10 juni 2010

Anders Borg erkänner skatteorättvisa


Anders Borg grubblar över den skatteorättvisa som drabbat hyresrätten

Igår blev det inget tittande på Arga Snickaren. Jag var på hyresgästmöte i Uppsala.

Men ryktet förtäljer att Anders Borg medverkade i programmet och för första gången hördes han säga att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

Det bådar gott. Första steget mot förändring är att man erkänner problemet. Nästa steg är själva genomförandet av förändringen.

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har tagit fram ett förslag till skattereform för hyresrätten vilket underättar jobbet för Anders Borg.

Så nu är det väl bara att invänta på besked om när förslagen beräknas vara genomförda?

5 kommentarer:

Lottie-Ann sa...

Hyresgästföreningen saboterar ombildningar genom att stämma bostadsrättsföreningar trots att kärandena saknar rättsligt stöd för sin talan.

I dessa juridiska ärenden struntar Hyresgästföreningen samtidigt i att följa de riktlinjer som Förbundsstämman antagit om hur rättsprocesser ska bedrivas.

Barbro säger att det är en regionfråga, Terjes ansvar.

Terje säger att det är juristernas ansvar. Han lägger sig inte i hur de jobbar.

Samtidigt pågår en debatt kring om de löne- och pensionsvillkor som HGF:s toppchefer åtnjuter är rimliga.

Anledningen till att toppchefer har väsentligt högre löner och bättre villkor än tjänstemännen är att de ska ta ansvar.

Om en verksamhet missköts är det inte tjänstemännens fel. Det är cheferna som bär ansvaret.

Därför är det mycket underligt att varken Barbro eller Terje vill sätta sig in i hur de rättsprocesser som Hyresgästföreningen bedriver mot bostadsrättsföreningarna sköts.

Det måste finnas en intern kvalitetsgranskning som fungerar. Det är chefernas ansvar. Och det är mycket enkelt att ta det ansvaret. När det kommer massiv kritik, när många medlemmar berörs. Ta en second opinion från en advokatbyrå. Ni får svar på någon dag. Se till att ni står stadigt.

När Hyresgästföreningens jurister får dåligt rykte i domstolarna drabbar det i förlängningen alla medlemmar.

Resthyresgäst i ett annat område sa...

För att inte tala om hur dåligt rykte brf Ånghästen får genom att mailbomba allt och alla med samma budskap.
Allt för att undvika en process grundad på omfattande oegentligheter.

Anonym sa...

Man kan inte begära att vanligt folk ska kunna skilja på juridik och moral. Men Hyresgästföreningens jurister borde kunna göra den distinktionen. Vad ska man annars med en jurist till.

Anonym sa...

Ja herregud, i morgon är det Huvudförhandling för Lådkameran 3, hoppas de kan visa att hyresgästföreningen som "ombud" verkligen "okynner" stämmer.
Så det blir stopp på det här någon gång!

Anonym sa...

Tycker det är bra att Anders Borg tittar närmare på eventuellt sänkt skatt på hyresrätt, eller annan lösning för att kunna stimulera renoveringar. Så länge det inte blir snack om subventioner och statligt stöd så, men den risken är nog inte så stor med moderaterna vid rodret. Värre om de rödgröna med sina mycket märkliga förslag på detta område fick bestämma.

/ Magnus