14 mars 2011

Skottet 2

Under lång tid har, oavsett vad jag skrivit om på bloggen, det förts en diskussion om ombildningar i allmänhet och den i Skottet 2 i synnerhet. Beskyllningar och påstående har haglat rörande de konflikter som uppstår när politikerna bestämt att människors olika ståndpunkter och val ska ställas emot varandra i ett röstningsförfarande.

Det går till slut inte att föra en vettig diskussion om vad som hänt och inte hänt, ord står mot ord och världen beskrivs som om den är svart eller vit och helt utan nyanser. Jag har därför inte velat ge mig in i den typen av diskussion.

Jag har träffat Brf Skottet en gång och jag har blivit uppringd av Klas Hogberg ett antal gånger. Jag uppfattade att det gick relativt bra att föra ett samtal kring de besvärligheter som uppstår när människors intressen kolliderar.

Vi har ett gemensamt intresse av att se till att människor både kan fortsätta att bo kvar och göra det i någorlunda harmoni oavsett om det blir en ombildning eller inte. Om detta ville jag bland annat tala med Brf om varför jag bjöd in de till ett möte. Det var ett bra möte.

Hyresgästföreningen har för sin del gjort en hel del erfarenheter under den period ombildningarna tog rejäl fart. Det har inte gått rätt till vid alla ombildningar, det är jag säker på att alla håller med om. Det är mycket som står på spel och intensiteten i debatten är hög. I många fall har det varit okomplicerat, det har funnits en majoritet och ingen har ifrågasatt röstningsförfarandet.

Jag utgår ifrån att vi kan vara överens om att det, med tanke på de konflikter det skapar, är otroligt viktigt att undanröja alla misstankar om att fel begåtts.

Hyresgästföreningen har företrätt medlemmar där man kunnat slå fast att det inte gått korrekt till men där det har hållits köpstämma på köpstämma som så småningom lett till att det ändå blivit en ombildning. Att då vinna en tvist i tingsrätten är meningslöst, det leder bara till att man genomför nya köpstämmor.

Vi har därför haft all anledning att fundera över hur vi på bästa sätt ska kunna företräda de medlemmar som är missnöjda. Det bästa sättet som vi alla borde vara överens om är att säkerställa att processen fram till beslut sköts på ett korrekt sätt så att alla kan känna sig trygga med att beslutet skett på ett rättssäkert sätt. Det kommer vi givetvis att jobba vidare med.

Som alla vet så är inte Hyresgästföreningen part i den tvist som gäller ombildningen i Skottet. Vi företräder tre medlemmar. Det är de som avgör om de vill driva processen vidare eller inte. Hyresgästföreningen kan lägga fram för och nackdelar, beskriva rättsläget mm, men det är till syvende och sist hyresgästerna som med eller utan bistånd från oss bestämmer om de vill driva ärendet vidare.

När Brf Skottet kom till tingsrätten och ärendet skulle behandlas var de väl medvetna om att hyresgästerna ville fortsätta och fullfölja sin talan. I det läget och i den stunden hade de om de varit övertygade om att de till alla delar hade rätt givetvis inte behövt gå med på en förlikning.

Men det gjorde de och tingsrätten "upphäver stämmobeslut fatta den 11 juni 2009",
De klagande hyresgästerna hade hävdat att beslutet inte fattats med erfoderlig majoritet. Brf hade bestritt bifall till käromålet.

"Under målets handläggning har bostadsrättsföreningen medgivit kärandes talan.", står det i tingsrättens beslut.

I protokollet kan man sedan läsa att "bostadsrättsföreningen Skottet 2 förbundit sig att underrätta AB Stockholmshem om att föreningen inte fått majoritet för förvärv i samband med AB Stockholmshems erbjudande."

Jag antar att Brf Skottet nu meddelat Stockholmshem om att de inte fått majoritet. Trots detta besked kommer ändå Stockholmshems styrelse att idag ha ett extra styrelsemöte för att ta ställning till om Brf ändå ska få förvärva fastigheten.

Kommer det att bli ett sådant beslut bekräftar det en av Hyresgästföreningens erfarenheter, de regler för ombildning som gäller gäller inte.

Jag skrev tidigare att jag tyckte att det gick att föra ett resonemang med Brf Skottet men den uppfattningen har jag reviderat. Nästan fyra månader efter vårt möte mejlar de mig och meddelar att de minsann skrivit anteckningar under mötet. Det var visserligen inget vi bestämt skulle ske eller något som de berättade att de skulle göra. Men nu fyra månader senare tyckte de att jag skulle skriva under deras mycket formellt formulerade anteckningar som om vi hade haft någon sorts förhandling. Det hade vi inte haft och de som närvarade vi mötet från vår sida kände inte igen sig i anteckningarna.

De framhärdade och av någon anledning skulle de försöka förmå mig att skriva under ett protokoll flera månader senare. Det gjorde jag inte och jag har meddelat det flera gånger att det de skrivit inte stämmer och att det faller på sin egen orimlighet att vi skulle ha förhandlat med de på det sätt de beskriver i anteckningarna.

Men det hindrar inte Brf från att redogöra för vad du anser har skett på mötet så som vore det en sanning. Jag tycker att det är oärligt och jag förstår inte vad de tjänar på att bedriva en argumentation utifrån felaktiga påståenden.

Jag har avstått från att ge mig in i denna för de flesta obegripliga diskussion och jag är medveten om att okvädningsorden kommer att öka till stormstyrka på bloggen.

Men eftersom jag hade kunnat skriva en blogg om bostadsbrist, hemlöshet, för höga hyror, för lågt byggande eller behovet av en skattereform för hyresrätten och det ändå hade slutat med en massa kommentarer om ombildningar så bestämde jag mig för att skriva.

Nu får vi avvakta och se vad Stockholmshems styrelse har för relation till sina egna regler.

143 kommentarer:

Boende i Skottet sa...

Nu när du ändå kommenterar Barbro så är det lika bra att Brf Skottet gör likadant.

Kopierat från www.skottet2.se :


Man kan tycka vad man vill om hyresrätt och bostadsrätt – vi har ett fritt samhälle och åsiktsfrihet. Grunden till att vi vill ombilda ligger i ett demokratiskt beslut, fattat av Stockholms kommunfullmäktige 2006, där man beslutade att bostadsbolagens hyresgäster skall ges möjlighet att förvärva sina fastigheter genom att bilda bostadsrättsföreningar.

För oss boende i kv. Skottet är detta inte en fråga om politik, utan en fråga om varje hushålls boendekostnader och våra möjlighet till inflytande över vårt boende. Vi ser även alla vad som hänt och händer med hyrorna i innerstaden.

Tyvärr hamnade vi i vår process mitt i skottgluggen för det sk ”kriget mot ombildningarna” som rasat på Södermalm i Stockholm. Det som de boende i kvarteret skottet inte kan förlika sig med är att fyra personer ( tre hushåll) som med alla till buds stående medel vill motverka över 600 personers vilja (200 hushåll) att ombilda. Därtill är det en gåta för oss alla som bor i huset, hur Hyresgästföreningen kan blanda sig i och stämmer både föreningen och sina egna medlemmar över en intern fråga i en förening – som rimligen bara berör de som bor i huset.

Alla som inte vill ombilda behåller, precis som innan, sina rättigheter och sitt hyreskontrakt.

Vi minns alla väl när 77 av Hyresgästföreningens totalt 106 medlemmar i kvarteret Skottet skrev under en protestlista mot Hyresgästföreningens stämning – en viljeyttring som Hyresgästföreningen bara viftade bort. Ett mycket märkligt agerande från Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Värst var det nog när Barbro Engman och Terje Gunnarsson kallade styrelsen för bostadsrättsföreningen till ett möte den 22:a september och meddelade att man (Hyresgästföreningen) ville backa ur sin stämning och avsluta det hela, nåt som Brf Skottet 2 såklart inte hade något emot. När Hyresgästföreningen väl skulle leverera på sitt ord så gick det sämre och man svek sitt löfte till bostadsrättsföreningen – därav förlikningen i Tingsrätten.

En liten meddellös förening som en bostadsrättsförening har inte pengar att bevisa sin oskuld eller få sin sak prövad i domstol. Ett brutalt ojämt styrkeförhållande mellan lilla Brf Skottet 2 och Hyresgästföreningens stora budget föreligger.

Faktum kvarstår: BRF Skottet 2 har två stycken av säljaren godkända stämmor. Därtill har parterna undertecknat ett köpeavtal , och därmed är alla formella krav uppfyllda för ett tillträde. Men det allra viktigaste inlägget i det hela är att det är oomtvistat som så att att de boende i kvarteret Skottet på Södermalm vill ombilda. Det är en fråga om demokrati.

Med en överväldigande majoritet har de boende gjort sina röster hörda och det var ett rungande JA till ombildning med 70% för.

Boende i Skottet

Rosenlundsgatan 48 sa...

Läsvärt om Hyresgästföreningens Krig mot ombildningarna.

Man stämmer egna medlemmar med deras egna pengar. Man smutskastar alla som säger ja. Man för politiska processer i tingsrätten.

Men framförallt driver man de politiska processerna mot en svagare motpart som inte har medel att försvara sig. Smutsigt värre HGF!


http://sbcombostadsratt.blogspot.com/2010/12/kriget-mot-ombildningar-fortsatter.html

http://www.hemhyra.se/Sidor/Ingen-hj%C3%A4lp-att-stoppa-ombildningar.aspx

Ringvägen, Skottet sa...

Nedan listar vi port för port och i procent hur många som röstat JA för ombildning i Skottet

Ringvägen 45A =66,7%
Ringvägen 45B =58,3%
Ringvägen 47 =68,7%
Rosenlundsg. 48A = 80% Rosenlundsg. 48B =80%
Rosenlundsg. 48C =64,7% Rosenlundsg. 48D =43,7%
Sköldgatan 2 =80%
Sköldgatan 4 =90%
Sköldgatan 6 =75%
Sköldgatan 8 =70,9%
Sköldgatan 10 =81,2%
Sköldgatan 12 =85,1%

I endast 4 av 13 portar når vi inte över 67%, men å andra sidan har vi 6 portar med en god bit över 80% för. I ett fall även spektakulära 90% ja!

Att lagen i detta fall kräver 67% och inte 50% som normalt vid röstningar är en sak – men solklart vill Skottet och dess boende ombilda med över 70% majoritet!

Boende i Lådkameran sa...

6oo för en ombildning i Skottet
3 personer + HGF emot en ombildning i skottet.

Erat agernade är konstigt Barbro. Mycket konstigt.

"En liten meddellös förening som en bostadsrättsförening har inte pengar att bevisa sin oskuld eller få sin sak prövad i domstol. Ett brutalt ojämt styrkeförhållande mellan lilla Brf Skottet 2 och Hyresgästföreningens stora budget föreligger."

http://skottet2.wordpress.com/2011/03/06/det-ar-en-fraga-om-demokrati/


Stå på er för demokratin och rätten att ombilda!

Anonym sa...

Hur kan man ens komma på tanken på att stoppa och motarbeta något som är bra för medlemmarna?

Kan någon ge mig ett svar på detta?


Mvh
Jonas

Torsten i Brinckan Lehusen sa...

Anonym sa...
Hur kan man ens komma på tanken på att stoppa och motarbeta något som är bra för medlemmarna?

Kan någon ge mig ett svar på detta?


Mvh
Jonas
...........
Det kan man inte Jonas - det är en gåta för alla utom toppen på HGF.

Follow the money brukar man säga. Klart att Hyresgästföreningen ser att alla 12-kronor från hyreskontrakten och medlemspengarna försvinner. Där ligger motivet till kriget mot ombildningarna.

Eget syfte och eget intresse. Mot de egna medlemmar och mot ombildningarna.

Anonym sa...

@jonas
Menar du att det är en fördel för en brf att ledas av en styrelse som inte följer den lagstiftning som finns?
Vad är det som är bra för medlemmarna oavsett om de är medlemmar i brf eller hgf?

Söderhöna

Befriad från HGF diktatur i Ätten sa...

Anonym sa...
@jonas
Menar du att det är en fördel för en brf att ledas av en styrelse som inte följer den lagstiftning som finns?
Vad är det som är bra för medlemmarna oavsett om de är medlemmar i brf eller hgf?

Söderhöna
----------

Lugn i stormen nu. Det som skett är att föreningen inte haft råd att försvara sig och få sin sak bevisad. Ta inte det som inteckning för att det begåtts fel.

Alla vet ju hur torrt på fötterna HGF hade i; Ätten, Lådkameran, Svärdet9, Storlogen 2 och så vidare. Vill minnas att ni försökte i Svärdet 6 också, men backade ur även där.

Att ni nu satt er på en förening med era jurister och mångmoljonbudget betyder på inget. De flesta har fattat just det - att ni just satt er på en förening. Och nu försöker ni rättfärdiga detta med att bräka om det.

Fortfarande har ni använt era egna medlemmars pengar att motverka deras vilja.

Ni ger er på en svagare motpart - det är det som sker. Det är bevisat däremot

Ombilda mer! Stockholmaren sa...

Hur kan man vid sina sinnens fulla bruk och på fullt allvar säga nej till att ombilda? Knäppt värre.

Bara 10% av Stockholmarna vill bo i hyresrätt om man frågar dem.

Anonym sa...

När föreningen medgav klandertalan i tingsrättsförhandlingen i december representerades de av Bergs fastighetsjuridik. Vilket är det konsultföretag som förutom att vilja ombilda också gav styrelsen rådet att medge klandertalan i tingsrätten! De har sannerligen inga ekonomiska problem att möta HGF i tingsrätten under förutsättning att de ser en möjlighet att ta hem förhandlingen. Nu såg de inte någon sådan och valde därför att medge klandertalan.

Söderhöna

Anonym sa...

Skottet försökte fuska igenom en ombildning. Punkt slut. Några hyresgäster, det hade räckt med en, accepterade inte det och klandrade köpstämman. Det kallas för civilkurage och borgar för att alla människor ska ha en möjlighet att ge uttryck för sin ståndpunkt, oavsett om 73% tycker något annat.

Hur i hela fridens namn kan man anklaga andra för att bedriva verksamhet med odemokratiska metoder är oförklarligt när Skottet inte själva vill följa de regler som Sveriges Riksdag bestämt. Det luktar 30-tal.

Skottet påstår att det inte hade resuser att driva rättsprocessen vidare. Struntprat! Det mesta av arbetet var redan gjort och nu skulle bara domstolen ta ställning till vem som hade rätt. Därmed var i stort sett hela kostnaden för processen klar när man hoppar av.

Ombildningskonsulten garanterade dessutom Skottet ersättning för deras kostnad för den egna advokaten. Men när man väl såg att det var lönlöst att vinna processen så startar Skottet m fl istället en kampanj där man gör sig själva till offer. Syftet är naturligtvis att påverka politikerna så att Skottet ändå ska få ombilda.

Hade man varit segerviss så hade man ju fortsatt processen och visat att man hade gjort allt rätt och dessutom fått ersättning för sina kostnader. Men det gjorde man inte för man visste att man hade fuskat.

Stockholms innerstad har redan en "balanserad" fördelning mellan olika bostadsformer. Det finns ingen anledning att ge fuskare fler chanser än vad de redan fått. Gör man det så tror jag inte på det här längre...

Boende i huset sa...

Anonym sa...
När föreningen medgav klandertalan i tingsrättsförhandlingen i december representerades de av Bergs fastighetsjuridik. Vilket är det konsultföretag som förutom att vilja ombilda också gav styrelsen rådet att medge klandertalan i tingsrätten! De har sannerligen inga ekonomiska problem att möta HGF i tingsrätten under förutsättning att de ser en möjlighet att ta hem förhandlingen. Nu såg de inte någon sådan och valde därför att medge klandertalan.

Söderhöna
---------

Nej de företräddes av Delta Advokatbyrå. Dyrt värre.

Och hur ska en meddellös förening kunna mäta sig med Hyresgästföreningens miljonbudget och dubbla jurister vid varje möte?

Har du ens läst handlingarna? eller är du bara betald pr-konsult för att putsa hgf's skamfilade rykte?

Drabbad av HGF sa...

"Skottet påstår att det inte hade resuser att driva rättsprocessen vidare. Struntprat! Det mesta av arbetet var redan gjort och nu skulle bara domstolen ta ställning till vem som hade rätt. Därmed var i stort sett hela kostnaden för processen klar när man hoppar av.

Ombildningskonsulten garanterade dessutom Skottet ersättning för deras kostnad för den egna advokaten. Men när man väl såg att det var lönlöst att vinna processen så startar Skottet m fl istället en kampanj där man gör sig själva till offer. Syftet är naturligtvis att påverka politikerna så att Skottet ändå ska få ombilda."

------------

Återigen fel från Hyresgästföreningens PR-apparat. Många fel gör inte ett rätt..


Förlikningen gjorde att föreningen inte har någon skuld. Man beslutade att ta sina rättegångskostnader var och än.

Nåt som en av de personer man stött, den sk "50 miljoner kronors mannen" inte förstod. I sitt egna mål förlorade han nyligen mot föreningen och är satt i skuld om 75000kr. Sånna lose cannons är det HGF Stöttar.

Rättshaveriet bor på Hyresgästföreningen.

Måtte demokratin vinna över hgf sa...

Hyresgästföreningen driver politiska processerna mot en svagare motpart som inte har medel att försvara sig. Smutsigt värre HGF!

http://sbcombostadsratt.blogspot.com/2010/12/kriget-mot-ombildningar-fortsatter.html

http://www.hemhyra.se/Sidor/Ingen-hj%C3%A4lp-att-stoppa-ombildningar.aspx

STOPPA HYRESGÄSTFÖRENINGENS ÖVERGREPP!

Barbro Engman sa...

"Faktum kvarstår: BRF Skottet 2 har två stycken av säljaren godkända stämmor. Därtill har parterna undertecknat ett köpeavtal , och därmed är alla formella krav uppfyllda för ett tillträde. " , skriver boende i Skottet. Hur kommer det sig då att Brf Skottet efter förlikning i tingsrätten åtagit sig att meddela Stockholmshem att man inte fått majoritet. Hur kommer det sig att Stockholmshems VD föreslagit styrelsen att avstyrka förvärv? Hur kommer det sig att styrelsen bordlade ärendet? Hur kommer det sig att styrelsen ska ha ett extra sammanträde om det hela är så solklart?

Marknadsliberal sa...

Reglerna för ombildning är fattade i demokratisk ordning. Precis som för andra lagar och regler finns ett rättssystem som en yttersta garant för att reglerna följs.

I ett rättsssystem är det grundläggande att den lilla människan kan hävda sin rätt. Det är därför den misstänkte brottslingen har rätt till offentlig försvarare, småföretagaren via försäkring kan få rättshjälp i tvisten med storföretaget, den enskilde få stöd av JK mot staten, osv.

Att HGF bistår enskilda medlemmar som vill hävda sin rätt i samband med ombildningar och få en sak prövad i domstol är därför inget konstigt. Även en ensam människa ska ha möjlighet att påpeka missförhållanden och få sin sak prövad i domstol, även om risken finns att bli kallad rättshaverist.

Jag delar inte HGF:s åsikter i vanliga fall, men i just detta fall har ni mitt fulla stöd.

Som boende i Skottet var jag inledningsvis positiv till ombildning. Men när jag såg vilka metoder som användes ändrade jag mig. För rätt ska vara rätt. Om ombildning inte kan ske genom att följa reglerna, ska den inte genomföras. Vi måste visa respekt för demokratisk fattade lagar och regler samt för rättssystemet som garant för deras efterlevnad. Även när - eller kanske i synnerhet när - stora pengar står på spel som kan få oss att vilja tumma på reglerna.

Anonym sa...

Om allting är solklart för alla utom HGF hur kommer det sig då att huset inte redan är ombildat? HGF kan ju tycka vad de vill det är inte de som bestämmer om Skottet ska få förvärva fastigheten. Det gör Stockholmshems styrelse.
Varför riktar sig inte alla frågor till dem? Om det stämmer, vilket det förmodligen inte gör, att det finns två godkända stämmor och ett påskrivet kontrakt är det helt obegripligt varför det inte redan är klart. Nu skyller alla på HGF för att de gett tre medlemmar chansen att få prövat om köpstämman gick rätt till. Vad är det för fel på det?
Har det gått rätt till har ju inte Skottet något att frukta. De kan bli miljonärer hela bunten när de får köpa. Det borde ha varit tillräckligt lockande för den som dessutom har rätt att invänta tingsrättens dom. Istället la Brf ner mängder av pengar på en process som precis var på slutampen och precis på mållinje när besked skulle komma la de sig. Obegripligt i alla fall om de hade så rätt som de påstår. De hade kunnat vandra ut från tingsrätten med fickorna fulla av pengar.
Så skyll inte på att ni är några medellösa offer för HGF.
Patric

Anonym sa...

@ boende i huset
Ja, jag har läst handlingarna och återgav felaktigt juristkonsultens namn som Bergs fastighetsjuridik. Delta advokatbyrå skall det vara och inget annat.
De har inte heller några problem med ekonomin!

Brf Skottet 2 har till sitt förfogande Stockholms stads Bilda bostad nu, sin ombildningskonsults hela stab av ekonomer jurister etc och ett regelverk att hålla sig till. Bilden av den stackars medellösa svaga bostadsrättföreningen är felaktig.

Söderhöna

Söderhöna

Ombilda Skottet! sa...

Nedan listar vi port för port och i procent hur många som röstat JA för ombildning i Skottet

Ringvägen 45A =66,7%
Ringvägen 45B =58,3%
Ringvägen 47 =68,7%
Rosenlundsg. 48A = 80% Rosenlundsg. 48B =80%
Rosenlundsg. 48C =64,7% Rosenlundsg. 48D =43,7%
Sköldgatan 2 =80%
Sköldgatan 4 =90%
Sköldgatan 6 =75%
Sköldgatan 8 =70,9%
Sköldgatan 10 =81,2%
Sköldgatan 12 =85,1%

I endast 4 av 13 portar når vi inte över 67%, men å andra sidan har vi 6 portar med en god bit över 80% för. I ett fall även spektakulära 90% ja!

solklart vill Skottet och dess boende ombilda med över 70% majoritet!

Anonym sa...

Ombilda Skottet, om dina uppgifter stämmer så vore det inga som helst problem att få ombilda. Men nu har ni ju själva medgett att ni inte hade majoritet vid köpstämman den 11 juni 2009! Ni har meddelat det till Stockholmshem och nu våndas de över om de ändå ska ge er rätt att förvärva i strid med deras egna beslut.

Anonym sa...

Drabbad av HGF skriver, "Nåt som en av de personer man stött, den sk "50 miljoner kronors mannen" inte förstod. I sitt egna mål förlorade han nyligen mot föreningen och är satt i skuld om 75000kr. Sånna lose cannons är det HGF Stöttar. "
Det är den här typen av inlägg som gör att man undrar över om det finns någonting som stämmer i er propaganda mot Hyresgästföreningen.
Du som påstår dig vara drabbad skiter fullständigt i att du ljuger. HGF har inte företrätt "50 miljoners mannen".
Om ni tror att ni ska kunna övertyga någon om att ni är de goda och Hyresgästföreningen den onda så faller det ju platt till marken ju mer ni ljuger. Fattar ni inte det.
Till slut får ju alla bevis för vilka rufflare ni är. Ni jobbar emot er egen sak och ni bevisar hela tiden att ni inte kan hålla er till fakta.
Eivor

Klas Hoberg, Ordförande BRF Skottet 2 sa...

Barbro eftersom vi inte vet om vårt inlägg släpps igenom på Terjes blogg, men att det även rör dig så tar jag mig plats.

=========

Anonym sa...
Det sägs på stan att Klas Hoberg och BRF Skottet skall ha uppmanat berörda att "mailbomba" politiker och att skriva ner Hyresgästföreningen med Barbro och Terje i spetsen på deras bloggar.
Den som hävdar motsatsen behöver bara läsa kommentarerna hos Barbro och Terje.
------------

Jaså det sägs det? Konstigt, för det är jag som är Klas Hoberg och sånt skulle jag aldrig uppmana till.

Trots era försök att smutskasta mig, skottet och de boende så kommer ni inte att lyckas. Vi har nämligen ganska torrt på fötterna.

Någon som Hyresgästföreningen verkar tveka om. Varför annars ägnar man så mycket perngar, resurser och timmar på att bekämpa och baktala skottet?

Kan det vara för att man inte riktigt känner att man gjort rätt?

Nåväl, det "mejlbombandet" som man pratar om är en fråga från medlemmarna. Våra medlemmar, de som är ungefär dubbelt så många som Hyresgästföreningen har i huset.

De fågar oss "vad kan vi göra för att hjälpa till". Och då svarar vi såklart att man kan höra av sig till ansvariga personer på Stockholmshem och i Stockholms Stadshus. Typiskt demokratiska åtgärder.

Kanske är det här skon klämmer Terje? (och Barbro) När dina medlemmar protesterade mot dig så avfärdade du deras önskan, nåt som aldrig skulle falla oss i skottet in.

Våra medlemmar är vårt allt - och vi vill med 70% majoritet ombilda.

Tack för ordet.

Klas Hoberg
Ordförande Skottet 2

Lådkamerans frihetskämpar! sa...

Nu formligen går "immunförsvaret" på Hyresgästföreningen. Alla skall vara med och baktala och smutsa ner de boende i skottet som vill ombilda.

Om Hyresgästföreningen hade torrt på fötterna och visste att de gjort rätt hade de inte ägnat sina medlemmars pengar åt att angripa dem. Gödsla med tid och resurser på att försöka sätta sig på skottet i media.

Klart att ni skäms över vad ni gör och nu vill ni sopa till de små igen. Grisigt värre HGF!

eran panik är målande för er skam.

Överkörd av HGF i Skottet sa...

Såhär röstade alla de som "fuskat" (enligt Hyresgästföreningen alltså).

Konstigt att stadshuset skickade en kontrollant som granskade stämman och konstaterade att följande röstat JA för ombildning i Skottet

Ringvägen 45A =66,7%
Ringvägen 45B =58,3%
Ringvägen 47 =68,7%
Rosenlundsg. 48A = 80% Rosenlundsg. 48B =80%
Rosenlundsg. 48C =64,7% Rosenlundsg. 48D =43,7%
Sköldgatan 2 =80%
Sköldgatan 4 =90%
Sköldgatan 6 =75%
Sköldgatan 8 =70,9%
Sköldgatan 10 =81,2%
Sköldgatan 12 =85,1%

solklart vill Skottet och dess boende ombilda med över 70% majoritet!

Eller är Stockholms Stadshus lögnare och fuskare de med?

Hör ni inte hur snett ute ni är?

Barbro Engman sa...

Kan du vara snäll och förklara hur det kommer sig att ni i tingsrätten gick med på att meddela Stockholmshem att ni inte fick majoritet vid köpstämman den 11juni 2009.

Kan du också förklara varför Stockholmshem inte för länge sedan fattat beslut och låtit er köpa. Kan du förklara varför de ska ha ett extra styrelsemöte nästa måndag för att ta ställning till om man ska låta er förvärva.

Om precis allting skulle vara så helt klart och entydigt borde ju inget av detta hänt.

HGF = VPK sa...

Barbro kör med härskartekniker.

Klarar du inte ens av att återge den stackars ordföranden Klas Hoberg namn rätt. ("klas hogberg").

släagordsvänster och Trotskister är vad Hyresgästföreningen blivit.

Det är detta Hyresgästföreningen blivit. Pampar, Bröstoner, förmaningar och det eviga klappandet på folks huvud.

Demokratin hotad av HGF! sa...

Nu gör i alla fall Barbro någorlunda rätt för sina 106.000kr i månaden och fallskärmen.

Hon jobbar hårt i alla fall. Frågan är om det är för egen sak eller medlemmarnas när hon nu lägger en hel dag och en massa resurser på att forstätta angripa en liten meddellös förening som skottet.

