05 september 2008

Politikervärdessystemet

Läget måste spela större roll för hyran. Bara undantagsvis har jag varit på debatter och estradsamtal där inte denna mening spelats in. Men hyran ska grundas på hyresgästernas värderingar, inte på politiska värderingar. Det är själva idén med bruksvärdessystemet.

Annars hade det väl hetat något i stil med politikervärdessystemet och vi hade haft statligt reglerade hyror istället för förhandlade hyror. Fast det går inte att hitta några politiker som vill att staten ska reglera hyrorna. Ändå så föreslår de det hela tiden, bland annat detta att staten ska reglera vad läget ska betyda för hyran. De är inte nöjda med den värdering hyresgästerna gör. Politiker av alla kulörer rycker ut lägesfaktorn ur förhandlingarna och säger: Här är det vi som ska bestämma. Läget måste spela större roll för hyran. När allt annat ska avregleras då ska hyran regleras.

I dagens DN kan man läsa att 6000 stockholmare har värderat vad som är viktigast i boendet. Trygghet säger dem. Det säger hyresgäster i alla undersökningar som sett dagens ljus hittills. På 21 plats hamnar läget.

Om utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna får som de vill så ska lagstiftaren ange när, hur, var och med hur mycket hyrorna ska höjas. Då har vi fått statlig hyresreglering. Lite otippat kanske för många så är det Fastighetsägarna, Stockholms handelskammare och Konkurrensverket som är de mest entusiastiska förespråkarna för utredningens regleringsförslag.

Det mest klargörande remissvaret hittills är på en A4 och kommer från Vänersborgsbostäder som avslutar sitt yttrande med:

Utifrån dessa synpunkter vill vi avfärda utredningen i sin helhet och att hyresmarknadens parter tar fram ett nytt förslag som är förenligt med våra nationella förutsättningar. Vi ser med stolthet på den roll vårt bostadsbolag har spelat för kommunens utveckling.


Tips:
Verkligheten har en tendens att komma ikapp en. Här kan man läsa om den uteblivna bostadsrättsombildningen.

EDIT: Här kan man läsa mer om bruksvärderingen i Stockholm.

16 kommentarer:

Landet som gud glömde sa...

Hur kommer det sig att hyresgästföreningen inte agerar?

Jag tänker förstås på att man kan komma från vilket hörn på jordklotet som helst och få ett förstahandskontrakt i t ex Stockholm utan kötid medan svenska ungdomar får bo hemma hos mamma till i snitt 28 års ålder.

Detsamma gäller att över 1 miljon bostäder har försvunnit till utomeuropeer på bekostnad av svensken i allmänhet, detta har drivit upp priser och kötider till orimligheter. Då ni varit med att på detta sätt skapa slum särskilt i storstädernas ytterområden så har trycket ökat på de allt färre beboeliga områden.

Varför agerar ni inte för svensken? Styrs ni enbart av politisk korrekthet, socialism, mångkulturalism och omvänd rasism? Finns det opinion för er extremism bland era medlemmar och varför ska alla via hyran beskattas till er verksamhet, är det demokratiskt?

Per i Skopet sa...

Signaturen "Landet som Gud glömde" använder sig av rena påhitt.

Det är inte sant att man kan komma från vilket hörn av världen som helst och få ett förstahandskontrakt. Det är tvärtom så att det är oändligt mycket svårare för invandrare att få en bostad med förstahandskontrakt än en infödd svensk. Det förekommer en ren diskriminering av invandrare på den svenska bostadsmarknaden.

Det är ett rent påhitt att 1 miljon bostäder skulle ha försvunnit till utomeuropeer. Vid årskiften var 516 000 eller 5,6 procent av de 9 183 000 invånarna födda utom Europa enligt befolkningsstatistiken. Om man räknar med en genomsnitt hushållsstorlek på 2,5 personer, betyder det att denna grupp skulle bo i cirka 200 000 bostäder. Men med tanke på den extrema trångboddhet som förekommer är denna siffra antagligen för hög.

Signaturen påstår att Hyresgästföreningen skulle bidra till att skapa slum. Det är oförskämdhet mot en organisation som under hela sin existens kämpat mot dåliga bostadsmiljöer för allas rätt till en god bostad.

Signaturen borde istället rikta sin kritik mot den politik som gynnar välbärgade villaägare på bekostnad av hyresgästerna, som medför ett minskat bostadsbyggande och ständigt ökad bostadsbrist, ökande boendekostnader och ökade svårigheter för hushåll med låga eller normala inkomster att finna en anständig bostad.

Till sist om signaturen inte vill att Hyresgästföreningen ska förhandla om sin hyra, går det att anmäla att du vill sköta förhandlingarna själv. Då slipper du också den lilla avgift som Hyresgästföreningen har rätt till för att täcka dess kostnader eftersom den förhandlar om hyran även för dem som inte är medlemmar enligt den förhandlingsklausul som finns i hyreskosntrakter och som går att säga upp.

Landet som gud glömde sa...

I fantasins värld är allting möjligt eller hur?

Vi svenskar lever trots allt mitt i den mångkulturella verklighet som kartellen och Alliansen skapat. Det betyder ett multietniskt helvete på jorden där svenskar behandlas som skit och mörkhyade åker i gräddfilen på alla plan.

Anonym sa...

Huh huh, säger apan. En lögn blir inte till en sanning bara för att den upprepas. Varför är kötiderna till lägenheter olika om läget spelar en så liten roll? Den genomsnittliga kötiden (enligt Stockholms stads bostadsförmedlings statistik, 12 senaste månaderna) är 10,4 år för innerstan, 7,9 för närförort och 4,6 för ytterförort.

Att Hyresgästföreningens enkät ger ett annat svar är inte så konstigt, vem vill svara på ett ärligt sätt om det resulterar i höjda hyror?

Landet som gud glömde sa...

Barbro klarar säkert att ljuga sig blå om det gagnar hennes egna socialistiska och ekonomiska intressen i hennes kontor på fashionalbla regeringsgatan i Stockholm.

En sanning är däremot att hyresgästföreningen i alla år verkat för utförsäljning och ombildning till bostadsrätter då det inte varit ekonomiskt lönsamt med hyresfastigheter i attraktiva lägen. Hyresgästföreningen har verkat för hyresreglering vilket lett till att det för 20 år sedan fanns 20% bostadsrätter i Stockholms innerstad och idag uppemot 55%. Hyresgästföreningen verkar motverka sig själv i sin bisarra politik. Att sedan medlemmarnas resurser används i valkampanjerna för (S) vart fjärde år är en annan fermma. Dags att avslöja det socialistiska patrasket på fina gatan.

Landet som gud glömde sa...

Hur kommer det sig att Hyresgästföreningen inte verkar för sänkta skatter? För det är väl ändå så att uppemot 75% av boendekostnaden i en hyresrätt är just olika skatter. Vad är er egentliga dagordning? Verka för ett högskattesamhälle där alla medborgare blir beroende av staten och olika former av bidrag? Stödja den socialistiska ideologin som genomsyrar landet?

Vidare hur motiverar ni att bidragstagare skall ha rätten att bo billigt i attraktiva områden samtdigt som heltidsarbetande tvingas bo i slum, är det någon bisarr form av socialistisk rättvisa?

Anonym sa...

Jag vill bo billigt, ha hög standard och bra läge.

Vem ska betala för kalaset?

HGF - Ni måste komma ner på jorden och se verkligheten!!! Ni lever i en socialistisk drömvärld.

Anonym sa...

Är det något som får apan att ställa sig upp på bakbenen och slå sig på bröstet är det okunniga rasister. (Att kalla rasister just okunniga känns en aning onödigt, vem har mött en kunnig rasist?)

Utan att ha tiden för att göra ordentliga efterforskningar kan apan med all sin intuition säga att utomeuropeiska invandrare är kraftigt underrepresenterade i attraktiva områden. Det attraktiva område som apan känner bäst, sthlms innerstad, sjuder verkligen inte av hyresboende invandrare. Dagens system med bostadsköer där endast kötiden bestämmer vem som skall få en lägenhet missgynnar de som inte kunnat stå i kön en längre tid: ungdomar och invandrare som kommit till Sverige på senare år. Systemet är alltså inte bara dysfunktionellt i allmänhet utan även i synnerhet när det diskriminerar yngre och invandrare.

André Johansson sa...

Ja, det är nya fantastiska fakta som framkommit ifall signaturen "landet som gud glömde" skulle ha rätt. Bevisbördan ligger naturligtvis på "landet som gud glömde". Så, fram med den tesverifierande rapporten!

André Johansson sa...

>>Apan: enkäten, som en professor på IBF ansvarat för, säger väl inte att läget inte spelar någon roll. det står ju tydligt att många hyresgäster visst är beredda att betala mer för attraktiva lägen. eller hur menar du?

Anonym sa...

Tack Barbro!
Det är bra att du visar ditt sanna socialist tryne. Ni är rent ut sagt bara en del av det socialdemokratiska partiet.

Om ni vore mer verklighetsanpassade skulle ni röna större respekt.

Min uppmaning till alla fastighetsägare som läser detta => sälj era hus till brf i era hus så slipper vi hyresgästföreningen!

Barbro Engman sa...

Några klargörande verkar vara på sin plats.
1. Läget spelar redan nu en stor roll för hyran. En del fastighetsägare och en del politiker vill att det ska spela ännu större roll. Därför jobbar de på att politiken ska in och bestämma hur läget ska värderas.
2. Vi jobbar stenhårt med skattefrågan.
3.Byggandet av hyreshus går ner och byggandet av bostadsrätter går ner. Intresset för bostadsrättsombildningar är i avtagande. Den som tror att det enda problemet vi har är för låga i hyror i innerstäderna har gjort livet väldigt enkelt för sig.

Anonym sa...

Tack så mycket för ditt svar! Jag har letat runt lite & står ju att man måste vara 18 år.. hittar ingenstans om man t.ex. kan skriva bostaden på föräldrarnas namn? Skulle du kunna svara på det också? :) Tack! :)

Anonym sa...

Vad har läget med självkostnaden att göra? Var vänlig och förklara hur kommunala bostadsbolag kan göra miljonvinster år efter år och hyran hela tiden stegras.

Förklara även hur det kommer sig att det är hyresgäster, inte skattebtalare och kommuninnevånare, som via hyra bekostar nybyggnationen av hyresrätter. Hört talas om likställdhetsprincipen?

Barbro Engman sa...

Amanda:

När man är myndig, dvs fyllt 18 år, kan man teckna olika avtal, t ex hyresavtal. I vissa fall kan man med bindande verkan teckna avtal redan när man fyllt 16 år (alltså trots att man inte är myndig), men de flesta hyresvärdar vill inte teckna avtal med så unga personer. Du får vända dig till de olika hyresvärdarna och höra vilka lösningar de kan tänka sig i ditt fall t ex att dina föräldrar går i borgen, eller att dina föräldrar står som hyresgäster på hyresavtalet och hyr ut till dig i andra hand.

Anonym sa...

Till Anonym angående likställdhetsprincipen:
Kostnaderna du avser är driftskostnader, visst underhåll och i begränsad mån kapitalkostnaderna. I bolagens resultaträkningar syns ej de totala kapitalkostnaderna ty även egenkapitalet kräver avkastning.

Kommunerna får idag inte en tillräcklig ersättning för risken att äga fastigheter. En vettig direktavkastning på det totala kapitalet (marknadsvärderat) är, beroende på risk, ca 5%. Med dagens hyror och fastighetsvärden är direktavkastningen på innerstadsfastigheter 2-3,5%.

Hyresgästerna är alltså inte de som subventionerar annan verksamhet utan de som blir subventionerade.