15 juni 2010

Nu är det dags att lägga på ett kol

Det är alldeles utmärkt att alla nu verkar vara överens om att det är bostadsbrist och att det gäller att lägga på ett kol för att få igång byggandet. Över 200 000 ungdomar väntar redan och under de närmaste 10 åren kommer 650 000 ungdomar att vilja flytta hemifrån.

En del menar förstås att det inte behövs något kol överhuvudtaget, de räknar med att byggandet kommer igång genom självantändning.

Lite av problemet med byggandet ligger i att det är så många som delar på ansvaret.

Men ett mycket stort ansvar vilar på kommunerna. De sitter på de flesta briketter som det nu är dags att lägga på för att det ska ta sig.
En offensiv markpolitik, ett smart upphandlingsförfarande, mindre yviga exploateringsavtal, modesta anslutningsavgifter, låga kommunala taxor o avgifter tillsammans med vilja och engagemang räcker en lång bit

Så här skrev vi bland annat i ett uttalande på förbundsstämman.

”Hyresgästföreningen har under flera månaders tid arbetat för att få tydliga löften från kommunpolitiker runt om i landet, kring hur många bostäder som ska byggas under den kommande mandatperioden. Arbetet går minst sagt trögt. I alltför många kommuner saknas insikt om det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Löften uteblir. I de 60 kommuner Hyresgästföreningen fokuserat hårdast på att få fram löften i, har vi i dag bara löften i en bråkdel.

Det duger inte. Hyresgästföreningen kommer att höja tempot i sina ansträngningar att få framtidens bostäder byggda. Detta kommer bara lyckas om kommunpolitikerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar. Det går inte att räkna med att marknaden bygger de bostäder som krävs, eller att de allmännyttiga bostadsbolagen agerar utan tydliga politiska direktiv.

Sverige måste bygga framtiden. Fler – och bättre rustade – bostäder behövs. Annars blir konsekvensen att trångboddheten ökar och standarden sjunker.

Hyresgästföreningen kräver att det byggs 150 000 hyresrätter i Sverige under de kommande tio åren. Vi kräver också att kommunerna börjar ta sitt ansvar för att detta realiseras och för att fler bostäder förmedlas genom rättvisa och transparenta bostadsförmedlingar”

8 kommentarer:

Medlem Kungsholmen sa...

Grymt bra Barbro! - nu är ni på spåret igen!

Klart att ni skall släppa motverkandet av ombildningar och istället satsa på att det byggs mer! Bostäder försvinner ju inte för att de ombildas, de byter bara form.

Samtidigt frigörs kapital som kan användas till nybyggande för alla ungdomar och behövande. Något som verkligen behövs!

Kanske det vore väl värt att skicka det direktivet ner i organisationen, för i Stockholm har man valt en annan mer destruktiv strategi.

Man satsar mycket resurser på att bekämpa ombildningar istället för att verka för nybyggande.

Man sitter alltså och försöker "hålla folk som hyresgäster" i första hand. Man försöker inte påverka situationen med fler bostäder alls.

Samsyn? Kör så det ryker - Bygg framtiden! (och hjälp till så att det finns pengar genom att låta ombildningarna fortsätta).

Medlem Kungsholmen

Anonym sa...

Håller med medlem kungsholmen.
Satsa er kraft på att bygga framtiden.

Mvh
Jonas

Medlem solna sa...

Jag håller med Kungsholmen och Jonas.

Satsa på att blicka framåt och bygga framtiden - inte på att bräka med bostadsrättsombilningar i nåt realpolitiskt träsk.

Hejja!

Rädda Linjalen sa...

Jag kan inte hålla med någon av de ovanstående, som i mina ögon mest är intresserade av att ombilda.

Att Stadshuset i Stockholm säljer ut sin allmännytta är ingenting annat än en gigantisk´överföring av gemensamma tillgångar.

Resultatet blir oundvikligt färre och dyrare hyresrätter.

För att inte tala om det oklara regelsystemet som främjar det utbredda och alltför väl dokumenterade fuskandet vid ombildningar.

OMbildningar innebär knappast fler hyresrätter - tvärtom. Däremot tycker jag att det är ett bra initiativ att ändra skattereglerna så att de uppmuntrar nybyggen av fler (och överkomliga) hyresrätter.

Man bör även granska och ställa betydligt högre krav på byggbranschen - som länge varit både ineffektiv och korrupt.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Räddad från Linjalen sa...

Johan johan johan.... Du sätter som vanligt på dig dina alldeles egna politiska glasögon.

De har minst sagt inbyggda brytningsfel.

Alla dina påståenden nedan är fel - och jag skall med enkla ordalag förklara varför. Jag räknar inte med att du skall vakna upp och ändra dig - men även du kommer att förstå.

1. "Att Stadshuset i Stockholm säljer ut sin allmännytta är ingenting annat än en gigantisk överföring av gemensamma tillgångar."

- FEL Johan! Det är demokratiska beslut fattade om att de boende skall kunna köpa och överta sitt boende. Tanken är att intäkterna från försäljningarna skall gå till att bygga nya bostäder och rusta upp kvarvarande bestånd. Man kommer alltså att öka antalet faktiska lägenheter med detta.

2. "Resultatet blir oundvikligt färre och dyrare hyresrätter".

- 50% FEL Johan! Ja hyresrätterna minskar initialt eftersom de blir bostadsrätter. Överskottet från försäljningarna går till att bygga nya hyresrätter. Alltså ökar nettot.

Dyrare hyresrätter? - Ja kanske, men ingen av oss kan väl se in i framtiden. Och vad är det som säger att nuvarande hyresnivå är den rätta? Hittills har den bara lett till bostadsbrist och svartkontrakthandel.

3. "För att inte tala om det oklara regelsystemet som främjar det utbredda och alltför väl dokumenterade fuskandet vid ombildningar."

- HELT FEL Johan! Det finns en tydlig lagstiftning för detta. Däremot har eran kampanj mot ombildningar gått ut på att smutskasta ombildningar, styrelser, lagstiftning och politiker "av fel färg". Det är där skon klämmer.

Att du i varje mening säger "det utbredda och alltför väl dokumenterade fuskandet vid ombildningar" gör det inte rätt. Ni har påstått och sagt det - men det är ingen vedertagen sanning. Och bara för att ni skrivit det på en blogg av tvivelaktig karaktär är ddet inte ett faktum Johan. Ni är i princip ensamma om den åsikten.

Rädda Linjalen du - men bespara resten av Stockholm ditt gallimattias.

Vittne på plats sa...

Jag håller med ALLA ovan - förutom Johan Johansson!

Vi har alla bevittnat när Johans ögonvitor rullar bakåt och han aggresivt håller sk "informationsmöten" i föreningar som är under ombildning.

Vad f-n har han att göra i andra föreningars möten och göra.

Det är en otäck och aggressiv stil de kör med

// Vittne på plats

Frida sa...

Barbro!

har du läst Barbro special från NHB? Hittade den på Ånghästens blogg

www.brfanghasten.se/Aktuellt.html

Frida sa...

Hej igen!

http://www.brfanghasten.se/NHB_Nyhetsbrev_4.pdf

Skulle det vara!