Kanske hyresgästföreningen skäms så mycket för sitt agerande?

http://sbcombostadsratt.blogspot.com/2010/12/kriget-mot-ombildningar-fortsatter.html

http://www.hemhyra.se/Sidor/Ingen-hj%C3%A4lp-att-stoppa-ombildningar.aspx

Vi i majortet som smutskastas av HGF sa...

Så nu händer det igen?

Först ger ni er på Skottet med dubbla jurister och enorm budget.

Nu skäms ni och då ger ni er på Skottet med alla media, röster och okvädesord ni kan?

Snacka om att Hyresgästföreningen ger sig på de små och försöker krossa dem på alla sätt.

Obehagligt värre!

Drabbad av HGF sa...

Anonym sa...
Drabbad av HGF skriver, "Nåt som en av de personer man stött, den sk "50 miljoner kronors mannen" inte förstod. I sitt egna mål förlorade han nyligen mot föreningen och är satt i skuld om 75000kr. Sånna lose cannons är det HGF Stöttar. "
Det är den här typen av inlägg som gör att man undrar över om det finns någonting som stämmer i er propaganda mot Hyresgästföreningen.
Du som påstår dig vara drabbad skiter fullständigt i att du ljuger. HGF har inte företrätt "50 miljoners mannen".
Om ni tror att ni ska kunna övertyga någon om att ni är de goda och Hyresgästföreningen den onda så faller det ju platt till marken ju mer ni ljuger. Fattar ni inte det.
Till slut får ju alla bevis för vilka rufflare ni är. Ni jobbar emot er egen sak och ni bevisar hela tiden att ni inte kan hålla er till fakta.
Eivor
----------

Mycket intressant Eivor.

Hyresgästföreningen har företrätt både den mannen och hans sambo. har du inte läst handlingarna?

Ajdå - inte bra, men heller inte ovanligt för PR-folk på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har företrätt "50-miljonersmannen" och hans sambo. Precis SÅ illa är det.

Folkrörelse i fritt fall är vad Hyresgästföreningen är i.

Ojämlikt konkurrensförhållande sa...

om nu bara 10% av Stockholmarna vill bo i Hyresrätt, varför har vi då så många?

För att Hyresgästföreningen vill? Klart - de tjänar ju pengar på det, och det är en lysande affärside.

Men om man läser denna blogg så fattar man att det krävs en del smutskastande och stämningar mot små föreningar för att hålla sig flytande.

Kostnader i affärsverksamheten kan man säga....

Smutsigt värre HGF!

Det verkar råda ojämna och oschyssta konkurrensförutsättningar mellan Hyresgästföreningen och den lilla bostadsrättsföreningen.

Kan inte konkurrensverket komma in och utreda?

Anonym sa...

Jag skulle nu vilja veta vad Hyresgästföreningen gjort som är "smutsigt värre"? Ingen allmän gallimatias utan exakt och precist baserat på fakta.

Hyresgästföreningen har företrätt några hyresgäster som regaerat på att ombildningen inte hade gått till på ett korrekt sätt. Man ville då få saken prövad i domstol, i sann demokratisk anda. Vad i det är fel? Dessutom hade hyresgästerna rätt!

Längre upp bland kommentarerna står det att båda parter har stått för sina egna advokatkostnader, vilket i och för sig är riktigt. Det framförs dock som ett argument att Brf Skottet inte skulle ha råd med ett jurdiskt ombud i den fortsatta processen, vilket är fel!

Merparten av advokatens arbete var slutfört, det som återstod var en förhandling tingsrätten. Advokaten på Delta arbetade inte ideellt utan fick betalt av ombildningskonsulten för det utförda arbetet. Dessutom har Brf Skottet haft tillräckliga resuser för att hålla 6 (sex) köpstämmor.

Allt eftersom förstod Brf Skottet att man skulle förlora. Då erkände man att ombildningen inte hade gått till på ett korrekt sätt. Det gav istället möjlighet att på olika sätt insinuera att ombildningen ändå borde godkännas.

Heder åt såna männsikor som vågar ställa sig upp och säga att "Det här är fel..." Vill ni verkligen ha ett samhälle där ingen skulle våga säga emot å den starke ges ideliga möjligheter att framtvinga sin egen uppfattning och använder skendemokratiska metoder för det?

Anonym sa...

Bror sa…..

Gå in på http://terjegunnarson.blogspot.com/ och läs tingsrättens dom gällande Skottet 2.

Klicka på sidorna i domen, så blir de i läsbar storlek.

Bilda dig sedan en egen uppfattning om vad
tingsrättens utlåtande fastslår i frågan!

Är det färdigsnackat om VAD tingsrättsdomen säger sedan?

bästa från
bror.s

Anonym sa...

Till Herr Hoberg: Det spelar väl ingen roll om det så vore 777777 personer som ville ombilda, om ni ändå inte följer lagen!

Anonym sa...

Ojämlikt konkurrensförhållande om du läser domen kan du se att Hyresgästföreningen inte företrätt "50 miljonersmannen". varför håller du på och tjafsar om det?
Vem är egentligen David och vem är Goliat i denna historia? Brf Skottet har hela den politiska makten i Stockholm bakom sig. De vill att vi ska äga och de avsätter miljoner av skattebetalarnas pengar för att få ombildningar till stånd. Ombildningskonsulterna härjar i bostadsområdena och människor har fått dollartecken i ögonen. Lukten av pengar förändrar människor, de blir desperata och är beredda att gå över lik för att få sin ombildning. Inget konstigt med det kanske det verkar vara en del av den mänskliga naturen.

Men hur Skottet kan framställa sig som små och medellösa är en gåta. De visste att köpstämman i juni inte höll för en granskning därför backade de ut.
Nu påstår de att tingsrätten uppmanat de att ha en köpstämma efter att tiden för att få ombilda gått ut. Vad är det för domstol som uppmanar människor att agera i strid med reglerna?
Faktum är väl att det inte finns någon köpstämma som hållits under rätt tid som fått tillräcklig majoritet. Hade det funnits en sådan så hade väl saken redan varit klar.
Vart ska hyresgästerna som inte vill ombilda vända sig om de inte får vända sig till Hyresgästföreningen. De är i så fall helt chanslösa mot den övermakt som består av stadshuset, bolagsstyreserna och ombildningskonsulter.
Eivor

Vi i majortet som smutskastas av HGF sa...

Så nu händer det igen?

Först ger ni er på Skottet med dubbla jurister och enorm budget.

Nu skäms ni och då ger ni er på Skottet med alla media, röster och okvädesord ni kan?

Snacka om att Hyresgästföreningen ger sig på de små och försöker krossa dem på alla sätt.

Obehagligt värre!

Ombilda Skottet! sa...

Nedan listar vi port för port och i procent hur många som röstat JA för ombildning i Skottet

Ringvägen 45A =66,7%
Ringvägen 45B =58,3%
Ringvägen 47 =68,7%
Rosenlundsg. 48A = 80%
Rosenlundsg. 48B =80%
Rosenlundsg. 48C =64,7% Rosenlundsg. 48D =43,7%
Sköldgatan 2 =80%
Sköldgatan 4 =90%
Sköldgatan 6 =75%
Sköldgatan 8 =70,9%
Sköldgatan 10 =81,2%
Sköldgatan 12 =85,1%

I endast 4 av 13 portar når vi inte över 67%, men å andra sidan har vi 6 portar med en god bit över 80% för. I ett fall även spektakulära 90% ja!

solklart vill Skottet och dess boende ombilda med över 70% majoritet!

Ojämlikt Konkurrensförhållande sa...

om nu bara 10% av Stockholmarna vill bo i Hyresrätt, varför har vi då så många?

För att Hyresgästföreningen vill? Klart - de tjänar ju pengar på det, och det är en lysande affärside.

Men om man läser denna blogg så fattar man att det krävs en del smutskastande och stämningar mot små föreningar för att hålla sig flytande.

Kostnader i affärsverksamheten kan man säga....

Smutsigt värre HGF!

Det verkar råda ojämna och oschyssta konkurrensförutsättningar mellan Hyresgästföreningen och den lilla bostadsrättsföreningen.

Kan inte konkurrensverket komma in och utreda?

Klas Hoberg, Ordförande Skottet 2 sa...

Hej Barbro,

Jag tog mig tid att besöka mina grannar på årsmötet för Hyresgästföreningens lokalförening Nr 320. Alltså den i Skottet

På plats var 15 st hugade deltagare inklusive mig själv, styrelsen för HGF Lh och någon "big shot" till kollega till Terje på Region Stockholm.

Jag noterade bland annat att ni för andra året i rad tappar ca 12% medlemmar (16% förra året). Ner från 106 till 95 bara under 2010.

Din kollega, ursäkta att jag inte nämner namn, meddelade bland annat att. Citat nedan

- "vi behöver inte välja valberedning, det kan vi göra i höst"

- "Ordförande behöver man bara välja så att man har det på pappret" (behöver jag nämna att det var svårt att få ihop en styrelse?)

- "det är viktigt att hålla HGF LH vid liv, annars försvinner lokalen". (??)

det var en ganska lugn föreställning, förutom när din kollega ville att jag skulle bli både ordförande och även nomineras till förhandlingsdelegationen.

Jag meddelade kort att "det skulle nog inte Terje gilla".

Men jag noterar att Hyresgästföreningen tydligen har högt förtroende för mig och min gärning och jag där är en resurs man gärna vill ha ombord ;).

Jag tackar för förtroendet, men måste tacka nej till alla former av uppdrag hos er av förklarliga skäl.

Mvh

Klas Hoberg
Ordförande skottet 2

Rosenlundsgatan sa...

Jag var också på årsmötet i Skottet

Endast 1 av de 4 som ni backat upp med juristpengar och dubbla jurister var på mötet i skottet.

Kanske de var sjuka? Eller så är de kanske inte så intresserade av trevnaden och boendekvaliten i sitt hus?

Vi som bor här är rätt säkra på vilket.

Anonym sa...

När man läser Klas m fl inlägg förstår man att det inte kan vara roligt att vara medlem i Hyresgästföreningen i detta kvarter. Vill man dessutom inte ombilda måste det vara otroligt jobbigt.
Ännu obehagligare är det att läsa inlägget från Rosenlundsgatan. Vilka antydningar och vilket tonläge. Är det på det viset ni bemöter era grannar? Fy så obehagligt.
Vad skriver du sådant där tjafs för Klas, det har väl ingenting att göra med om det gått rätt till på era köpstämmor.
Eivor

Stolt Ånghästare sa...

NEJivor!

det beskriver rätt bra hur det är ställt med Hyresgästföreningen och deras medlemskontaktakten

om man fullständigt får "lappa ihop" en förening som det formligen rinner medlemmar ut år efter år.

Det förklarar ju varför man med näbbar och klor vill stoppa alla som vill obilda och sluta vara medlemmar i HGF.

Alltså -16% i skottet 2009 och -12% under 2010?! Det var inga stiliga siffror Terje. Kanske medlemmarna är sura för att du stämmer dem?

// Stolt Ånghästare

Anonym sa...

Idag på TV 4 hade de ett inslag om att alltfler vänder sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp, det har ökat med 22%. Det är så otroligt lågt av dig Klas att glädja dig åt att hyresgästföreningen tappat medlemmar. Fler borde vara med nu när hyresmarknaden hårdnar och hyresgästerna skiter i sina hyresgäster. Man får verkligen olustiga känslor när man läser vad du skriver Klas. Vad är du för slags människa. Hur ska du med din människosyn kunna vara hyresvärd för de hyresgäster som blir kvar om ni nu får ombilda till slut. Du verkar dessutom ha ett antal vapendragare som inte precis har visat prov på ett trevligt uppträdande. Jag håller med Eivor i hennes inlägg om Rosenlundsgatan. Otäckt.

Anonym sa...

Trots alla spydigheter, anklagelser, okvädingsord, martyrbeskrivningar och offertoner från bostadsrättsföreningens ordförande och andra ombildningsivrare så har ingen av er svarat på Barbro Engmans två senaste inlägg och de frågor hon ställer där. Hur kommer det sig?
Är det kanske så att de svar ni måste ge är för obekväma för er? Är det kanske så att svaren inte passar med den bild ni vill måla upp av situationen?
Man börjar ju verkligen fundera över vad som ligger bakom detta påtagliga ointresse för att visa hur verkligheten ser ut. För inte kan det väl vara så att det för vissa är viktigare att sprida sin galla över omgivningen än att faktiskt hålla sig till sanningen?
Anna

Klas Hoberg sa...

Anonym sa...
Idag på TV 4 hade de ett inslag om att alltfler vänder sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp, det har ökat med 22%. Det är så otroligt lågt av dig Klas att glädja dig åt att hyresgästföreningen tappat medlemmar. Fler borde vara med nu när hyresmarknaden hårdnar och hyresgästerna skiter i sina hyresgäster. Man får verkligen olustiga känslor när man läser vad du skriver Klas. Vad är du för slags människa. Hur ska du med din människosyn kunna vara hyresvärd för de hyresgäster som blir kvar om ni nu får ombilda till slut. Du verkar dessutom ha ett antal vapendragare som inte precis har visat prov på ett trevligt uppträdande. Jag håller med Eivor i hennes inlägg om Rosenlundsgatan. Otäckt.
----------

DET är väl rimligtvis Hyresgästföreningens problem att de tappar medlemmar?

Medlemmarna har väl tappat förtroendet?

När Hyresgästföreningen själva frågar sina medlemmar genom Hem & Hyra varför de går ur så svarar de helt sonika:

"För liten nytta med att vara med"

"...liksom för höga löner till förbundsordföranden och förbundschefen nämns som orsaker till utträde."

http://www.hemhyra.se/Sidor/klagomal.aspx

Jag noterade bara på mötet ikväll att det verkar stämma med verkligheten.

Ursäkta om jag upprörde er för detta.

Mvh

Klas Hoberg

Anonym sa...

Ännu ett inlägg från bostadsrättsföreningens ordförande men fortfarande inga svar på Barbro Engmans frågor. Intressant!

Anonym sa...

Anonym sa...
Ännu ett inlägg från bostadsrättsföreningens ordförande men fortfarande inga svar på Barbro Engmans frågor. Intressant!
---------

Precis som Hyresgästföreningen aldrig levererar svar så väljer väl folk om de vill svara på tramset från HGF!

Vi i ånghästen gav svar på tal i Tingsrätten! Inte ens en ursäkt från HGF

Anonym sa...

All heder åt dem som genomförde sitt årsmöte i den lokala hyresgästföreningen. De verkar ha haft ordning på sina papper där!

Det finns rätt många orsaker till att människor lämnar hyresgästföreningen. Jag tror att utflyttningen från Skottet kan ha betydelse. Bytesannonserna har under det senaste halvåret utlovat "blivande bostadsrätt". Nyinflyttade sugna på ombildning kanske istället är medlemmar i brf?

Söderhöna

Anonym sa...

För en utomstående som går in och läser om Skottet 2 så får man ju ducka från spadar, plasthinkar och sandslott som far genom luften. Herregud, samtliga berörda parter verkar ju totalt tappat greppet om situationen. Blir helt snurrig av alla turer, hur snurriga är då inte de boende, både de som är för och de som är emot. Hade ju varit kul att få någon kommentar från ett oberoende håll i sandlådan, icke uppskruvad, utan skygglappar, icke politisk, icke girig, utan makt, icke sårad, icke förnärmad.

Anonym sa...

Wow Skottets site är ju en veritable skattkista! Massa bra fakta om HR vs BR

Det är ju dyrare att bo i hyresrätt jämfört bostadsrätt! Det har hgf vetat sedan 2006 verkar det som!

skottet2.files.wordpress.com/2011/01/hyresratt_vs_bostadsratt.pdf

HyresGÄSTföreningen sa...

Anonym sa...
All heder åt dem som genomförde sitt årsmöte i den lokala hyresgästföreningen. De verkar ha haft ordning på sina papper där!

Det finns rätt många orsaker till att människor lämnar hyresgästföreningen. Jag tror att utflyttningen från Skottet kan ha betydelse. Bytesannonserna har under det senaste halvåret utlovat "blivande bostadsrätt". Nyinflyttade sugna på ombildning kanske istället är medlemmar i brf?

Söderhöna
---------

ja eller så var det av skälen som den gode Klas och även Hem & Hyra anger ovan?

Anonym sa...

Men om ni inte ens är intresserade av kommunikation med Barbro Engman, som ju faktiskt har den här bloggen, varför i hela friden skriver ni då på hennes blogg?!?
Helt obegripligt hur man kan lägga ned så mycket tid på att sprida tillmälen men helt låta bli att svara på seriösa frågor som ställs.

Klas Hoberg sa...

Hej Söderhöna,

Ja det var "ok ordning" kan man säga på papprena, men det var ingen som orkade bry sig kändes det som.

Mest centralt var att man inte ville sitta i styrelsen och att man inte arbetat med frågan under året så att man hade förslag.

Hyresgästföreningens medlemstapp / flykt får andra analysera. jag kunde bara notera att det för andra året i dar rörde sig om siffror över -10%.

(men det borde verkligen oroa ledningen på Hyresgästföreningen)

Mvh

Klas Hoberg

Anonym sa...

@klas hoberg

Vem tycker du att du är som tillåter dig att sitta och häckla över andra människors gemenskap?

Oavsett hur politiker beslutar så kommer du och andra att fortsätta att bo grannar med dem du hånar i dina inlägg. Du har ett särskilt ansvar som förtroendevald av dem som vill ombilda. Är du verkligen helt säker på att dina medlemmar vill att du ska håna, häckla och raljera över dem som av olika skäl säger nej till ombildning?

Söderhöna

Anonym sa...

Och ännu ett inlägg från bostadsrättsföreningens ordförande som inte heller denna gång svarar på någon av Barbro Engmans frågor. Hur är det nu med viljan att få fram sanningen...

Ögonvittne till HGF övergrepp i Skottet sa...

Anonym sa...
@klas hoberg

Vem tycker du att du är som tillåter dig att sitta och häckla över andra människors gemenskap?

Oavsett hur politiker beslutar så kommer du och andra att fortsätta att bo grannar med dem du hånar i dina inlägg. Du har ett särskilt ansvar som förtroendevald av dem som vill ombilda. Är du verkligen helt säker på att dina medlemmar vill att du ska håna, häckla och raljera över dem som av olika skäl säger nej till ombildning?

Söderhöna
-------

Läs igen, han häcklar inte. Han konstaterar.

snarare du som jobbar med de så klassiska sk "härskarteknikerna" som sossarna brukar ägna sig åt. Varit på fackets kursgård på kurs eller?

Ni försöker peka ut enskilda personer och några få, när i själva verket det är över 600 personer ni satt er på i skottet - till fördel för 3 av era mest aggresiva och bittra medlemmar. som ni finansierat med dubbla jurister och miljonkassa.

Ni står för någon slags sabotage och trots. Det är den enda eftersmak ni lämnar.

Vi som bor i huset vet hur det gick till.

Anonym sa...

Men svara på frågorna som Barbro ställt till er någongång då!

Anonym sa...

@Herr Hoberg: Skottet försökte fuska igenom en köpstämma som ni till slut erkände att brf inte hade tillräcklig majoritet för. Det var dessutom den 4:e köpstämman som ni inte hade tillräcklig majoritet.

Hur många omröstningar i en fråga ska man ha innan ett beslut ska respekteras?

Du hänvisar till hur många av hyresgästerna som ville ombilda och hur många som var emot det.

Förstår du att det faktiskt inte spelar någon roll hur många som vill ombilda om man inte gör som lagen säger?

Samtidigt tycker jag synd om Herr Hoberg och alla andra som bor på Skottet. De är politikernas bristande insikt och ledning som lockat fram det allra sämsta hos vanliga människor som med pöbelmentalitet försöker få igenom sin vilja.

Det behövdes inte särskilt mycket för kasta moralen överbord och kränka våra grundläggande värderingar om hur vi ska bemöta och respektera andra människor/grannar. Politikerna borde vara mer oroliga för ett sådant flockbeteende.

Anonym sa...

Det hålls köpstämma på köpstämma tills bostadsrättsivrarna kunnat hota/lura sig till en majoritet.
När ska politiker och polis inse vad som pågår?

Är svinhöga räntor och griniga banker det enda vi kan hoppas på så att det blir slut på denna utförsäljningshysteri?

Jag personligen är trött på att bidra med mina skattepengar till denna Stockholmsrea, jag vill att det byggs nya hyresrätter i innerstaden för dem, inte att de stoppas rätt ner i fickan på folk med kriminellt beteende.

Jag hoppas innerligt att Hyresgästföreningen fortsättningsvis står upp för alla medlemmar som INTE vill bo som hyresgäster i en bostadsrättsförening utan kvar i sitt kommunala bostadsbolag.

Dagens bostadspolitik är en STOR SKAM för Sverige och ni alla bostadsrättsivrare som hotar boende, lurar dem och allt vad ni håller på med borde få fängelsestraff för er trakassering.
Vill ni så gärna bo i en bostadsrättslägenhet, köp en! Det finns precis hur många mäklare som helst, hur många lägenheter som helst, köp köp köp!! Men ge 17 i de få hyresrätter som finns kvar, de är till för hyresgäster!

Barbro Engman sa...

Jag har tvingats ta bort en kommentar. Jag gillar inte att behöva göra det men jag vill inte att min blogg ska vara en hemvist för de som bara vill gå till personangrepp och som gillar att slänga ur sig påståeenden av olika slag.

Jag tror att alla fått säga sitt när det gäller Skottet för nu är upprepningarna för många och det börjar att handla om en massa annat

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Fel, fel, fel...igen. Så klart när man börjar granska de "fakta" som hgf anklagas för så är det... fel.

Det var tingsrätten som av misstag röjde namnet på den person som hade skyddad identitet, trots att juristen särskilt uppmärksammat tingsrätten om saken. Tingsrätten har tagit på sig det och bett om ursäkt!

Varför sprida felaktiga uppgifter på det sättet när du vet att det inte är sant. Inser du inte att du egentligen skadar din egen sak? Å andra sidan visar du också att det inte finns något att kritisera hgf för när de hjälper hyresgäster som vill använda sin demokratiska rättighet att pröva saken.

Jäpp, nu vill jag ha fler konkreta och precisa uppgifter på vilket sätt de hyresgäster som klandrat stämman eller hyresgästföreningen betett sig "vidrigt". Kom igen nu...!

Barbro Engman sa...

Jag tog bort samma kommentar igen. Jag antar att den person som inte håller sig själv högre än så här kommer att lägga in den igen.
Men alltid säger det väl något om vad som möter de hyresgäster som inte tycker som ombildarna tycker.

annonnymm sa...

Nedan listar vi port för port och i procent hur många som röstat JA för ombildning i Skottet

Ringvägen 45A =66,7%
Ringvägen 45B =58,3%
Ringvägen 47 =68,7%
Rosenlundsg. 48A = 80%
Rosenlundsg. 48B =80%
Rosenlundsg. 48C =64,7% Rosenlundsg. 48D =43,7%
Sköldgatan 2 =80%
Sköldgatan 4 =90%
Sköldgatan 6 =75%
Sköldgatan 8 =70,9%
Sköldgatan 10 =81,2%
Sköldgatan 12 =85,1%

I endast 4 av 13 portar når vi inte över 67%, men å andra sidan har vi 6 portar med en god bit över 80% för. I ett fall även spektakulära 90% ja!

solklart vill Skottet och dess boende ombilda med över 70% majoritet!

Anonym sa...

Svaret vi alla väntar på är hur det gått på köpstämmotna

Anonym sa...

Ja, men nu har du upprepat procentsatserna flera gånger.

Jag antar att din beräkning hänför sig till en omröstning på en stämma. Jag antar också att det är från stämma nr 6 som du då hänvisar till.

Hur många gånger ska man fråga en hyresgäst innan man ska respektera dennes ställningstagande. Uppenbarligen tycks gränsen gå vid just 6 stämmor.

Är inte det skendemokrati?

Stäm dom! sa...

om nu bara 10% av Stockholmarna vill bo i Hyresrätt, varför har vi då så många?

För att Hyresgästföreningen vill? Klart - de tjänar ju pengar på det, och det är en lysande affärside.

Men om man läser denna blogg så fattar man att det krävs en del smutskastande och stämningar mot små föreningar för att hålla sig flytande.

Kostnader i affärsverksamheten kan man säga....

Smutsigt värre HGF!

Det verkar råda ojämna och oschyssta konkurrensförutsättningar mellan Hyresgästföreningen och den lilla bostadsrättsföreningen.

Kan inte konkurrensverket komma in och utreda?

Klas Hoberg, Ordförande BRF Skottet 2 sa...

Barbro Engman sa...
Jag tog bort samma kommentar igen. Jag antar att den person som inte håller sig själv högre än så här kommer att lägga in den igen.
Men alltid säger det väl något om vad som möter de hyresgäster som inte tycker som ombildarna tycker.
---------

Barbro,

Vad är det för uttalande som du tar bort? Jag har själv inte sett det, men kanske vi på vår sida kan stävja det hela? Det är inte okej att uttala sig kränkande om andra eller att röja exempelvis hemliga personuppgifter. Mejla mig

Mvh

Klas Hoberg
Ordförande Skottet 2

Anonym sa...

Klas Hoberg, svara på de frågor som ställs till dig istället.

Dessutom vore det bra om man redovisade på vilket sätt Hyresgästföreningen betett sig "smutsigt". Det blir liksom lite lättare då och förstå vad som är problemet.

Men så länge man bara uttalar sig nedsättande i allmänna ordalag blir det bara... smutsigt!

Aspudden sa...

Även jag frågar Klas Hoberg samma sak:

Hur har det gått på köpstämmorna?

Varför har det blivit fler köpstämmor?

När det nu är demokratifrågan ni åberopar: Hur kommer det sig att ni inte respekterat resultatet från de köpstämmor ni hållit?

Hur kommer det sig att ni medgivit falska röster på era köpstämmor, när ni påstår i Södermalmsnytt att ni inte hört talas om detta?

Anser vår gemensamma ombildningskonsult Ulf Bergdahl att även ombildningen i Skottet skötts efter etiken alla regler?

Varför hänvisar ni er rätt att köpa Skottet till en köpstämma som ni låtit hålla långt efter att det givna köperbjudandet gått ut, när ni tidigare utlyst FEM köpstämmor som antingen fått negativt resultat, ställts in eller konstaterats innefatta fuskröster?

Jobbiga frågor kanske, men rätt ska vara rätt. Eller?

Det vore i vilket fall som helst intressant att se Klas Hobergs version på dessa obestridliga faktum.

Anonym sa...

Skall vi försöka bena ut begreppen här lite? Föreningsstämma är en angelägenhet för föreningens medlemmar, vilket med automatik inte innebär alla hyresgäster i Skottet. En förening har rätt att hålla hur många extra stämmor som helst och avhandla vilka föreningsrelevanta frågor som helst. Det är en del av föreningsdemokratin. Det är alltså inte odemokratiskt att hålla flera stämmor om styrelsen ser behov av det. Om styrelsen i så fall förbrukar sina medlemmars förtroende genom att utlysa multipla stämmor, får medlemmarna avsätta styrelsen och tillsätta en ny. Det är så föreningsdemokrati funkar.

Nu kan inte jag alla omständigheter i Skottet-affären. Det är väl ingen utom de närmast initierade som verkligen kan dessa omständigheter. Vad frågan gäller är väl den föreningsstämma som hölls på inrådan av rättens ordförande under förberedelsen. Stämman torde i så fall ha en viss dignitet, eftersom den var ett led i ett rättsligt förfarande och föreslogs av tredje part, till skillnad om den hade företagits av föreningen på eget initiativ. Det är alltså inte fråga om en okynnesmässigt utlyst stämma. Det råder inget tvivel om att stämman i sig är fullt giltig och legitim om den har utlysts i behörig ordning enligt stadgarna och det har ingen ifrågasatt. Stämman är därför under inga omständigheter ogiltig.

Därtill kommer att Stockholmshem har tecknat ett köpekontrakt med Skottet, väl medveten om omständigheterna i Skottet. Styrelsen i Stockholmshem har att ta ställning till hur man vill bedöma stämman som har företagits på inrådan av TR. Klart är i alla fall att den stämman bör betraktas särskilt mot bakgrund av hur den har uppkommit.

HGF argumenterar något onyanserat när man bortser från den omständigheten. Vore läget så solklart som HGF hävdar, hade veslut om att inte genomföra köpet redan tagits. Vi känner alla till hur tvärsäkra HGF var i ärendet med Lådkameran och Ånghästen och argumenterade trotsigt mot bättre vetande. Alla vet också hur det gick.

Jag hoppas att Skottet snart får ombilda. Anständigheten och rättvisan bör också segra i ert fall, Skottet, som hos Lådkameran och Ånghästen.

Anonym sa...

Postas även här pga censur på Terjes blogg (och uppenbarligen även här eftersom Barbro vill tysta ner Terjes affärer).

Terje!
Nu har du attackerat Skottet, men det kan bli dags att kriga på dina villkor nu.

Hur står det till med dina egna metoder, hur renhåriga är dom?

* Hos oss i Ånghästen röjde Terror-Terje och hans anhang en persons skyddade identitet i sin okynnesstämning (som för övrigt inte ledde nånvart). Otroligt vidrigt att utsätta en människa för det och äventyra dennes säkerhet. Det visar Terjes panik och vad han är beredd att ta till. Vidrigt!

* Själv bodde Terje i villa och gjorde ränteavdrag samtidigt som han uppbar ett lägenhetskontrakt. Samma sak som han stämt brf:er för. När tidningen City avslöjade detta blev Terje rasande över att sanningen kom fram.

* Terje har gått i bräschen för att utesluta oliktänkande medlem på södermalm. Han drog ärendet till förbundsstyrelsen och fick med Barbro Engman på sina tankar. Medlemmen uteslöts. På grund av sina åsikter...

Ska vi fortsätta, Terje...?

Anonym sa...

Det känns lite som samma tjat och upprepningar från alla sidor, men tack till signaturen marknadsliberal som har en nyanserad syn på saken.
Undrar om det inte finns fler som dig.
/a

Klas Hoberg, Ordförande BRF Skottet 2 sa...

Anonym sa...
Det hålls köpstämma på köpstämma tills bostadsrättsivrarna kunnat hota/lura sig till en majoritet.
När ska politiker och polis inse vad som pågår?

Är svinhöga räntor och griniga banker det enda vi kan hoppas på så att det blir slut på denna utförsäljningshysteri?

Jag personligen är trött på att bidra med mina skattepengar till denna Stockholmsrea, jag vill att det byggs nya hyresrätter i innerstaden för dem, inte att de stoppas rätt ner i fickan på folk med kriminellt beteende.

Jag hoppas innerligt att Hyresgästföreningen fortsättningsvis står upp för alla medlemmar som INTE vill bo som hyresgäster i en bostadsrättsförening utan kvar i sitt kommunala bostadsbolag.

Dagens bostadspolitik är en STOR SKAM för Sverige och ni alla bostadsrättsivrare som hotar boende, lurar dem och allt vad ni håller på med borde få fängelsestraff för er trakassering.
Vill ni så gärna bo i en bostadsrättslägenhet, köp en! Det finns precis hur många mäklare som helst, hur många lägenheter som helst, köp köp köp!! Men ge 17 i de få hyresrätter som finns kvar, de är till för hyresgäster!
------------

Hej Barbro,

Du har för vana att nyansera debatten i vissa fall och då i synnerlighet när det sker rena personangrepp.

Därtill brukar både du och Terje har synpunkter på om folk inte skriver sitt namn, under devisen: "vågar du inte stå för dina åsikter?"

Som bekant vågar jag i allra högsta grad stå för dem.

Nu släpper ni igenom ovanligt mycket personangrepp på mig, föreningen och de boende i skottet.

Är det inte dags att ni tar ert ansvar i frågan?

Hälsningar

Klas Hoberg

Klas Hoberg, Ordförande BRF Skottet 2 sa...

Svar till "Aspudden".

Nej, vi har inte medgivit falska röster på någon stämma. Det har aldrig skett att vi räknat eller tagit in några sånna. Du har antingen läst fel eller förstått fel.

Däremot har vi tydligt och klart fått böja oss för ett obevekligt tryck från Hyresgästföreningen där man med mångmiljonbudget och dubbla jurister ger sig på en meddellös bostadsrättsförening.

Ett brutalt ojämnt styrkeförhållande föreligger mellan Hyresgästföreningens budget på många tiotals (hundratals?) miljoner och lilla Brf Skottet 2 obefinliga resurser i pengar och juristhjälp mätt.

Klart är i alla fall att vi nu har 2 av säljaren godkända stämmor och ett köpeavtal. Den sista stämman är dessutom kontrollerad enligt de nya riktlinjerna från ägarna (oberoende kontrollant).

Så är det.

Klas Hoberg
Ordförande Skottet 2

Anonym sa...

Ni som vill bo i bostadsrätt kan väl bara köpa en och lämna er hyreslägenhet till någon som stått i kö i 20 år?
Hur svårt kan det vara?

Boende i Svärdet sa...

Till terje, men han censurerar.

-------

Terje!

Hur ser medlemstalen ut i HGF Stockholm nu?

Läste på Barbros blogg att HGF LH i Skottet tappat 16% (2009) medlemmar och -12% (2010). Det är ju enormt mycket på kort tid.

Är det kanske så att ni inte gör som medlemmarna vill? Eller skyller du allt på ombildningarna som vanligt?

// Boende i Svärdet
----------------

Brinckan Lehusen sa...

Anonym sa...
Ni som vill bo i bostadsrätt kan väl bara köpa en och lämna er hyreslägenhet till någon som stått i kö i 20 år?
Hur svårt kan det vara?
....

Ditt inlägg visar på att du saknar basala kunskaper i ekonomi, men även i fråga om föreningsdemokrati.

Den senare frågan är att Hyresgästföreningen stämmer konkurrerande - och svagare - konkurrenter om medlemspengarna.

Försök att läsa innan du kommenterar. Tack

- Stolt i BRF Brinkan-Lehusen

Anonym sa...

bror sa....

FRÅGA till utbeningskonsulten 15.15
15 mars.

Du menar att brf. kan utlysa en köpestämma, trots att det inte finns ett erbjudande om köp från ägaren/säljaren?

Du påstår att: "Vad frågan gäller är väl den föreningsstämma som hölls på inrådan av rättens ordförande under förberedelsen".


Det är märkligt att tingsrättens ordförande "inråder" till ett så
märkligt förfarande då det saknas köperbjudande att ta ställning till på extrastämman?

Ännu märkligare att denna oortodoxa "inrådan" inte omnämns någonstans i tingsrättens förlikningsdom?

Du får nog "bena ut" detta en gång till om det skall bli trovärdigt!

bästa från
bror.s

Anonym sa...

Klas Hoberg: Vilka personangrepp har du nu råkat ut för?

Varför svarar du inte på de frågor som ställs till dig?

Anonym sa...

Ditt inlägg visar på att du saknar basala kunskaper i ekonomi, men även i fråga om föreningsdemokrati.
Den senare frågan är att Hyresgästföreningen stämmer konkurrerande - och svagare - konkurrenter om medlemspengarna.
Försök att läsa innan du kommenterar. Tack
- Stolt i BRF Brinkan-Lehusen
-----------------------------------
Jag har läst, jag kan ekonomi, och det handlar inte om föreningsdemokrati i dessa ombildningsärenden.
Självklart vill en del människor inte köpa en lägenhet till marknadspris när man kan få den till vrakpris, det handlar om ideologi och solidaritet, svåra ord, jag vet ...
Hur stolt kan man vara när man blåser skattebetalare på miljoner och lurar gamla människor?

Anonym sa...

Som vanligt lämnas uppgifter utan verklighetsförankring. Här har man en strategi att upprepa osanningar hela tiden med hopp om att de till slut ska bli sanningar.

Ånyo påstås t ex att hgf skulle ha lämnat ut en persons skyddade identitet som ett led i en terrorhandling. Osant! Det var tingsrätten som av misstag lämnade ut adressen på den person som hade skyddad identitet. Det gjordes trots att det särskilt hade begärts av hgf:s jurist att uppgiften skulle sekretessbeläggas av tingsrätten. Tingsrätten har tagit på sig att de hade gjort fel och bett om ursäkt för det som inträffade.

Det är naturligtvis avsiktligt att man försöker hitta på uppgifter för att misskreditera hgf. Det gör man ju eftersom det saknas andra konkreta belägg för att hgf skulle bedriva någon sorts hetsjakt på brf som vill ombilda.

Sanningen är att hgf har företrätt medlemmar i tvister med brf i omkring 1 procent av alla genomförda ombildningar de senaste åren. Är det som kallas för hetsjakt?!

Hgf har varit ombud i 7 vunna processer. I 3 processer har man förlorat. I Lådkameran slogs en rättsprincip fast för första gången. Samtidigt pågick en process kring Ånghästen som vilade på samma rättsliga grund. Då tingsrätten slog fast vad som gällde återkallades Ångshästen. I Östberga lämnade ombildningskonsulten in ett falskt protokoll till bostadsföretaget, vilket har erkänts av brf. Det omkullkastade möjligheterna till en rättslig prövning.

Barbro Engman sa...

Klas vädjar om att jag ska ta ansvar och inte släppanigenom personangrepp mot honom. Jag ha floppar igenom kommentarerna, ingen rolig läsning men om jag skulle börja ta bort det som kunde rubriceras som angrepp så hittar jag inte tillnärmesevis så många som är riktade mot dig som sådan som är riktade mot Hyresgästföreningen. Vad sägs du om: grisigt värre HGF, smutsigt värre, Terror Terje, härskartekniker, politiska processer för att tjäna pengar, slagordsvänster, pampar, någon "big shot" till kollega till Terje ( den stod du själv för Klas) trotsiskter, trams från HGF, vifta bort, med alla till buds stående medle, svek, brutalt ojämt, smutskastar alla, bräka, knäppt, är du betald av PR konsulter, sånna lose cannons är det HGF stöttar, rättshaveriet bor på HGF osv. Vad säger du Klas om det tonläget?
Så fort jag tar bort en kommentar vilket är otroligt sällsynt blir jag anklagad för att censurera. Alterantivet är att släppa igenom allt, med känt resultat.
Det bästa är väl att hoppas att vuxna människor ska kunna ta ansvar alldeles själva för vad de skriver.
Till skillnad mot dig har jag inte anklagat dig för något. Jag har ställt ett antal frågor.

Barbro Engman sa...

Jag har semester och jag har inte min vanliga dator, det blir lite konstiga automatiska ordval inlagda ibland.Jag har alltså inte floppat igenom kommentarerna utan kollat igenom osv. Ber om ursäkt för att det ser lite konstigt ut ibland. Skriv nu ingen taskig kommentar om det är ni snälla.

Anonym sa...

Bror S.

Såvitt känt finns inga regler i lagen som hänger upp att hållandet av extra stämmor skall hänga ihop med ett konkret säljerbjudande.

Håll dessutom i minnet att förlikningsförslaget om extra stämma kom långt före förlikningsdomen i december. Mot den bakgrunden är det fullt naturligt att bedöma den hållna extrastämman i det sammanhang som rådde då, d v s innan förlikning träffades i december. En allmän rättsprincip är att senare inträffade omständigheter (förlikningsdomen i december) inte retroaktivt påverkar bedömningar gjorda på då kända omständigheter (förslaget att hålla en bekräftande stämma).

Slutligen Anonym 17.07.

TR slog inte fast en rättsprincip för första gången i fallet Lådkameran. Att hävda det är okunnigt. Rättsprincper slås fast av lagstiftaren eller HD, inte en TR. TR gjorde bara den enda möjliga bedömningen av principen som tydligt framgick av gällande lagstiftning – att folkbokförd betyder….just det folkbokförd. Ingen någorlunda läs och lagkunnig blev överraskad, troligen inte ens HGF:s egna jurister.

Anonym sa...

@17:49
Du skrev "En allmän rättsprincip är att senare inträffade omständigheter (förlikningsdomen i december) inte retroaktivt påverkar bedömningar gjorda på då kända omständigheter (förslaget att hålla en bekräftande stämma)."

Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår dock att en domare inte kan bestämma att en ny köpstämma skulle läka alla tidigare brister. Domaren kan alltså inte tvinga någon tredje ej delaktig part till något. Dessutom så var det ju stämma nr 6 som hölls av brf på helt eget initativ. Men det kanske var så du menade!

I Lådkameran prövades första gången om det skulle gå att motbevisa folkbokföringen. Frågan var: är det OK att rösta för en ombildning trots att man INTE bor i fastigheten men fortfarande är folkbokförd där. Tingsrätten sa att det var OK!

Tingsrätten riktade ingen kritik mot hgf som ville ha saken utredd. Hade saken varit uppenbar hade tingsrätten kritiserat processen, men det gjorde man inte. Det finns ingen rättspraxis på området, så då får man nog säga att tingsrättens och hovrättens dom får en vägledande verkan.

Spanaren sa...

Det är en skrämmande tanke att pajkastande grannar ska bestämma över varandras boende och förvalta en stor fastighet med allt ansvar det innebär.

På flera andra håll går trenden mot att vi köper tjänster istället för att göra jobbet själv. Så kommer - på sikt - också att ske på boendefronten. Professionellt förvaltade hyresrätter är framtiden. Vi köper tjänsten boende och slipper bekymra oss för fuktskador, istappar, trasiga kylskåp, ränteutveckling, osv.

Hyresrätter är ju dessutom helt nödvändiga för en fungerande och flexibel arbetsmarknad. Detta om något borde intressera politikerna. Ska bli intressant att följa fortsättningen och se om politikerna i Stockholmshems styrelse har någon fingertoppskänsla.

Anonym sa...

Hur kan du påstå att förslaget om extra stämma var ett förlikningförslag. Vem skulle förlikas med vem? Finns det några noteringar om det i TR?
Eftersom tiden för säljerbjudandet gått ut hade TR i så fall kollat med Stockholmshem om att de skulle accepetera resultatet av en köpstämma som genomfördes efter att deras erbjudande gått ut?
Det påstås att Brf inte hade råd att fortsätta. Brf och de kärande satt samlade på TR, ett avgörande väntade. Då bestämde sig Brf är medge talan och meddela Stockholmshem att de inte fått majoritet. Varför? Hade de inte kunnat säga vi har inte råd att fortsätta men vi kommer aldrig någonsin att erkänna att de kärande har rätt? Kan någon ex Klas Hoberg berätta vad det skulle kosta att fortsätta den lilla tid som återstod innan TR skull ge er rätt?
För ni måste ju ha varit 100% säkra på att ni hade rätt? Det är ju det som är obegripligt för alla.
Eivor

Anonym sa...

Anonym 18.14

Oavsett tillkom stämman på initiativ av rättens ordförande under förberedelse. Kallelse utgick efter att man kommit överens under förberedelsen att hålla extra stämman för att bekräfta tidigare åberopade resultat. Det kan man knappast komma undan. Frågan är då vad stämman har för dignitet. Sannolikt kan man argumentera för att den är adjungerad till den tvistiga stämman och då har Stockholmshem velat beakta det. Annars hade väl de avvisat köpet i samband med förlikningsdomen?

Som jag minns domen gick TR inte ens in på motpartens argumentation. För den som varit med ett tag, är det klart att TR därigenom riktar kritik mot HGF. Hade det varit en svår fråga som TR utrett, hade de urett från bägge perspektiv. Det gjordes inte, utan TR konstaterade att det som står i lagtexten gäller, inte det som inte står. Dessutom fanns tydliga uttalanden i förarbeten m.m. om avsikten med bestämmelsen. Att påstå att frågan var en svår och principiell juridisk fråga är okunnigt eller försåtligt.

Anonym sa...

Det är försåtligt och okunnigt att påstå att hgf blivit kritiserad när det inte står något om det i domen!!!!

Dessutom finns det väldigt tydliga uttalanden i förarbetena att det är hyresgästerna som bor i fastigheten som ska avgöra om den ska ombildas eller inte. De som har sitt boende någon annanstans skulle inte få avgöra det, vilket är väl rätt rimligt? Läs gärna på!

Anonym sa...

Adjungera? Adjungera en ny stämma till den tvistiga stämman? Vad är det för juridisk term?
Om det nu är så att Tingsrätten uppmanat Brf att ha en köpstämma efter att tiden gått ut och som skulle anses vara "adjungerad" till stämman 11 juni blir det ju ännu mera obegripligt. Vad var det som fick Brf att hoppa av och dra sig ur detta guldläge? Ännu har ingen svarat på varför Brf när de hade tagit sig till tingsrättens lokal ändrade sig och gick med på en fölikning? Vad hade det kostat Brf att sitta kvar och äntligen få reda på att de haft rätt, Klas? Hade ni inte kunnat avstå lite av de pengar bostadsrättsklippet hade gett när ni var så nära att vinna?
Eivor

Anonym sa...

Anonym 19.00

Vem som vill kan ju läsa domen om Lådkameran T-16371-09. Den som är van att läsa den typen av offentliga texter förstår också vad TR menar med att inte ens pröva HGF:s argumentation, utan helt gå på Lådkamerans argumentation och hänföra det till lagstiftarens skäl med bestämmelsen. Det är en ganska outtalad skarp kritik att inte ens sakligt värdera HGF:s argumentation. Mer nedsablad kan man knappt bli i en domstol utan att det skrivs rakt ut. Läs på;-)

Jag har läst på. Av prop 2002/03:12 s. 101 ff framgår att lagstiftaren inte har haft någon annan avsikt med bestämmelsen än vad som uttrycks i den, d v s folkbokföring är inte detsamma som faktiskt boende. Glasklart! Det uttalandet refereras också i domen om Lådkameran.

Du får gärna motbevisa uttalandet i förarbetena med de ”väldigt tydliga uttalanden i förarbetena” som du nämner.

Anonym sa...

"Outtalad skarp kritik", spännande retorik. Hur kan man påstå att hgf blir kritiserad när inget av detta på något sätt framgår av domen! När det inte finns något som helst annat konkret att kritisera hgf för så är det just det som är kritiken, att det inte står någonstans. Det är ju rena rama Kafkaprocessen.

År 2003 infördes kravet på att hyresgäster skulle vara folkbokförda på den aktuella fastigheten för att få rätt att rösta för en ombildning. Skälet till det var just att det är de riktiga boende som skulle avgöra frågan. Kravet hade sitt ursprung i det omfattande fusk som förekommit. Att påstå att lagstiftaren hade för avsikt att med den ena handen försöka komma åt fusket å med en andra handen upphäva syftet, är oriktigt. Det står ingenstans i förarbetena att det skulle vara OK att rösta för en ombildning även om man var bosatt någon annanstans.

Numera framgår det helt klart att den lagändring som infördes 2003 är otillräcklig. För det är väl ett rätt rimligt krav att ställa, att de som ska rösta också ska bo på fastigheten.

Anonym sa...

Terje!
Nu har du attackerat Skottet, men det kan bli dags att kriga på dina villkor nu.

Hur står det till med dina egna metoder, hur renhåriga är dom?

* Hos oss i Ånghästen röjde Terror-Terje och hans anhang en persons skyddade identitet i sin okynnesstämning (som för övrigt inte ledde nånvart). Otroligt vidrigt att utsätta en människa för det och äventyra dennes säkerhet. Det visar Terjes panik och vad han är beredd att ta till. Vidrigt!

* Själv bodde Terje i villa och gjorde ränteavdrag samtidigt som han uppbar ett lägenhetskontrakt. Samma sak som han stämt brf:er för. När tidningen City avslöjade detta blev Terje rasande över att sanningen kom fram.

* Terje har gått i bräschen för att utesluta oliktänkande medlem på södermalm. Han drog ärendet till förbundsstyrelsen och fick med Barbro Engman på sina tankar. Medlemmen uteslöts. På grund av sina åsikter...

Ska vi fortsätta, Terje...?

Anonym sa...

Men jösses så lågt (och felaktigt).
Ewa

Anonym sa...

Vad är det som är felaktigt?

Det är ingen hemlighet att Terje och Hyresgästföreningen röjde en persons skyddade identitet i sin okynnesstämning mot Ånghästen! Fullständigt vidrigt!

Att Terje bodde i villa och hade hyreslägenhet dessutom plus medlemsuteslutningen är också sant.

Obehagliga sanningar för vissa kan tyckas, men ändock lika sant för det.

Anonym sa...

Som vanligt lämnas uppgifter utan verklighetsförankring. Här har man en strategi att upprepa osanningar hela tiden med hopp om att de till slut ska bli sanningar. Därför får väl också sanningen upprepas:

Alltså, ånyo påstås att hgf skulle ha lämnat ut en persons skyddade identitet som ett led i en terrorhandling. Det är fortfarande Osant!

Läs noga nu: Det var tingsrätten som av misstag lämnade ut adressen på den person som hade skyddad identitet. Det gjordes trots att det särskilt hade begärts av hgf:s jurist att uppgiften skulle sekretessbeläggas av tingsrätten. Tingsrätten har tagit på sig att de hade gjort fel och bett om ursäkt för det som inträffade.

Det är naturligtvis avsiktligt att man försöker hitta på uppgifter för att misskreditera hgf. Det gör man ju eftersom det saknas andra konkreta belägg.

Barbro Engman sa...

Jag tar sällan bort kommentarer . Men igår tog jag bort en och samma kommentar flera gånger. Den var full av anklagelser som dessutom var felaktiga. Men denne någon som givetvis tillhör den skara som gömmer sig bakom den anonymitet man har möjlighet till satt vid datorn och la in samma kommentar om och om igen och kände sig kanske osedvanligt nöjd med sig själv.

Hur ska det vsra möjligt att kunna ha öppna debattforum?Är det verkligen helt omöjligt att få till en diskussion på en någorlunda hög nivå?

Nu har mitt blogginlägg renderat mig 95 kommentarer av mycket skiftande slag och innehåll men det blir väldigt tydligt vilka djupa konflikter som följer i ombildningarnas spår.

Anonym sa...

Hur ska det vaar möjligt att kunna ha ett öppet debattforum?

Jo, Barbro genom att aldrig censurera.

Vad personen i fråga skrev vet jag inte men om anklagelserna är falska spelar det väl ingen roll om andra läser dem? eller?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

@ jonas

Barbro har skrivit tidigare att rena personangrepp raderas.
Vilket säkert gynnar både demokratin och debatten.

Söderhöna

Barbro Engman sa...

Men Jonas, det spelar väl en väldig stor roll. Hur ska människor kunna veta om anklagelser som riktas mot en person är sanna eller falska? Den som slänger ur sig en massa påståenden vill ju att människor ska tro på dem. Dessutom borde vi väl behandla varandra med respekt det borde väl en så högstående varelse som människan klara av.

Anonym sa...

Hej Barbro
Visst ska vi behandla varandra med respekt.

Att männisakan är en högståeende varelse håller jag dock inte med dig om. Vi människor är djur och inte ett dugg bättre snarare sämre. Vi har intelligensen och medvetandet men utnyttjar ändå andra människor för egen vinning.

Vidare har det ju varit falska anklagelser mot mig men dessa ligger kvar i din blogg.

Mvh
jonas

Anonym sa...

Anonym 21:24

Som jag har skrivit flera gånger, är det vanligt att man kritiserar genom att tiga i offentliga texter. Den som har för vana att läsa och själv skriva sådana texter vet att det bästa sättet att kritisera är inte att skriva rakt ut att någon har fel. Det anses ofint inom den svenska myndighetskulturen. Däremot är budskapet glasklart till HGF idet här fallet, när TR inte med ett ord i sina domskäl berör HGF:s argumentation. TR redovisar inte ens en hypotes kring HFG:s argument om hur lagstiftningen skulle tolkas, vilket en domstol alltid gör när den juridiska frågan är svår. Du räknar jag med att du är läskunnig så pass att du förstår vad jag skriver och kan begripa innehållet också. Sedan förstår jag att du inte själv är så erfaren i den här typen av texter eftersom du inte är bekant med tekniken.

Angående vad som står i förarbetena är det du säger fel. Det är bara att läsa prop 2002/03:12 s. 101 ff så framgår att det är var man är folkbokförd som avgör om man har rösträtt, inte det faktiska boendet. Den meningen är tillräcklig för att förstå att man därmed avser att någon faktiskt kan bo någon annanstans, men ändå vara folkbokförd på fastigheten som skall ombildas. Dessutom står det klart och tydligt att det inte är de boende som skall avgöra, utan hyresgästerna, d v s de som har ett hyreskontrakt oavsett var de faktiskt bor. Det är bara att läsa innantill. Du får som sagt gärna visa var förarbetena tar upp din tolkning av vad som sägs. Såvitt känt finns ingenting om ”riktiga boende”. Lagstiftaren var väl medveten om följderna av bestämmelsen, men godtog dem. Dessa är också refererade i domen om Lådkameran. Det framgår också av nämnda prop. Så du har helt enkelt fel.

Ditt sista påstående är en politisk fråga och HGF som deltog i utformandet av nuvarande lagstiftning var helt med på vad gällande bestämmelse hade för innebörd och vilka följder den skulle föra med sig. Det framgår av remissmötena på justitiedepartementet kring den aktuella bestämmelsen. Mot den bakgrunden var upprördheten över HGF:s tilltag mot Lådkameran och Ånghästen av förklarliga skäl stor.

Anonym sa...

Du använder en klassisk härskarteknik genom att försöka förringa en opponent genom att hänvisa till egen kunskap och erfarenhet. Men...

Du skriver att hgf fått "skarp kritik" av tingsrätten för sitt agerande i Lådkameran. Den var visserligen inte uttalad, säger du, inte på annat sätt än genom att den inte var uttalad!

Om tingsrätten hade skarp kritik mot hgf då hade det givetvis framkommit på ett eller annat sätt. Nu gjorde det inte det och du underskattar verkligen tingsrättens auktoritet och roll. Dessutom bedriver du en kafkaprocess, hur ska en som är anklagad kunna bevisa sin oskuld genom att försöka motbevisa något som inte finns!

Din typ av argumentation visar också att finns det inget annat att kritisera hgf för så kan man alltid kritisera dem för det som inte är uttalat. Hoppas någon annan förstår vad jag menar...

Anonym sa...

Forts…

Sedan påstår du vidare att det skulle vara tillåtet att få rösta även om man inte bodde där hyresgästen var folkbokförd. Fel igen! Domen i Lådkameran betyder att man inte kan föra bevisning mot att en hyresgäst som röstat egentligen bor någon annanstans. Det räcker således att hyresgästen är folkbokförd där. Lagen förutsätter nämligen att människor är folkbokförda där de bor.

Det framgår även av en annan lag, nämligen Folkbokföringslagen. Det du nu påstår är att den lag du avser skulle tillåta att hyresgäster var folkbokförda någon annanstans än där de bor. Det är dubbelfel eftersom det varken är tillåtet i den lag du avser eller i Folkbokföringslagen.

Jag tar mig friheten att hänvisa till ett vägledande (och skriftligt) uttalande i förarbetena, faktiskt till samma sida som du hänvisar till, prop. 2002/03:12 s 101. Uttalandet tillkom i samband med den skärpning av lagen som infördes den 1 april 2003.

Där står följande: ”Att bostadsrättföreningar bildas med medlemmar som visserligen har giltiga hyreskontrakt avseende lägenheter i huset men som ändå inte bor där har uppmärksammats på senare tid, framför allt i Stockholm. Sådana förfaranden överensstämmer knappast med lagstiftarens intentioner bakom reglerna om ombildning. Dessa regler syftar till att ta tillvara de boendes intressen. Att ombildning bör ske på de boendes villkor samt att de boendes intressen, önskemål och synpunkter bör tillgodoses vid övergång från hyresrätt till bostadsrätt har framhållits som utgångspunkter för regleringen.”

Kan man tänka sig att att det står på samma sida som du hänvisar till :-)

Uttalandet visar också att du har fel på en ytterligare punkt. Du påstår att det skulle saknas uttalande om att det är de boende som ska bestämma om fastigheten ska ombildas eller inte. Du menar att det bara skulle stå ”hyresgäster”. Läs därför noga en gång till här ovan så ser du att ombildningar ska genomföras av de boende i fastigheten. De som har boendet ordnat på annat håll ska således inte få delta i en omröstning.

Så då undrar jag bara vem som håller på med "tilltag" hgf, du eller de hyresgäster som egentligen bor någon annanstans än där de är folkbokförda.

Anonym sa...

Anonym 12:53

Enkelt uttryckt: om TR tyckte att HGF hade någon substans i målet hade man värderat deras argument och skrivit något i stil med ”mot bakgrund av det anförda talar övervägande skäl för...”. Det är så det brukar se ut när frågan är svår och att käromålet därför har visst fog. I fallet Lådkameran uttrycker sig inte TR så. Man tar inte upp något som talar för HGF:s sak, trots att HGF inkom med tydliga och väl utvecklade yrkanden. i domskälen nämns de inte och det är givetvis avsiktligt. TR tycker helt enkelt att yrkandena är skräp och inte värda att tas upp i en seriös analys. Vore de det skulle TR ha tagit upp dem. Så enkelt är det och huruvida du kan förlika dig med eller inte är snarast ditt problem. Det är alltid lite lättare när man förstår verkligheten.

För övrigt kan jag konstatera att du inte har lyckats prestera något uttalande i förarbetena som stödjer din hypotes om att frågan var juridiskt mycket svår och därför berättigad att pröva i en domstol.

Bengt sa...

Håller med insändare i Mitt i Söder, läs sidan 2!

http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/soderort_b.html

Bengt

Resthysresgäst sa...

Bengt:
Insändaren från Brf Rotemannen var bland det mest förvirrade jag läst.
Vem är det som anonymt anklagar folk för att inte stå för sina påståenden?
Vad består insändarskrivarens ganska grova anklagelser av?
Det känns ärligt talat som en väldigt bitter människa som vill spy lite galla.
I kvarteret Rotemannen blev det för övrigt nej till ombildning med bred marginal, så vad är skribenten egentligen ute efter?

Anonym sa...

Jag kan ju bara säga att "falska" påstående var det i Lådkameran också, det var inte bara om en person var skriven på en adress eller bodde någon annanstans. Utan där var det en hel del andra saker som personen (som klandrade via HGF) försökte med.
Osanningar helt enkelt, Tex. att den personen inte infann sig på stämman (den personen var in och vittnade att den varit där och röstat JA)
Flera personer var in och vittnade för att bevisa hans lögner.
Helt sjukt hur man kan få bete sig så och sen ha hjälp av HGF till det också.

Men det positiva i det hela att
Lådkameran kunde "knäppa" dem på näsan. Man gör inte så!

Och nu är Lådkameran ombildad och allt har blivit till det mycket bättre.
Även för hyresgästerna. Inga hyreshöjningar, bättre service.
Många förbättringar har skett redan. Alla verkar nöjda och inge bråk eller osämja något mer, vad jag märker i alla fall!
Finns säkert någon som inte är nöjd, men de var de troligtvis inte nöjd innan heller.
Jag har fått portkod, städningen har blivit många plus bättre i porten. Snygga mattor. Bra snöröjning har det varit. Snyggt på gården. Snart en ny balkong. Fönster renovering på gång.Ja, det är mycket på gång och grannarna pratar och hälsar glatt på varandra.

Anonym sa...

Anonym 12:53

Din forts.
Jag blandar inte in din personliga situation i min argumentation. Så jag förstår inte vad min boendesituation skulle ha med saken att göra?

Det är bara att läsa domen. Inget krav på faktiskt boende innebär de facto att man kan vara bosatt på annan plats och också ha legitima skäl till det och ändå vara folkbokförd på fastigheten. Folkbokföringslagen tar hänsyn till det med flera undantagsregler, där man kan ha dubbel bosättning.

Angående uttalanden i prop. Du måste läsa hela texten. På s. 103 under rubriken ”Ett krav på folkbokföring på fatigheten” och ”Risker för kringgående av ett krav på folkbokföring m.m.” på s. 104. finns den s k specialmotiveringen. Där är kärnan i propens värde som auktoritativt uttalande. Det du refererar till är de allmänna intentionerna bakom och dessutom ryckt ur sitt sammanhang. De bryr sig ingen om.

TR har dömt efter vad som står i lagen och byggt sin dom på relevanta uttalanden i proppen, uttalanden som är tydliga. På dig låter det som att TR hade en svår juridisk nöt att knäcka. Det hade de inte. Hade den varit svår och osäker, hade HGF fört den vidare till HovR och HD för att få ett prejudikat. Det gjordes nu inte. Undra varför? Du kämpar förgäves...

Anonym sa...

Som sagt, kafkaprocess. När t o m uttalanden från förarbetna presenteras så är de ryckta ur sitt sammanhang.

Då kämpar man faktiskt förgäves...

Anonym sa...

Anonym 14:43

Om du tycker att mina referenser är ryckta ur sitt sammanhang, så är det din sak. Jag tror de allra flesta andra som läser propen inte delar din uppfattning. Vill man inte förstå är det inget att göra. Du kämpar förgäves främst mot din egen vanföreställning.

Anonym sa...

@anonym 14:43

Slut på krutet? Gick inte å förfalska mer va?

Anonym sa...

Anonym 14.43. När du läser propositioner, lägg krutet på det som står under rubrikerna "Regeringens överväganden" Det är där du hittar "uttalanden" om lagstiftarens intentioner, det som har tyngd i en juridisk argumentation. Det övriga du hänvisar till kan självfallet användas som argument, men väger lätt i sammanhanget.

Det är inget Kafka-trams. Det är så det är.

Anonym sa...

E de´ inte lite konstigt, när en person hänvisar till en specifik sida i en proposition så är det okej. Men när en annan person gör samma sak, hänvisar till exakt samma sida, då är det ryckt ur sitt sammanhang och ska negligeras.

I mina ögon ser det ut som en Kafkaprocess.

Anonym sa...

Anonym 11.56

Nä du, så är det inte. Varken Kafkaprocess eller konstigt i övrigt. Det går helt enkelt inte att hänvisa till inledningen i propen som är allmänt hållen och påstå att det talar för en sak, när fortsättningen och specificering av sakfrågan sedan talar för en annan sak. Då har den specificerade texten företräde. I inledningen talar regering om vad den vill i stora drag, i avsnittet senare talar regering om vad den faktiskt tycker skall regleras. Det senare är mycket tydligare och har juridisk tyngd, inte allmänna vilje yttringar. Vad du än tycker om det, så är det så verkligheten fungerar och det är fullständigt logiskt.

Så när du refererar till inledningstexten och tycker att du får stöd för din uppfattning, har du ryckt texten ur sitt sammanhang eftersom preciseringen längre fram i texten är den väsentliga. Det är bara att köpa. Kan du inte det, kämpar du faktiskt mot dina egna vanföreställningar. Jag kan bara nöja mig med att regeringen har uttryckt sin uppfattning klart i frågan, samma synpunkter som TR gick på i Lådkameran. Det räcker egentligen som argument mot att du har fel och jag rätt.

Anonym sa...

Nu är det verkligen en pseudodebatt. Ursprungligen handlade allt om Skottets fuskande vid en ombildning. Senare utvecklades det hela till att Skottet ville göra sig själva till martyrer där hgf varit snart allting som går att hitta på. Därefter har flera kommentarer kommit att handla om andra ombildningar, t ex Lådkameran och Ångshästen men väldigt lite om de 7 andra processerna som hgf vunnit.

När det gäller Skottet skiljer sig den processen från Lådkameran och Ånghästen, i det sistnämnda handlade frågan mer om vilken betydelse röster skulle ha som var avgivna av hyresgäster som inte bodde på de aktuella fastigheterna men som var folkbokförda där. Domstolen slog då fast att i Lådkameran går det inte att motbevisa en felaktig folkbokföring. Därefter återkallade hgf målet mot Ånghästen som vilade på samma grund.

Numera förs någon sorts diskussion där hgf anklagas för sådant som tingsrätten menat men som inte skriftligen uttryckts. Sedan görs hänvisningar till samma sida i en proposition men när det talar för hgf så är innehållet ryckt ur sitt sammanhang.

forts...

Anonym sa...

Du far med osanning. Domen i Lådkameran handlade om att folkbokföring och inte faktiskt boende var avgörande för rösträtten. TR stödde sig på regeringens uttalande i propen. Rättsfrågan rörde inte på något sätt huruvida det gick att motbevisa eller bevisa en felaktig folkbokföring. Skulle en sådan ha förekommit var det inget TR kunde konstatera och korrigera retroaktiv, vilket också följer av 35 § 2 st folbokföringslagen. Så det bästa är att vi nu kan konstatera att dina skarvningar på svårighetsgraden av frågan i TR och dina minst sagt hemkokade lagtolkningsmetoder, osökt leder fram till en del av huvudfrågans beståndsdelar. HGF:s ansvar och trovärdighet i processer mot ombildningar.

Vad de flesta har kunnat konstatera, förutom du då, är att HFG i målen mot Lådkameran och Ånghästen använde domstolsväsendet för att förhala och försöka förhindra en ombildning som byggde på legitima grunder. Rättsfrågan var i TR inte svår och tog TR ett fåtal sidor att beskriva. Svåra frågor brukar tarva utredningar på tio till tjugo sidor, minst. Rättsfrågan var löst redan i propen, vilket naturligtvis HGF kände till, men låtsades inte om därför att man ville förhindra ombildningarna. Av det skälet var HGF:s trovärdighet i frågan noll. Därför är det legitimt att ifrågasätta HGF:s syfte och trovärdighet ifråga om Skottet.

Alla som vill kan läsa propen här
http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/29/21786d57.pdf

Jag tror inte särskilt många håller med dig här faktiskt.

Anonym sa...

forts...

Nu påstås vidare att det tidigare redovisade citatet från förarbetena inte har den betydelse som angetts. Man hänvisar till att uttalandet saknar tyngd eftersom det inte skulle vara regeringens ställningstagande.

Det påstås också att man inte behöver vara folkbokförd där man bor och att lagen som gäller ombildningar skulle tillåta att hyresgäster får bo någon annanstans och ändå rösta.

Det påstås att det räcker med att vara hyresgäst för att få rösta och att kravet på att det är de boende som ska avgöra frågan är fel.

Sanningen är följande;
Så här står det i propositionen s 15 under rubriken "Slutsats"; Enligt regeringens mening är det mycket angeläget att så långt möjligt säkerställa att ombildningar till bostadsrätt faktiskt sker på de boendes villkor och att de i huset boende hyersgästerna inte förbigås vid ombildning. Regeringen anser därför att det finns anledning att ställa upp ett krav på att en bostadshyresgäst skall vara folkbokförd på fastigheten för att få biträda ett beslut om ombildning till bostadsrätt."

Uttalandet visar att alla ovan nämnda påståenden är felaktiga. Det är regeringens ställningstagande, man måste vara folkbokförd där man bor. Det står inte någonstans i någon lag att man kan rösta även om man är bosatt någon annanstans. Slutligen är det också de som faktiskt bor i fastigheten som ska avgöra frågan, det räcker således inte med att ha ett hyreskontrakt.

Jag tycker att om man ska hänvisa till källor, t ex förarbeten ska man vara noga att citera dem korrekt. Men att vara oärlig för att försöka vinna egna fördelar och opinionen är ett tydligt signum för de som vill ombilda till varje pris.

Därför blir det smått löjligt att disktuera på vilken sida något står och under vilken rubrik, när man vet vad som gäller. Det blir t o m lite komiskt när en ombildningsivrare först hänvisar till en sida i propositionen och när denne sedan möts av ett citat från just den sidan som går emot brf-anhängaren, då är det ryckt ur sitt sammanhang. Pseudodebatt!

Anonym sa...

@ 14:25
Du har inte läst inlägget, och har du det har du inte förstått.

Domen i Lådkameran slog fast att i den processen fick man inte motbevisa att en hyresgäst bodde någon annanstans! Det framgår ju tydligt av det tidigare inlägget!

Men det strider ändå mot lagen som säger att det är de boende som ska avgöra frågan. Men hgf fick inte bevisa att det fanns hyresgäster som iofs var folkbokförda där men som ändå inte bodde i huset.

Sedan levererar du allmänn rappakalja om hgfs syften. De har bara prövat 10 ombildningar av omkring 1000 stycken. Det kan man kritisera hgf för, det borde har varit många många fler.

Jag tänker inte nedlåta mig till att kommentera dina kunskaper, erfarenhet eller auktoritet. För det vet jag ingeting om, och det är ju faktisk lika mycket som du vet om mina...

Anonym sa...

Anonym 14.37

Så här säger lagen.

19 § En bostadsrättsförenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall fattas på en föreningsstämma. Beslutet är giltigt, om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i bostadsrättsföreningen och, vad gäller bostadshyresgäster, folkbokförda på fastigheten. Vid beräkningen av antalet lägenheter tillämpas 1 kap. 5 § andra stycket.
Protokollet från föreningsstämman skall innehålla uppgift om hur rösterna har beräknats och hållas tillgängligt för hyresgästerna och ägaren av huset. Lag (2003:31).

Sedan tillåter jag mig att i följande citat från dig markera det väsentliga.

”Sanningen är följande;
Så här står det i propositionen s 15 under rubriken "Slutsats"; Enligt regeringens mening är det mycket angeläget att så långt möjligt säkerställa att ombildningar till bostadsrätt faktiskt sker på de boendes villkor och att de i huset boende hyersgästerna inte förbigås vid ombildning. Regeringen anser därför att det finns anledning att ställa upp ett krav på att en bostadshyresgäst skall vara folkbokförd på fastigheten för att få biträda ett beslut om ombildning till bostadsrätt."”

Citat från s. 103 i propen

”Ovan har konstaterats att krav på faktiskt boende på den aktuella
fastigheten för att få biträda ett beslut om ombildning i och för sig framstår
som rimligt, men att ett sådant krav ändå är mindre lämpligt eftersom
det inte passar för den prövning som inskrivningsmyndigheten har att
göra. De rekvisit som inskrivningsmyndigheten skall kontrollera bör
nämligen vara lätt konstaterbara och påvisbara vid en skriftlig handläggning.”


Står inte mycket om att man skall var BOSATT, va!?

Anonym sa...

Boende=bosatt!

Anonym sa...

Folkbokförd=där man är bosatt=boende

Anonym sa...

Anonym 15:35

Nej, du har fel. Att vara folkbokförd innebär att man har fått ett beslut om folkbokföring från Skatteverket, oavsett om beslutet bygger på korrekta eller felaktiga grunder. Man kan alltså vara folkbokförd utan att vara bosatt, vilket sker regelmässigt. Det leder automatiskt till att folkbokförd inte är lika med bosatt. Fullt logiskt alltså! För ville regeringen ha ”bosatt” i lagen hade de infört det, vilket inte skedde. Tvärtom tyckte regeringen inte att lösningen var bra, vilket framgick av citatet ovan från s. 103 i propen.

Så här skriver TR i domen:

”Sammanfattningsvis är det enligt tingrättens mening TYDLIGT (min vers.) att lagstiftarens avsikt är att, i enlighet med lagens ordalydelse folkbokföringen och inte det faktiska boendet eller något annat ska vara avgörande för röstens giltighet. Oavsett var X faktiskt bodde vid tiden för föreningsstämman – någon utredning till stöd för påståendena i denna del är inte presenterad i målet – är det ostridigt att han då var folkbokförd på fastigheten. Hans röst är därmed att anse som giltig.”

Så här skriver du.

”Domen i Lådkameran slog fast att i den processen fick man inte motbevisa att en hyresgäst bodde någon annanstans! Det framgår ju tydligt av det tidigare inlägget!”

Det står inte alls så i domen. Det som står, inskjutet i en strecksats, är det inte har presenterats någon utredning i målet. Det är allt. Det är de självständiga satserna som betyder allt. X var folkbokförd och hade därför rösträtt.

Anonym sa...

Nej, DU har fel! Det är straffbart att inte vara folkbokförd där man är bosatt. Alltså behövde regeringen inte skriva det eftersom det framgick av annan lag.

Anonym sa...

Herregud! En av er bygger sin argumentationen på juridik, den andre på ideologi. Inse att ni inte kommer längre i den här debatten.

Och du, 21.40. Det är INTE straffbart att inte vara folkbokförd där man är bosatt. Där hittar du på. Det blev aldrig lag av de tankarna.

Anonym sa...

@22:01 m fl
Herregud, återigen desinformation kring lagregler och dess betydelse. Därutöver förvirrande inlägg om domars betydelse. Det ÄR påhittat!

Trots hänvisningar och exakta citat så menar man fortfarande att det skulle vara lagligt att rösta för en ombildning även om var bosatt på annat håll men felaktigt folkbokförd på den fastighet som ska ombildas. Det är det alltså inte. Däremot betyder domen i Lådkameran att man inte får föra bevisning mot oriktig folkbokföring.

Man påstår fortfarande att när regeringen skriver "boende" i förarbetena så skulle det innebära att det räcker med ett hyreskontrakt. Nä, inte heller det är riktigt. Boende betyder precis vad det betyder, att vara fysiskt närvarande i lägenheten.

Nu påstås också att det inte skulle vara straffbart att fuska med folkbokföringen, men det är också fel. Det är straffbart!

I Folkbokföringslagens 43 § står det; "Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25 eller 26 § skall dömas till penningböter."

I de hänvisade paragraferna framgår skyldigheten att anmäla flyttning.

I Folkbokföringslagens 7 § står det vidare:
"En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist."

Jag beklagar att i ett inlägg behöva använda utrymmet till att citera lagtext, men det blev återigen nödvändigt! Men jag tror inte att det hjälper, för vill man inte förstå så...

Anonym sa...

Det är rätt som anonym 22.01 skriver.

Jag argumenterar utefter juridiska fakta, min meningsmotståndare efter sin politiska ideologi. Dessvärre är nog han/hon inte medveten om det, utan fast övertygad i sin okunnighet, om att han/hon har juridiskt relevant stöd för sin uppfattning. VDB kanske borde läsa ”Finna Rätt - juristens källmaterial” som man läser på introduktionskursen i juridik på universitetet.

Du, anonym 07.01 skriver följande:

”Trots hänvisningar och exakta citat så menar man fortfarande att det skulle vara lagligt att rösta för en ombildning även om var bosatt på annat håll men felaktigt folkbokförd på den fastighet som ska ombildas. Det är det alltså inte. Däremot betyder domen i Lådkameran att man inte får föra bevisning mot oriktig folkbokföring.”

Var i domen om Lådkameran står det du påstår, att man inte FICK bevisa oriktig folkbokföring, citera gärna och ange sida i domen?

Din citerar lagtexten stämmer, men du förstår ändå inte att medan fel folkbokföring utreds och kanske omprövas, är X fortfarande folkbokförd på adressen och har rösträtt på stämman av det skälet. Man kan inte folkbokföras på en annan adress retroaktivt 35 § folkbokföringslagen. Det är så enkelt om man kan läsa och förstå. Det är inte svårt. Det är bara att tillämpa lite logiskt tänkande.

Jag kan bara konstatera att lagtexten ger mig rätt, propen ger mig rätt och TR ger mig rätt. Inse att din åsikt saknar. Alla som kan något om de här sakerna vet att dina invändningar mot mina åsikter inte når långt.

Beklaga inte att du tar utrymme i anspråk för att visa din sak. Däremot bör du kanske beklaga att din intellektuella hederlighet inte förslår särskilt långt.

Anonym sa...

Du menar fortfarande att det skulle vara tillåtet att rösta för en ombildning trots att man är bosatt någon annanstans men var felaktigt folkbokförd på fastigheten som ska hålla en omröstning. Det är fortfarande fel och jag har tydligt redogjort för det. Ledsen, men lagtext och förarbeten kan inte vara tydligare.

Om jag missat något så ber jag dig redovisa var det står i lagtexten eller i förarbetena att hyresgäster får rösta trots att de är bosatta någon annanstans.

Beslutet i Lådkameran innebar att hyresgäster KAN rösta fast de inte bor där. Skälet är att man inte får bevisa att folkbokföringen är oriktig! Vilket naturligtvis är en brist eftersom det är de boende som ska avgöra om fastigheten ska ombildas.

Gällande rätt är; För att få rösta för en ombildning ska man vara bosatt på fastigheten. Punkt slut!

Sedan tänker jag inte sjunka så lågt att jag ifrågasätter din intellektuella förmåga, erfarenhet, kunskap etc. Jag kan dock ifrågasätta dina syften med denna typ av uppgifter du sprider och vad du försöker uppnå.

Anonym sa...

Kanske du, anonym 17.00, ska kontakta Hyresgästföreningens jurister. Även de vet numera vad kravet på "folkbokförd" i bostadsrättslagen innebär.

Kurt sa...

Måste skratta! TR dömde som de dömde och Lådkameran vann, är det så svårt att förstå...Att hålla på vinkla och tycka som MAN SJÄLV VILL är rent av idiotiskt. Precis som HGF tycker, men hade fel i TR! Juristerna där borde läsa på lite, precis som alla andra som tolkar "lagen" på sitt eget vis!

Nu var det ju så att Lådkameran vann i TR, sen kan ni tolka lagen precis som ni vill, men TR har en annan syn/lag.

Ändra lagen får man göra någon annanstans.

Sen att okynnesstämma med en massa andra lögner känns ju inte heller så väldigt smart!

Fan de gör ju sig bara till åtlöje i rätten och hos sina medlemmar...

Tappar förtroende.

Kurt

Anonym sa...

Hahaha... Kurt, Kurt. Du har läst på dåligt. Vadå okynnesstämma? Hgf har stämt bostadsrättsföreningar i 1% av alla ombildningar som genomförts de senast åren.

"Det är ju helt vansinnigt, hur tänker hgf egentligen, jag blir så upprörd, vad håller dom på med" ;-)

Kurt sa...

Må så hända det bara stämt 1%.
Jag pratar om Lådkameran!
I Lådkamerans fall var det bara förtal och lögner från medlem och HGF ställde upp med ombud.
De körde ett rent politiskt spel i TR.= Åtlöje!

Efter Lådkamerans fall har HGF lugnat ner sig i alla fall, på sin sk HÄXJAKT mot ombildning.

Man får gärna vara emot ombildningar och jobba för det, men kör ett rent spel i så fall.

Det kan ingen säga att så gjordes det i Lådkameran.

Var lögner från början till slut, påstod att vissa personer inte var på köpstämman etc.

Sprang och ringde på dörrar och nästan hotade folk att ta tillbaka fullmakten etc.

Finns massor att ta upp, skulle kanske publicera medlemmens lappar som han bombarderade boende med och alla lögner som stod på dem.

Det fanns inget fusk i Lådkameran.

Ärlighet kommer längst och nu är Lådkameran, efter 2 år en bostadsrätt.
ÄNTLIGEN!

KURT

Anonym sa...

Ni gjorde väl en polisanmälan om förtal, eller?

Anonym sa...

Anonym 17:00

Ledsen, men du har läst flitigt men inte förstått. Jag kan också konstatera att du inte lyckas visa var i domen det står att man inte motbevisa en felaktig folkbokföring. Det kan väl inte vara så svårt om allt är så tydligt som du påstår. Jag har inte sjunkit särskilt lågt, utan bara konstaterat fakta kring din intellektuella hederlighet så långt. Visa ditt påstående från domen, så tar jag tillbaka det jag har skrivit. Eftersom jag vet att det inte går och att vi har fri bevisföring i svenska domstolar, så konstaterar jag att 1. lagtexten ger mig rätt 2. propen ger mig rätt. 3. TR ger mig rätt. Kan man ha mer fel än vad du har nu?

Anonym sa...

@ 11:48
Du har påstått att man kan hålla en köpstämma utan att det finns något konkret erbjudande. Det är fel!

Du har påstått att rättens ordföranden skulle ha ett inflytande över hur tredje och helt utomstående part skulle agera. Det är fel!

Du påstår att att en senare genomförd stämma skulle kunna vara "adjungerad" till en tidigare stämma. Det är fel!

Du har påstått att hgf blev skarpt kritiserad av tingsrätten bara av det faktumet att det inte stod att de blev kritiserad. Det är fel!

Du har påstått att man inte behöver vara folkbokförd där man bosatt. Det är fel!

Du har påstått att det inte är de boende som ska avgöra om fastigheten ska ombildas. Det är fel!

Du har påstått att mina citat från förarbetan är hämtade från fel ställe i propositionen. Det är fel!

Du har påstått att mina citat från förarbeten är ryckta ur sitt sammanhang. Det är fel!

Du har påstått att lagen tillåter en röst från en hyresgäst även om man inte boende på fastigheten som är föremål för en omröstning. Det är fel!

Du har påstått att det inte är straffbart att vara felaktigt folkbokförd. Det är fel!

Du påstår att jag argumenterar utifrån en politisk ideologi. Det är fel.

Du påstår att du argumenterar utifrån juridiska utgångspunkter. Det är fel!

Du har påstått att du har stöd för alla dina uttalanden i lagtext, förarbeten och dom. Det är fel!

Du har påstått att jag är intellektuellt underpresterande. Det tänker jag inte kommentera.

Du påstår att du är kunnig, insatt och erfaren i dessa frågor. Det tror inte jag på.

Jag påstår att man måste vara boende på en fastighet för att få rösta för en ombildning. Det tror inte du på!

Tror du verkligen att vi kan komma längre i den här diskussionen?

Anonym sa...

Spelar inte särskilt stor roll hur mycket du tycker saker och ting skall vara. Lagtexten säger emot dig, regeringen talar om hur man skall tolka lagtexten och TR har gjort just det i Lådkameran. Lådkameran och Ånghästen vann över de åsikter du har. Är väl ganska uppenbart vem som har rätt. Dina teser har jag redan vederlagt tidigare och tänker inte upprepa här, bara konstatera att mina sidan av saken har vunnit.

Anonym sa...

@19:28 se 18:42

Anonym sa...

Det verkar som om det blev ett nej till ombildning i Skottet:

http://skottet2.wordpress.com/2011/03/21/det-blev-ett-nej/

Anonym sa...

Jäpp, den borgerliga majoriteten i Stockholmshems styrelse gick inte på gråtvalsen. Har man fuskat så har man, då hjälper det inte med att hålla 6 köpstämmor...

Anonym sa...

Hyresgästerna sa nej till en ombildning vid 4 köpstämmor. Men det accepterade Brf inte utan ville hålla på tills man fick "rätt beslut". Snacka om att köra över demokratiskt fattade beslut.

Sedan är det faktiskt pinsamt att Brf Skottet 2 försöker anklaga Stockholmshem för att ombildningen misslyckades. Det ansvaret får faktiskt Brf själv ta på sig.

Se Brf skrivelse till Stockholmshem:
http://skottet2.files.wordpress.com/2011/03/ladda-ner-brev-till-bjc3b6rn-ljung-stockholmshem-2011-03-161.pdf

Den slutsats man kan dra av detta är att det finns någon sorts anständig gräns (!) för hur en ombildning får gå till.

Anonym sa...

Ja, stockholmshems styrelse hade ett tufft beslut, men gjorde helt rätt. All heder åt dom.
Undrar fortf varför skottet var tvunget att ha så många köpstämmor? Varför accepterades inte de första resultaten?

Anonym sa...

20 mars 11:48

TR dömde ju som jag argumenterar för och det räcker ju för att veta vad som är rätt och fel. Eftersom du inte har visat var det står att TR förbjudit bevisning om fel folkbokföring i lådekameradomen, kan du inte göra troligt att din tes håller och en av hörnstenarna i din argumentation. faller. Men bevisa gärna att TR skriver att man inte får motbevisa en felaktig folkbokföring. Slutsatsen blir att man får folkbokföra sig och samtidigt rösta för en ombildning, även om det bryter mot folkbokföringslagen. För den regel domstolen tillämpar är bostadsrättslagen.

Anonym sa...

När kommer insikten att allt inte gått riktigt rätt till? isåfall borde det inte vart problem med ombildning för länge länge sedan.

Men jag hoppas ni nu kan lägga allt detta bakom er och gå vidare.
/a