24 april 2013

Politisk vilja och mod krävs för att få fart på byggandet


Missade du morgonens frukostseminarium? Var inte bekymrad över det
Här förljer ett referat
Inte av mig utan av Peter Forman redaktör för Hyresgästen.

I panelen deltog Håkan Gustavsson, analyschef Arbetsförmedlingen, Anders Johansson, tidigare kommunalråd Sigtuna, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Jonas Milton, VD Almega samt Elisabet Blaus Rendahl, utredare Sektionen för byggnadsplanering Stockholms universitet.

Politisk vilja och mod krävs för att få fart på byggandet

Hyresgästföreningen arrangerade den 24 april ett frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm under rubriken Hur kan Sverige växa? Ett samtal om bostadsbyggande som möjlighet för tillväxt och utveckling lett av journalisten Annika Hagström.

I panelen deltog Håkan Gustavsson, analyschef Arbetsförmedlingen, Anders Johansson, tidigare kommunalråd Sigtuna, Britta Lejon, förbundsordförande ST, Jonas Milton, VD Almega samt Elisabet Blaus Rendahl, utredare Sektionen för byggnadsplanering Stockholms universitet.

När det gäller själva problembeskrivningen om bostadsbristen som ett samhällsproblem som både drabbar människor och hämmar tillväxten så var panelen enig. Elisabet Blaus Rendahl från Stockholms universitet berättade att det finns en hel del studenter som väljer bort att studera i Stockholm på grund av att det inte finns några bostäder för dem.

Att det behöver byggas vara också alla eniga om. Det är dessutom ett beprövat och effektivt sätt att bekämpa arbetslösheten. Men varför byggs det då så lite trots att det finns både behov och resurser i form av arbetskraft och kapital?

Anders Johansson fd kommunalråd stack ut hakan mot en del politikerkollegor i stockholmsregionen.

Han menar att det faktiskt både finns en politisk oförmåga och inkompetens bland många kommunpolitiker i stockholmsregionen. Man är mer intresserade av att ha intakta ”medelklassgetton” där man inte stöter sig med dessa väljargrupper istället för att satsa på att bygga nytt och bygga hyresrätter där man riskerar att få in nya befolkningsgrupper.

Anders Johansson hävdade också att det faktiskt finns politiska redskap för kommunpolitikerna att använda. Bedriv en aktiv markpolitik och köp in mark att bygga på. Använd de ekonomiska resurserna i de kommunala bostadsbolagen för att bygga nytt och rusta upp. Hitta lösningar på upprustning av miljonprogrammet där hyresgästerna får välja nivå på upprustningen istället för att satsa på lyxvarianter med höga hyror som tvingar många att flytta.

Peter Forsman

http://bambuser.com/v/3536036#t=166s   här kan du se hela seminariet


Inga kommentarer: