13 februari 2014

Vem är vem och vad är vad


 
Denna lite suddiga bild föreställer Ulrika Franke och Olle Westberg. Jag lyssnade på dem på en konferens häromdagen.

Den ene företräder Bokriskommissionen och den andre företräder Nybyggarkommissionen.
En av de är med och finansierar en av kommissionerna men sitter själv i den andra. 
Bägge tillhör samma parti. 

En kommission jobbar på uppdrag av Handelskammrarna och Fastighetsägarna. I den kommissionen ingår Ulrika Franke. Ulrika Franke är också VD för Tyrens som hyr och häpna är med och finanansierar den andra kommissionen där Olle Westberg ingår.

Det är förmodligen inget konstigt med det. 

Men Olle Westberg sa att hans kommission, som Tyrens är med och finansierar,  inte kommer att lägga några förslag som de politiska partierna kommer att rata. Oavsett vilken regering det är som sitter i oktober så ska de gilla Nybyggarkommissionens förslag.

Eftersom alla politiska partierna utom (C) har beslut på sina stämmor, landsmöten eller kongresser om att säga nej till marknadshyror, eller vad de nu är omdöpta till, så kommer det inga sådana förslag.
20 februari får vi som är på Medelhavsmuseet veta för då presenterar de sina förslag. 

Bokriskommissionen där Ulrika Franke ingår har däremot sitt fokus på hyressättningen. Den ska göras om, omregleras kallar Fastighetsägarna det. Man vill ha marknadshyror fast det ska ta väldigt lång tid och tas i omgångar.

Klas Eklund som är ordförande i denna kommission har ägnat mängder av mediautrymme åt att tala om hur uschlig vår hyressättning är. Fastighetsägarna lär få ut det de vill av hans kommission.
 
Fast det kan bli ett förslag som de politiska partierna kan komma att rata av samma skäl som gör att Nybyggarna avstår från den typen av förslag.

Olle Westberg är folkpartist. På folkpartiets landsmöte satt Ulrika Franke ordförande när de klubbade sitt nej till marknadshyror och ställde sig bakom den hyressättningsmodell vi har.

Det behöver inte vara något fel på detta, bara lite förvirrande kanske.

Eller som Gunther Grass sa. Att sitta på flera stolar håller en i form.

Inga kommentarer: