26 januari 2012

Det finns någon ingen annan vara än en hyresrätt där man kräver ett högre pris med motivet att den man tillhandahåller är i för dåligt skick

”I första hand innebär det att vi får skjuta på nödvändigt underhåll."

Det måste vara den utan konkurrens vanligaste kommentaren efter en hyresförhandling där bolaget inte fått genom alla sina höjningskrav. Det var också exakt så Ulf Rohlén vd för Öbo sa häromdagen.

Men det finns undantag.

Hör här vad Jan Kans vd för Rättviksbostäder säger när han fick 2,5 procent istället för de 8,5 procent som hans företrädare begärt.

”Jag är nöjd med en hyreshöjning på 2,5 procent. Hade vi höjt över åtta procent hade vi inte haft några hyresgäster.

Stor del av den kostnad vi har står fjärrvärme för, men det gäller att använda pengarna på rätt sätt. I vårt bestånd som omfattar cirka 600 lägenheter är inte underhållsbehovet större än någon annanstans och genom att renovera på ett smart sätt med mycket omtanke på vad man gör kan underhållet till och med bli en investering och i längden en besparing.

Rättviks Fastigheters nye vd vill införa en total fastighetsstrategi som omfattar en 50-års underhållsplan för fastigheterna.”


Öbos vd hörs inte säga något i den stilen. Han sitter väl förmodligen i klistret men inte på grund av att hyresgästerna inte vill betala för underhåll för det vill de så klart.

De ska ju bo där. De betalar dessutom redan hyra som om de hade en lägenhet i gott skick. Nu ska de betala ännu mer för att den också ska bli i gott skick.

Det finns någon ingen annan vara där man kräver ett högre pris med motivet att den vara man tillhandahåller är dålig. Det skulle betraktas som en något udda idé i andra sammanhang.

Men det som förutom det komplicerar det hela lite till och minskar betalningslusten hos hyresgästerna i Örebro är att den socialdemokratiskt ledda majoriteten först ska ha 40 miljoner av hyrorna. Efter att de tagit sitt kan det bli läge att köpa tapeter, nya fönster mm. tycks de mena.

För politikernas avkastningskrav är inte förhandlingsbart, säger Ulf Rohlén. Vilket väl är en förklaring till att han sitter i tapetklistret.

Nä, det är klart att de inte är förhandlingsbart om de som äger det bolag han ska ratta tycker att de utan snack ska ha ut miljonvinster innan hyresgästerna kan få något underhåll.

Annars vore det väl rent affärsmässigt bättre och smartare att minska på vinstkraven och se till att hålla upp värdet på fastigheterna genom att underhålla dem. Det finns väl inga långsiktiga seriösa fastighetsägare som inte vårdar sina investeringar och håller de i gott skick?

De nuvarande kommunpolitikerna i Örebro tycks mena att den nya lagstiftningen kräver att de ska ha 40 miljoner.

Nu lär de ju inte åka finkan om de avstår från delar av de 40 miljonerna.
Tvärtom.

Avkastningskraven: ”utgår alltid, oberoende av ägare, från den lokala marknadssituationen och varje företags egna förutsättningar. För aktörer med ett långsiktigt perspektiv är det också det långsiktiga resultatet och inte den kortsiktiga lönsamheten som står i fokus”, står det att läsa i den aktuella propositionen.

Hyresgästföreningen och SABO citeras också. Vi menade: ”att en lägre avkastning på kort sikt är självklart rimlig om den beror på åtgärder som på längre sikt förväntas leda till en högre avkastning, varför företagets avkastning bör bedömas över en längre tidsperiod än ett år.”

Regeringen delade denna bedömning.

Om de skulle hamna i ytterligare tvivel om sitt uppdrag kan de läsa Kammarrättens dom i Mål nr 5419-11 från sid 6 och framåt.

Målet gäller egentligen om Familjebostäder ska anses omfattas av lagen om offentlig upphandling. Familjebostäder hävdar att de är en kommersiell aktör med stöd av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Men det gick inte Kammarrätten på. I domen står det.

”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag verkar på en konkurrensutsatt
marknad. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen har dock inte
tillkommit för att skapa vinster utan för att tillgodose ett allmännyttigt
ändamål, att främja bostadsförsörjningen i kommunerna, och det allmännyttiga
syftet får anses överordnat andra aspekter (se prop. 2009/10:185
s. 47).

Även om de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen numera ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer kan det huvudsakliga syftet med verksamheten sålunda inte anses vara att ge vinst.”


Bloggen blir lite lång emellanåt men det är lite spännande med Örebro.

Där förre ordföranden i Örebro Inger Högström-Westerling (M) lugnade de oroade hyresgästerna före valet med att vinstkravet skulle ligga kvar på samma nivå som förra året.

Det är inget konstigt med det sa hon. ÖBO är allmännyttigt så har vi också ett samhällsansvar att beakta. Helt i linje med Kammarrätten alltså.

Staffan Werme, folkpartist i Örebro, ansåg inte heller att hyresgästerna behövde oroa sig man behöver inte alls höja hyrorna för att det kommit en ny lag, sa han.

Han lovade att det inte skulle bli någon hyreshöjning kopplat till den nya lagen.

Öbo har en stark och stabil ekonomi, sa han.

Men det var då det. Nu läses lagen i Örebro med nya politiska glasögon.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dina referenser till "andra varor" är hjärtknipande. Argumentet från Hyresgästföreningen brukar annars vara att man inte får jämställa bostäder med "vilka varor som helst". Det är ju därför det är så kul när din Stockholmsordförande undrar varför inte bygg- och fastighetsbolag kan resonera som Coca Cola och öka produktionen när efterfrågan tilltar (som om de båda verkar på marknader med fri prisbildning).

För övrigt tror jag mig kunna räkna upp ett antal tjänster där leverantören höjer pris delvis baserat på uppgraderingsbehov, höjda kostnader för underhåll eller motsvarande.

Anonym sa...

Nu är det sannolikt fråga om en tjänst och inte en vara. Kan det också vara så att i stort sett alla andra varor/tjänster tillhandahålls mot ett marknadsmässigt vederlag? HR är i stort sett den enda tjänst som inte prissätts som allt annat som köps och säljs. Där har du en stor del av förklaringen, sannolikt.

//Jesper