystnat.

Idag gör till exempel fastighetsägarna i Stockholm gemensam sak med (S) politikerna Helen Hellmark - Knutsson och Anders Johansson på DN debatt där de sjunger hyresrättens lov (läs här). Det är bra det, hyresrätten är värd en lovsång.

Man ska väl i det läget inte vara så petig av sig så att man påminner om att samma Knutsson och Johansson skrev på DN debatt den 24 augusti. Då sjöng de ägandets lov här:

”Drömmen om det egna hemmet får inte stanna vid en dröm: Drömmen om den första, egna lägenheten måste kunna bli verklighet för fler. Och när familjen växer måste också de som vill bo i villa ha möjlighet att göra det. För oss är det en självklarhet att två heltidsarbetande ska ha råd att bo i eget hus. En ny egnahemsrörelse för storstadens familjer behövs.

Att bo i eget hus eller i bostadsrätt i storstäderna har alltför länge setts som en form av lyxboende av ledande socialdemokrater. Därför har det inte heller varit riktigt accepterat att ge fler människor den möjligheten. Vi anser tvärtom att vi måste underlätta för fler att göra boendekarriär.”

Det är bra när folk kan ändra sig och inse att den stora satsning som gjorts på att underlätta ombildning till bostadsrätter och skattegynna villaboende och bostadsrättsboende har varit tillväxthämmande.

Det mest uppseendeväckande med dagens DN debatt är att fastighetsägarna fått med sig de två socialdemokraterna på att skriva att ”enskilda hyresgäster (måste) få ställa krav på och bli överens med sin hyresvärd om lägenhetens standard och utrustning och priset för detta. Det gäller även det geografiska läget”

Nytt för dagen, ledande socialdemokrater vill avskaffa förhandlingssystemet och ersätta detta med individuella förhandlingar? Eller vad betyder denna kryptiska formulering om att enskilda hyresgäster ska bli överens om priset med sin hyresvärd?

29 oktober 2009

Bildrapport från Amsterdam


I Amsterdam bor alla på kajerna eller i båtar vid kajerna. Nu ska alla båtar som inte kan ta sig fram för egen maskin bort. Annars blir det böter. En Amsterdamvariant av rivningar.


Tegel, tegel, tegel överallt bygger de i tegel. Det är lika vanligt som falurödfärg är i Dalarna, det vill säga det finns nästan inget annat. Kameraövervakningen höll i en dag sedan riktades kameran upp i himlen för att på tredje dagen vara helt ur funktion. Så kan det gå när ungdomarna äntligen skulle få sin stund i rampljuset.


De har kvar den gamla modellen med att avsätta pengar till konst som vi avskaffade i mitten av 90-talet. Lite synd det. Det piggar onekligen upp. De har heller inga problem med att blanda friskt. I samma hus finns dyra hyresrätter, billiga hyresrätter och ägarlägenheter.


Fastighetsskattekonstruktioner är ju ofta lite underliga och svårbegripliga. I Holland är till och med stadsbilden präglad av gamla tiders fastighetsskatt. Man fick betala mindre skatt om husen inte var bredare än sju meter mot gatan. Alltså är husen väldigt långsmala. Dörrarna målades i grönt för att markera att det var ett lågskattehus. Så hör ni uttrycket Amsterdamgreen så är det ett resultat av fastighetskatten på 1700-talet.


Det är lika knöligt att begripa det holländska systemet för byggande och hyressättning som det är för den oinvigde att förstå sig på det svenska bruksvärdessystemet. En Jan Peelen, svensktalande bostadskunnig guide, är en nödvändighet för den som vill fatta något på kort tid.

28 oktober 2009

Stop de huurontploffingHuurontploffing (hyresexplosion) är det risk för överallt. Alla de frågor som sysselsätter oss sysselsätter också Hyresgästföreningen i Holland. EPF (Europeiska fastighetsägare federationen) har anmält både Sverige och Holland till EU-kommissionen. Det skapar och har skapat oändligt med problem och oro för dem liksom för oss. Men det ser ut som om Holland kommer att kunna klara sin variant av bostadspolitik genom att göra en överenskommelse med EU kommissionen. Vi hoppas givetvis på att kunna klara hem den svenska varianten.

Krav på höjda hyror är förstås ett återkommande inslag överallt. Förslag om förändringar av lagstiftningen som kan få besvärliga konsekvenser för hyresgästerna dyker också upp med jämna mellanrum. Renovering och upprustning, nyproduktion, privatisering, segregation och krav på energi effektivisering är lika problematiska och hög-aktuella här som hos oss. Det ser inte annorlunda ut i deras nedslitna områden. Förutom parabolerna som var omgjorda till konstverk och brydde fasaderna i ett område.Vi delar samma bekymmer men lösningarna ser olika ut. Fast inte helt och hållet. Vi har en trepartsöverenskommelse i Holland har de en fyrpartsöverenskommelse. De har också staden/kommunen med som part. Det upplägget skulle man gärna vilja knycka. Alla inser ändå med tiden att de boendes aktiva medverkan i förnyelsen av bostäder och bostadsområden är helt nödvändig.

