13 december 2013

Hur bra ska det gå fastighetsägarna innan de slutar kräva sina gäster på mer pengar?


Häromdagen publicerade vår region i Södra Skåne en rapport om hur det går för fastighetsägarna.
Det går bra, ja rent utav Strålande bra

Häromdagen hade IPD en konferens om hur det går för de fastighetsägare som bygger nytt.
Det går bra, ja rent utav strålande bra

Fastighetsägarna tvingas därför medge att det går bra för de. 

– Vi säger som sagt inte att fastighetsföretagande är olönsamt. Våra argument för att reformera hyressättningen bygger inte alls på lönsamhetsskäl. Hyresgästföreningen blandar ihop diskussionerna. Reformbehovet har med bostadsbristen och en dåligt fungerande hyresmarknad att göra, säger Göran Höckert, Fastighetsägarna Syd
Man tjänar bra på att bygga nytt och man tjänar bra på att äga hyresfastigheter men hyrorna ska ändå upp.
Räntorna är låga, inflationen är ett minne blott och lönsamheten är god men hyrorna ska ändå upp.
Fastighetsägarna inser, precis som Assar Lindbeck, att den förmögenhetsöverföring som blir konsekvensen av fastighetsägarnas frihetsdrömmar skulle få förödande konsekvenser för hyresgästerna.
Så därför måste denna omställning till det som fastighetsägarna av någon anledning kallar friare hyror ta lång tid. 
"En friare hyressättning ska naturligtvis inte ske över en natt eller utan trygghet för hyresgästerna, utan fasas in över tid så att hyresvärdar och hyresgäster i lugn och ro gå över till en ordning där hyrorna faktiskt avspeglar bostadskonsumenternas värderingar."
För den som undrar så är bostadskonsumenternas värderingar i fastighetsägartappning detsamma som att de vill betala mer i hyra.
Man får nästan intrycket av att folk skulle sitta hemma och väntar på en sådan  här frihetsreform. 
Våra medlemsmöten präglas mer av rädsla än förhoppningar om ännu högre hyreshöjningar, kan jag meddela.


7 kommentarer:

Anonym sa...

Att det ska vara så svårt!

När det handlar om det som redan byggts är det oftast ekonomiskt lönsamt.
Skälet till att det byggs för lite är förstås att totalkalkylen inte är tillräckligt bra.
Inte bara byggkostnad utan all osäkerhet;
*Byggregler
*Planmonopol
*Alla överklaganden från ex. Hyresgästföreningen, grannar, miljöknuttar.
*Hyresregleringen
*Miljö- och riksintressen
*Politiker som inte vill göra sig ovänner med sina väljare som redan bor.
Ja, listan kan göras lång.....

Vem vill satsa pengar på mark och prospektering när man inte vet om man till slut får bygga? Om man nu vill det måste man dessutom ha råd att ligga ute med pengar uppåt 10år på grund av ovanstående.

Alla dessa osäkerheter gör att hyrorna tyvärr måste höjas om det ska byggas mer.

Enkelt va?

/Sven

Barbro Engman sa...

Sven, tycker du verkligen att det är hyresgästerna som ska betala priset för alla dessa brister som du räknar upp?
Alla ska väl göra sitt innan man börjar skicka fakturor. Om byggregler, planprocessen, marktilldelningen, skatter mm ställer till det så ska man ge sig på det inte begära att någon annan ska betala när det är samhället som brister.

Anonym sa...

Att konsumenten av en tjänst får betala tycker väl de flesta är ganska rimligt.

Barbro Engman sa...

Konsumenterna är beredda att betala för bra och prisvärda varor där leverantören ansträngt sig för att ta fram en vara med bra kvalitet,
Alla kostnader går att påverka det visar de som kan bygga till rimluga kostnader men det krävs lute kobb.

farbror Frej sa...

Sven: "Alla dessa osäkerheter gör att hyrorna tyvärr måste höjas om det ska byggas mer. Enkelt va?"

Det är möjligen enkelt för de som tror att en rejäl ökning av hyresvinsterna med naturlagsmässig automatik helt enkelt bara m å s t e återinvesteras i form av en formidabel tsunamivåg av nybyggda hyresrätter.

Vi övriga som sedan länge passerat det mest troskyldiga stadiet "våt bakom öronen" har dock förstått att ökade hyresvinster mycket väl kan investeras på annat håll istället. Särskilt och speciellt med tanke på allt krångel du räknar upp.

Jag minns nu inte den exakta ordalydelsen, men en typiskt enkelspårig nyliberal kommenterare på denna blogg uttryckte det hela kärnfullt och i stil med följande:

"Vad Fastighetsägarna gör med ökade vinster har både hyresboende och hyressökande strängt taget inte med att göra."

Jeanette sa...

Suck! Man kan resonera hit eller dit men många tycks glömma bort pudelns kärna, nämligen att bostaden kan inte lämnas helt till marknadskrafterna att bestämma. Bostad måste tillhöra de mänskliga rättigheterna. Idag är bostaden, i Sverige i varje fall, något som man ska göra karriär i. Men så kommer dessa bostadsbubblor också som ett brev på posten. Lyssna på vad Schiller, nobelpristagaren i ekonomi säger: Hyr! Så länge som bostaden lämnas fritt till marknaden att bestämma, så länge kommer dessa problem att finnas.

farbror Frej sa...

Jag vill tipsa om en snart årsgammal artikel publicerad på Stockholm Debatt, DN:

Googla "Avliva myterna på bostadsmarknaden"

Artikeln avhandlar främst tre ständigt återkommande "slagträn i debatten": Svarthandeln, Att hyresrätter är subventionerade, och Att marknadshyror skulle lösa bostadsbristen.

Vissa uppgifter var nya för mig, t.ex. att det finns 5000+ fastighetsägare i Stockholms län, och att den helt övervägande majoriteten av dessa bara äger en (1) hyresfastighet.

Med andra ord; en liten hyreskåk som passiv sidoinkomst vid sidan av den ordinarie huvudsakliga professionen. Marknadshyra för alla dessa småskuttar i fastighetsägarbranschen innebär väl bara lyxproblemet att investera ökade hyresvinster i privat konsumtion eller i privat aktieinnehav kan jag tänka. För finansiella, politiska och administrativa muskler att bygga nya hyresfastigheter har de garanterat inte.