01 oktober 2008

Sitta i panelen

Sverige är ett paneltätt samhälle. Det pågår dagligen hundratals seminarier med parallellseminarier och dialogmöten runt om landet. Det är i de sammanhangen man slänger in en panel. Jag sitter ofta i en sådan.

Snart ska jag exempelvis sitta i panelen när SparbanksAkademin, som att arbeta för sparbankssfärens traditionella värderingar som sparfrämjande och lokal utveckling, har seminarium om boende och bofinansiering. Målgrupp för seminariet är primärt anställda inom banker och andra finansföretag. De har anlitat ”flera namnkunniga forskare vid Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan och professorn i fastighetsekonomi, Stellan Lundström, kommer att fungera som moderator och panelledare under hela dagen”.

Lundström leder alltså panelen och avgör vilka frågor vi ska tycka till om. I detta fall handlar det om vilka olika boendeformer vi behöver.

Ägarlägenheter är till exempel en boendeform som är mera vanliga i konferensinbjudningar än på ritbordet. Om man då vill prata om att det först av allt behöver byggas hus som man kan ha boendeformer i så kanske den namnkunnige professorn säga att det ligger utanför ämnet. Vad vet man.

Men idag blir det konferens i Uppsala. Föreningen Sveriges Socialchefer har samlat 400 socialchefer och politiker där. De har ingen panel. Där får jag säga sitt hjärtas mening, i hela 45 minuter dessutom. Där handlar det mer om den enskilda människans bofinansiering. Enskilda människor har ofta ett utgiftstak. Nu smäller inte det lika högt som statens utgiftstak som har tillkommit för att säkra ett överskott i statens affärer. Här talar vi inte överskott här talar vi månatliga underskott.

Länsförsäkringar visade i en rapport att 34 procent inte skulle ha råd att bo kvar om den disponibla inkomsten minskar med 2 000 kronor i månaden. Vid en försämring på 3 000 kronor kan 50 procent tvingas flytta och vid en försämring på 4 000 kronor skulle 61procent ha svårt att bo kvar. Den problematiken borde kunna sysselsätta många namnkunniga professorer ett tag.

I Sverige finns även en lag som fastslår att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar:
”1 § Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.”

Den problematiken borde kunna sysselsätta många namnkunninga politiker ett tag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fastighetsbranschen har onekligen ett stort antal seminarier och mässor (sitter just nu på ett IPD event).

Dock hade jag inte koll på SparbanksAkademings event. Tack för tipset.