I Holland har de till och med en lag som stipulerar samverkan kring renoveringar, utförsäljningar och boendevillkor. Det vore inte dumt alls att ha. Då kunde vi ge oss i kast med de lite större diskussionerna om hur vi ska forma våra städer och bostadsområden som också inbegriper skolor, dagis, parker, vägar, affärer och allt annat som skapar goda boendemiljöer.

27 oktober 2009

Alla utom Sverige har marknadshyror?


Bostadsföretaget de Alliante efter att brandlarmet gått.

I går kollade vi in den nederländska allmännyttan. Brandlarmet gick när vi satt på tionde våningen hos bostadsföretaget de Alliante och försökte begripa hur de finansierar boendet och byggandet. Nederländerna har ett helt annat system för byggande och hyressättning än vad vi har Länderna i Europa är mera olika än lika, vilket knölar till det för EU och för alla som gillar att jämföra. I den bostadspolitiska debatten haglar det av jämförelser. Ska man tro jämförelseivrarna så har alla länder utom Sverige marknadshyror, det är superlätt att få bostad överallt utom i Sverige, det byggs mycket mer i alla andra länder och människor i andra länder äger sina lägenheter.

Så är det förstås inte.

Andelen hyresrätter i Wien är 77 procent, Berlin 89, Bryssel 57, och London 44.
Sverige har vi 44 procent hyresrätter. I Holland har de haft sin variant av hyresreglering sedan 1945. De har sitt alldeles egna system med sociala bostäder som omfattar 2,4 miljoner bostäder och utgör 75 procent av hyresmarknaden. Alla lägenheter med en hyra lägre än ca 6 600 kr är reglerade. Hyran sätts efter ett poängsystem och får inte höjas mer än inflationen. Spis, kyl, frys, skåp och tvättmaskin får man köpa själv. I hyran ingår inte vatten, värme, el och sophämtning. Men i Amsterdam finns en inkomstgräns på cirka 400 000 kr.

EU har spanat in Holland efter en anmälan från Europeiska fastighetsägarfederationen och det sägs att EU kommit överens med Holländska regeringen om att de måste införa en inkomstgräns. Mer om det.

Idag ska vi träffa Hyresgästföreningen. För sådana finns oavsett system.

26 oktober 2009

I Amsterdam bor 73 procent i hyresrätt


Jag är i Amsterdam på studiebesök. Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen har fört oss närmare Europa och gjort det nödvändigt att förstås vad som skiljer det ena landet i EU från det andra. Holländska staten är också anmäld till EU-kommissionen av Fastighetsägarna.

I Amsterdam har de satsat hårt på hyresrätter, 73 procent bor i hyresrätt. Men även här pågår en politisk kamp mellan ägande och hyrande. När jag blev ordförande i Hyresgästföreningen, för sisådär 10 år sedan, trodde jag inte att det var nödvändigt att kunna så mycket om andra länders bostadspolitik. Jag hade heller ingen aning om att jag skulle tvingas lära mig så mycket om EU:s konkurrenslagstiftning och regler om statsstöd. Men nu vet jag.

23 oktober 2009

Favorit i repris

22 oktober 2009

Alla lagar som går att kringgå ska avskaffas(UPPDATERAD!) Jag har en dov och ihärdig känsla av olust, ilska och missmod kvar i kroppen efter att ha vandrat runt i de nerslitna lägenheterna och husen i Herrgården i Malmö.

Den känslan blir inte precis mindre av att läsa hur riksdagsmajoriteten tänker när de nu avskaffar förvärvslagen innebärande att alla nu kan köpa hyresfastigheter oavsett hur mycket de misskött sina tidigare fastigheter. Acta i Herrgården hade med nuvarande lagstiftning själva kunnat räkna ut att det nog inte var någon särskilt bra idé att försöka köpa på sig ännu flera fastigheter. Vid en förvärvsprövning hade de fått nej till flera köp. Nu blir det fritt fram för dem och alla andra ökända fastighetsägare att göra livet surt för ännu flera hyresgäster.

Anti Avsan, riksdagsledamot (m), skriver i en replik på SvD att: ”Vår uppfattning är att det är bra att anpassa lagstiftningen så att den verkligen fungerar i stället för att behålla en papperstiger. Den utredning som ligger till grund för avskaffandet av förvärvslagen påvisar just att lagen är lätt att kringgå”.

Lagen var alltså lätt att kringgå. Då avskaffar man den helt och hållet. Hyr och häpna. Tänk om riksdagen skulle sätta det i system. Alla lagar som går att kringgå avskaffas. Borde inte den mest självklara reaktionen vara att förstärka lagarna så de fungerade effektivt? Anti, det bor människor i de misskötta husen som har barn som får astma av mögel och fukt.

Nu är det inte bara landets hyresgäster som är upprörda. Det var många som avstyrkte förslaget när det var ute på remiss. Stockholm, Göteborg och Malmö som handlägger den absolut största andelen av landets alla köp av hyreshus avstyrkte. Sveriges Kommuner och Landsting, Konsumentverket, Boverket, Länsstyrelsen i Skåne län samt i Västra Götalands län avstyrkte.

Ändå vill regeringen avskaffa lagen. De borde åka till Herrgården, ta med sig civilutskottets majoritet, och kolla upp med Sekine på Ramels väg vad hon tycker om att hennes fastighetsägare Acta ska kunna köpa ännu fler fastigheter där människor ska sätta ut kackerlacksfällor och städa hela dagarna för att hålla det värsta borta.

UPPDATERING: Nu finns min slutreplik i SvD att läsa här.

21 oktober 2009

Rapport från Herrgården


En hyresgäst i Herrgården visar kackerlacksfälla i köket.

Igår besökte jag sex lägenheter i Herrgården i Malmö. Jag träffade mest kvinnor och barn. Barn med astma och barn som fått in kackerlackor i öronen. Kvinnor som städade och städade i en hopplös kamp mot fukt och mögel. Men också glada barn på Hyresgästföreningens fritidsgård som spelade pingis eller fick hjälp med läxorna.


En timme senare, under lunchrasten, var det fullt med barn och ungdomar i Hyresgästföreningens fritidsgård.

Fast det var kvinnorna i Herrgården som gjorde störst intryck på mig. Med ett otroligt engagemang driver de på för att få till stånd förbättringar på alla möjliga plan. Man känner sig onekligen lite dum när man klampar in i andra människors hem för att se hur de har det. Man ska inte för en enda minut påstå att man kan förstå hur de har det, för det förstår man absolut inte.


Tre eldsjälar i Hyresgästföreningens fritidsgård Gröningen.

Under dagen kände jag mig ömsom förbannad, ledsen, bedrövad och förbannad igen. Men också imponerad av de som visade sina lägenheter och det slit de lägger ner för att göra det drägligt för sina barn. Det är helt otroligt hur en fastighetsägare kan tillåtas bete sig. När det har blivit för mycket uppmärksamhet i medierna drar de dit och målar över fukten.

Det går ju att förändra!

Fastigheterena bredvid Actas hus köptes av det kommunala bolaget, MKB, och det är som att komma till en annan värld när man går in i deras trappuppgångar. Husen är desamma och de som bor där är inte annorlunda än de som bor hos Acta. De har det bara så otroligt mycket bättre. Inga kackerlacksfällor att vittja, inga barn som får astma av fukt. Och hissarna fungerar.


En anslagstavla i en av Actas fastigheter.

Det finns så många nerslitna och övergivna bostadsområden och så många kommer undan med att göra absolut ingenting. Nu ska hyresnämnden avlägga ett besök i Herrgården. Det ska bli väldigt intressant att se vad de kommer fram till. Ingen enda människa borde betala en enda krona i hyra förrän fastighetsägaren ser till att människor kan bo utan att bli sjuka och utan att behöva jaga kackerlackor.

20 oktober 2009

Svårare köpa zoo-butik än hyreshus

(UPPDATERAD!) I arla morgonstund denna dag har jag dragit iväg till Malmö för att besöka Herrgården. Men läs vårt debattinlägg i SvD om oseriösa fastighetsägare:

"Snart får vi en lagstiftning där marsvinens burkvalitet är viktigare än hyresgästernas boendemiljö. Det blir konsekvensen om riksdagen följer regeringens förslag att slopa lagen om prövning köp av hyreshus. Idag ställs det krav på den som vill köpa ett hyreshus. Det ställs också krav på den som vill köpa en zoo-butik. Men snart riskerar kraven på den som ska köpa en fastighet att försvinna, medan zoo-ägarna prövas hårt, skriver Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen."

Läs inlägget i sin helhet här.

UPPDATERING:
Anti Avsan (m) replikerar i SvD här.

19 oktober 2009

Vad gör makteliten för att stå upp för "verklighetens folk"?


Regeringen underlättar för hyresvärdar med den här trapphuskvaliteten. Foto från fastighet i Herrgården, Rosengård.

Har de tillgång till pressklipp på regeringskansliet? Nästan varje dag kan man läsa om oseriösa fastighetsägare runt om i landet. Dagens pressklipp handlar om en fastighet på Kirseberg i Malmö. I Skånska Dagbladet kan man läsa här om att Thomas Olsgården har dömts ut av Hyresgästföreningen som en icke seriös hyresvärd efter problem med en fastighet på Kirseberg i Malmö.

Vad gör regeringen åt de oseriösa fastighetsägarna? Jo, de tar bort lagen om förvärvsprövning som var till för att hindra sådana som Thomas Olsgården att köpa nya fastigheter som han kan missköta.

Det vore ju kul om regeringen gjorde slag i saken och ”stod upp för verklighetens folk och deras självklara rätt att leva sina liv fritt från pekpinnar” som kd-ministrarna uttrycker det på DN debatt idag. Politiken ”tar sin utgångspunkt i att skapa det gemensamma bästa, inte att detaljreglera människors vardag.”

Pekpinnar och detaljreglering det är precis vad man sysslar med i all lagstiftning som är till för att skydda konsumenterna och ge de en chans att leva ett fritt liv. Det gemensamma bästa och det fria livet är den störste förloraren när regeringen nu underlättar för oseriösa fastighetsägare.

Jag vet. Kristdemokraterna ger sig på det de kallar åsiktseliten. Jag vill bara lite stillsamt flika in att det vore bra om de också tog och funderade över vad makteliten ”gör för att stå upp för verklighetens folk.”

16 oktober 2009

Privata fastighetsägare i pressen

Jag kollar pressklipp varje dag. Då får man veta vad som händer runt om i landet. De finns att beskåda allra längst ner på vår hemsida.

Tyvärr handlar det ofta om misskötta hus, dyra byggen, bostadsbubblor, bråk i samband med ombildningar, hyreshöjningskrav, vräkningar, möglande fasader och allt annat elände som drabbar de boende. Men det handlar också om välskötta hus, trygghetsvandringar, nybyggen och hyreshöjningar som inte blir av och allt annat som gör tillvaron trevlig.

De privata fastighetsägarna skriver en hel del debattartiklar. Alla med samma tema. Det är för dyrt att bygga, hyrorna måste höjas, vi måste få efterfrågestyrda hyror, varje hyresgäst borde förhandla direkt med fastighetsägarna, de kommunala bolagen är ett elände och själva tjänar de för lite pengar.

Jag har aldrig läst en enda artikel från de privata fastighetsägarna om hur man ska utveckla hyresrätten, få ner byggkostnaderna, förbättra tryggheten, höja kvaliteten, få bort de oseriösa fastighetsägarna och få ner hyrorna så att hyresgästerna trivs och vill bo kvar hos dem.

Om det nu är och har varit så otroligt svårt att vara fastighetsägare, hur kommer det då sig att det finns fler hyreshus som är privatägda än det finns hyreshus som är kommunägda?

15 oktober 2009

Dubbla hyresrapporter i Rapport


Linköpingsresan igår var uppiggande. Man skulle vilja veta vad de ständigt misslynta privata fastighetsägarna tänkte när den private fastighetsägaren Coccoza satt i Rapport och sa att det hade varit ett bra år för fastighetsägarna så hyrorna kunde gott ligga kvar där de ligger.

I morse lanserade Rapport ett helt nytt begrepp: Systemhyror.


Det har jag aldrig hört förut. Systemhyror verkar vara bruksvärdeshyror som sätts på ett systematiskt sätt. Varför Rapport valde att lansera ett helt nytt begrepp vet man inte. Det kommer väl möjligen att ta förvirringen till en ännu högre nivå. Hyran ska sättas efter standard och kvalitet och det heter bruksvärdeshyror. Det heter inte systemhyror, marknadshyror, marknadsliknande hyror, rikthyror eller målhyror eller något annat begrepp som dyker upp med jämna mellanrum.

Nu ska DO kartlägga diskrimineringen på bostadsmarknaden. Väldans bra, vi gjorde själva en kartläggning förra året som visade att det förekommer diskriminering. Det väcker väldiga känslostormar och långa försvarstal så fort man påstår att människor från andra länder diskrimineras. Det är sådana gånger man får de allra läppigaste mejlen.

UPPDATERAT: Mer om kartläggningen av diskrimineringen på bostadsmarknaden här.

14 oktober 2009

Inga hyreshöjningar 2010?


Hyresgäster som bor i detta Botrygg-ägda huset i Linköping får ingen hyreshöjning 2010.

Idag tar jag tåget till Linköping för att medverka vid en presskonferens. Hyresgästföreningen och Botrygg AB är överens om att inga hyresgäster ska få några höjda hyror nästa år (läs mer här). Åtminstone inte de som bor hos Botrygg i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping.

Det låga ränteläget gör att hyrorna inte behöver höjas, säger Michael Cocozza, vd för Botrygg. För några år sedan var han överens med oss om att sänka hyrorna. Då var jag också i Linköping på presskonferens. Så jag går jag gärna upp i arla morgonstund varenda dag om det behövs för att heja på alla som ser till att hyrorna inte rör sig uppåt nu när räntan är låg.

Man drömmer ju om att till slut få ta en tripp till Sandviken och Gotland där de krävt höjningar på 4,8 procent på grund av förväntade räntehöjningar. Idag ligger styrräntan på 0,25 procent och Riksbanken säger att den ska börja höjas först om ett år. Detta besked verkar dock inte ha nått Sandviken och Gotland.

Sandvikenhus och Gotlandshem borde kanske vara på plats i Linköping för att provlyssna på hur det kan låta på en presskonferens där man berättar att hyrorna ska ligga still där de är.

13 oktober 2009

Även låg ränta är hög räntaSnart är det full fart på årets hyresförhandlingar och räntan är rekordlåg. Svenska bolånetagare sitter i ett guldläge, skriver DN idag. Och allmänt väntas reproräntan ligga kvar på 0,25 procent även efter Riksbankens möte nästa vecka.

Förra hösten när hyresförhandlingarna drog igång var räntan 4,50 procent. Guldläge var väl inte direkt ordet för dagen.

Nu har de första hyresuppgörelserna denna höst sett dagens ljus. Det blir ingen hyreshöjning i Bollnäs. Bostadsföretagets vd, Anders Wikström, skriver i ett pressmeddelande att det är tack vare minskade räntekostnader som man under 2009 kunnat göra mer underhåll än planerat. Det blir ingen hyreshöjning i Kalmar nästa år heller. Orsaken är bland annat dagens låga ränteläge.

Jo men visst, förra gången det skulle förhandlas var räntan skyhög och hyreshöjningskraven var därefter. Nu är räntan rekordlåg och då ska kraven vara därefter. Fast där bedrog man sig. Sandvikenhus slår till med ett höjningskrav på 4,8procent. Samtliga kostnader kommer att öka, säger Sandvikenhus vd, Patrick Skoglund. Sandviken har ju ingen egen Riksbank så kanhända har de en kristallkula där de kan läsa ut framtida ränteförändringar som ingen annan känner till. I så fall borde de låna ut den till Riksbanken så vi slapp alla räntespekulationer framöver. Dessutom borde de ha använt kulan för att förespå den räntenedgång som skedde efter förra hyresförhandlingen där de också ville kompensera sig för en hög ränta.

Gotlandshem vill också höja hyrorna med 4,8 procent. Risken för ökade räntekostnader ligger bakom kravet samt höjda taxor för främst sopor och fjärrvärme.

Hä ä som otroligt. Vare sig räntan är hög eller låg ska den betraktas som hög.

12 oktober 2009

Fastighetsägarna: Myndigförklara hyresgästen genom marknadshyra


Till Stockholm flyttar folk från Borlänge, Uddevalla, Njutånger, Ovanåker. Och alla andra ställen i landet. De kommer inte bara till en ny stad, de kommer in i helt nya frågeställningar. Den största av dem alla är var sjutton de ska bo. Det är vad folk pratar om på tvärbanan, bussen, T-banan. Och förmodligen tänker på även om de cyklar till jobbet. För jobb är inte lika svårt att få som bostad i Stockholm. I kassan på H&M, ICA Kvantum, Elgiganten eller McDonalds sliter unga människor med att få ihop till alltför höga andrahandshyror.

I Stockholm drivs en hård ägarpolitik. Därför måste de också grubbla över vilka lånebelopp och räntor man klarar på lönen från H&M, ICA Kvantum, Elgiganten och McDonalds. Inga alls är väl svaret i de flesta fall.

Fast det är inte de lågavlönade och bostadsjagande slitvargarna i kassan det är synd om. Det är de privata fastighetsägarna som har det värst och nu gråter de ut i en artikel i Eskilstuna-Kuriren över att de inte får sätta hyran själva.

Den kanske tydligaste regleringen är att privata fastighetsägare inte själva får sätta hyran, även om de har hyresgäster som är villiga att betala”.

Man kan undra varför de skriver den här typen av artiklar. Tror de att sympatierna ska strömma in, att människor ska ge sig ut på gator och torg och kräva att fastighetsägarna ska få ta ut vilka hyror de vill. Nä, det kommer inte att hända, alla har vi läst Bostadsfondens senaste rapport om hur bra det går för fastighetsägarna.

Det låter på fastighetsägarna som att de vimlar av hyresgäster i deras hus som är tyngda av att ha besittningsskydd och önskar att samhället kunde låta bli att ha så mycket konsumentskydd så de blev befriade och äntligen kunde börja lägga mer av sin lön på hyran.

”Vi tycker att det är dags att myndigförklara hyresgästen, och låta efterfrågan påverka nivån på hyran”, skriver de också.

Om jag idag på uppdrag av förbundsstyrelsen skrev ett brev till alla 537 500 hushåll som är medlemmar i Hyresgästföreningen med följande innehåll:

”Hallå, ni är alla myndigförklarade. Hyresgästföreningen lägger ner sin förhandlingsverksamhet, nu får ni förhandla bäst ni vill med fastighetsägarna. Lycka till. Vi vet att det är slagsmål om varenda lägenhet men stå på er ska ni se att de veknar.”

