29 oktober 2008

Marknadsmekanismerna satta ur spel

Storsäljande böcker ska bli dyrare berättar Svenska Dagbladet idag. Hoppsan, det ska väl vara tvärtom. Varje gång jag debatterar hyror ska det i alla fall vara tvärtom. Där är det alltid någon som säger att om man bara såg på bostäder som om det vore vilken vara som helst, exempelvis mjölk, så skulle det byggas som aldrig förr.

Den stora efterfrågan på hyresrätter skulle automatiskt leda till att hyresrätter växte som svampar ur jorden, priset skulle därmed sjunka och människor skulle få tak över huvudet. Om man bara tog bort bruksvärdessystemet och hyrestaket så skulle hyresrätten gå en ny vår till mötes.

Nu kan det ju verka lite knasigt att ta just mjölk som exempel eftersom EU:s jordbrukspolitik med tillhörande subventioner är omfattande och avgör både tillgång och pris. Den som därför hade tänkt ersätta mjölkjämförelsen med bokjämförelse får nu se sig om efter något annat. Men det kommer inte att bli en enkel match, marknadens mest grundläggande teori om tillgång och efterfrågan verkar vara satt ur spel i de flesta sammanhang. Marknaden lever inte i någon liten egen bubbla, även om man kan tro det i dessa dagar, utan är beroende av hur produktionsförutsättningarna för deras varor ser ut. Skatter, avgifter, taxor, löner, materialpriser, konkurrenssituation m.m. är avgörande för vad vi till slut får hosta upp för att få det vi vill ha.

Förut hade böcker högre moms än dansband. Då blev det liv i luckan och politikerna ingrep och jämställde böcker med dansband. Folk köpte därefter böcker som aldrig förr, Internethandeln tog sig, konkurrensen ökade och priset sjönk. Nu ingriper den marknad som borde jubla och höjer priset. I likhet med många andra branscher verkar också bokbranschen tycka om konkurrens bara som teoribildning. Om ökad konkurrens påverkar det priset neråt gäller det att slå till bromsarna. Så fungerar det i byggbranschen också. Marknaden har ett svårbegripligt förhållande till de grundläggande marknadsmekanismerna.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Barbro, vad i marknadsmekanismerna är det du inte förstår? Hög efterfrågan leder till högre priser OM produktionen/utbudet är begränsat eller om konkurrensen är låg. Å andra sidan leder högre produktionsvolymer till lägre kostnader och möjlighet till lägre priser OM konkurrensen är stark.

Konkurrens finns inte om utbudet på populära böcker för det finns bara ett förlag för varje bok, dvs ingen konkurrens för en enskild bok, endast mellan olika böcker.

Med andra ord kan man dra två slutsatser: 1) Köp en bok som inte blir dyrare om du inte gillar den dyra boken. 2) Förbättra konkurrenssituationen för bokutgivning så att ett förlag inte har ensamrätt på att ge ut en bok (dock är detta inte realistiskt för en författare måste få bestämma över sin uppfinning, dvs boken)

Alltså, agera som en upplyst konsument och köp en billigare bok om det nu är priset som är avgörande för dig i ditt val av bok.

Samma sak gäller bostäder. Ökad konkurrens mellan byggbolag/hyresgivare och mer aktiva/rörliga hyresgäster.

Barbro Engman sa...

Christian, kan du förklara för mig varför inte bostadsrättsmarknaden fungerar exemplariskt. Det finns ingen hyresgästförening och inget hyrestak bara bostadssökanden. Det borde därför byggas mängder av bostadsrätter, priset borde sjunka och människor få tak över huvudet. Men så är det inte. Jag känner en fastighetsäagare som inte fick ett enda anbud på bottenplattan, de flesta gillar konkurrens som teori men inte i praktiken nämligen. Priserna sjunker ju om de bygger för mycket!Om du höjer hyrorna tills efterfrågan upphör för att därefter sänka de så kommer ingen att bygga. De håller nivån nere på byggandet och nivån uppe på hyrorna så länge det gynnar deras affärer. Det är väl så marknaden fungerar eller?

Anonym sa...

Det byggs massor av bostadsrätter. Marknaden fungerar. Ett av problemen med att det inte byggs fler BR är att bygg/plan tillstånd är långsamma. Det är politiken som håller tillbaka inte, marknaden.

Självklart bygger man inte om det inte är lönsamt. Men, man skulle bygga mer om byråkratin vore mindre.

Varför fick din vän inget anbud på bottenplattan? Ville han ha för mycket betalt, jämfört med alternativen?

Barbro Engman sa...

Christian, det byggs hyresrätter också. Dock för lite. Det byggs bostadsrätter. Sannolikt för lite för om detta vet vi inget. Folk som vill bo i hyresrätt kan uttrycka det genom att anmäla sig till bostadsförmedlingen så vi har i alla fall någon aning om efterfrågan. Hur många som efterfrågar br och villaboende vet vi inget om. Därför har vi ingen aning om huruvida marknaden fungerar eller inte. Om man bygger två likadana hus och upplåter den ene med br och den andre med hr så kommer br innehavaren att få hjälp av oss skattebetalare med 30% av sina räntekostnader någon motsvarande subvention finns inte för hr. Tvärtom är hr kraftigare beskattad och därför dyrare att bygga och förvalta.
När man inte ens lämnar anbud till små byggare som kan bygga till lägre kostander än de stora gör så beror det på att konkurrens bara är något man gillar i teorin i praktiken vill man helst inte ha någon konkurrens. Det är väl därför vi måste ha sådan kraftig konkurrenslagstiftning och bekämpa karteller, monopol mm. Marknaden är rationell men det gagnar inte alltid konsumenten som bekant.