25 november 2008

Larmar och gör sig tillDet kommer larmrapporter hela tiden. Är det inte övergrepp i äldreomsorgen eller dåligt städade sjukhus så är det kackerlackor i Rosengård. Alla larmrapporter följer samma mönster. Först kommer själva larmet, sedan säger den ansvarige att det inte var hans fel utan någon annans fel, sedan hänvisar man till oklara regler eller ansvarsförhållanden för att till slut peka ut den som har råkat illa ut som ansvarig för sin egen olycka. Men den välformulerade läkaren, tillika patienten, Björn Brageé som slog larm om den dåliga städningen på Danderyds sjukhus kommer inte att beskyllas för att överdriva eller för att inte ha följt gällande instruktioner. Som sanningsvittne är han oantastlig.

De boende i Herrgården som slåss mot de kackerlackor som invaderat fastigheten betraktas däremot inte som oantastliga sanningsvittnen. Fastighetsförvaltaren sa utan att blinka till de häpna och chockade tv-tittarna som just beskådat kackerlacksinvasionen att hyresgästerna var nöjda och att de hade sig själva att skylla.

Förhoppningsvis kommer det att städas bättre på landets sjukhus efter detta larm. Fast helt säkert är det inte. Vissa typer av larm kommer och går utan att någon synbar förbättring äger rum. Idag larmas det om utanförskap i våra utanförskapsområden. Ibland kallas de för utsatta områdena eller miljonprogramsområden. För att frisera till det säger man också att det rör sig om människor som bor i rekordårens bostadsområden eller i 60- och 70-talsbeståndet. Vad man än kallar husen och områdena kan man vara säker på att det inte var det sista larmet som kom därifrån idag. Nästa gång kommer alla att undra igen varför ingenting har skett.

Om våra restauranger vore lika ostädade som Danderyds sjukhus hade de fått stänga. Om Danderyds sjukhus hade invaderats av kackerlackor hade det redan varit stängt. Men i bostadshus får kackerlackorna husera utan att det finns en enda Lex att ta till. Lex Maria och Lex Sarah är lagstiftning som tillkommit efter att svåra missförhållanden uppdagats inom sjukvård och äldreomsorg. Nu kommer kanske Lex Björn men någon Lex Newsec Asset Management lär vi inte få se.

Inga kommentarer: