15 april 2013

Kom igen nu Anders Borg, egen härd är guld värd.Det är bostadsbrist, arbetslöshet och en massa andra eländen. Borg är dyster.


Men på DN Debatt idag glimtar det plötsligt till i det sista stycket. Där skriver han att:

”Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå ytterligare åtgärder i höstens budget som dämpar krisens inverkan på sysselsättning och produktion”

”Vi ska stärka svensk konkurrenskraft och öka tillgången på bostäder”

Ekonomiskt utrymme + arbetslöshet + bostadsbrist = bostadsbyggande

Gammal hederlig ekvation.

I höst ska Borg pröva hur stort utrymmet är för nya åtgärder.

Sänk byggmomsen och avskaffa Hyrskatten Anders Borg.

Läs vårt förslag till Tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningskommittén. Finns att läsa här längst ner.

Då får människor jobb, produktionen av allt från fönster till stommar tar fart och alla dessa bostadssökande kan äntligen flytta in i en egen härd.
Det är guld värt.Inga kommentarer: