18 december 2013

Bostadsbristen närmar sig parlamentet, unga vuxna har den redan nått och om hyresgäster som känner sig trängda1. Bostadsbristen är med full fart på väg mot parlamentet.
Riksdagsledamöterna delar snart sitt öde med hundratusentals andra. Fast ändå inte. Lägenheterna där en del av de bor ska renoveras men det är riksdagsförvaltningen som hamnar på gatan. 

Turligt nog för ledamöterna så faller det inte på dem att leta upp en ny bostad utan nu har Riksdagsdirektören ett halvt år på sig att komma med förslag på hur bostadsbristen ska lösas.
 Tre förslag uppges vara heta
* nyproduktion
* ombyggnad
* upphandling av en omlokaliseringstjänst

De två första känns igen och de bör väl riksdagen jobba med för en betydligt större målgrupp än den egna skaran.
Men en omlokaliseringstjänst låter nytt , vad är det?  Man tänker sig kanske att omlokalisera ledamöterna till orter med tomma lägenheter eller vad som nu ligger i begreppet omlokalisering. 

2. Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om unga vuxna som behöver omlokaliseras från hemmet till en egen bostad. Det är inget jobb för riksdagsförvaltningen men väl för riksdagen. Unga vuxna utan ett eget hem blir bara fler och fler. 26 000 av de som bor hemma har också egna

3. I ett av alla mejl som droppade in idag st

"Som hyresgäst känner man sig "attackerad" från alla håll och är på helspänn, vad är nästa steg våra politiker har i tanken för oss hyresgästMan känner sig livegen, det är Fastighetsägarna, Professorer i bostadspolitik, Boverket, våra lokala politiker, som alla arbetar i samma riktning, Marknadshyror.
Vi är redan där, lägenheter som Stockholmshem har lagt ut på Bostad Stockholm,
har hyror mellan 17 070-20 164 kr/månad, vem ska bo där? Det är ingen hyra som en vanlig hyresgäst har råd med. Det förstår ju alla."

Precis, för när hyrorna ligger i nivå med människors bruttolöner så blir det onekligen lite trixigt.

Jag undrar om det finns en enda grupp som känner sig så ihjälskrämda av sina hyresvärdar och en och annan politiker som hyresgästerna, framförallt de i attraktiva bostadsområden. Är de inte själva, vilket långt ifrån alla är, attraktiva på banken eller har ett tilltalande löne-och sparkonto så sitter de enligt Fastighetsägarna  och vissa ekonomer bara där och skapar välfärdsförluster och hindrar folk från att flytta in i deras bostäder. Rörligheten måste öka och det bygger på att de flyttar så enkelt är det. 
Och många teoretiska modeller tas nu fram för att beskriva hur det ska gå till när vi ska göra en ekonomisk zonindelning av mänskligheten. Inne i kärnan bor de som kan betala riktigt höga hyror sedan sprids de andra ut i cirklar efter betalningsförmåga likt årsringar på ett träd.  

4. Fastighetsägarnas modell är en omreglering av hyresmarknaden. Hur gick det till? Jo de vet att det är ett enormt folkligt motstånd mot marknadshyror så något åt det hållet kan man inte säga att man vill ha. Så länge jag har känt de så har talat om hyresreglering som något otidsenligt ned rötter i första världskriget. Nu vill de ha hyresreglering fast i någon ny skepnad som för tankarna till 

Inga kommentarer: