01 maj 2014

Bostadskrisen seglar upp som valfråga


Bostadskrisen seglar upp som valfråga sa Tomas Ramberg i Ekot. Strålande. 
Socialdemokraterna vill föra över 3 miljarder från de statliga bolagen till SBAB för att fibansiera byggande av hyresrätter.

Hyresgästföreningen har under den senaste tiden velat underhålla det pyrande intresset för att människor ska få tak över huvudet genom att ta fram ett antal rapporter om hur illa ställt det är.

1.289 000 unga vuxna saknar bostad visade vi i den senaste Mamborapport som vi gjort i 16 år.
2. Vi är ett land av bostadsköer visade vi i en genomgång av hur länge man får köa för en hyresrätt runt om i landet
3. Kopplingen mellan arbetsmarknad och hyresmarknaden belyste vi en forskningsrapport
4. Vi har tagit fram rapporter om att det blir på tok för dyra hyror i nyproduktionen
5. Vi har tagit fram en rapport om hur lite inflytande hyresgästerna har vid ombyggnader 
6. mm det finns säker fler 

Men nu får man vara himla glad över att bostadsfrågan seglar upp. Nu gäller det att låta den ta sig fram för fulla segel.

För nog är det lite märkvärdigt att detta högteknoligiska och välmående land inte kan få till bostäder som befolkningen har råd att bo i. 

5 kommentarer:

Unknown sa...

Hej!
Undertecknad är sedan 2013medlem i hyresgästföreningen.
Undrar om föreningen är politiskt obunden så här i valtider?
Agneta Berglöw
berglowagneta@gmail.com

Barbro Engman sa...

Hej Agneta. Hyresgästföreningen är partipolitiskt obunden, absolut.
Jag yttrar mig inte hellerom vilket parti som är bäst på hyresgästfrågor. Jag noterarde att Tomas Ramberg på Ekot gjorde bedömningen av bostadsfrågan är på väg att bli en valfråga. Det har vi jobbat på länge. Hyresgästerna är väldigt politikberoendr. Det är i riksdagen man fattar mängder av beslut som påverkar boendet och byggandet. Vi jobbar därför mot samtliga politiska partier. Om du kollar min blogg från igår har jag lagt in en annons som vi har i många tidningar. Där syns det hur vi jobbar.

Anonym sa...

Hej Barbro! Om ni nu är partipolitiskt obundna hur kommer det sig då att ni inte har med Sverigedemokraterna som valbart alternativ i er kampanj flerhem.nu?

Barbro Engman sa...

Hej Anonym.

Vi har medvetet låtit bli att ta med Sverigedemokraterna den här gången då det handlar om att fira att politikerna har gått från ord till handling. Men Sverigedemokraterna har inte någon sammanhållen bostadspolitik. Till exempel nämns inte bostadsfrågan i deras principprogram och är inte med bland deras viktigaste frågor. Ämnet bostad finns inte heller som rubrik på deras hemsida där de listar sina politiska områden. Så därför blir det konstigt att fira i förtid.

Dessutom är Hyresgästföreningens uppdrag är att verka för ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Alla ska kunna vara trygga i sitt boende och inte bli sedda som främlingar, vem man än är och var man än kommer ifrån. Vi tycker inte att Sverigedemokraternas värderingar stämmer överens med Hyresgästföreningens

Det är orsakerna till att vi valt bort Sverigedemokraterna i den här kampanjen.

Anonym sa...

Hyresgästföreningen har fått riksdagens förtroende och särskilda befogenheter.

Det är därför för mig helt orimligt och odemokratiskt att särbehandla något av de riksdagspartier som är ens uppdragsgivare.

För mig framstår det som ett tydligt politiskt ställningstagande.

Som tur är har man ju valmöjlighet om man vill vara med i föreningen, ett val som blir enkelt för mig efter detta.