23 juli 2013

Den som vill vara framgångsrik och nå sina mål måste lägga rabarber på de värdeladdade och värdefulla orden

Det är orden det hänger på.
Den som vill vara framgångsrik och nå sina mål måste lägga rabarber på de värdeladdade och värdefulla orden. Rättvisa exempelvis. Alla är för rättvisa, det är få som skulle tänka sig att komma ut som rättvisemotståndare.
Så den som kan få den breda allmänheten eller allra helst politiken att tro att man är en riktig rättvisekämpe har slätat ut uppförsbacken.

Att vara fri, att äga frihet klingar också vackert i våra öron. Ingen vill vara ofri och berövad sin frihet. Att stå på den svages sida är inte heller en dum position för den som vill få sympati och framgång för sin sak. Man ska inte heller vara ett särintresse. Ens ambitioner ska vara detsamma som allmänintresset.


På sistone har jag av någon anledning låtit mig dras in i en del twittrande, retweetande och replayande.

Där framgår det att företrädare för fastighetsägarintresset vill ha rättvisa hyror. De står upp i kampen för en friare hyressättning. De vill ha hyror som stämmer med människors värderingar. De slåss för hyresmarknadens outsiders. De representerar ett allmänintresse.

Det låter säkert inte så dumt i mångas öron. Tänk vilken oegennytta ändå som präglar fastighetsägarna. Men de skriver inget om vad rättvisa hyror är för slags hyror. Man kan misstänka att de är högre än nuvarande hyror. Annars skulle de vara lite mera nöjda med de hyror vi har. Såvida de inte vill ha lägre hyror men något sådant har inte framskymtat i twitterflödet. Det ligger nära till hands att tro att friare hyror också är högre hyror. Kraven på friare hyror är sannolikt inte avsedda som en frihetsreform för hyresgästerna.

Hyresgästernas allmänna värderingar ska ligga tillgrund för hyran står det i lagen. Av inläggen på twitter framgår det att man inte ska uppfatta det som att man menar hyresgäst bara för att det står hyresgäst. Med hyresgäster menas istället de som kan komma att bli hyresgäster, villaägare, bostadsrättsinnehavare eller varför inte alla medborgare.
En fastighetsägare undrade på twitter om han skulle bry sig om sina kunder eller de som inte bor där när man ska bygga om och renovera. Det är inte ofta man ser näringsidkare som offentligt vädrar sina funderingar om att skita i de kunder man har.

De twittrande företrädarna för fastighetsägarintresset står också på den svages sida. De slåss för de som är outsiders. De bostadssökande kallas för outsiders och de som bor för insiders.

Varför då kan man undra?

Man kan kalla de som bor för konsumenter, hyresgäster eller boende om man vill. Men det vill man inte för det har inte samma anklagande klang som insiders. Insiders håller på med insider jobb och inte med att rätt och slätt bo.

Det verkar som om de när en önskan om att de ska sluta bo där de bor så att alla outsiders kan bli insiders och alla insiders outsiders. De nuvarande hg anses av vissa betala konstlat låga hyror. Man kan bara gissa hur höga okonstlade hyror är.

Nu är det ju tack och lov så att det inte är orden det hänger på.Inga kommentarer: