18 juni 2010

Glesare blogg och försenat beslut

Jag tänkte mig att vara lite ledig ett tag fram till Almedalsveckan.

Blogga kommer jag därför att göra med lite glesare mellanrum. Men man får ju hoppas att bostadsfrågan flyter upp som en av de viktigaste valfrågorna. Då kommer jag givetvis att blogga varje dag oavsett om jag är ledig eller inte.

I alla enkäter om vad väljarna tycker är den viktigast frågan toppar jobben. Jobb måste man ha men man måste också ha någonstans att sova efter jobbet. Så jobbfrågan borde döpas om till bostads- och jobbfrågan.

Igår skulle egentligen riksdagen ha fattat beslut om nya villkor för allmännyttan och en del hyressättningsfrågor. Sedan sköt man på det, debatten skulle bli den 17 juni och beslutet fattas den 21.6.

Igår tog kärnskraftsdebatten lång tid, debatten om hyror och allmännyttan startade först kl 21, nu blir det fortsatt debatt på måndag kväll och beslutet dröjer nog till tisdagen den 22 juni.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Bara " 智宜" som har hittat hit..
Kan det måhända vara någon kollega från hyresrättsorganisationerna i Nordkorea och Kina som hälsa på sin dito i Sverige?

Eller har HGF börjat lägga ut alla medlemsvärvare på 100% provisionslön till Kina?

Anonym sa...

Tyckte du att du var rolig nu eller ?
Pelle

Anonym sa...

Pelle

vi inser alla att det är omöjligt att få hyresrättsaktivister att dra på smilbanden.

Det är så att säga i er natur att gnälla, sura och kräva.

Trevlig sommar Pelle!

Fredrika på Södermalm sa...

Barbro!

När klubbar de igenom Proposition 2009/10:185?

Där det föreslås att:

* allmännyttiga och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor. (= Drivas med avkastning på eget kapital)

* Att de Allmännyttiga olagen ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt. (= Vinstdrivande och marknadshyra)

* Hyrorna hos kommunala och privata hyresvärdar kommer då att väga lika tungt. (= Hyrestaket bort)

* Övergångsregler så att Hyresgäster skyddas mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag. (= övergångsregler så att marknadshyran inte sätter igång en ny folkvandringstid)

Visst var det idag den 21:a? Men när?

Anonym sa...

Svenska hushåll rikare

De svenska hushållens förmögenhet ökade med 2,8 procent till 6.990 miljarder kronor under det första kvartalet 2010, enligt SEB:s sparbarometer. Det är den högsta nivån någonsin.

EKONOMI Ökningen beror på börsuppgång och på värdeökningar på bostäder. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, minskade något jämfört med föregående kvartal och ligger nu på 26,8 procent.
Under årets första kvartal steg Stockholmsbörsen med 8,6 procent och de svenska bostadspriserna ökade med 1,1 procent.

"Fortsatt börsuppgång och stigande bostadspriser har stärkt hushållens förmögenhetssituation och bidragit till att hela förmögenhetstappet i kronor räknat under senare delen av 2007 och hela 2008 återhämtats", skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

Stockholm TT2010-06-21 kl. 11:42

farbror Frej sa...

Fredrika: "Att de Allmännyttiga bolagen ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt. (= Vinstdrivande och marknadshyra)"

Om du med "vinstdrivande" allmännytta menar att en så pass stor vinst ska genereras så att den kan öronmärkas till att uteslutande bekosta löpande samt framtida underhåll av samma allmännnytta, så är jag rörande överens med dig.

Det är ju samma princip som (åtminstonde i idealfallet) ska gälla i bostadsrättsföreningens form; nämligen den självbärande självkostnads-principen.

Att politiker sedan istället använder den lokala allmännyttan som "mjölkkossa" att bekosta all möjlig annan kommunal verksamhet är ett oskick - men det är väl knappast hyresgästföreningens fel, eller hur?

Jag misstänker dock att du med "vinstdrivande" menar att allmännyttans hyresgäster SKA betala all möjlig annan kommunal verksamhet - inte bara via skatten (som BR-ägarna) utan även ytterligare via politiskt mjölkkosse-anpassade "marknadshyror".

Men visst: ni BR-ägare har ju er egen extra mellanhand (läs mjölkerska) ni också, nämligen banken. Kanske känns det mindre missundsamt i en framtid när räntorna stiger och bankens krav skärps, att veta att även hyresgästerna ska klämmas åt via era drömmar om otyglade marknadshyror. Att man dessförinnan (till skillnad från hyresgästerna) tjänat på att spekulera med värdeökningar under många år, har man vid detta laget troligen förträngt.

farbror Frej sa...

Anonym: "De svenska hushållens förmögenhet ökade..."

De svenska hushållens förmögenhetsökning utgörs till stor del uppspekulerade bovärdesbedömningar. Att samtidigt hänvisa till dessa uppspekulerade bedömningar, som ett bevis på att dessa i själva verket är trygga och välmotiverade, är lite av ett logiskt kullebytte-resonemang.

Enligt E24-artikeln "Bostadsköp bästa placeringen på 13 år" har bostadsvärderingarna i Stockholm ökat uppåt 260% - i genomsnitt under samma tidsperiod. Hur mycket kan då en ökning av den disponibla inkomsten motivera dessa fina värdeökningar? Tja, den ökningen var endast 27% enligt samma artikel. Inflationen under samma tid var hela 17%. Betänk även att all köpkraftsökning knappast lagts på bostaden enbart.

Så den absoluta lejonparten av dessa 260% motiveras av lån till historiskt gynnsamma ränte- och amorteringsvillkor. Vilket för övrigt också bekräftas enligt E24-artikeln "Generösa lån bakom boprisrally".

Anonym sa...

Till anonym, det är nog snarare så att vi "hyresrättsaktivister" har lite högre krav på lustigheter än de du lyckas prestera. De håller ju inte någon kvalitet direkt. Trevlig sommar
Pelle

Anonym sa...

Hej

Visste ni att Barbro förutom en månadslön på 103.000 kr och en fallskärm på 2 miljoner också får traktamente så snart hon stämplar ut från kontoret.

en heldgas traktamente - även om det bara rör sig om några timmar.

Pampfasoner!

Nu går jag ur HGF! sa...

Hur kommer det sig att HGF nya web är så dålig? Den har ju kostat miljoners miljoner... och varit försenad i evigheter.

Och nu hittar man inget. Visst man hittar reklam om "Häftig DraMatenvagn" och "resor till indien".

Men vad hände med ordentlig information om de nya hyrorna? Har ni missat ert uppdrag helt (även när ni byggde siten)

Barbro Engman sa...

Kort info till Anonym jag har en hög lön det är helt korrekt men jag har aldrig någonsin under mina 10 år som ordförande tagit ut ett enda öre i traktamente.

Monica i Ånghästen sa...

Jag vill bara säga att jag ogillar de personliga kommentarerna kring Barbro, Terje och deras inkomster eller andra personliga förhållanden och ägande. Ett stort antal personer i vår fastighet har också blivit föremål för "personlig undersökning" av de som stämt vår förening och jag vet att de upplever detta som obehagligt näst intill som att de är förföljda. Dessutom gynnar det inte saken. Vad är det som gör att det är svårt för många att skilja på sakfrågan och privatpersonen?

Anonym sa...

Barbro

Nu har kammaren klubbat igenom ert förslag. Följden blir nu alltså:

* allmännyttiga och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor.

* Att de Allmännyttiga olagen ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt.

* Hyrorna hos kommunala och privata hyresvärdar kommer då att väga lika tungt. (= Hyrestaket bort)

* Övergångsregler så att Hyresgäster skyddas mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag.

Eller på ren svenska... HÖJDA HYROR!


http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU24

Anonym sa...

fy fanken... hyresförslaget gick igenom alltså?

ja det blir att flytta till förorten pronto om man skall ha råd att bo!

Barbro Engman sa...

Det finns ingen som helst anledning att flytta på grund av denna lagstiftning. Jag begriper inte vad det är för mening att bedriva den här sortens propaganda. Allmännyttan ska inte alls bedrivas på samma sätt som ett privat fastighetsbolag. Hade det varit så att vi kunnat avskaffa de kommunala bolagen. De finns kvar, de har en särskild lag, de ska ha ett allmännyttigt syfte och vinstutdelningen begränsas. De ska agera affärsmässigt på ung.samm sätt som idag, bruksvärdessystemet blir kvar. Den skyddsregel som införs, det finns ingen idag, ska användas av hyresnämnden i mycket specifika fall och har ingenting att göra med de årliga förhandlingarna. Ni blandar ihop den skyddsregel som Mikael Koch föreslog med den som nu föreslås och det är två helt olika saker.

Anonym sa...

Nä, men vänta nu. Jag har privat hyresvärd. Hyrestaket kommer tas bort. Klart det innebär kraftigt höjda hyror. Det inser vem som helst.

Ordförandens blogg, Ånghästens bostadsrättsförening sa...

Monica i Ånghästen sa...
Men vänta nu, det är väl ändå skillnad på hyrorna generellt i landet och hyrorna i Stockholms innerstad. Om nu de privata värdarna är med och förhandlar och läget kommer att ha större betydelse då kan man ju bara dra slutsatsen att Stockholms innerstad inte är vinnare. Min teori har ju varit hela tiden att Hyresgästföreningen har "sålt ut" innerstaden mot att få fortsätta att förhandla hyrorna. Visst tyder nya lagen på att så blir fallet eller...

Boende i sthlm innerstad sa...

Monica har rätt - HGF sålde ut Stockholms innerstad för att överleva själva.

Kan ni inte visa oss som drabbas respekten och släppa era okynnesstämningar i Tingsrätten nu? Vi ska väl kunna bo till rimlig kostnad också?