08 maj 2009

Debattreplik från Mats Odell


Ordet debatt kommer från franskans debattre och betyder slå sönder (motståndarens argument). Dagens Samhälle har i likhet med de flesta tidningar en debattsida där man argumentera för sin sak i ett nummer för att sedan få mothugg av motståndaren i nästa.


Men ibland kan man undra över hur mycket sönderslagna argument debatterna lämnar efter sig jämfört med alla frågetecken som kvarstår. Vi, utredare Karin Lindeberg och jag, skrev exempelvis att Mats Odell borde vara försiktig med att jämföra byggandet i andra länder med byggandet i Sverige. Det mesta av förutsättningarna är olika och jämförelser låter sig inte göras så lätt varför försiktighet är att rekommendera. Mats Odell kontrar med att: ”det snarast är oansvarigt” av honom att konstatera att statistiken inte är jämförbar. Men om statistiken inte är jämförbar är det väl snarare ett utslag av ansvarstagande att tala om det. För ingenstans i Mats Odells replik finns det ett enda exempel på likheter mellan Sverige och andra länder som motiverar alla dessa jämförelser. Annars hade det ju varit ett effektivt sätt att slå sönder vår argumentation.


Fast nu ska man inte hänga läpp för det. Mats Odell delar i mångt och mycket vårt recept på hur problemen ska lösas.

Inga kommentarer: