07 juni 2010

Statsskickets grunder

Rådhusparken i Jönköping

Det är verkligen intressant att träffa kommunpolitiker. De ska se till att kommuninnevånarna har det bra och vill bo i deras kommun. Helst av allt vill de att kommunen ska växa. Kommunpolitiker har verkligen otroligt roliga uppgifter det är konstigt att det inte lockar fler.

Men det är mycket som ska fungera för att livet ska flyta på ett bra sätt. Kort uttryckt så vill människor utbilda sig, må bra, gå till jobbet och ha någonstans att bo.

Och så som av en händelse är det precis det som står i grundlagen.

”1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

På Rådhustorget i Jönköping ägnade vi oss åt 1§, fri åsiktsbildning och kommunal självstyrelse när turnén Bygg Framtiden anlände till Jönköping i lördags.

S politikern Elin Lagerqvist och KD politikern Anders Hulusjö fick svara på frågor om hur de tänkt sig att trygga rätten till bostad i Jönköping.

Livet är inte rättvist, sa Anders Hulusjö med tanke på bostadsbristen i Jönköping men då hade han hoppat över ett stycke i Statsskickets grunder för där står att den enskildes välfärd är grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det betyder att orättvisor ska bekämpas inte accepteras.

I Jönköping, precis som på så många andra ställen, har man inte utvecklat några smarta bostadsförmedlingslösningar vilket borde vara lätt i denna digitala tid. Av någon obegriplig anledning så tycker man överallt i detta land att det ska vara svårt att hitta en bostad.

Anders Hulusjö tyckte att Blocket var ett bra ställe för att kolla efter bostad. Jag tror inte att kommunpolitiker tycker att det är en bra ide´ att annonsera dagisplatser, gymnasieutbildningar, eller gallstensoperationer på Blocket så varför det skulle vara bra för alla de som vill bidra till Jönköpings tillväxt förstår jag inte.
Kommunpolitiker har dessutom mycket större grepp om hur många de måste fixa dagisplats, skolplats och äldreomsorg åt än vad de har om hur många som söker bostad.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro är du Terjes chef?

Anonym sa...

Bra Barbro! Du har lärt dig något.

Nu kan du hålla internkurser i juridik för Hyresgästföreningens jurister. De behöver vägledning av någon som vet vad som står i lagarna.

Anonym sa...

Med detta sagt "2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet."

Så borde ni släppa era politiska processer mot bostadsrättsföreningar i tingsrätten

Ni gör våld på rättssystemet, demokratin och även era egna medlemmars vilja

Anonym sa...

Hyresgästföreningen är en avstjälpningsplats för "politiskt obundna" sossar och Vänster-politrucker.

Anonym sa...

Brf Ånghästen
Hej Ånghästen! Jag är inte insatt i ärendet och men ni skriver en hel del här på Barbros Blogg om stämmningar mm.

Jag var inne på er sida och såg att ni haft mer än en köpstämma? Stämmer det och varför?

Mvh
Jonas

Anonym sa...

Hej Jonas!

Vid första köpstämman kunde två, eller om det var tre, ja-röster inte godkännas. Det handlade om par som missat att båda måste vara närvarande och rösta ja alternativt lämna fullmakt.

Det rättades till vid nästa köpstämma, men nu anmärker HGF på att fem av de 168 röstande inte skulle varit korrekt folkbokförda. De var folkbokförda, precis som krävs. Men de som stämt har gjort egna boendeutredningar och försöker påvisa att personerna inte bor i fastigheten. Detta trots att det inte finns något krav på "faktiskt boende". Det är folkbokföring som krävs.

Från början hade HGF andra underliga anmärkningar, men dessa har frånfallits. Målet kommer nu avgöras enbart efter hur TR tolkar folkbokföringskravet.

Anonym sa...

Hej Anonym
Tack för ditt svar! Då förstår jag.
Lycka till i er process!!

Hoppas verkligen att ni lyckas!

Mvh
Jonas

Undrande medlem sa...

En av de som HGF stödjer i sin stämning mot skottet på södermalm har krävt föreningen på 50 miljoner i skadestånd.

50 miljoner kronor för en ombildning som inte ens är genomförd.

Replik Barbro?

Barbro Engman sa...

Hej anonym jag är inte Terjes chef. Han är vald av medlemmarna i Stockholm. Alla ni som har frågor om stämningar mm kan skriva på Terjes blogg. Jag är inte insatt i dessa frågor. Stockholms regionen sköter de frågor som berör Stockholm.

Ånghästare sa...

Hej Barbro!

Följer ni på riksnivå upp efterlevnaden av det av förbundsstämman antagna dokumentet "Riktlinjer - kvalitetssäkring juridik m.m."?

Vi behöver inte nämna några specifika ärenden. Men rent allmänt, ska inte Hyresgästföreningens jurister följa de riktlinjer som anges i dokumentet? Är det inte det som var tanken från början?

Terje sa...

Undrande medlem sa...
En av de som HGF stödjer i sin stämning mot skottet på södermalm har krävt föreningen på 50 miljoner i skadestånd.

50 miljoner kronor för en ombildning som inte ens är genomförd.
Replik Barbro

Du får en replik av mig.
Jag har frågat och fått beskedet att vi inte företräder den medlemmen.
Terje

Anonym sa...

Det låter ju klokt att inte biträda i och för sig. Men borde ni verkligen inte hjälpa den stackaren till ett avslut. Ni var ju synnerligen aktiva när processen sattes igång.

Nu är personen i fråga helt vilse. Även om han får rätt i sak och tingsrätten anser att det var fel att utesluta honom ur föreningen, så vinner han ju inte målet. Yrkar man 50 miljoner i skadestånd, men får 5000 kr så betraktas man som förlorande part och får stå för motpartens rättegångskostnader.

Det snackas på gården om att samme person stämt Hyresgästföreningen... Vilken soppa!

Jag säger bara - framför allt till HGF men även till Brf som vill ombilda - Gör rätt från början. Då slipper ni, vi och domstolarna se detta elände.

Boende i Skottet sa...

Fråga till Terje


"Jag har frågat och fått beskedet att vi inte företräder den medlemmen."

Ni bara "satte igång" honom och sedan slutade ni bistå honom?

Kommer ni att ta hans rättegångskostnader och skadestånd sedan eller vilken affär har ni gjort?

Oavsett om ni fortsätter att stödja honom så stödjer ni ju likt förbannat HANS SAMBO i samma mål. Hur går det ihop? Indirekt stödjer ni ju honom via hans sambo.

Det är mycket rörigt på HGF nu - eller har nu bara inte koll? ...

Anonym sa...

""Barbro Engman sa...
Hej anonym jag är inte Terjes chef. Han är vald av medlemmarna i Stockholm. Alla ni som har frågor om stämningar mm kan skriva på Terjes blogg. Jag är inte insatt i dessa frågor. Stockholms regionen sköter de frågor som berör Stockholm.""

Tjoho, då kanske vi kan rösta bort honom? Gå in med en lång protestlista till Hyresgästföreningen, borde inte vara så svårt!

Anonym sa...

Det hjälper inte att rösta bort Terje. Det är inte hans fel, nämligen.

Citat från Terjes blogg 7/6:

Hej "boende i Skottet".
Jag håller mig inte informerad om de juridiska ärendena. De sköts av Hyresgästföreningens jurister.
Vh
Terje"

Man kan inte sparka tjänstemän hur som helst. Facket lär inte godta någon lista från medlemmarna som skäl för uppsägning.

Anonym sa...

Åhh...F-N, synd då