Vad skulle hyresgästerna göra då. Bilda en Hyresgästförening så klart. De är väl inte dumma heller. Hyresgäster är minst lika smarta som fastighetsägarna som bildat en fastighetsägarförening för att ta tillvara sina intressen.

09 oktober 2009

Tuffare tag mot oseriösa fastighetsägare?


Regeringen bör omedelbart tillsätta en oberoende och opolitisk utredning som fortlöpande granskar SVT:s sändningar, föreslår Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (M) i en riksdagsmotion. Hoppsan sa. Enligt de moderata riksdagsledamöterna har SVT:s nyhetsprogram färgats under Socialdemokraternas tid vid makten och sedan inte återgått till en neutral rapportering.

Igår lyssnade jag på en repris av radioprogrammet Publicerat från den 26 september. Där sa den tidigare redaktionschefen på Aftonbladet Håkan Olander: ”Journalisterna är mer eller mindre lydiga redskap för regeringskansliets marknadsförare. Och har fullt upp med att sprida vad som planteras hos dem. Istället borde de jaga egna nyheter”.

I onsdags blev jag intervjuad av Rapport. De hade fått en nyhet av regeringskansliet som gick ut på att regeringen minsann skulle ta i mot de oseriösa hyresvärdarna. Man kan väl säga att regeringskansliet fick full pott på den lanseringen. Rapport toppade med nyheten om att regeringen ger sig på de hyresvärdar som inte sköter sig. Kackerlackornas tid i lägenheter och hus är förbi, förstod man av de bilder som illustrerade inslaget.

Visserligen fick jag säga att det nog bara var halva sanningen. Regeringen passade ju på att avskaffa förvärvslagen som innebär att oseriösa hyresvärdar kan stoppas redan innan de köper. En lika stor nyhet det kan man tycka. Rubriken i Rapport hade lika gärna kunnat vara – ”Regeringen underlättar för oseriösa hyresvärdar att köpa hyresfastigheter. Nu vältras ansvaret över på boende”.

Men de sa man inte. Rapport-tittarna är därmed övertygade om att regeringen gjort något för att exempelvis förhindra att Acta blir en ännu större fastighetsägare. Men det är precis tvärtom. Acta, som tidigare kunnat stoppas om de ville köpa fler bostadsfastigheter, kommer nu att kunna köpa hur mycket som helst utan en endaste prövning.

Regeringen har gjort det lättare för hyresgästerna att slå larm och få ändringar till stånd när det väl visar sig att de hade oturen att bo hos en fastighetsägare som borde ha ägnat sig åt något annat. Vad man inte förstår är varför regeringen inte hade kunnat göra både och. Behållit förvärvslagen och skärpt reglerna.

UPPDATERAT: Här och här finns en annan vinkel än den Rapport valde.

08 oktober 2009

När bostadsbubblor spricker


Under de första nio månaderna i år verkställde kronofogden 2 262 vräkningar. Det är en procent fler än förra året. Man kan googla hur mycket som helst, man hittar ändå inga uppgifter om vart alla dessa vräkta utan pengar tar vägen. Någon borde forska på det. 85 procent av de som vräks gör det på grund av av penningbrist, de har inte kunnat betala hyran helt enkelt.

Den sista juli i år var de svenska hushållen skyldiga sina banker 1 484 miljarder kronor enbart i bolån. Det är 8 procent mer än ett år tidigare. Risk för bostadsbubbla, skriver SvD.

Det är ingen risk menar andra, vi befinner oss redan i bubblan. Ända sedan Tulpankrisen 1637 har det bubblat på finansmarknaden. När bubblorna spricker får det förödande konsekvenser. Människor förlorar sina pengar. De blir kanske inte vräkta direkt, men flytta måste de.

Jag lyssnade på en forskare på ett seminarium med SparbanksAkademin som kollat in alla finanskriser som dragit över världen. Han menade att alla i och för sig kunnat förutses men ingen kan förväntas ingripa för att stoppa det hela. Alla går åt samma håll och flockbeteendet är så starkt så vi kan inte förvänta oss att det larmas och står i så att vi hinner undkomma innan katastrofen är ett faktum. Visserligen jagar inte folk tulpanlökar idag, men väl bostadsrätter i den fasta förvissningen om att de inte ingår i någon bubbla som kan spricka.

Åt ett och samma håll har de privata fastighetsägarna alltid gått. Vi måste ha högre hyror, hörs de nu återigen ropa från sin pågående kongress. Behöver de verkligen det? Har de det inte bra som de har det. Får man tro bostadsfonden går det ingen större nöd på dem.

Nu när Mats Odell sitter på kammaren och klurar på vad han ska göra med Hyresgästföreningens och SABO:s förslag till ramverk för allmännyttan, och hur hyrorna ska sättas, må man hoppas att han är förståndig nog att väga in andra intressen än fastighetsägarnas. De som ska betala hyran, till exempel.

