03 april 2014

Plockepinn-rapporter och hit och dit-utredningar
Denna twitterkonversation mellan riksdagsledamoten Nina Lundström (FP) och fastighetsägarlobbyisten Lindvall gick att läsa i förrgår. Martin Lindvall har upptäckt att Boverkets rapport om det svenska hyressättningssystemet kan ge upphov till "citatbonaza".

Eftersom bonanza enligt ordboken betyder guldåder, händelse som tillför framgång och rikedom, gudsgåva, manna-från-himlen så trodde jag att Boverkets rapport hade förflyttat Martin Lindwall till nya härliga bekräftelsehöjder.

Men så är det sannolikt inte för han tycks mena att man i Boverkets rapport, om det svenska hyressättningssystemet, kan hitta lite av varje. Både det som stöder ens åsikt och det som drar ner humöret på en. Och så är det inte bara med Boverksrapporter. Så är det med statliga utredningar och lagstiftning också.

Man kan ägna sig åt lite "plockepinn" lekar i alla dessa "hit och dit utredningar" som florerar. För något under av klarhet är de i sanning inte. Man kan hitta stöd för helt motsatta ståndpunkter i en och samma rapport/proposition/betänkande. Som upplagt för citatjakt. Vem vill inte ha regeringen/riksdagen bakom ryggen när man säger något?

I exempelvis lagen om allmännyttiga kommunala bolagen vimlar det av plockepinn-möjligheter eller citatbonaza för den som vill hitta citat som stöder ens åsikt.

Fastighetsägarna gillar skrivningarna om att allmännyttan ska verka på en konkurrensutsatt marknad där stöd till dessa företag kan bli konkurrenssnedvridande. Även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen måste således agera affärsmässigt och åläggas normala avkastningskrav, står det.

Men kan väl utan vidare säga att jag själv brukar använda mig av det faktum att regeringen skriver att de kommunala bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter. 

Mycket klargörande citat tycker jag.

Boverket kritiserar exempelvis i sin rapport dagens hyressättningssystem, vilket väl Lindvall tycker är lite manna-från-himlenaktigt. 

Men så lite längre fram konstaterar de att ”ett marknadsbaserat system troligen skulle leda till stora sociala konsekvenser om inte dessa motverkas med andra typer av insatser”.

Precis tänker jag då.

Det måste man väga in när man kräver marknadsanpassning vilket man exempelvis inte gör i de kommissionsrapporter/forskningsrapporter som sett dagens ljus på sistone.

Vi måste man resonera fram och tillbaka men inte i den här utsträckningen. Det skapar bara förvirring, inte bara i debatten utan också när domstolarna ska tolka lagen.

Inga kommentarer: