26 oktober 2009

I Amsterdam bor 73 procent i hyresrätt


Jag är i Amsterdam på studiebesök. Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen har fört oss närmare Europa och gjort det nödvändigt att förstås vad som skiljer det ena landet i EU från det andra. Holländska staten är också anmäld till EU-kommissionen av Fastighetsägarna.

I Amsterdam har de satsat hårt på hyresrätter, 73 procent bor i hyresrätt. Men även här pågår en politisk kamp mellan ägande och hyrande. När jag blev ordförande i Hyresgästföreningen, för sisådär 10 år sedan, trodde jag inte att det var nödvändigt att kunna så mycket om andra länders bostadspolitik. Jag hade heller ingen aning om att jag skulle tvingas lära mig så mycket om EU:s konkurrenslagstiftning och regler om statsstöd. Men nu vet jag.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Har de marknadshyor?
Mvh
Jonas

Anonym sa...

Ja, det har dem. Snart har vi marknadshyror i Sverige också - med HGF:s goda minne.

Barbro Engman sa...

Hej anonym 1 och 2. Nej de har inte marknadshyror i Holland.se dagens blogg
Vi kommer inte att få marknadshyror i Sverige heller. Av vilken anledning skriver du att de har marknadshyror när de inte har det?

Anonym sa...

Hej Barbro
Vi är ju på väg mot någon form av marknadshyra i Sverige. Det sa ju tom Terje för en tid sedan på din blogg, se nedan. Han skriver ju att samma lägenhet skall ha olika hyror på grund av läget. Vem bestämmer om läget är bättre eller sämre, jo marknaden..........med andra ord är vi på väg mot markndshyra. Eller hur?
Mvh
Jonas

Hej Pelle
När det gäller det löpande underhållet så finns det olika avtal beroende på vilken hyresvärd du bor hos. Du får återkomma med viket bostadsbolag det rör sig om. Generellt gäller följande hög underhållsnivå lite högre hyra lägre underhållsnivå lite lägre hyra. I en del bolag styr hyresgästen själv det innre lägenhetsunderhållet när det ytor som väggar och golv.

Du skriver att du bor i Stockholms innerstad och att ni ligger ”skrynkligare” till än hyresgästerna i till exempel Husby. Om du bor i
en lägenhet med samma standard
i ett hus med samma standard
i ett område med samma standard kommer de som bor i Husby att i framtiden betala en lägre hyra än de som bor i Sthlms innerstad.

Hur stor skillnad är inte klart ännu. Det har spekulerats i olika procent men ännu finns varken kronor eller procent klart. Det skall förhandlas först.
Vh
Terje

den 1 oktober 2009 08:39

Anonym sa...
Bra Terje där sa du det rent ut marknadshyror på väg.....i alla fall om ni gör en dålig föhandling. Men det gör ni ju aldrig ; )
/Jonas

Anonym sa...

Inget svar som vanligt.....
mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Jonas, vad då som vanligt? Jag tycker verkligen att jag försöker svara på dina frågor. Vad är det du inte fått svar på?

Anonym sa...

Är frågan svår att hitta? Ber om ursäkt, den finns i första stycket kring mitt inlägg om vad Terje sa på din blogg (se ovan.)

frågan lyder; med andra ord är vi på väg mot markndshyra. Eller hur?

Mvh
Jonas

Barbro Engman sa...

Nej Jonas vi är inte på väg mot marknadshyror. Vi förhandlar hyror utifrån bruksvärdessystemet och så kommer det att vara i fortsättningen också.Så här beskrivs bruksvärdesystemet av hyresnämnden:
En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. En lägenhet som har en planlösning som gör den lätt att möblera, har till exempel ett högre bruksvärde än en i övrigt likvärdig lägenhet som har en sämre planlösning.
Det är hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper som bestämmer dess bruksvärde. Olika individers skilda värderingar och behov påverkar inte bruksvärdet.
Om till exempel hyresgästerna i ett hus har tillgång till goda lekplatser, innebär detta inte att bruksvärdet är högre för de hyresgäster som har barn och lägre för de hyres-gäster som inte har barn. Lägenhetens bruksvärde är alltså oberoende av vem som för tillfället bor i den.
Vad tar man hänsyn till när man bestämmer bruksvärdet?
De egenskaper som bestämmer en lägenhets bruksvärde är bland annat dess:
• storlek
• modernitetsgrad
• planlösning
• läge inom huset
• reparationsstandard
• ljudisolering
Förmåner som är knutna till lägenheten kan också inverka på bruksvärdet, till exem-pel:
• hiss
• tvättstuga
• sopnedkast
• särskilda förvaringsutrymmen
• god fastighetsservice
• garage och biluppställningsplats
Också faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kom-munikationer påverkar bruksvärdet.
Eftersatt underhåll kan ha betydelse för bruksvärdet. Däremot inte den försämring i lägenhetens skick som normalt uppkommer mellan två ordinarie underhållstillfällen

Anonym sa...

Terje Gunnarson sa...
Hej du anonym.
Måtte du eller dina barn om du har några bli bostadslösa.
Terje

Barbro Engman sa...

Jag förstår inte var du hittat detta, jag kan inte se att han skrivit något sådant

Barbro Engman sa...

Nu har det hela klarnat. Så här skrev Terje

Hej lägger ut kommentaren igen beklagar att ett ord fallit bort tidigare.

Måtte inte du eller dina barn om du har några bli bostadslösa.
Terje

Anonym sa...

Jo men Barbro om nu läget får en större betydels vid förhandlingarna kommer ju lägenheter i innestan att gå upp i hyra och det är precis det som de flesta anser vara marknadshyra.

Vad Terje skriver eller inte skriver mer här ovan vill jag inte ens kommentera......

Mvh
Jonas