07 oktober 2009

Att hyra kontra köpa


Igår på lunchen tjyvlyssnade jag på två herrar vid bordet bredvid. ”Ja, nu får man ge sig ut och leta bostadsrätt. Dottern vill flytta till Stockholm och läsa juridik”, sa den ene till den andra. Några alternativ till bostadsrätt såg de förstås inte. De finns nämligen inga sådana i Stockholm. Vill dottern bo i hyresrätt hinner hon bli klar med juridikstudierna innan hon har någonstans att placera sängen och skrivbordet. Så ser bostadspolitiken ut i den stad dit de flesta av landets ungdomar vill flytta.

Mannen vid bordet bredvid verkade inte bekymra sig om att de var han som skulle stå för fiolerna, han verkade ha stålar så att det räckte till dottern också. Jag lär ju inte behöva påpeka att långt ifrån alla har en pappa med pengar. De som envisas med att läsa juridik i Stockholm utan att ha pappamammapengar får dock en gratislektion i rättsröta och lurendrejeri som pappas pengar inte ger.

Metro lär ha haft en artikel om hur dyrt det är att hyra jämfört med att köpa i Hammarby Sjöstad. Jag har inte läst den, ehuru jag var i Bryssel men jag är intresserad av ämnet. Jag bor nämligen i en hyresrätt på 60 kvm i Hammarby sjöstad. Jag betalar 8 200 kronor för dessa kvadrat, så det är dyrt att bo där oavsett om man hyr eller köper. Om man gör en snabbkoll på lägenheter som finns att köpa just idag så hittar man en bostadsrätt på 65 kvm och en på 62 kvm på gator nära mig.

Bland annat Swedbank tillhandahåller uträkningar för de huga spekulanterna: Om man inte pytsar in egna kontanta medel för lägenheten på 62 kvm gjorde Swedbank följande beräkning. Om säljaren inte får ut mer än utropspriset förstås, i annat fall får man plussa på lite. På de flesta bankwebbsidorna går det inte att lägga in 0kronor i kontanta medel, man måste helt enkelt ha några hundratusen för att ens försöka räkna ut vad det skulle kosta.

Resultat från boendekostnadskalkylen

Lånebelopp 2 795 000 kr
Lägger man ihop lånekostnad med månadsavgiften får man punga ut med 11 047 kr i månaden. Att jämföra med mina 8 200 kr. Om man ska lägga in 279 500, som brukligt är, själv så blir månadskostnaden 8 884 kr. Till skillnad från mig får också bostadsrättsköparen över 1000:- i månaden av oss skattebetalare i skatteavdrag för räntorna vilket är inräknat.

Om man ville skulle man ju också kunna nämna de ROT-avdrag som tillkommer bostadsrättinnehavaren men inte hyresgästen. De har nu sprängt miljardvallen. Man måste som bekant äga för att få bidrag nuförtiden.

Räntor kan också ändras vilket inte ingått i Metros världsbild
Om räntan höjs med 1 procent ökar månadskostnaden till 12 677 kr. Vid 2 procent höjning till 14 308 kr.

Jag vinner inte bara frihet och pengar utan jag slipper också oroa mig för att de börjar bygga bostäder så värdet på min bostadsrätt sjunker. Himla bra med hyresrätt.

UPPDATERAT: Här finns artikeln i Metro. I pdf-format. Sidan fyra. Från i måndags.

06 oktober 2009

Så påverkar EU bostadspolitiken


Foto av Göran Schüsseleder.

Den artige och bugande mannen på bilden är Director General of European Property Federation, Michael MacBrien. Jag träffade honom i samband med den avslutande debatten i EU-parlamentet igår. Det var den europeiska fastighetsägarorganisationen, EPF, som anmälde Sverige till EU-kommissionen 2005. Så mycket oro och trubbel som den har orsakat så är det inte mer än rätt att han är lite artig och bugande tycker jag. Jag kollade in honom lite extra för att se om han inte var lite ångerfull i alla fall över vad han ställt till med. Trots att han uppvisade en skeptisk hållning till EU så gick inget sådant att spåra.

Det finns inget land som är det andra likt när det gäller bostadspolitik. EU sysslar inte heller med bostadspolitik. Fast de gör det ändå. Via en massa andra frågor som är EU-frågor påverkar de i allra högsta grad förutsättningarna för boendet. Fastighetsägarnas anmälan gick via EU:s konkurrenslagstiftning. Klimatfrågan liksom åtgärderna för att minska effekterna av finanskrisen kommer också att påverka bostadsförhållandena och byggandet. EU styr dessutom via ett stort antal fonder där pengar portioneras ut där EU anser att de ska portioneras ut. Det är mycket varsågod och skölj besked i den europeiska unionen.


När valet av nya ledamöter till EU-parlamentet pågick som värst var alla kandidater angelägna om att synas och höras. Igår på den Internationella hyresgästdagen var det ingen av dem som var angelägen om att varken synas och höras. Med ett undantag: Den förre ledamoten av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse och EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson dök upp i parlamentet och ses här tillsammans med mig och Magnus Hammar, generalsekreterare för International Union of Tenants (IUT).

04 oktober 2009

Pyssel i Bryssel


Jag bloggskriver alltid i arla morgonstund samma dag bloggen läggs ut . Denna blogg är ett undantag. I arla morgonstund måndagen den 5.10 sitter jag på ett hotell i Bryssel och oroar mig för om mitt tal om ”Future perspectives of European Housing policy for a more social Europe” kommer att falla i god jord samt om jag kommer på något att säga i mitt ”closing speech” på eftermiddagens konferens i parlamentet med rubriken ”Tackling the financial crisis with a new deal for affordable housing”. Så här långa meningar kan jag ju exempelvis inte ha.

Någon europeisk bostadspolitik finns ju inte till skillnad från finanskrisen som finns i vartenda skrymsle i Europa. När vi röstade om vi skulle ansöka om medlemskap i EU eller inte fick vi kraftfulla försäkringar om att bostadspolitik aldrig någonsin skulle bli en fråga som EU skulle lägga sig. Det var då det nu har ”aldrig någonsin” visat sig betyda några år. Förhoppningsvis fixar vi ändå att ta tillbaka frågan om vår egen bostadspolitik till Sverige. Om vi lyckas med det hänger på hur regeringen gör med vårt och SABO:s gemensamma förslag till regelverk för allmännyttan och hur hyror ska sättas. Då hoppas man att fastighetsägarna passar på att befria EU-kommissionen från den anmälan de gjorde 2005.

Det finns inte ett land i EU som har en bostadspolitik som liknar något annat land. Utom på en punkt, det är väldigt vanligt med olika 'social housing'-system. De fattiga, sjuka och handikappade bor för sig. Så vill vi inte ha det i Sverige. Men så kommer vi att få det om vi inte ser upp och omvärderar den ägarpolitik som just nu är högsta politiska mode, inte gör något för att lyfta miljonsprogramsområde så de blir en del i den övriga staden, inte bygger nya hus och inte ser till att alla boendeformer får neutrala skattevillkor. Men gör vi det så kommer vi att kunna ge människor goda bostadsförhållanden till kostnader som de flesta klarar av.

02 oktober 2009

Nutidshistoria


Det finns dessvärre fortfarande anledning för hyresgästerna att demonstrera. Här i Sveriges största demonstrationståg på nätet.

Häromdagen kollade jag på filmen om Hyresgästföreningens historia. Den beskriver hur människor vräktes från sina bostäder och ställdes på gatan, hur dåliga hyresvärdar fick husera fritt och hur människor tvingats ockupera hus i förtvivlan över en alltför stor bostadsbrist.

Historien upprepar sig tyvärr, allt detta händer också just nu i denna stund. Hundratals barn vräks varje år, i Sundsvall gjorde miljökontoret razzia i skandalhusen i Nacksta i går och på Gotland ockuperar just nu ungdomar hus för att uppmärksamma den dåliga bostadssituationen för ungdomar. Att antalet medlemmar i Hyresgästföreningen ökar och att vi får in över 70 000 enskilda ärenden varje år är ett tecken på att det finns mycket kvar att göra för att hyresgästerna ska kunna bo under vettiga förhållanden. Framförallt finns det mycket kvar att göra för att människor ska kunna bo överhuvudtaget.

01 oktober 2009

Att hyra är frihet och status


En blankett som vi snart kan kasta, enligt trendanalytiker.

SBAB är i bolånebranschen. De har nu undersökt det framtida intresset av att sätta sig i skuld och kommit fram till att 80 procent av de unga vill äga sin bostad. Tacka för det, det finns snart inte mycket annat att välja på. Om de såg att det satsades lika mycket politisk kraft på att möjliggöra att hyra som det gör på att möjliggöra att äga så kanske svarsalternativen hade känts lite mer realistiska.

Regeringens ägarpolitik minskar deras valfrihet för varje dag. Den som vill hyra har det kärvt, köerna är långa och byggandet av hyresrätter är rekordlågt. SBAB borde kanske komplettera sin kunskapsbas om unga människor genom att läsa vad trendanalytikerna tror om framtiden när drömmen om det stora klippet lagt sig.

Det kan man göra om man läser det senaste numret av SJ:s tidning Kupé. Om 10 år är det ingen status att äga flashiga bostäder, shoppa loss på dyra grejer och enbart tänka på sig själv. Då lever vi ett lugnare och mera omtänksamt liv, spår trendspanarna. Då är det status att vara en bra typ, som kan saker och som tänker på andra och inte bara på börskursen och risken för fallande bopriser. Att hyra är frihet och kommer att vara status. Det kommer att bli ett kuligare samhälle att leva i.

Doften av pengar har en dålig effekt på människan. Inte alla men tillräckligt många för att det ska drabba omtänksamheten. Se bara på vad som händer vid bostadsrättsombildningar.