30 september 2008

Marknadsanpassning

Nu ska vi anpassa oss till marknaden igen. Där har man återigen levt loppan och det är dags att skicka notan till skattebetalarna, småspararna, bostadskonsumenterna och de arbetslösa. Det vanliga gänget ska helt enkelt rycka ut.

Mellan de finanskriser som avlöser varandra, internationella eller hemsnickrade, förmodas vi ha den högsta av tilltro till just de marknadsaktörer som nu måste räddas från sig själva igen. Avreglerade marknader har varit högsta mode i politiken länge. Marknaden ska befrias från reglerande inslag så att den kan verka fritt till gagn och glädje för oss konsumenter. Jo, tack för kaffet.

I verkligheten måste de avreglerade aktörerna ständigt regleras. Kraftfull konkurrenslagstiftning krävs för att förhindra kartellbildning, monopol och andra inslag som syftar till att snedvrida konkurrensen och konkurrensverket ger sig ut på gryningsräder för att säkra bevis på hur de beter sig när ingen ser dem.

Det är verkligen upplysande och samtidigt fasaväckande att det amerikanska räddningspaketet, som verkar gå en osäker framtid till mötes, innehåller en särskild skrivning om att de inte får några skattebetalarpengar om den tänker fortsätta ta ut fantasibonusar och andra varianter på egenbelöning. Att de ens ska behöva skriva in det säger allt om den amerikanska regeringens tilltro till de räddningslöst förlorade marknadsaktörerna. Och då är det ingenting mot vad vi känner i tilltrofrågan.

Idag handlar mängder av pressklipp om bland annat den avreglerade elmarknaden. Där plockar de privata nätmonopolisterna pengar lite hur de vill. Och det enda vi konsumenter kan göra är att skriva rapporter. Bostadsorganisationerna ger sedan tretton år tillbaka årligen ut rapporten: "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Där redovisas bland annat fakta om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Syftet med rapporten är att bidra till att skapa debatt på det lokala planet och därigenom leda till ökad konkurrens mellan leverantörerna och sänkta priser för kunderna. Konsumenterna kämpar på i motvind.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vart har alla ombildingsivrare tagit vägen? Gått och gömt sig med svansen mellan benen!

Anonym sa...

Med den insikt som finanskrisen ger blir det klart att innebörden av om ombildning i praktiken, för de allra flesta, innebär att man ingår ett bindande avtal med sin bank att betala för deras tvivelaktiga affärer. Det är alltså fel att använda ordet "äga" i samband med "ombildning", i alla fall för den boende.